استخدام اتوکار در همدان، اسفند 1399

استخدام اتوکار در همدان، آگهی استخدام اتوکار در همدان ، آگهی امروز، نیاز به اتوکار در همدان، اسفند 1399

استخدام اتوکار مبتدی یا حرفه ای و اتوتکمیلی زن خانم با حقوق بالا در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی اتوکار مبتدی یا حرفه ای و اتوتکمیلی زن خانم با حقوق بالا جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09368118911

1 هفته پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار و تعدادی اتوکار ماهر خانم در همدان

به دو نفر چرخکار ماهر و تعدادی اتوکار ماهر خانم جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09038147981

2 هفته پیش
همدان

استخدام نیروی مانتو دوز، وردست و اتوکار خانم با مزد بالا در همدان

به تعدادی نیروی خانم مانتو دوز و وردست و اتوکار با مزد بالا و تسویه هفتگی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09123593907

3 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی وردست چرخکار و اتوکار ماهر خانم با مزایای بالا در همدان

به تعدادی وردست چرخکار و اتوکار ماهر خانم جهت همکاری در همدان نیازمندیم. کار به صورت زنجیره ای با مزایای بالا متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09189119274

3 هفته پیش
همدان

استخدام نیروی اتوکار با تسویه هفتگی جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی شلوار در همدان به دو نفر نیروی اتوکار خانم یا آقا با تسویه هفتگی جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09180183714

4 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست، اتوکار، دکمه مادگی زن و مزدی دوز خانم در همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار، اتوکار، دکمه مادگی زن خانم و مزدی دوز با تیراژ بالا جهت همکاری در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09183145880

4 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، اتوکار و تکمیلی زن در یک کارگاه تولید مانتو

یک کارگاه تولید مانتو در همدان به تعدادی چرخکار و اتوکار خانم و تکمیلی زن با تسویه هفتگی جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09189024744

5 هفته پیش
همدان

استخدام همکار آقا جهت یک خشکشویی در همدان

خشکشویی مدرن در همدان به یک نفر همکار آقا جهت همکاری نیازمند است. مراجعه حضوری
تلفن: 09189138313

5 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار، اتوکار و وردست جهت یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی چرخکار، اتوکار و وردست چرخکار جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09303155370

1 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و اتوکار خانم با حقوق ثابت در همدان

به تعدادی چرخکار خانم با حقوق ماهیانه 2 الی 3 میلیون تومان و اتوکار خانم با حقوق ماهیانه 800 الی 1 میلیون تومان در همدان نیازمندیم. ساعت کاری: 8 صبح الی 6 عصر محیط کاملا زنانه
تلفن: 09227481926

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار،وردست و اتوکار در همدان

به همکاری تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار خانم یا آقا در همدان نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09186269656

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی اتو تکمیلی زن خانم یا آقا جهت کار مانتو در همدان

به همکاری تعدادی اتو تکمیلی زن خانم یا آقا جهت کار مانتو در همدان نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09183115386

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی وردست، اتوکار و وسط کار در همدان

به تعدادی وردست، اتوکار و وسط کار در محیط کاملا زنانه جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09120462215

1 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست و اتوکار خانم به صورت کار دائم در همدان

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار و اتوکار (فقط خانم) به صورت زیر چرخی بدون دکمه جا دکمه، دوخت تکمیلی در همدان نیازمندیم. شرایط: محیط بسیار مناسب و آرام، تسویه نقد، کار دائم
تلفن: 09187112550

1 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، اتوکار مانتو و تعدادی مزدی دوز با تسویه هفتگی در همدان

به تعدادی چرخکار و اتوکار مانتو و تعدادی مزدی دوز با تسویه هفتگی جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09187028543

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار مانتو دوز، وسط کار و اتوکار در همدان

به همکاری تعدادی چرخکار مانتو دوز، وسط کار و اتوکار خانم در یک محیط زنانه و به صورت تمام وقت با تسویه هفتگی و با حقوق مناسب در همدن نیامندیم.
تلفن: 09125070493

1 ماه پیش
همدان

استخدام کارگر ساده و پرسکار جهت خشکشویی در همدان

یک خشکشویی واقع در همدان به همکاری یک نفر کارگر ساده و یک نفر پرسکار نیازمند است. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09019565856, 09372683223

1 ماه پیش
همدان

استخدام وردست چرخکار و اتوکار با تسویه هفتگی در همدان

به تعدادی وردست چرخکار و اتوکار با تسویه هفتگی جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09385669937

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار و اتوکار خانم با تسویه نقدی در همدان

به تعدادی چرخکار ماهر و اتوکار خانم جهت دوخت شومیز و تریکو در همدان نیازمندیم. شرایط: کار دائم، تسویه نقدی متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09302562677

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار ماهر، وردست و اتوکار در یک تولیدی تریکو

یک تولیدی تریکو در همدان به تعدادی چرخکار ماهر و وردست چرخکار و اتوکار به صورت کار دائم و تسویه هفتگی نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09388703538

1 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار خانم جهت یک خیاطی در همدان

یک خیاطی در همدان به یک نفر اتوکار خانم جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09187091378

1 ماه پیش
همدان

استخدام شاگرد، وردست و اتوکار خانم جهت یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی شاگرد، وردست و اتوکار خانم جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09383061414

1 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار و وردست خانم جهت یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی اتوکار و وردست خانم جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09368118911

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی وردست چرخکار و اتوکار خانم در همدان

به تعدادی وردست چرخکار و اتوکار خانم جهت همکاری در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09378184962

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی اتوکار ماهر جهت یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی اتوکار ماهر جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09185046852

1 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و اتوکار ماهر خانم با تسویه هفتگی در همدان

به تعدادی چرخکار و اتوکار ماهر خانم به صورت نیمه وقت و تمام وقت با تسویه هفتگی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09379635942

2 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار، اتوکار و تکمیلی زن با تسویه هفتگی در همدان

یک کارگاه تولیدی مانتو در همدان به تعدادی چرخکار و اتوکار خانم و تکمیلی زن با تسویه هفتگی جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09189024744

2 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی وردست چرخکار و اتوکار ماهر در همدان

به یک نفر وردست چرخکار ماهر و اتوکار ماهر جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09014125140

2 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار (دکمه مادگی زن) خانم با مزایای بالا در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی اتوکار (دکمه مادگی زن) خانم با مزایای بالا جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09181075057

2 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار، اتوکار و وسط کار خانم با حقوق بالا در همدان

یک خیاطی در همدان تعدادی نیروی چرخکار، اتوکار و وسط کار خانم با حقوق بالا جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09303155370

2 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، وردست و اتوکار خانم با تسویه نقدی در همدان

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار و اتوکار (فقط خانم) به صورت زیر چرخی بدون دکمه جا دکمه، دوخت تکمیلی در همدان نیازمندیم. شرایط: محیط بسیار مناسب و آرام، تسویه نقد، کار دائم
تلفن: 09187112550

2 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار مانتو، وردست و اتوکار ماهر خانم یا آقا با اجرت بالا در همدان

به تعدادی چرخکار مانتو و وردست و اتوکار ماهر خانم یا آقا به صورت زیر چرخی با تسویه هفتگی، اجرت بالا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09198112151

2 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار، وردست، زیگزال دوز و اتوکار خانم یا آقا در همدان

به تعدادی چرخکار، وردست، زیگزال دوز و اتوکار خانم یا آقا جهت همکاری در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09185451421

2 ماه پیش
همدان

استخدام وردست چرخکار، اتوکار و دکمه مادگی زن خانم در همدان

به تعدادی وردست چرخکار، اتوکار و دکمه مادگی زن خانم در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09183145880

2 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و اتوکار خانم برای دوخت شومیز و تریکو در همدان

به تعدادی چرخکار ماهر و اتوکار خانم جهت دوخت شومیز و تریکو در همدان نیازمندیم. شرایط: کار دائم، تسویه نقدی
تلفن: 09302562677

2 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و اتوکار و نیروی آشنا به کامپیوتر در همدان

یک تولیدی پوشاک در همدان به تعدادی چرخکار و اتوکار ماهر و نیمه ماهر ترجیحا خانم با حقوق ثابت هفتگی یا ماهیانه همراه با بیمه و یک نفر نیروی خانم آشنا به کامپیوتر، باتجربه و به صورت نیمه وقت نیازمند است.
تلفن: 09037908805

2 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی وردست چرخکار و اتوکار خانم در همدان

به تعدادی وردست چرخکار و اتوکار خانم جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09186066243

3 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی چرخکار، اتوکار و دکمه مادگی زن در همدان

به تعدادی نیروی چرخکار، اتوکار و دکمه مادگی زن جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09130939230

3 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی چرخکار، شاگرد و اتوکار در همدان

به تعدادی چرخکار جهت دوخت مانتو به صورت زیر چرخی و شاگرد و اتوکار در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09368118911

3 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار، اتوکار و وردست ماهر خانم یا آقا در همدان

به تعدادی نیروی چرخکار، اتوکار و وردست ماهر خانم یا آقا به صورت کار دائم با تسویه نقدی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09186269656

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی اتوکار ماهر و نیمه ماهر خانم و آقا در همدان

به تعدادی اتوکار ماهر و نیمه ماهر خانم و آقا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09038210400

4 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست و اتوکار خانم یا آقا با تسویه هفتگی در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به چند نفر چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار خانم یا آقا جهت همکاری نیازمند است. شرایط: کار دائم – تسویه هفتگی
تلفن: 09365341352

4 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار ماهر، وردست و اتوکار برای یک تولیدی در همدان

یک تولیدی مانتو واقع در همدان به تعدادی چرخکار ماهر، وردست چرخکار و اتوکار جهت همکاری نیازمند است. کار ساده و دائم با تسویه هفتگی
تلفن: 09182015060

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی وردست چرخکار و اتوکار خانم در همدان

به همکاری تعدادی وردست چرخکار و اتوکار خانم در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09366001264

4 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، اتوکار و وردست جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی در همدان به تعدادی چرخکار، اتوکار و وردست خانم یا آقا جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09385979219

4 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی اتوکار و چرخکار خانم تریکو دوز در همدان

به یک نفر اتوکار و چرخکار خانم جهت تریکو دوز در محیطی کاملا زنانه جهت همکاری در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09927637845

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی وردست چرخکار، اتوکار و شومیز دوز در همدان

به تعدادی وردست چرخکار، اتوکار و شومیز دوز جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09907648207

4 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار ماهر و اتوکار خانم برای دوخت شومیز در همدان

به تعدادی چرخکار ماهر و اتوکار خانم جهت دوخت شومیز به صورت زیرچرخی و زنجیره ای در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09195853591

4 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار، وردست و اتوکار ماهر در یک تولیدی مانتو و پالتو

یک تولیدی مانتو و پالتو در همدان به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار و اتوکار ماهر جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09382279254, 09015145349

5 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، اتوکار، دکمه مادگی زن و مزدی دوز با بیمه در همدان

به تعدادی چرخکار، اتوکار، دکمه مادگی زن، مزدی دوز آقا یا خانم(کار زیر چرخی) جهت کار مانتو در همدان نیازمندیم. مزایا: با بیمه – تسویه کاملا نقد
تلفن: 09130939230

5 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار خانم برای یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعداد محدودی اتوکار خانم، به صورت کار دائم با تسویه هفتگی نیازمند است.
تلفن: 09186126515

5 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و اتوکار ماهر خانم در حوالی میدان شاهدِ همدان

به تعدادی چرخکار و اتوکار ماهر خانم جهت مانتو دوزی در محیطی کاملا زنانه در حوالی میدان شاهدِ همدان نیازمندیم.
تلفن: 09904741980

5 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی وردست چرخکار و اتوکار (مانتو) خانم یا آقا در همدان

به تعدادی وردست چرخکار و اتوکار (مانتو) خانم یا آقا با حقوق 1 میلیون الی 1/500 میلیون جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09353397823

5 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی خیاط و اتوکار خانم جهت یک کارگاه پرده در همدان

یک کارگاه پرده در همدان به یک نفر نیروی خانم خیاط و یک نفر اتوکار جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09187038387

5 ماه پیش
همدان

استخدام وردست و اتوکار ماهر در خیابان باباطاهرِ همدان

به تعدادی وردست و اتوکار ماهر با مزایای عالی در خیابان باباطاهرِ همدان نیازمندیم.
تلفن: 09189119274, 32511699

5 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی پرس کار و کارگر جهت خشکشویی در همدان

یک خشکشویی در همدان به یک نفر پرس کار و یک نفر کارگر جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09019565856

5 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار، اتوکار و مزدی دوز برای یک تولیدی در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی چرخکار، اتوکار خانم یا آقا با سابقه کار و مزدی دوز تک چرخ جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09191398802

5 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی ماهر جهت چرخکاری و اتوکاری در همدان

به تعدادی چرخکار ماهر و اتوکار با تسویه هفتگی و کار دائم در محیط کاملا زنانه در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09103269149

5 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی اتوکار ماهر و وردست با اجرت بالا در همدان

به تعدادی نیروی اتوکار ماهر و وردست با اجرت بالا، کار دائم و سبک، تسویه هفتگی جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09187514612

5 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست، اتوکار و وسط کار خانم در همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار و وسط کار خانم جهت کار مانتو، پالتو، کاپشن با تسویه هفتگی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09186129418

5 ماه پیش
همدان

استخدام وردست چرخکار یا اتوکار جهت تولیدی مانتو اسپورت در همدان

یک تولیدی مانتو اسپورت در همدان به تعدادی وردست چرخکار یا اتوکار خانم یا آقا با حقوق ماهیانه بین 1 میلیون تا 1/500 با تسویه هفتگی نیازمند است.
تلفن: 09188113107, 09372153507

5 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار، دکمه مادگی زن و اتوکار با مزد بالا در همدان

به تعدادی چرخکار شلوار مردانه، دکمه مادگی زن و اتوکار خانم یا آقا با مزد بالا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09189090539

6 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی خانم یا آقا جهت اتوکاری در همدان

به تعدادی نیروی اتوکار خانم یا آقا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09917715793

6 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی چرخکار خانم و اتوکار در همدان

به تعدادی چرخکار خانم و اتوکار جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09182772971

6 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی وردست چرخکار، اتوکار و پادو در همدان

به تعدادی نیروی وردست چرخکار، اتوکار و پادو جهت همکاری در محیطی سالم در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09015356279

6 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست و اتوکار خانم برای یک تولیدی در همدان

یک تولیدی در همدان در به دو نفر چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار خانم در محیطی کاملا زنانه نیازمند است. ترجیحا حوالی امامزاده عبداله
تلفن: 09182934009

6 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار، وردست و اتوکار ماهر در همدان

به تعدادی چرخکار مانتو و پالتو (خانم یا آقا) و تعدادی وردست و اتوکار ماهر جهت همکاری در همدان نیازمندیم. شرایط: کار بصورت زیر چرخی و دائم، به سبک ساده متقاضیان محترم واجد شرایط با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09189119274, 32511699

6 ماه پیش
همدان

استخدام اتوکار، وردست چرخکار ماهر و نیمه ماهر در همدان

به تعدادی اتوکار و وردست چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم جهت همکاری در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09359291125

6 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی اتوکار ماهر با اجرت بالا و بصورت دائم در همدان

به تعدادی نیروی اتوکار ماهر با اجرت بالا، کار دائم و سبک، تسویه هفتگی جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09187514612

6 ماه پیش
همدان

استخدام وردست اتوکار و وردست چرخکار خانم در همدان

به تعدادی وردست اتوکار و وردست چرخکار خانم جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09182916127

6 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، وردست و اتوکار خانم در میدان امامِ همدان

به تعدادی چرخکار، وردست و اتوکار خانم جهت همکاری در میدان امامِ همدان نیازمندیم. شرایط: محیط کاملا زنانه با تسویه نقدی، کار دائم، محیط امن و تمیز
تلفن: 09187112550

7 ماه پیش
همدان
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده