استخدام اتوکار در همدان

استخدام اتوکار در همدان، آگهی استخدام اتوکار در همدان ، آگهی امروز، نیاز به اتوکار در همدان، مهر 1400

استخدام وردست چرخکار، دکمه مادگی زن، اتوکار و شاگرد ساده در یک تولیدی

یک تولیدی زنجیره ای مانتو زمستانی در همدان به 3 نفر وردست چرخکار خانم، دکمه مادگی زن، اتو تکمیلی زن و 2 نفر شاگرد ساده خانم با تسویه هفتگی یا ماهیانه و اجرت بالا نیازمند است. (به صورت کار دائم)
تلفن: 09038210400

1 ساعت پیش
همدان

استخدام نیروی اتوکار ماهر خانم برای مجموعه خیاطی کندو در همدان

مجموعه خیاطی کندو واقع در همدان (محدوده خیابان بوعلی) جهت تکمیل کادر خود به نیروی اتوکار ماهر خانم نیازمند است.
تلفن: 09189103742

1 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار،وردست و اتوکار برای یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی چرخکار،وردست چرخکار و اتوکار نیازمند است. محیط کاملا زنانه(تماس تبلیغاتی ممنوع)
تلفن: 09103269149

2 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست چرخکار، اتوکار و مزدی دوز مانتو در همدان

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
موبایل: 09378184962

2 هفته پیش
همدان

دعوت به همکاری نیروی مزدی دوز، چرخکار و اتوکار در محدوده بیمارستان بعثتِ همدان

از واجدین شرایط ذیل جهت کار در همدان (محدوده بیمارستان بعثت) دعوت به همکاری می نماییم: 1 چرخکار جهت مانتو
تلفن: 09187028543

3 هفته پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار، وسط کار و اتوکار با تسویه هفتگی در همدان

از واجدین شرایط ذیل جهت کار در همدان دعوت به همکاری می نماییم: (تسویه هفتگی و محیط سالم) 1 چرخکار جنسیت: آقا یا خانم
تلفن: 09337640556

3 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار و وردست چرخکار و اتوکار جهت همکاری در همدان

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
موبایل: 09189126308

4 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار آقا یا خانم، وسط کار و اتوکار در همدان

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
موبایل: 09337640556

4 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار ماهر خانم یا آقا در همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار ماهر مانتو دوز خانم یا آقا با اجرت بالا و تسویه هفتگی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09182138007

4 هفته پیش
همدان

استخدام اتوکار ماهر مانتودوز در همدان

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
موبایل: 09182138007

4 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار خانم و آقا در همدان

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
موبایل: 09365341352

4 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار، مزدی دوز و اتوکار خانم با تسویه هفتگی در همدان

به تعدادی چرخکار، مزدی دوز و اتوکار خانم با تسویه هفتگی کامل بصورت زیر چرخی و تکمیلی در همدان نیازمندیم. (محیطی سالم)
تلفن: 09189130727

5 هفته پیش
همدان

استخدام اتوکار خانم جهت کار مانتو در محدوده میدان شاهدِ همدان

به اتوکار خانم جهت کار مانتو در همدان (محدوده میدان شاهد) نیازمندیم.
تلفن: 09127018013

5 هفته پیش
همدان

استخدام وردست چرخکار، دکمه مادگی زن، اتوکار و شاگرد ساده در یک تولیدی

یک تولیدی زنجیره ای مانتو زمستانی در همدان به 3 نفر وردست چرخکار خانم، دکمه مادگی زن، اتو تکمیلی زنو 2 نفر شاگرد ساده خانم با تسویه هفتگی یا ماهیانه و اجرت بالا نیازمند است.
تلفن: 09038210400

1 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار و چرخکار جهت مانتودوزی در همدان

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
موبایل: 09904741980

1 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست چرخکار، اتوکار و دکمه مادگی زن در همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار، اتوکار و دکمه مادگی زن (خانم) بصورت زنجیره ای در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09183145880, 09189055920

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار ماهر و وردست اتوکار جهت دوخت مانتو و پالتو در همدان

به تعدادی چرخکار ماهر و وردست اتوکار جهت دوخت مانتو و پالتو در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09331808446

1 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار ماهر، وردست و اتوکار در همدان

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
موبایل: 09331808446

1 ماه پیش
همدان

استخدام کارگر ساده جهت یک خشکشویی در همدان

به کارگر ساده جهت یک خشکشویی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09019565856

1 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار ماهر، نیمه ماهر و اتوکار برای یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر و اتوکار نیازمند است.
تلفن: 09185858990

1 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار ماهر و نیمه ماهر و اتوکار جهت کار در همدان

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
موبایل: 09185858990

1 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار جهت همکاری در همدان

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
موبایل: 09189090539

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، اتوکار و زیگزالدوز در همدان

به تعدادی چرخکار شلوار، اتوکار و زیگزالدوز در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09189090539

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، اتوکار مانتو و مزدی دوز در همدان

به تعدادی چرخکار، اتوکار مانتو و مزدی دوز در همدان نیازمندیم. (با تسویه هفتگی)
تلفن: 09187028543

1 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار مبتدی، ماهر و حرفه ای در میدان امام خمینیِ همدان

به تعدادی اتوکار ماهر، نیمه ماهر، حرفه ای و مبتدی خانم جهت مانتو در همدان (میدان امام خمینی) نیازمندیم. به افراد مبتدی آموزش حرفه ای داده میشود
تلفن: 09187112550

1 ماه پیش
همدان

استخدام وردست چرخکار و اتوکار مانتو خانم یا آقا در همدان

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
موبایل: 09353397823

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی وردست چرخکار و اتوکار خانم یا آقا در همدان

به تعدادی وردست چرخکار و اتوکار مانتو (خانم یا آقا) با حقوق 2 الی 3 میلیون در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09353397823

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار،وردست و اتوکار جهت یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی چرخکار،وردست و اتوکار نیازمند است. محیط کاملا زنانه(تماس تبلیغاتی ممنوع)
تلفن: 09103269149

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، راسته دوز و اتوکار در همدان

به تعدادی چرخکار، راسته دوز و اتوکار جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09359613711

2 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، اتوکار و دکمه مادگی زن با تسویه نقدی در همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار، اتوکار و دکمه مادگی زن خانم به صورت زنجیره ای در همدان نیازمندیم . مزایا: با حقوق بالا+ تسویه نقدی
تلفن: 09183145880

2 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار ماهر، وردست چرخکار و اتوکار جهت یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو و شلوار زنانه در همدان به تعدادی چرخکار ماهر، وردست چرخکار و اتوکار با تسویه نقدی و هفتگی نیازمند است.
تلفن: 09919780527

2 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار و وردست چرخکار با تسویه هفتگی جهت یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی اتوکار و وردست چرخکار با تسویه هفتگی نیازمند است.
تلفن: 09303155370

2 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار ماهر خانم جهت یک کارگاه خیاطی در همدان

یک کارگاه خیاطی زنانه در همدان به یک نفر اتوکار ماهر خانم جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09189201196

2 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار یا وردست چرخکار خانم با تسویه هفتگی در همدان

به تعدادی اتوکار یا وردست چرخکار خانم با تسویه هفتگی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09187143423

2 ماه پیش
همدان

استخدام چند نفر اتوکار برای مانتودوزی در حوالی میدان شاهدِ همدان

به تعدادی اتوکار جهت مانتودوزی در همدان (محل کار: حوالی میدان شاهد) نیازمندیم.
تلفن: 09904741980

2 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و وردست چرخکار و اتوکار خانم و آقا در همدان

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
موبایل: 09368842241

2 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار جهت دوخت شومیز در همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار ماهر خانم جهت دوخت شومیز به صورت زنجیره ای، به صورت کار دائم و با حقوق ثابت در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09189130727

2 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، مزدی دوز و اتوکار خانم به صورت زیر چرخی در همدان

به تعدادی چرخکار، مزدی دوز و اتوکار خانم در محیطی کاملا زنانه، با تسویه هفتگی کامل و به صورت زیر چرخی و تکمیلی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09189130727

2 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار در همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09365341352

3 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و وردست چرخکار و اتوکار در همدان

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
موبایل: 09365341352

3 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار ماهر، وردست چرخکار و اتوکار جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی مانتو شلوار زنانه در همدان جهت تکمیل کادر خود به چند نفر چرخکار ماهر، وردست چرخکار و اتوکار نیازمند است. تسویه هفتگی و نقدی
تلفن: 09188778511

3 ماه پیش
همدان

استخدام مزدی دوز و اتوکار خانم با اجرت بالا و تسویه هفتگی در همدان

به تعدادی مزدی دوز و اتوکار خانم با اجرت بالا و تسویه هفتگی در همدان (محوطه محله حاجی) نیازمندیم.
تلفن: 09183145880

3 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار خانم جهت دوخت مانتو، مزدی دوز و اتوکار خانم در همدان

به تعدادی چرخکار خانم جهت دوخت مانتو به صورت زیر چرخی، مزدی دوز و اتوکار خانم با تسویه نقدی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09368118911

3 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار ماهر خانم جهت دوخت شومیز در همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار ماهر خانم جهت دوخت شومیز به صورت زنجیره ای در همدان نیازمندیم. مزایا: کار دائم+ حقوق ماهیانه
تلفن: 09013059611

3 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار آقا و خانم جهت همکاری در همدان

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
موبایل: 09187082292

3 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار و وردست چرخکار مانتو خانم با تسویه هفتگی در همدان

به تعدادی اتوکار و وردست چرخکار مانتو خانم با تسویه هفتگی در خیابان تختیِ همدان نیازمندیم.
تلفن: 09368842241

3 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار ، مزدی دوز و اتوکار خانم جهت دوخت مانتو در همدان

به تعدادی چرخکار خانم جهت دوخت مانتو به صورت زیر چرخی و مزدی دوز و اتوکار خانم با تسویه نقدی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09309089198

3 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار خانم جهت کار مانتو در محدوده میدان شاهدِ همدان

به  اتوکار خانم جهت کار مانتو در محدوده میدان شاهدِ همدان نیازمندیم.
تلفن: 09127018013

3 ماه پیش
همدان

استخدام وردست چرخکار و اتوکار مانتو خانم یا آقا در همدان

به تعدادی وردست چرخکار و اتوکار مانتو خانم یا آقا در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09186269656

3 ماه پیش
همدان

استخدام وردست چرخکار، راسته دوز و اتوکار خانم جهت یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی وردست چرخکار، راسته دوز و اتوکار خانم نیازمند است.
تلفن: 09186116900

3 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار مانتو خانم و آقا در همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار مانتو خانم و آقا در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09186469656

3 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار مانتو خانم و آقا جهت کار در همدان

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
موبایل: 09186269656

3 ماه پیش
همدان

دعوت به همکاری تعدادی چرخکار مزدی دوز و اتوکار خانم جهت کار در همدان

به تعدادی چرخکار مزدی دوز و اتوکار خانم با تسویه هفتگی کامل بصورت زیرچرخی و تکمیلی جهت محیطی سالم در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09183115309

3 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی وردست چرخکار و اتوکار با حقوق خوب در همدان

به تعدادی وردست چرخکار و اتوکار مانتو دوز با حقوق عالی در همدان (محدوده میدان امام) نیازمندیم.
تلفن: 09183115386

3 ماه پیش
همدان

دعوت به همکاری مزدی دوز مانتو، چرخکار، وردست و اتوکار خانم در همدان

به مزدی دوز مانتو، چرخکار، وردست و اتوکار خانم جهت همکاری در همدان نیازمندیم. شرایط: با مزد بالا، تسویه هفتگی
تلفن: 09123593907

3 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار مانتو با حقوق عالی در همدان

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
موبایل: 09183115386

3 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست چرخکار، مزدی دوز و اتوکار مانتو دوز خانم در همدان

به افراد (خانم) واجد شرایط زیر جهت همکاری در همدان (محل کار: حوالی تختی) نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 چرخکار
تلفن: 09338855679

3 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار جهت مانتودوزی در همدان

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
موبایل: 09904741980

3 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی اتوکار جهت مانتودوزی در حوالی میدان شاهدِ همدان

به تعدادی اتوکار جهت مانتودوزی در همدان (محل کار: حوالی میدان شاهد) نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی اتوکار ماهر، مبتدی و دکمه مادگی زن با حقوق بالا در همدان

به تعدادی اتوکار ماهر و مبتدی، دکمه مادگی زن با حقوق بالا (محیط کاملا زنانه)در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و اتوکار مانتو و مزدی دوز در همدان

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز خانم، اتوکار و وردست در محدوده میدان همدان

به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز (خانم)، اتوکار و وردست جهت کار در همدان (محل کار: محدوده میدان) برای یک محیط کاملا زنانه نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، اتوکار و مزدی دوز جهت یک تولیدی تاب و دامن در همدان

یک تولیدی تاب و دامن در همدان ( محل کار: چهار راه شریعتی) به تعدادی چرخکار، اتوکار، مزدی دوز خانم یا آقا با تسویه هفتگی، تیراژ و درآمد بالا نیازمند است.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، زیگزال دوز و اتوکار خانم و آقا در همدان

به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز و اتوکار خانم و آقا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار در حصار امامِ همدان

به تعدادی نیروی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار در همدان (محل کار: حصار امام ) نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی اتوکار و وردست چرخکار خانم یا آقا در همدان

به تعدادی اتوکار و وردست چرخکار خانم یا آقا در همدان نیازمندیم. ترتجیحا محوطه حصار امام، چراغ قرمز
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی وردست چرخکار و اتوکار مانتو با حقوق ثابت در همدان

به تعدادی وردست چرخکار و اتوکار مانتو خانم یا آقا با حقوق 2 الی 2/5 میلیون در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و اتوکار جهت همکاری در همدان

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار مانتو خانم در میدان امام همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار مانتو (خانم) در همدان (محل کار: میدان امام - خیابان باباطاهر) نیازمندیم. مزایا: برای یک محیط زنانه و مناسب - تسویه هفتگی کار بصورت تکمیلی و زنجیره ای
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی مزدی دوز و اتوکار خانم با اجرت بالا در همدان

به تعدادی مزدی دوز و اتوکار خانم با اجرت بالا و تسویه هفتگی در همدان (محل کار:محوطه محله حاجی) نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست و اتوکار خانم یا آقا در یک تولیدی مانتو

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی چرخکار ماهر و وردست چرخکار و اتوکار خانم یا آقا نیازمند است. شرایط: کار ساده و دائم به صورت تسویه هفتگی
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار و اتوکار مانتو دوز خانم در همدان

به تعدادی چرخکار و اتوکار مانتو دوز خانم در همدان نیازمندیم . تسویه هفتگی، کار دائم
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار خانم جهت کار مانتو در همدان

به یکنفر اتوکار خانم جهت کار مانتو در محدوده میدان شاهدِ همدان نیازمندیم .
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و اتوکار ماهر خانم با تسویه هفتگی در همدان

به تعدادی چرخکار و اتوکار ماهر خانم به صورت نیمه وقت و تمام وقت با تسویه هفتگی در همدان نیازمندیم.  
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار و مزدی دوز و اتوکار در همدان

به تعدادی چرخکار جهت دوخت مانتو به صورت زیر چرخی و مزدی دوز و اتوکار خانم در همدان نیازمندیم . تسویه نقدی
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار خانم یا آقا جهت کار در تولیدی مانتو در همدان

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی چرخکار، مزدی دوز و اتوکار خانم در همدان

به تعدادی چرخکار، مزدی دوز و اتوکار خانم جهت همکاری در همدان نیازمندیم. شرایط: محیط سالم - تسویه هفتگی کامل - به صورت زیر چرخی و تکمیلی متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار و اتوکار مانتو دوز خانم با تسویه هفتگی در همدان

به تعدادی چرخکار و اتوکار مانتو دوز خانم با تسویه هفتگی به صورت کار دائم در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی تکمیلی دوز مانتو و اتوکار ماهر خانم جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی نیروی تکمیلی دوز مانتو و اتوکار ماهر خانم جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام چند نفر نیروی اتوکار و چرخکار ماهر با اجرت بالا در همدان

به چند نفر نیروی اتوکار و چرخکار ماهر خانم یا آقا با اجرت بالا جهت همکاری در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار ماهر، وردست و اتوکار ماهر جهت یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی چرخکار ماهر و وردست چرخکار و اتوکار ماهر خانم یا آقا نیازمند است. شرایط: کار ساده و دائم با تسویه هفتگی متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی مزدی دوز، چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار در همدان

به تعدادی مزدی دوز، چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار خانم یا آقا جهت لباس زنانه مجلسی در همدان نیازمندیم . با مزد عالی و تسویه نقدی
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار و وردست چرخکار خانم با حقوق مناسب جهت همکاری در همدان

به اتوکار و وردست چرخکار خانم با حقوق عالی جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار با حقوق بالا در همدان

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار، شاگرد، اتوکار و مزدی دوز مانتو دوز در همدان

به تعدادی چرخکار، شاگرد، اتوکار و مزدی دوز مانتودوز جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی راسته دوز، زیگزال دوز و اتوکار با تسویه هفتگی در همدان

به تعدادی راسته دوز، زیگزال دوز و اتوکار با تسویه هفتگی در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار شلوار مردانه، دکمه مادگی زن و اتوکار با مزد بالا در همدان

به تعدادی چرخکار شلوار مردانه دکمه مادگی زن و اتوکار خانم یا آقا با مزد بالا در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار و اتوکار جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی در همدان به یک نفر چرخکار و یک نفر اتوکار جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام دوزنده حرفه ای، وسط کار، تکمیلی زن و اتوکار در همدان

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و اتوکار جهت کار در یک تولیدی در همدان

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و وردست اتوکار در تولیدی پوشاک در همدان

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار و اتوکار با تسویه نقدی در همدان

به نیروی چرخکار و اتوکار دامن ساده با تسویه نقدی در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام مانتودوز و وردست اتوکار خانم با حقوق بالا در محدوده بازار گنبد علویانِ همدان

به تعدادی مانتودوز و وردست اتوکار خانم با حقوق بالا و تسویه هفتگی در محدوده بازار گنبد علویانِ همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست، اتوکار، وسط کار و مزدی دوز با تسویه هفتگی در همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار، اتوکار و وسط کار خانم و مزدی دوز (بیرون بر) جهت کار مانتو، پالتو و کاپشن با تسویه هفتگی در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار مانتودوز خانم جهت کار در همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار مانتودوز (خانم) جهت کار در همدان نیازمندیم. مزایا: تسویه هفتگی
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست اتوکار و نماینده کارگاه جهت یک تولیدی پوشاک در همدان

یک تولیدی پوشاک در همدان جهت تکمیل کادر خود به چرخکار، وردست اتوکار و نماینده کارگاه نیازمند است.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی اتوکار، وردست و مزدی دوز ماهر در همدان

به تعدادی اتوکار و وردست ماهر خانم با مزایای بالا به صورت زنجیره ای و تعدادی مزدی دوز ماهر به صورت دائم در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی اتوکار ماهر و مبتدی و دکمه مادگی زن با حقوق خوب در همدان

به تعدادی اتوکار ماهر و مبتدی و دکمه مادگی زن برای یک محیط زنانه با حقوق عالی در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام وردست ماهر و اتوکار جهت یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان جهت تکمیل کادر خود به وردست ماهر و اتوکار نیازمند است. مزایا: تسویه هفتگی+ کار دائم+ محیط کاملا زنانه
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار ، اتوکار ، دکمه مادگی زن ، مزدی دوز آقا یا خانم

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار جهت یک تولیدی در همدان

 یک تولیدی مانتو شومیز در همدان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار ماهر نیازمند است.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، وردست اتوکار و مزدی دوز ماهر خانم در همدان

به تعدادی چرخکار و وردست اتوکار خانم و مزدی دوز ماهر (مانتو دوز) واقع در شهرک مدنیِ همدان نیازمندیم. شرایط: حقوق بالا - تسویه هفتگی (محیط کاملا زنانه) متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، اتوکار ماهر و مزدی دوز در حوالی چهارراه انبار نفتِ همدان

به دو نفر چرخکار و اتوکار ماهر خانم یا آقا، دو نفر مزدی دوز خانم در حوالی چهارراه انبار نفتِ همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست و اتوکار مانتو دوز خانم در حوالی تختیِ همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار مانتو دوز خانم در حوالی تختیِ همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، وردست و اتوکار مانتو دوز با بیمه در همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار مانتو دوز خانم یا آقا با بیمه تامین اجتماعی در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام وردست چرخکار یا اتوکار جهت یک تولیدی مانتو اسپرت در همدان

یک تولیدی مانتو اسپرت در همدان به دو نفر وردست چرخکار یا اتوکار خانم یا آقا با تسویه هفتگی و کار دائم نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و اتوکار ماهر در همدان

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام وردست چرخکار یا اتوکار در تولیدی مانتو اسپرت در همدان

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و وردست چرخکار و اتوکار مانتودوزی در همدان

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام چند نفر وردست چرخکار و اتوکار (تکمیلی زن) با مزایای بالا در یک تولیدی مانتو

یک تولیدی مانتو در همدان به چند نفر وردست چرخکار خانم و اتوکار (تکمیلی زن) با مزایای بالا نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، وردست چرخکار، اتوکار و مزدی دوز در همدان

یک تولیدی در همدان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار، اتوکار و دکمه مادگی زن (خانم) و یک نفر مزدی دوز بصورت زیر چرخی نیازمند است.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی بسته بند، اتوکار و وردست چرخکار خانم بصورت تمام وقت در همدان

به تعدادی بسته بند، اتوکار و وردست چرخکار (خانم) بصورت تمام وقت در همدان نیازمندیم. مزایا: تسویه هفتگی
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار خانم جهت دوخت شومیز در همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار (خانم) جهت دوخت شومیز بصورت زیر چرخی در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار و اتوکار خانم جهت مانتو زیر چرخی در همدان

به تعدادی چرخکار و اتوکار (خانم) جهت مانتو زیر چرخی در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، اتوکار و تکمیلی زن در همدان

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار در همدان

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام شرکت تولیدی بهتاش پوش

شرکت تولیدی بهتاش پوش در همدان جهت تکمیل کادر خود نیازمند اتوکار حرفه ای و تعدادی چرخکار و وردست چرخکار و وسط کار خانم جهت همکاری نیازمند است. محیط کاملا زنانه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت هماهنگی با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، شاگرد، اتوکار و مزدی دوز مانتو دوز در همدان

به تعدادی چرخکار، شاگرد، اتوکار و مزدی دوز مانتو دوز جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی چرخکار، وردست ماهر و اتوکار ماهر خانم در همدان

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار ماهر و یک نفر اتوکار ماهر خانم جهت همکاری در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، اتوکار و وسط کار جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی پوشاک در همدان به 8 نفر چرخکار ماهر با حقوق ماهیانه تا 4 میلیون و اتوکار ماهر و وسط کار نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند به صورت حضوری به آدرس درج شده مراجعه نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده