کاربده

استخدام اتوکار در همدان

استخدام اتوکار در همدان، آگهی استخدام اتوکار در همدان ، آگهی امروز، نیاز به اتوکار در همدان

اپلیکیشن کاربده

استخدام تعدادی اتوکار ماهر و نیمه ماهر خانم و آقا در همدان

به تعدادی اتوکار ماهر و نیمه ماهر خانم و آقا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09038210400

12 ساعت پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست و اتوکار خانم یا آقا با تسویه هفتگی در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به چند نفر چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار خانم یا آقا جهت همکاری نیازمند است. شرایط: کار دائم – تسویه هفتگی
تلفن: 09365341352

5 روز پیش
همدان

استخدام چرخکار ماهر، وردست و اتوکار برای یک تولیدی در همدان

یک تولیدی مانتو واقع در همدان به تعدادی چرخکار ماهر، وردست چرخکار و اتوکار جهت همکاری نیازمند است. کار ساده و دائم با تسویه هفتگی
تلفن: 09182015060

1 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی وردست چرخکار و اتوکار خانم در همدان

به همکاری تعدادی وردست چرخکار و اتوکار خانم در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09366001264

2 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار، اتوکار و وردست جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی در همدان به تعدادی چرخکار، اتوکار و وردست خانم یا آقا جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09385979219

2 هفته پیش
همدان

استخدام نیروی اتوکار و چرخکار خانم تریکو دوز در همدان

به یک نفر اتوکار و چرخکار خانم جهت تریکو دوز در محیطی کاملا زنانه جهت همکاری در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09927637845

2 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی وردست چرخکار، اتوکار و شومیز دوز در همدان

به تعدادی وردست چرخکار، اتوکار و شومیز دوز جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09907648207

3 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار ماهر و اتوکار خانم برای دوخت شومیز در همدان

به تعدادی چرخکار ماهر و اتوکار خانم جهت دوخت شومیز به صورت زیرچرخی و زنجیره ای در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09195853591

3 هفته پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار، وردست و اتوکار ماهر در یک تولیدی مانتو و پالتو

یک تولیدی مانتو و پالتو در همدان به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار و اتوکار ماهر جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09382279254, 09015145349

4 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، اتوکار، دکمه مادگی زن و مزدی دوز با بیمه در همدان

به تعدادی چرخکار، اتوکار، دکمه مادگی زن، مزدی دوز آقا یا خانم(کار زیر چرخی) جهت کار مانتو در همدان نیازمندیم. مزایا: با بیمه – تسویه کاملا نقد
تلفن: 09130939230

4 هفته پیش
همدان

استخدام اتوکار خانم برای یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعداد محدودی اتوکار خانم، به صورت کار دائم با تسویه هفتگی نیازمند است.
تلفن: 09186126515

4 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار و اتوکار ماهر خانم در حوالی میدان شاهدِ همدان

به تعدادی چرخکار و اتوکار ماهر خانم جهت مانتو دوزی در محیطی کاملا زنانه در حوالی میدان شاهدِ همدان نیازمندیم.
تلفن: 09904741980

4 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی وردست چرخکار و اتوکار (مانتو) خانم یا آقا در همدان

به تعدادی وردست چرخکار و اتوکار (مانتو) خانم یا آقا با حقوق 1 میلیون الی 1/500 میلیون جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09353397823

1 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی خیاط و اتوکار خانم جهت یک کارگاه پرده در همدان

یک کارگاه پرده در همدان به یک نفر نیروی خانم خیاط و یک نفر اتوکار جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09187038387

1 ماه پیش
همدان

استخدام وردست و اتوکار ماهر در خیابان باباطاهرِ همدان

به تعدادی وردست و اتوکار ماهر با مزایای عالی در خیابان باباطاهرِ همدان نیازمندیم.
تلفن: 09189119274, 32511699

1 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی پرس کار و کارگر جهت خشکشویی در همدان

یک خشکشویی در همدان به یک نفر پرس کار و یک نفر کارگر جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09019565856

1 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار، اتوکار و مزدی دوز برای یک تولیدی در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی چرخکار، اتوکار خانم یا آقا با سابقه کار و مزدی دوز تک چرخ جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09191398802

1 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی ماهر جهت چرخکاری و اتوکاری در همدان

به تعدادی چرخکار ماهر و اتوکار با تسویه هفتگی و کار دائم در محیط کاملا زنانه در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09103269149

1 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی اتوکار ماهر و وردست با اجرت بالا در همدان

به تعدادی نیروی اتوکار ماهر و وردست با اجرت بالا، کار دائم و سبک، تسویه هفتگی جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09187514612

1 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست، اتوکار و وسط کار خانم در همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار و وسط کار خانم جهت کار مانتو، پالتو، کاپشن با تسویه هفتگی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09186129418

1 ماه پیش
همدان

استخدام وردست چرخکار یا اتوکار جهت تولیدی مانتو اسپورت در همدان

یک تولیدی مانتو اسپورت در همدان به تعدادی وردست چرخکار یا اتوکار خانم یا آقا با حقوق ماهیانه بین 1 میلیون تا 1/500 با تسویه هفتگی نیازمند است.
تلفن: 09188113107, 09372153507

1 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار، دکمه مادگی زن و اتوکار با مزد بالا در همدان

به تعدادی چرخکار شلوار مردانه، دکمه مادگی زن و اتوکار خانم یا آقا با مزد بالا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09189090539

2 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی خانم یا آقا جهت اتوکاری در همدان

به تعدادی نیروی اتوکار خانم یا آقا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09917715793

2 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی چرخکار خانم و اتوکار در همدان

به تعدادی چرخکار خانم و اتوکار جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09182772971

2 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی وردست چرخکار، اتوکار و پادو در همدان

به تعدادی نیروی وردست چرخکار، اتوکار و پادو جهت همکاری در محیطی سالم در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09015356279

2 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست و اتوکار خانم برای یک تولیدی در همدان

یک تولیدی در همدان در به دو نفر چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار خانم در محیطی کاملا زنانه نیازمند است. ترجیحا حوالی امامزاده عبداله
تلفن: 09182934009

2 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار، وردست و اتوکار ماهر در همدان

به تعدادی چرخکار مانتو و پالتو (خانم یا آقا) و تعدادی وردست و اتوکار ماهر جهت همکاری در همدان نیازمندیم. شرایط: کار بصورت زیر چرخی و دائم، به سبک ساده متقاضیان محترم واجد شرایط با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09189119274, 32511699

2 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار، وردست چرخکار ماهر و نیمه ماهر در همدان

به تعدادی اتوکار و وردست چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم جهت همکاری در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09359291125

2 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی اتوکار ماهر با اجرت بالا و بصورت دائم در همدان

به تعدادی نیروی اتوکار ماهر با اجرت بالا، کار دائم و سبک، تسویه هفتگی جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09187514612

2 ماه پیش
همدان

استخدام وردست اتوکار و وردست چرخکار خانم در همدان

به تعدادی وردست اتوکار و وردست چرخکار خانم جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09182916127

2 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، وردست و اتوکار خانم در میدان امامِ همدان

به تعدادی چرخکار، وردست و اتوکار خانم جهت همکاری در میدان امامِ همدان نیازمندیم. شرایط: محیط کاملا زنانه با تسویه نقدی، کار دائم، محیط امن و تمیز
تلفن: 09187112550

2 ماه پیش
همدان
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده