استخدام تعمیرکار صافکار، نقاش در مشهد، بهمن 1399

استخدام تعمیرکار صافکار، نقاش در مشهد، آگهی استخدام تعمیرکار صافکار، نقاش در مشهد ، آگهی امروز، نیاز به تعمیرکار صافکار، نقاش در مشهد، بهمن 1399، استخدام صافکار در مشهد

استخدام استادکار وارد مکانیک، استادکار صافکار و نیرو برای کارواش در مشهد

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در بلوار توسِ مشهد نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 استادکار وارد مکانیک
تلفن: 09154300324

1 هفته پیش
مشهد

استخدام صافکار و سپرساز ماهر جهت کار در محدوده معلم مشهد

به یک نفر صافکار و سپرساز ماهر جهت کار در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09153024179

1 هفته پیش
مشهد

استخدام شاگرد ماهر صافکار جهت یک نمایندگی در خراسان رضوی

یک نمایندگی واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی شاگرد ماهر و نیمه ماهر صافکار نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09302667882

2 هفته پیش
مشهد

استخدام صافکار ماهر جهت یک نمایندگی در خراسان رضوی

یک نمایندگی در خراسان رضوی به یک نفر صافکار ماهر جهت همکاری نیازمند است. لطفا رزومه خود را از طریق شماره واتساپ درج شده ارسال نمایید.
تلفن: 09374338070(واتساپ)

3 هفته پیش
مشهد

استخدام نیروی صافکار و نقاش بصورت درصدی در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی صافکار و نقاش بصورت درصدی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09150276778, 09355877708

3 هفته پیش
مشهد

استخدام استادکار نقاش ماشین با سابقه در مشهد

به استادکار نقاش ماشین با سابقه کار جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09155004245

4 هفته پیش
مشهد

استخدام استادکار ماهر و صافکار جهت کار در خراسان رضوی

به دو نفر استادکار ماهر و صافکار جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09151015515

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی نیمه ماهر صافکار جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی نیمه ماهر صافکار جهت همکاری در خراسان رضوی نیامندیم.
تلفن: 09158220469

2 ماه پیش
مشهد

دعوت به همکاری صافکار ماهر بصورت درصدی در خراسان رضوی

به یک نفر صافکار ماهر بصورت درصدی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09928795654

2 ماه پیش
مشهد

استخدام نصاب سپر نیمه ماهر و صافکار خودرو جهت کار در مشهد

به چند نفر نصاب سپر ماهر و نیمه ماهر و صافکار خودرو جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 05131340 (داخلی 1)

2 ماه پیش
مشهد

استخدام صافکار ماهر و کارگر ساده مکانیک در نمایندگی ایران خودرو

یک نمایندگی ایران خودرو واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به یک نفر صافکار ماهر و کارگر ساده مکانیک نیازمند است.
تلفن: 09157600605

2 ماه پیش
مشهد

استخدام شاگرد ماهر جهت صافکاری گریسی حرفه ای در خراسان رضوی

به شاگرد ماهر و نیمه ماهر جهت صافکاری گریسی حرفه ای در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09384765398

3 ماه پیش
مشهد

استخدام صافکار ماهر در نمایندگی تویوتا اورنگ

نمایندگی تویوتا اورنگ واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به چند نفر صافکار ماهر نیازمند است.
تلفن: 09153241300

3 ماه پیش
مشهد

استخدام صافکار ماهر جهت کار در خراسان رضوی

به سه نفر صافکار ماهر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09157596900

3 ماه پیش
مشهد

استخدام استادکار صافکار اتومبیل و نقاش اتومبیل در خراسان رضوی

به یک نفر استادکار صافکار اتومبیل و یک نفر نقاش اتومبیل سواری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09155555200

4 ماه پیش
مشهد

استخدام مکانیک ماهر یا نیمه ماهر و شاگرد صافکار در خراسان رضوی

به یک نفر مکانیک ماهر یا نیمه ماهر و یک نفر شاگرد صافکار جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09301426839

4 ماه پیش
مشهد

استخدام صافکار و نقاش ماهر و نیمه ماهر در یک نمایندگی سایپا

یک نمایندگی سایپا واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به صافکار و نقاش ماهر و نیمه ماهر نیازمند است. شماره تماس:
تلفن: 09157417759

4 ماه پیش
مشهد

دعوت به همکاری صافکار و نقاش ماهر بصورت درصدی در خراسان رضوی

به یک نفر صافکار و نقاش ماهر بصورت درصدی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09388523863

4 ماه پیش
مشهد

استخدام شاگرد صافکار ماهر یا نیمه ماهر در خراسان رضوی

به یک نفر شاگرد صافکار ماهر یا نیمه ماهر یا درصدی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09375687259

4 ماه پیش
مشهد

استخدام صافکار وارد جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر صافکار وارد جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09029659473

4 ماه پیش
مشهد

استخدام صافکار ماهر و نیمه ماهر جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی صافکار ماهر و نیمه ماهر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09022069494

4 ماه پیش
مشهد

دعوت به همکاری صافکار ماهر بصورت درصدی در یک مجتمع خودرویی

یک مجتمع خودرویی واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به یک نفر صافکار ماهر بصورت درصدی نیازمند است.
تلفن: 09155986617

5 ماه پیش
مشهد

دعوت به همکاری چندر دیف شغلی بصورت درصدی در خراسان رضوی

به افراد واجد شرایط زیر بصورت درصدی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 صافکار
تلفن: 09336900458

5 ماه پیش
مشهد

استخدام صافکار ماهر جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر صافکار ماهر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09150276778, 09355877708

5 ماه پیش
مشهد

دعوت به همکاری شاگرد ماهر صافکار و شاگرد نقاش در خراسان رضوی

به یک نفر شاگرد ماهر و نیمه ماهر صافکار و یک نفر شاگرد نقاش به صورت درصدی در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09388523863

5 ماه پیش
مشهد

استخدام استادکار ماهر صافکاری جهت کار در خراسان رضوی

به دو نفر استادکار ماهر صافکاری (کار همیشگی) جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09151015515

5 ماه پیش
مشهد

استخدام صافکار و نقاش ماهر جهت نمایندگی ایران خودرو در خراسان رضوی

یک نمایندگی ایران خودرو واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به صافکار و نقاش ماهر و نیمه ماهر نیازمند است.
تلفن: 09155581153

5 ماه پیش
مشهد

استخدام صافکار ماهر و نیمه ماهر جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر صافکار ماهر و نیمه ماهر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09388142383, 09157596900

5 ماه پیش
مشهد

استخدام صافکار و نقاش خودرو جهت نمایندگی ایران خودرو در مشهد

یک نمایندگی ایران خودرو در مشهد به یک نفر صافکار و نقاش خودرو با چند سال سابقه کار نیازمند است.
تلفن: 09395219858, 33448622

5 ماه پیش
مشهد
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده