کاربده

استخدام خیاط بیرون بر، مزدی دوز در همدان

استخدام خیاط بیرون بر، مزدی دوز در همدان، آگهی استخدام خیاط بیرون بر، مزدی دوز در همدان ، آگهی امروز، نیاز به خیاط بیرون بر، مزدی دوز در همدان

اپلیکیشن کاربده

استخدام مزدی دوز و وردست چرخکار با تسویه هفتگی و کار دائم در همدان

یک تولیدی مانتو اسپرت در همدان به دو نفر مزدی دوز و دو نفر وردست چرخکار خانم یا آقا با تسویه هفتگی و کار دائم نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09188113107, 09372153507

2 روز پیش
همدان

دعوت به همکاری مزدی دوز ماهر مانتو با تسویه نقدی در همدان

به تعدادی مزدی دوز ماهر مانتو با تسویه نقدی جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09352287838

4 روز پیش
همدان

استخدام چرخکار، اتوکار، دکمه مادگی زن و مزدی دوز با تسویه نقدی در همدان

به تعدادی چرخکار، اتوکار، دکمه مادگی زن و مزدی دوز آقا یا خانم جهت کار زیرچرخی مانتو در همدان نیازمندیم. مزایا: با بیمه+ تسویه کاملاً نقد متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09130939230

6 روز پیش
همدان

استخدام چرخکار و مزدی دوز با حقوق و مزایای بالا جهت مانتو در همدان

به تعدادی چرخکار، مزدی دوز خانم یا آقا جهت کار مانتو در همدان نیازمندیم. شرایط: تسویه هفتگی، حقوق و مزایای بالا، اجرت مانتو 15 هزار متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09182076135

6 روز پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز و چرخکار خانم برای تریکو دوزی در همدان

به تعدادی زیگزال دوز و چرخکار خانم جهت تریکو دوزی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09124486410

1 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار و وردست مانتو دوز با تسویه هفتگی در همدان

به تعدادی چرخکار و وردست مانتو دوز خانم یا آقا با دستمزد مناسب و تسویه هفتگی جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09123593907

1 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی مانتو دوز ماهر خانم در همدان

به تعدادی نیروی مانتو دوز ماهر خانم جهت همکاری در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09183169573, 09034857537

1 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار، وسط کار،مزدی دوز و بسته بند در همدان

به همکاری تعدادی چرخکار خانم یا آقا و تعدادی وسط کار و بسته بند خانم یا آقا و مزدی دوز با حقوق مناسب و تسویه نقدی در همدان نیازمندیم. ساعت تماس : (8 الی 12:30 و 15 الی 20) متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09183131904

1 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار ماهر مانتو دوز جهت کار در همدان

به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز در محیطی کاملا زنانه جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09120462215

2 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار و مزدی دوز(زیرچرخی)، وردست خانم با تسویه نقدی در همدان

یک تولیدی در همدان به تعدادی چرخکار و مزدی دوز(زیرچرخی)، وردست چرخکار (خانم) با تسویه نقدی در محیطی کاملا سالم نیازمند است.
تلفن: 09188081568

2 هفته پیش
همدان

دعوت به همکاری نیروی مزدی دوز شومیز به صورت کار دائم در همدان

به تعدادی نیروی مزدی دوز شومیز به صورت کار دائم، بدون تعطیلی جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09189910301

2 هفته پیش
همدان

دعوت به همکاری مزدی دوز تمیز دوز مانتو با تسویه نقدی در همدان

به تعدادی مزدی دوز تمیز دوز مانتو (خانم) با تسویه نقدی بعد از تحویل کار در همدان نیازمندیم. (به مزدی دوز تک چرخ هم کار داده می شود.)
تلفن: 09187112550

2 هفته پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار و بسته بند جهت تولیدی تریکو در همدان

یک تولیدی تریکو در همدان به تعدادی چرخکار و نیروی بسته بند جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09123123880

2 هفته پیش
همدان

استخدام مزدی دوز و چرخکار با تسویه نقدی و کار دائم در همدان

به مزدی دوز لباس کار و چرخکار با تسویه نقدی و کار دائم جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09189094169

3 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی چرخکار، اتوکار و مزدی دوز ماهر در همدان

به تعدادی چرخکار، اتوکار و مزدی دوز ماهر در محیط کاملا زنانه جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09187093842

3 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار مانتو دوز، مزدی دوز، وردست و شاگرد ساده در همدان

به تعدادی چرخکار مانتو دوز به صورت زیرچرخی و تعدادی مزدی دوز به صورت تکمیلی تعدادی وردست چرخکار و شاگرد ساده خانم یا اقا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09196841182

3 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار، اتوکار، دکمه مادگی زن و مزدی دوز در همدان

به تعدادی چرخکار، اتوکار، دکمه مادگی زن و مزدی دوز (آقا یا خانم) جهت کار زیرچرخی مانتو در همدان نیازمندیم. مزایا: با بیمه+ تسویه کاملاً نقد
تلفن: 09130939230

1 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی زیگزال دوز ماهر خانم جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی تریکو در همدان به تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09184403780

1 ماه پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز جهت تریکو بچه گانه در همدان

به همکاری دو نفر زیگزال دوز خانم جهت تریکو بچه گانه در همدان نیازمندیم. (تسویه نقدی- هفتگی و کار دائم) متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09189115158

2 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار مانتو دوز در حوالی میدان شاهدِ همدان

به تعدادی چرخکار مانتو دوز جهت همکاری در حوالی میدان شاهدِ همدان نیازمندیم.
تلفن: 09904741980

2 ماه پیش
همدان

دعوت به همکاری نیروی مزدی دوز برای یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو اسپورت در همدان به دو نفر نیروی مزدی دوز خانم یا آقا، با تسویه هفتگی، کار دائم جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09188113107, 09372153507

2 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی وسط کار و چرخکار خانم جهت تریکو دوزی در همدان

به تعدادی وسط کار و چرخکار خانم جهت تریکو دوزی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09184086723

2 ماه پیش
همدان

استخدام مزدی دوز مانتو ساده، چرخکار و وردست در همدان

به مزدی دوز مانتو ساده، چرخکار و وردست چرخکار جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09189094169

2 ماه پیش
همدان

استخدام مزدی دوز و شاگرد در شهرک ولیعصرِ همدان

به تعدادی مزدی دوز خانم و شاگرد جهت کار مانتو واقع در شهرک ولیعصر همدان نیازمندیم.
تلفن: 09308125696

2 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی در همدان به دو نفر چرخکار، وردست چرخکار جهت راسته دوزی و سردوز (محیطی کاملا زنانه) نیازمند است. (ترجیحا حوالی امامزاده عبدا…)
تلفن: 09182934009

3 ماه پیش
همدان

دعوت به همکاری چند نفر مزدی دوز شلوار اسلش در همدان

به چند نفر مزدی دوز شلوار اسلش از اجرت 5 هزار تومان به بالا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09180113439

3 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، مزدی دوز، وردست، شاگرد خانم یا آقا در همدان

به تعدادی چرخکار مانتودوز به صورت زیر چرخی و تعدادی مزدی دوز به صورت تکمیلی و تعدادی وردست چرخکار و شاگرد ساده و دکمه مادگی زن و اتو تکمیلی زن خانم یا آقا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09183188984

3 ماه پیش
همدان

دعوت به همکاری مزدی دوز ترجیحا تمیز دوز پالتو و مانتو در همدان

به تعدادی مزدی دوز ترجیحا تمیز دوز پالتو و مانتو جهت همکاری در همدان نیازمندیم. (اجرت داخل کارگاه به قیمت مزدی دوز)
تلفن: 09013128200

3 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار تریکو دوز جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی در همدان به تعدادی چرخکار تریکو دوز (در محیطی کاملا زنانه) نیازمند است.
تلفن: 09010602142

3 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و مزدی دوز دامن ساده با تسویه نقدی در همدان

به تعدادی چرخکار و مزدی دوز دامن ساده با تسویه نقدی جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09187125412

3 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی چرخکار تریکو دوز (شاگرد، پادو) در همدان

به تعدادی نیروی چرخکار تریکو دوز (شاگرد، پادو) جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09183176924

3 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست، اتوکار و مزدی دوز در خیابان بوعلیِ همدان

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار و مزدی دوز خانم یا آقا جهت دوخت مانتو و پاییزه در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09360605761, 32526547

3 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی مزدی دوز، تمیز دوز، چرخکار، تکمیلی کار و وردست در یک کارگاه

یک کارگاه تولیدی مانتو در همدان به تعدادی نیروی مزدی دوز، تمیز دوز با تیراژ بالا، چرخکار ماهر، و تکمیلی کار و وردست جهت همکاری نیازمند است. ترجیحا ساکن شهرک مدنی
تلفن: 09025418531

4 ماه پیش
همدان

دعوت به همکاری مزدی دوز ماهر مانتو و پالتو در همدان

به تعدادی مزدی دوز ماهر مانتو و پالتو جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09183122754

4 ماه پیش
همدان

دعوت به همکاری مزدی دوز و چرخکار جهت دوخت پیراهن مردانه در همدان

به تعدادی مزدی دوز و چرخکار خانم جهت دوخت پیراهن مردانه در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09188123729

4 ماه پیش
همدان

دعوت به همکاری مزدی دوز پالتو و مانتو با تعداد چرخ بالا در همدان

به چند نفر مزدی دوز پالتو و مانتو با تسویه کامل موقع تحویل کار و با تعداد چرخ بالا در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09185451901

4 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی پادو و چرخکار خانم تریکو دوز در همدان

به دو نفر پادو خانم و چرخکار خانم تریکو دوز در محیطی کاملا زنانه در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09186751743

4 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، مزدی دوز، وردست، شاگرد ساده و دکمه مادگی زن در همدان

به تعدادی چرخکار مانتودوز به صورت زیر چرخی و تعدادی مزدی دوز به صورت تکمیلی و تعدادی وردست چرخکار و شاگرد ساده و دکمه مادگی زن خانم یا آقا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09183188984

4 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، اتوکار، دکمه مادگی زن و مزدی دوز آقا یا خانم در همدان

به تعدادی چرخکار، اتوکار، دکمه مادگی زن، مزدی دوز آقا یا خانم(کار زیر چرخی) جهت کار مانتو در همدان نیازمندیم. مزایا: با بیمه – تسویه کاملا نقد
تلفن: 09130939230

4 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی پادو و چرخکار خانم تریکو دوز در حوالی امامزاده عبدالهِ همدان

به دو نفر نیروی پادو خانم و چرخکار خانم تریکو دوز جهت همکاری در حوالی امامزاده عبدالهِ همدان نیازمندیم. محیط کاملا زنانه
تلفن: 09188153409

4 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، مزدی دوز و وردست برای یک تولیدی در همدان

یک تولیدی مانتو و پالتو در همدان به تعدادی چرخکار، مزدی دوز و وردست جهت همکاری نیازمند است. شرایط: با محیط و حقوق مناسب
تلفن: 09397634318

4 ماه پیش
همدان

دعوت به همکاری مزدی دوز ماهر مانتو و پالتو با اجرت بالا در همدان

به تعدادی مزدی دوز ماهر مانتو و پالتو با اجرت بالا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09353253232

4 ماه پیش
همدان

استخدام مزدی دوز ماهر مانتو و پالتو جهت کار در همدان

به تعدادی مزدی دوز ماهر مانتو و پالتو جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09183159762

5 ماه پیش
همدان

دعوت به همکاری مزدی دوز خانم یا آقا جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی مانتو اسپورت در همدان به مزدی دوز تمیز دوز خانم یا آقا به صورت کار دائم با تسویه نقدی نیازمند است.
تلفن: 09188113107, 09372153507

5 ماه پیش
همدان
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده