استخدام خیاط زیگزاگ دوز در مشهد

استخدام خیاط زیگزاگ دوز در مشهد، آگهی استخدام خیاط زیگزاگ دوز در مشهد ، آگهی امروز، نیاز به خیاط زیگزاگ دوز در مشهد

استخدام نیروی زیگزاگ دوز و چرخکار آقا در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی زیگزاگ دوز و چرخکار آقا جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09151008600

22 ساعت پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز، میاندوز و راسته دوز ماهر در خراسان رضوی

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 زیگزاگ دوز
تلفن: 09031578689

2 روز پیش
مشهد

استخدام تعدادی میاندوزکار، زیگزاگ دوز فرز و بردست در خراسان رضوی

به تعدادی میاندوزکار، زیگزاگ دوز فرز و بردست جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09150088129

3 روز پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز ماهر و تمیز دوز جهت کار در مشهد

به زیگزاگ دوز ماهر و تمیز دوز جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09151587387

4 روز پیش
مشهد

استخدام میاندوزکار، زیگزاگ دوز فرز و بردست در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی واجد شرایط زیر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 میاندوزکار
تلفن: 09150088128

4 روز پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز تریکو در محدوده طبرسیِ مشهد

به تعدادی زیگزاگ دوز تریکو جهت همکاری در محدوده طبرسیِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09159124401, 09309943535

4 روز پیش
مشهد

استخدام نیروی زیگزاگ دوز و بردست جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی زیگزاگ دوز و بردست جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09151199209

1 هفته پیش
مشهد

استخدام نیروی زیگزاگ دوز، میاندوزکار، چرخکار و بردست خانم در مشهد

به تعدادی نیروی خانم واجد شرایط زیر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 زیگزاگ دوز
تلفن: 09155202877

3 هفته پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز و بردست خانم جهت تولید تریکو در مشهد

یک تولید تریکو واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزاگ دوز و بردست خانم نیازمند است.
تلفن: 09153242438

3 هفته پیش
مشهد

استخدام خیاط ماهر زیگزال دوز، میاندوزکار و شلوار دوز در مشهد

به تعدادی خیاط ماهر زیگزال دوز، میاندوزکار و شلوار دوز در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09331593002

4 هفته پیش
مشهد

استخدام تعدادی زیگزال دوز و چرخکار در خراسان رضوی

به تعدادی زیگزال دوز و چرخکار در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09151026986, 09151008600

4 هفته پیش
مشهد

استخدام زیگزال دوز و راسته دوز ماهر جهت یک تولیدی در مشهد

یک تولیدی در مشهد به تعدادی زیگزال دوز و راسته دوز ماهر نیازمند است.
تلفن: 09159041459

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی زیگزال دوز تریکو جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی زیگزال دوز تریکو جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09159124401, 09309943535

1 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار خانم، راسته دوز، زیگزاگ دوز و میاندوز در مشهد

به تعدادی چرخکار (خانم)، راسته دوز، زیگزاگ دوز و میاندوز و بردست جهت همکاری در مشهد (خراسان رضوی) نیازمندیم. مزایا: محیطی کاملا زنانه
تلفن: 09156600190, 09158278869

1 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز ماهر خانم جهت دوخت لباس مجلسی در مشهد

به ی نفر زیگزاگ دوز ماهر خانم جهت دوخت لباس مجلسی در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09153057496

1 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار و زیگزاگ دوز تریکو دوز خانم در خراسان رضوی

به چند نفر چرخکار و زیگزاگ دوز تریکو دوز خانم با اجرت بالا جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.  
تلفن: 09155141532

2 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز، میاندوزکار، چرخکار و بردست جهت کار در مشهد

به تعدادی افراد (خانم) واجد شرایط زیر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 زیگزاگ دوز
تلفن: 09155202877

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار، راسته، زیگزاگ، میاندوز و بردست خانم در مشهد

به افراد (خانم) واجد شرایط زیر در محیط کاملا زنانه جهت همکاری در مشهد نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 چرخکار
تلفن: 09156600190, 09158278869

2 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزال دوز، میاندوزکار و بردست در خراسان رضوی

به تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار و بردست در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09354030947

2 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز، راسته دوز، کمک برشکار و بردست در مشهد

به تعدادی افراد واجد شرایط زیر جهت دوخت لباس نوزادی در مشهد نیازمندیم: مزایا: بیمه تامین اجتماعی+ تسویه نقدی 1 زیگزاگ دوز –
تلفن: 09155164846

2 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز، راسته دوز و بردست خانم جهت تولیدی تریکو در مشهد

یک تولیدی تریکو واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد (خانم) واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 زیگزاگ دوز
تلفن: 09044546895

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار تریکودوز، راسته دوز، زیگزاگ، میاندوز و بردست در مشهد

به تعدادی افراد واجد شرایط زییر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم: مزایا: بیمه متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 چرخکار تریکودوز خانم و آقا
تلفن: 09151190048, 09359900186

2 ماه پیش
مشهد

استخدام میاندوزکار و زیگزاگ زن خانم جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر میاندوزکار و یک نفر زیگزاگ زن (خانم) جهت کار در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09151083080

3 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز و چرخکار تریکو آقا جهت کار در خراسان رضوی

به زیگزاگ دوز و چرخکار حرفه ای تریکو (آقا) جهت کار در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09151198498, 09151045921

3 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزال و راسته دوز خانم با بیمه جهت دوخت تریکو در خراسان رضوی

به زیگزال و راسته دوز خانم جهت دوخت تریکو در خراسان رضوی نیازمندیم. مزایا: با بیمه متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09010350627

3 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز و بردست خانم و آقا در یک تولیدی پوشاک

یک تولیدی پوشاک واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزاگ دوز و بردست خانم و آقا نیازمندیم.
تلفن: 09151026986, 32717088

3 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز و بردست جهت تولیدی تریکو در مشهد

یک تولیدی تریکو واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزاگ دوز و بردست نیازمند است.
تلفن: 09158194252

3 ماه پیش
مشهد

استخدام سه ردیف شغلی در قاسم آبادِ مشهد

به تعدادی افراد (خانم) واجد شرایط زیر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 زیگزاگ دوز
تلفن: 09370535776

3 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز و بردست ساده خانم در یک کارگاه تولیدی پوشاک

یک کارگاه تولیدی پوشاک واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 زیگزاگ دوز ماهر جنسیت: خانم حقوق: 1/500/000 تومان
تلفن: 09156889065

3 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز و بردست خانم در خراسان رضوی

به تعدادی زیگزاگ دوز و بردست خانم جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09025401859, 37392290

4 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی زیگزال دوز میاندوز و بردست خانم در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی زیگزال دوز میاندوز و بردست خانم جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09370098376

4 ماه پیش
مشهد

استخدام تولیدی البس تکس

تولیدی البس تکس واقع در مشهد به تعدادی زیگزالدوز، میاندوزکار، بردست (کارگر ساده) خانم (محیطی مجزا-تسویه نقدی) جهت همکاری نیازمند است. پنج شنبه ها نصف روز و آموزش رایگان
تلفن: 32257982

4 ماه پیش
مشهد

استخدام چهار ردیف شغلی جهت کار در مشهد

به تعدادی افراد (خانم) واجد شرایط زیر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم: 1 زیگزاگ دوز
تلفن: 09155202877

4 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی مسلط به زیگزاگ، راسته و میاندوز خانم و آقا در مشهد

به چند نفر نیروی مسلط به زیگزاگ، راسته و میاندوز خانم و آقا جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09355175400

4 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ کار ماهر جهت یک تولیدی تریکو در مشهد

یک تولیدی تریکو واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزاگ کار ماهر نیازمند است.
تلفن: 09387357741

4 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز و بردست حرفه ای خانم در مسلم جنوبیِ مشهد

به تعدادی زیگزاگ دوز و بردست حرفه ای خانم جهت همکاری در مسلم جنوبیِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09153242438

5 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز ماهر و میاندوز ماهر خانم در یک کارگاه تولیدی پوشاک

یک کارگاه تولیدی پوشاک واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 زیگزاگ دوز ماهر جنسیت: خانم حقوق: 1/200/00 تومان
تلفن: 09338936658

5 ماه پیش
مشهد

اسنتخدام زیگزاگ دوز آقا جهت کار تریکو در خراسان رضوی

به تعدادی زیگزاگ دوز آقا جهت کار تریکو در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09151026986, 32717088

5 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز، میاندوزکار، چرخکار و بردست خانم در مشهد

به تعدادی افراد (خانم) واجد شرایط زیرجهت همکاری در میدان ابوطالبِ مشهد نیازمندیم: 1 زیگزاگ دوز
تلفن: 09155202877

5 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز، میاندوزکار و بردست خانم در مشهد

به تعدادی افراد (خانم) واجد شرایط زیر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم:   1 زیگزاگ دوز
تلفن: 09370535776

6 ماه پیش
مشهد
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده