استخدام بسته بند پوشاک، کیف، کفش

استخدام بسته بند پوشاک، کیف، کفش، استخدام بسته بند پوشاک، کیف، کفش همشهری، آگهی امروز، نیاز به بسته بند پوشاک، کیف، کفش، نیازمندیهای همشهری بسته بند پوشاک، کیف، کفش

 • به یک بسته بند خانم

  به یک بسته بند خانم جهت جوراب نیازمندیم 09123384066
  تلفن همراه: 09123384066

  2 روز پیش
  تهران
 • بسته بند و وسط کار خانم

  بسته بند و وسط کار خانم جهت پوشاک بچه گانه نیازمندیم ( سه راه جمهوری ) 66463642
  تلفن: 66463642

  2 روز پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و

  بسته بند خانم و وسط کار آقا ( با بیمـه ) در محیطی مناسب 66763601
  تلفن: 66763601

  2 روز پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند و وسط کار

  تعدادی بسته بند و وسط کار ماهر خانم یا آقا جهت تولیدی پوشاک مردانه ( حقوق عالی ) 55580173 09363651692
  تلفن همراه: 09363651692 تلفن: 55580173

  2 روز پیش
  تهران
 • تعدادی وسط کار و بسته بند

  تعدادی وسط کار و بسته بند خانم،جهت پیراهن مردانه اسپرت با حقوق عالی (محدوده خ نبرد) ـ
  تلفن همراه: 09124463325 تلفن: 33728176

  2 روز پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم در محیطی کاملا زنانه نیازمندیم
  تلفن همراه: 09197415757

  2 روز پیش
  تهران
 • بسته بند و وسط کار خانم

  بسته بند و وسط کار خانم سن تا 35 سال ، محیط زنانه صبحانه ، ناهار (تماس تا یک ماه) مترو خیام 55151421
  تلفن: 02155151421

  2 روز پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند ماهر خانم

  تعدادی بسته بند ماهر خانم با حقوق مکفی + بیمه جهت تولیدی پوشاک با محیطی مناسب
  تلفن: 33975619

  2 روز پیش
  تهران
 • یک نفرخانم

  یک نفرخانم بسته بند پوشاک یک نفربخارکار خانم
  تلفن: 66403881

  2 روز پیش
  تهران
 • تعدادی بخارکار و بسته بند

  تعدادی بخارکار و بسته بند ماهر تـریکـو بـا حقـوق عـالـی نیازمندیم ( میدان امام حسین )
  تلفن: 33347422

  2 روز پیش
  تهران
 • # وسط کار و بسته بند #

  # وسط کار و بسته بند # باسـابقه کـار جهت لبـاس کـار مردانه با حقوق 600 / 2 میلیون عیدی ، پاداش و سنوات ( محدوده 30متــری جــی ) 50 55 96 66
  تلفن: 50559666

  2 روز پیش
  تهران
 • بسته بند پوشاک خانم

  بسته بند پوشاک خانم نیازمندیم
  تلفن: 66494451

  2 روز پیش
  تهران
 • دو نفر بسته بند خانم

  دو نفر بسته بند خانم (در زمینه تم تولد) جهت محدوده بازار
  تلفن همراه: 09194144483 تلفن: 55579021

  2 روز پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم جهت بسته بندی قطعات خودرو تهرانپارس، منطقه اتحاد(زیر30سال) 6 ـ
  تلفن: 77110905

  2 روز پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و وسط کار آقا

  بسته بند خانم و وسط کار آقا ( با بیمـه ) در محیطی مناسب
  تلفن: 66763601

  2 روز پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند و وسط کار

  تعدادی بسته بند و وسط کار ماهر حقوق 500 / 1 تا 800 / 1 محیط مناسب وتسویه نقدی
  تلفن همراه: 09384477081 تلفن: 55584102

  3 روز پیش
  تهران
 • تعدادی زیگزال دوز،میاندوزکار

  تعدادی زیگزال دوز،میاندوزکار راسته دوز، اتوکار، بسته بند و وسط کار (حقوق خوب وتسویه نقدی) ـ
  تلفن همراه: 09225775183

  3 روز پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کاردر تولیدی لباس بچه گانه نیازمندیم ( محدوده سعدی شمالی)
  تلفن همراه: 09128380281

  3 روز پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند پوشاک

  تعدادی بسته بند پوشاک ( خانم ) نیازمندیم ـ
  تلفن همراه: 09191058238 تلفن: 66461234

  3 روز پیش
  تهران
 • # تعدادی وسط کار و بسته بند #

  # تعدادی وسط کار و بسته بند # خانم ، درمحیط کاملا زنانه
  تلفن: 66969079

  3 روز پیش
  تهران
 • بسته بند خانم (با تجربه)

  بسته بند خانم (با تجربه) جهت تولیدی پوشاک بچه گانه محل کار:محدوده مترو سعدی و
  تلفن همراه: 09122196140 تلفن: 33962512

  3 روز پیش
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم جهت کار جوراب نیازمندیم بــازار و
  تلفن همراه: 09123501709 تلفن: 55621862

  3 روز پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کار در تولیدی حقوق عالی (بازار تهران) تماس یکهفته 55163331
  تلفن: 021551633310

  3 روز پیش
  تهران
 • بسته بند ماهر خانم جهت

  بسته بند ماهر خانم جهت بسته بندی پوشاک نوزادی نیازمندیم 66469158
  تلفن: 66469158

  3 روز پیش
  تهران
 • فروشنده آقا ، بسته بند و

  فروشنده آقا ، بسته بند و وسط کار ماهر خانم یا آقا جهت تولیدی پوشاک مردانه نیازمندیم 55580173 09363651692
  تلفن همراه: 09363651692 تلفن: 55580173

  3 روز پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند و وسط کارو

  بسته بند و وسط کارو زیگزاک دوزخانم جهت لباس زیرزنانه حقوق بالا (مترومحمدیه) 09192023842
  تلفن همراه: 09192023842

  3 روز پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند و

  تعدادی بسته بند و وسط کار خانم جهت تولیدی پوشاک زنانه نیازمندیم ـ
  تلفن: 66404780

  3 روز پیش
  تهران
 • بسته بند خانم ترجیحا ماهر

  بسته بند خانم ترجیحا ماهر جهت تولیدی پوشاک مردانه محل کار : محدوده منوچهری
  تلفن: 66735073

  3 روز پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند و وسط کار

  تعدادی بسته بند و وسط کار ماهر خانم یا آقا جهت تولیدی پوشاک مردانه ( حقوق عالی ) ـ
  تلفن همراه: 09363651692 تلفن: 55580173

  4 روز پیش
  تهران
 • تعدادی وسط کار و بسته بند

  تعدادی وسط کار و بسته بند خانم،جهت پیراهن مردانه اسپرت با حقوق عالی (محدوده خ نبرد) 33728176 09124463325
  تلفن همراه: 09124463325 تلفن: 33728176

  4 روز پیش
  تهران
 • بسته بند و وسط کار خانم

  بسته بند و وسط کار خانم جهت پوشاک بچه گانه نیازمندیم ( سه راه جمهوری ) 66463642
  تلفن: 66463642

  4 روز پیش
  تهران
 • بسته بند و وسط کار خانم

  بسته بند و وسط کار خانم سن تا 35 سال ، محیط زنانه صبحانه ، ناهار (تماس تا یک ماه) مترو خیام
  تلفن: 55151421

  4 روز پیش
  تهران
 • دو بسته بند ماهر خانم جهت کار

  دو بسته بند ماهر خانم جهت کار در تولیدی پوشاک بچه گانه « تماس تا یکهفته » و
  تلفن همراه: 09126157261 تلفن: 33921201

  6 روز پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند

  به تعدادی بسته بند نیازمندیم منطقه افسریه
  تلفن همراه: 09339619942 تلفن: 55605624

  6 روز پیش
  تهران
 • بسته بند و وسط کار خانم

  بسته بند و وسط کار خانم جهت پوشاک بچه گانه نیازمندیم ( سه راه جمهوری )
  تلفن: 66463642

  6 روز پیش
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم
  تلفن همراه: 09125905229 تلفن: 55804508

  6 روز پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و

  بسته بند خانم و وسط کار آقا ( با بیمـه ) در محیطی مناسب
  تلفن: 66763601

  6 روز پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کار در تولیدی،حقوق عالی (بازارتهران)(تماس تا یک هفته)
  تلفن: 55163331

  6 روز پیش
  تهران
 • به یک بسته بند خانم

  به یک بسته بند خانم جهت جوراب نیازمندیم
  تلفن همراه: 09123384066

  6 روز پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند

  به تعدادی بسته بند و اتوکاردستی نیازمندیم جبراییلی
  تلفن همراه: 09126014328 تلفن: 55169891

  6 روز پیش
  تهران
 • فروشنده آقا ، بسته بند و

  فروشنده آقا ، بسته بند و وسط کار ماهر خانم یا آقا جهت تولیدی پوشاک مردانه نیازمندیم ـ
  تلفن همراه: 09363651692 تلفن: 55580173

  6 روز پیش
  تهران
 • تعدادی بخارکار و بسته بند

  تعدادی بخارکار و بسته بند تـریکـو بـا حقـوق عـالـی نیازمندیم ( میدان امام حسین )
  تلفن: 33347422

  6 روز پیش
  تهران
 • تعدادی کارگر ساده و بسته بند

  تعدادی کارگر ساده و بسته بند خانم جوان جهت تولیدی پیراهن در محیطی کاملا زنانه با بیمه فردوسی
  تلفن: 66752971

  6 روز پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند و

  تعدادی بسته بند و اتوکار خانم نیازمندیم محدوده بلوار ابوذر پل پنجم و
  تلفن همراه: 09121975952 تلفن: 33832750

  6 روز پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و وسط کار آقا

  بسته بند خانم و وسط کار آقا ( با بیمـه ) در محیطی مناسب 66763587
  تلفن: 66763587

  1 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی وسط کار و بسته بند

  تعدادی وسط کار و بسته بند خانم برای پیراهن مردانه(اسپرت) با حقوق عالی (محدوده خ نبرد) 33728176 09124463325
  تلفن همراه: 09124463325 تلفن: 33728176

  1 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم زیر 35سال جهت کار در تولیدی پوشاک ( با بیمـه ) ساعت کار8تا19 حقوق800 / 1 خ جمهوری ، خ ابوریحان ، کوچه رازی ، پلاک 15 66961755 66959246
  تلفن: 66961755

  1 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک بچه گانه نیازمندیم
  تلفن: 66174657

  1 هفته پیش
  تهران
 • جهت لوازم یدکی خودرو

  جهت لوازم یدکی خودرو محل کار:محدوده مترو ملت تعدادی بسته بند خانم
  تلفن: 33931261

  1 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند و وسط کار خانم

  بسته بند و وسط کار خانم جهت پوشاک بچه گانه نیازمندیم ( سه راه جمهوری ) 6646642
  تلفن: 66463642

  1 هفته پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند

  به تعدادی بسته بند و وسط کار ماهر خانم و آقا نیازمندیم م محمدیه خیام شمالی کوچه بختیاری 55570097
  تلفن: 02155570097

  1 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند و

  به تعدادی بسته بند و وسط کارماهرخانم وآقانیازمندیم م محمدیه خیام شمالی،کوچه ‎بختیاری
  تلفن: 55570097

  1 هفته پیش
  تهران
 • وسط کار و بسته بند خانم

  وسط کار و بسته بند خانم حقوق مکفی + بیمه جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم 66460824
  تلفن: 66460824

  1 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند ماهر خانم

  تعدادی بسته بند ماهر خانم جهت کار در پوشاک بچه گانه نیازمندیم حوالی میدان محمدیه
  تلفن: 55698732

  1 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم جهت بسته بندی قطعات خودرو منطقه اتحاد (زیر30سال) 6 ـ
  تلفن: 77110905

  1 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی اتوکار و

  تعدادی اتوکار و بسته بند نیازمندیم محلاتی بلوار ابوذر و
  تلفن همراه: 09123754395 تلفن: 33800782

  1 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و آقا

  بسته بند خانم و آقا تمام وقت،حقوق 700 / 1م نبردپل5بلوارابوذر(تماس تایکهفته)
  تلفن: 33658121

  1 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند حرفه ای

  بسته بند حرفه ای جهت بسته بندی لباس نیازمندیم
  تلفن: 66482440

  1 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند

  به تعدادی بسته بند و اتوکار خانم « با حقوق مکفی » نیازمندیم 66176086
  تلفن: 66176086

  1 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند ماهر خانم جهت

  بسته بند ماهر خانم جهت بسته بندی پوشاک نوزادی نیازمندیم
  تلفن: 66469158

  1 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند و کارگر ساده

  تعدادی بسته بند و کارگر ساده خانم یا آقا در تولیدی پوشاک محدوده خ جمهوری نیازمندیم 66407911
  تلفن: 66407911

  1 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم محدوده بازار نیازمندیم 09122950927
  تلفن همراه: 09122950927

  1 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی وسط کار و بسته بند

  تعدادی وسط کار و بسته بند خانم برای پیراهن مردانه(اسپرت) با حقوق عالی (محدوده خ نبرد) 33728176 09124463325
  تلفن همراه: 09124463325 تلفن: 33728176

  1 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم زیر 35سال ، جهت کار در تولیدی پوشاک ( با بیمـه ) ساعت کار8تا19 حقوق800 / 1 خ جمهوری ، خ ابوریحان ، کوچه رازی ، پلاک 15 ـ
  تلفن: 66961755

  1 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند و وسط کار

  تعدادی بسته بند و وسط کار خانم در کارگاه تیشرت مردانه نیازمندیم تسویه نقدی،محدوده بازار
  تلفن همراه: 09384477081 تلفن: 55584102

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند ماهر خانم

  تعدادی بسته بند ماهر خانم جهت کار در تولیدی پوشاک بچه گانه نیازمندیم (محدوده متروسعدی) 55698732
  تلفن: 55698732

  2 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم محدوده بازار نیازمندیم
  تلفن همراه: 09122950927

  2 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند و وسط کارو

  بسته بند و وسط کارو زیگزال دوزخانم جهت لباس زیرزنانه نیازمندیم (مترومحمدیه)
  تلفن همراه: 09192023842

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بندکار تک سلفون

  تعدادی بسته بندکار تک سلفون و وسط کار خانم یا آقا نیازمندیم(تماس تا یک هفته) و
  تلفن همراه: 09126101637 تلفن: 55623582

  2 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند و وسط کار

  بسته بند و وسط کار و بخار کار نیمه وقت نیازمندیم
  تلفن: 66702467

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند و

  تعدادی بسته بند و اتوکار خانم نیازمندیم محدوده بلوار ابوذر پل پنجم
  تلفن: 33832750

  2 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت پوشاک در محیطی کاملا زنانه ، محدوده بازار نیازمندیم
  تلفن: 33444266

  2 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کار در تولیدی نیازمندیم (بازارتهران)(تماس تا یک هفته)
  تلفن: 55163331

  2 هفته پیش
  تهران
 • # بسته بند خانم #

  # بسته بند خانم # پوشاک بچه گانه محیط زنانه 000 / 700 / 1 تومان ( محدوده آذربایجان ) 12 48 49 66
  تلفن: 12484966

  2 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و آقا زیر

  بسته بند خانم و آقا زیر 30سال،تمام وقت،حقوق700 / 1م نبردپل5بلوارابوذر(تماس تایکهفته)
  تلفن: 33658121

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند ماهر خانم

  تعدادی بسته بند ماهر خانم جهت کاردرتولیدی پوشاک بچه گانه نیازمندیم(محدوده متروسعدی)
  تلفن: 55698732

  2 هفته پیش
  تهران
 • به یک نفر خانم

  به یک نفر خانم بسته بند پوشاک محدوده جمهوری نیازمندیم
  تلفن همراه: 09122339396

  2 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند

  به تعدادی بسته بند و اتوکار خانم « با حقوق مکفی » نیازمندیم
  تلفن: 66176086

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی وسط کار و بسته بند

  تعدادی وسط کار و بسته بند خانم برای پیراهن مردانه(اسپرت) با حقوق عالی (محدوده خ نبرد) ـ
  تلفن همراه: 09124463325 تلفن: 33728176

  2 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و وسط کار آقا

  بسته بند خانم و وسط کار آقا ( با بیمـه ) در محیطی مناسب
  تلفن: 66763587

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند و کارگر ساده

  تعدادی بسته بند و کارگر ساده خانم یا آقا در تولیدی پوشاک محدوده خ جمهوری نیازمندیم
  تلفن: 66407911

  2 هفته پیش
  تهران
 • وسط کار و بسته بند خانم

  وسط کار و بسته بند خانم حقوق مکفی + بیمه جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم
  تلفن: 66460824

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی وسط کار و بسته بند

  تعدادی وسط کار و بسته بند (خانم)جهت تولیدی پوشاک مردانه « تماس تا یکهفته » 66718993
  تلفن: 66718993

  2 هفته پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند خانم جهت صرافی در تهران

  یک صرافی در محدوده خاوران تهران به بسته بند خانم نیازمند است. مزایا: سرویس رایگان
  تلفن: 09229033832

  2 هفته پیش
  تهران
 • استخداخم بسته بند خانم و آقا جهت کار در تهران

  به بسته بند خانم و آقا به صورت تمام وقت در تهران نیازمندیم. (تماس تا یک هفته) مزایا: حقوق 1.700.000
  تلفن: 33658121

  2 هفته پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند خانم جهت یک شرکت بازرگانی قطعات خودرو در تهران

  یک شرکت بازرگانی قطعات خودرو در تهران به سه نفر بسته بند خانم نیازمند است. (ساعت کاری از ساعت9 صبح الی 18)
  تلفن: 88982012, 88982014

  2 هفته پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند خانم جهت یک تولیدی پوشاک زنانه در تهران

  یک تولیدی پوشاک زنانه در تهران به تعدادی بسته بند خانم نیازمند است.
  تلفن: 09128499463

  2 هفته پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند خانم جهت یک تولیدی در تهران

  یک تولیدی در تهران به تعدادی بسته بند خانم نیازمند است.
  تلفن: 09368558621, 55592176

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند و

  تعدادی بسته بند و کارگر ساده خانم یا آقا نیازمندیم 66407911
  تلفن: 66407911

  2 هفته پیش
  تهران
 • کارگر ساده + بسته بند

  کارگر ساده + بسته بند و وسط کار،تولیدی پوشاک حوالی مترو ایران خودرو
  تلفن: 44902053

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم زیر 35سال ، جهت کار در تولیدی پوشاک ( با بیمـه ) ساعت کار8تا19 حقوق800 / 1 خ جمهوری ، خ ابوریحان ، کوچه رازی ، پلاک 15 66961755 66959246
  تلفن: 66961755

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند و اتوکار

  تعدادی بسته بند و اتوکار خانم جهت تولیدی پوشاک « با حقوق مکفی » حوالی جمهوی 66176086
  تلفن: 66176086

  2 هفته پیش
  تهران
 • دو نفر خانم بسته بند

  دو نفر خانم بسته بند حرفه ای پوشاک نیازمندیم (محدوده جمهوری) 09126040167
  تلفن همراه: 09126040167

  2 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و

  بسته بند خانم و وسط کار آقا ( با بیمـه ) در محیطی مناسب 66763587
  تلفن: 66763587

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند ، اتوکار

  به تعدادی بسته بند ، اتوکار و وسط کار خانم نیازمندیم « با حقوق مکفی » جمهوری 66176086
  تلفن: 66176086

  2 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم ماهروباتجربه

  بسته بند خانم ماهروباتجربه جهت تولیدی اسپرت زنانه و پادو آقا نیازمندیم محدوده جمهوری 09121029261
  تلفن همراه: 09121029261

  2 هفته پیش
  تهران
 • شرکت بازرگانی

  شرکت بازرگانی قطعات خودرو 3نفر بسته بند خانم ساعت کاری 9 صبح الی 18 حقوق وزارت کار ،محل کار: خاوران ،جاده عباس آباد علاقمند 14
  تلفن: 88982012

  2 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بندماهر

  به تعدادی بسته بندماهر و وسط کار آقا نیازمندیم(میدان محمدیه خیام شمالی ک بختیاری)
  تلفن: 55570097

  2 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم سن 20 تا 25 جهت کار در تولیدی پوشاک ورزشی
  تلفن: 66456482

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند

  تعدادی بسته بند خـانـم جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم حوالی نازی آباد
  تلفن: 55539151

  2 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند ، خرج کارچین

  بسته بند ، خرج کارچین و وسط کار ماهر با بیمه و حقوق عالی (محدوده مترو نواب)
  تلفن همراه: 09308877416 تلفن: 66907917

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند و

  تعدادی بسته بند و کارگر ساده خانم یا آقا نیازمندیم
  تلفن: 66407911

  2 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم جهت

  بسته بند خانم جهت کارخانه کفاشی نیازمندیم (محدوده مترو 15 خرداد) 09129228409
  تلفن همراه: 09129228409

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند ماهر

  تعدادی بسته بند ماهر خانم جهت کار در تولیدی پوشاک بچه گانه (جمهوری) 66176641
  تلفن: 66176641

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی اتوکار و بسته بند

  تعدادی اتوکار و بسته بند خانم ، جهت پوشاک بچه گانه و دکمه مادگی زن خانم نیازمندیم 66963568
  تلفن: 66963568

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم زیر 35سال ، جهت کار در تولیدی پوشاک ( با بیمـه ) ساعت کار8تا19 حقوق800 / 1 خ جمهوری ، خ ابوریحان ،کوچه رازی ، پلاک 15 66961755 66959246
  تلفن: 66961755

  2 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند ماهر

  به تعدادی بسته بند ماهر و وسط کار آقا نیازمندیم (میدان محمدیه خیام شمالی ک بختیاری) 55570097
  تلفن: 55570097

  2 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و

  بسته بند خانم و وسط کار آقا ( با بیمـه ) در محیطی مناسب
  تلفن: 66763587

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند و اتوکار

  تعدادی بسته بند و اتوکار خانم جهت تولیدی پوشاک « با حقوق مکفی » حوالی جمهوی
  تلفن: 66176086

  2 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم نیازمندیم محدوده عبدل آباد
  تلفن: 55862190

  2 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم جهت

  بسته بند خانم جهت کارخانه کفاشی نیازمندیم (محدوده مترو 15 خرداد)
  تلفن همراه: 09129228409

  2 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم محدوده یافت آباد نیازمندیم
  تلفن همراه: 09124530061

  2 هفته پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک در تهران

  یک تولیدی پوشاک در تهران به تعدادی بسته بند خانم زیر 35 سال نیازمند است. (ساعت کاری از ساعت 8 الی 19)
  تلفن: 66961755, 66959246

  3 هفته پیش
  تهران
 • استخدام نیروی بسته بند خانم جهت کارگاه تولیدی در همدان

  یک کارگاه تولیدی در همدان به تعدادی نیروی بسته بند خانم جهت همکاری نیازمند است.
  تلفن: 09182136718

  3 هفته پیش
  همدان
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کار در تولیدی نیازمندیم بازار تهران تم.اس یک هفته 55169390
  تلفن: 02155169390

  3 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم زیر 35سال ، جهت کار در تولیدی پوشاک ( با بیمـه ) ساعت کار8تا19 حقوق800 / 1 خ جمهوری ، خ ابوریحان ، کوچه رازی ، پلاک 15 66959246 66961755
  تلفن: 66961755

  3 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند ووسط کار خانم

  بسته بند ووسط کار خانم سن تا 35سال محیط زنانه صبحانه ناهار تماس تا یکماه مترو خیام 55151421
  تلفن: 02155151421

  3 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم جهت بسته بندی تریکوزنانه نیازمندیم
  تلفن همراه: 09128998234 تلفن: 66970583

  3 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی وسط کار و بسته بند

  تعدادی وسط کار و بسته بند خـانـم محدوده خاوران نیازمندیم
  تلفن همراه: 09127633551

  3 هفته پیش
  تهران
 • بسته بندی پوشاک بچه گانه

  بسته بند ماهر با حقوق کافی
  تلفن همراه: 09127231378

  3 هفته پیش
  تهران
 • دو نفر خانم بسته بند

  دو نفر خانم بسته بند حرفه ای پوشاک نیازمندیم (محدوده جمهوری) 09126040167
  تلفن همراه: 09126040167

  3 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم ماهروباتجربه

  بسته بند خانم ماهروباتجربه جهت تولیدی اسپرت زنانه محدوده جمهوری
  تلفن همراه: 09121029261

  3 هفته پیش
  تهران
 • دو نفر خانم بسته بند

  دو نفر خانم بسته بند حرفه ای پوشاک نیازمندیم (محدوده جمهوری)
  تلفن همراه: 09126040167

  3 هفته پیش
  تهران
 • وسط کار و بسته بند

  وسط کار و بسته بند جهت کاردر تولیدی پوشاک بچه گانه نیازمندیم
  تلفن: 66936684

  3 هفته پیش
  تهران
 • چند خانم جهت بسته بندی

  چند خانم جهت بسته بندی جوراب از ساعت 8 تا 17 حقوق800 / 1(محدوده مترومحمدیه)
  تلفن: 55157498

  3 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی خانم جهت اتو و

  به تعدادی خانم جهت اتو و بسته بندی جوراب زنانه،محیطی کاملا زنانه نیازمندیم تماس تا15روز و
  تلفن همراه: 09016817627 تلفن: 55167001

  3 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند و وسط کار ماهر

  بسته بند و وسط کار ماهر خانم نیازمندیم (محدوده مترو 15خرداد) و
  تلفن همراه: 09193125876 تلفن: 55595087

  3 هفته پیش
  تهران
 • یک نفر خانم جوان جهت

  یک نفر خانم جوان جهت بسته بندی جوراب درمحیطی زنانه نیازمندیم(بین مترو مولوی و خیام)
  تلفن: 55634850

  3 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کار در تولیدی نیازمندیم (بازارتهران)(تماس تا یک هفته)
  تلفن: 55169390

  3 هفته پیش
  تهران
 • # بسته بند خانم #

  # بسته بند خانم # پوشاک بچه گانه محیط زنانه 000 / 700 / 1 تومان ( محدوده مترو حّر ) 12 48 49 66
  تلفن: 12484966

  3 هفته پیش
  تهران
 • کارگر ساده + بسته بند

  کارگر ساده + بسته بند وسط کار،تولیدی پوشاک مردانه حوالی مترو ایران خودرو
  تلفن: 44902053

  3 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی خانم جهت بسته بندی

  تعدادی خانم جهت بسته بندی جوراب سن زیر 35 سال نیازمندیم (تماس تا یک هفته) و
  تلفن همراه: 09125012954 تلفن: 55168689

  3 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم محدوده نبرد جنوبی بلوارابوذر نیازمندیم
  تلفن: 33729701

  3 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم یا آقا

  تعدادی بسته بند خانم یا آقا جهت تولیدی پوشاک زنانه نیازمندیم(محدوده افسریه) و
  تلفن همراه: 09031068665 تلفن: 33152243

  3 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند و وسط کار(خانم)

  بسته بند و وسط کار(خانم) جهت تولیدی شلوار بچه گانه در محدوده مترو میدان ولیعصر
  تلفن: 88947100

  3 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند و وسط کار

  بسته بند و وسط کار نیازمندیم
  تلفن: 66702467

  3 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی اتوکار و بسته بند

  تعدادی اتوکار و بسته بند خانم ، جهت پوشاک بچه گانه و دکمه مادگی زن خانم نیازمندیم
  تلفن: 66963568

  3 هفته پیش
  تهران
 • به چند بسته بند خانم و آقا

  به چند بسته بند خانم و آقا جهت کار در تولیدی پوشاک ترجیحا محدوده چهارراه سیروس
  تلفن: 33555488

  3 هفته پیش
  تهران
 • بستــه بنـد خــانــم

  بستــه بنـد خــانــم نیازمندیم ( محدوده رسالت )
  تلفن: 22508038

  3 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند، وسط کار و

  تعدادی بسته بند، وسط کار و کارگرساده نیازمندیم،حتی افغانی مترو فردوسی (تماس تا یکهفته)
  تلفن: 66704635

  3 هفته پیش
  تهران
اپلیکیشن کاربده به زودی...