استخدام خیاط زیگزاگ دوز در قم، اسفند 1399

استخدام خیاط زیگزاگ دوز در قم، آگهی استخدام خیاط زیگزاگ دوز در قم ، آگهی امروز، نیاز به خیاط زیگزاگ دوز در قم، اسفند 1399

استخدام تعدادی زیگزال دوز و وسط کار خانم و آقا جهت یک تولیدی در قم

یک تولیدی در قم جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزال دوز و وسط کار (خانم و آقا) نیازمند است.
تلفن: 09100954959

1 ماه پیش
قم

استخدام زیگزال دوز و میاندوز کار خانم و آقا جهت یک کارگاه تولیدی در قم

یک کارگاه تولیدی واقع در قم جهت تکمیل کادر خود به زیگزال دوز و میاندوز کار خانم و آقا نیازمند است.
تلفن: 09132635241

1 ماه پیش
قم

استخدام تعدادی چرخکار و زیگزال دوز جهت تولیدی پوشاک نوزاد در قم

یک تولیدی پوشاک نوزاد در قم جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز (خانم) نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09129594247

1 ماه پیش
قم

استخدام نیروی زیگزال دوز ماهر برای تولیدی پوشاک در قم

یک تولیدی پوشاک تریکو در قم جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی زیگزال دوز ماهر نیازمند است. (با خطی 100 تومان و تسویه ماهیانه) متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09907950023

1 ماه پیش
قم

استخدام نیروی زیگزال دوز ماهر برای تولیدی پوشاک در قم

یک تولیدی پوشاک تریکو در قم جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی زیگزال دوز ماهر نیازمند است. (با خطی 100 تومان و تسویه ماهیانه)
تلفن: 09907950023

1 ماه پیش
قم

استخدام تعدادی زیگزال دوز و کارگر ساده خانم با حقوق خوب در قم

به تعدادی زیگزال دوز و کارگر ساده (خانم) جهت تولید پوشاک نوزاد با حقوق عالی در قم نیازمندیم. شرایط: کار دائم- تسویه بموقع- محیطی کاملا زنانه
تلفن: 09127576019

2 ماه پیش
قم

استخدام نیروی زیگزال دوز خانم جهت همکاری در قم

به یک نفر نیروی زیگزال دوز (خانم) جهت همکاری در قم نیازمندیم.
تلفن: 09122538621

2 ماه پیش
قم

استخدام تعدادی زیگزال دوز ماهر جهت یک تولیدی پوشاک در قم

یک تولیدی پوشاک در قم جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزال دوز ماهر نیازمند است.
تلفن: 09126519561

2 ماه پیش
قم

استخدام تعدادی نیروی ساده و زیگزال دوز ماهر خانم جهت کار در قم

به تعدادی نیروی ساده و زیگزال دوز ماهر (خانم) جهت کار در قم نیازمندیم.
تلفن: 09125512341

2 ماه پیش
قم

استخدام تعدادی زیگزال دوز خانم در محدوده فاطمیه و سوم خرداد قم

به تعدادی زیگزال دوز (خانم) در محدوده فاطمیه و سوم خرداد قم نیازمندیم.
تلفن: 09214312095, 38759981

3 ماه پیش
قم

استخدام تعدادی زیگزال دوز و میاندوز کار ماهر خانم جهت همکاری در قم

به تعدادی زیگزال دوز و میاندوز کار ماهر (خانم) جهت همکاری در قم نیازمندیم.
تلفن: 09374916522

3 ماه پیش
قم

استخدام نیروی زیگزال دوز و نیروی ساده خانم جهت کار در قم

به یک نفر نیروی زیگزال دوز و یک نفر نیروی ساده (خانم) جهت کار در قم نیازمندیم.
تلفن: 38907945

3 ماه پیش
قم

استخدام تعدادی زیگزال دوز ماهر جهت تولیدی تریکو در قم

یک تولیدی تریکو در قم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی زیگزال دوز ماهر نیازمند است. (مزد عالی با خطی 90 هزار تومان و تسویه نقدی)
تلفن: 09907950023

3 ماه پیش
قم

استخدام زیگزال دوز و میاندوز کار و چرخکار ماهر جهت تولیدی در قم

یک تولیدی تریکو در قم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی زیگزال دوز و میاندوز کار و چرخکار ماهر (خانم) نیازمند است. مزایا: همراه با سرویس
تلفن: 09126515343, 09122523271

4 ماه پیش
قم

استخدام زیگزال دوز، فروشنده و حسابدار جهت شیفت صبح در قم

به چند نفر زیگزال دوز، فروشنده و حسابدار جهت شیفت صبح در قم نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09122538621

4 ماه پیش
قم

استخدام تعدادی زیگزال دوز و نیروی ساده خانم در حوالی میدان توحید قم

به تعدادی زیگزال دوز و نیروی ساده (خانم) جهت نوزادی دوز پنج تیکه در قم نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09125512341

4 ماه پیش
قم

استخدام نیروی زیگزال دوز ماهر تریکو برای کار در قم

به تعدادی نیروی زیگزال دوز ماهر تریکو جهت کار در قم نیازمندیم. (تسویه نقدی) متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09367073821, 09128545497

4 ماه پیش
قم

استخدام تعدادی زیگزالدوز ماهر تریکو جهت همکاری در قم

به تعدادی زیگزالدوز ماهر تریکو جهت همکاری در قم نیازمندیم. (با تسویه نقدی) متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09128545497

4 ماه پیش
قم

استخدام تعدادی نیروی زیگزال دوز و نیروی ساده خانم جهت کار در قم

به تعدادی نیروی زیگزال دوز و نیروی ساده (خانم) جهت کار محیط کاملا زنانه در قم نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09911513929

4 ماه پیش
قم

استخدام نیروی زیگزال دوز و راسته دوز در تولیدی پوشاک و ماسک

یک تولیدی پوشاک و ماسک در قم جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی زیگزال دوز و راسته دوز نیازمند است.
تلفن: 09362267527

4 ماه پیش
قم

استخدام زیگزال دوز و میاندوزکار جهت تولیدی پوشاک نوزادی در قم

تولیدی پوشاک نوزادی در قم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی زیگزال دوز و میاندوزکار ماهر نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09126519561

5 ماه پیش
قم

استخدام تعدادی زیگزال دوز ماهر جهت تولیدی پوشاک نوزادی در قم

یک تولیدی پوشاک نوزادی در قم جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزال دوز ماهر نیازمند است.
تلفن: 09126519561

5 ماه پیش
قم

استخدام نیروی ساده خانم، زیگزال دوز و میاندوزکار خانم در قم

یک خیاطی در قم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی نیروی ساده (خانم)، زیگزال دوز و میاندوزکار (خانم) نیازمند است.
تلفن: 09104647727

5 ماه پیش
قم

استخدام نیروی زیگزال دوز خانم جهت تولیدی پوشاک در قم

یک تولیدی پوشاک در قم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی نیروی زیگزال دوز (خانم) نیازمند است.
تلفن: 09193575415

5 ماه پیش
قم

استخدام دو نفر نیروی زیگزال دوز خانم جهت یک تولیدی در قم

یک تولیدی در قم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به دو نفر نیروی زیگزال دوز (خانم) نیازمند است. شرایط: محیط کاملا زنانه- تسویه نقدی
تلفن: 09911513929

5 ماه پیش
قم

استخدام تعدادی زیگزال دوز ماهر جهت یک تولیدی تریکو در قم

یک تولیدی تریکو در قم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی زیگزال دوز ماهر نیازمند است. (تسویه نقدی ماهر)
تلفن: 09907950023

6 ماه پیش
قم

استخدام تعدادی زیگزال دوز خانم جهت تولیدی پوشاک در قم

یک تولیدی پوشاک در قم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی زیگزال دوز (خانم) نیازمند است.
تلفن: 09102818764

6 ماه پیش
قم

استخدام تعدادی نیروی زیگزال دوز خانم جهت تولیدی پوشاک در قم

یک تولیدی پوشاک در قم جهت تکمیل کادر پرسنیل خود به تعدادی نیروی زیگزال دوز (خانم) نیازمند است.
تلفن: 09198868631

6 ماه پیش
قم

استخدام نیروی ساده خانم، زیگزال دوز و میاندوزکار خانم در یک خیاطی

به تعدادی نیروی ساده (خانم)، زیگزال دوز و میاندوزکار (خانم) جهت یک خیاطی در قم نیازمندیم.
تلفن: 09104647727

6 ماه پیش
قم

استخدام تعدادی زیگزال دوز و راسته دوز خانم جهت تولیدی پوشاک در قم

یک تولیدی پوشاک در قم جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزال دوز و راسته دوز (خانم) نیازمند است.
تلفن: 09100954959

6 ماه پیش
قم
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده