استخدام خیاط زیگزاگ دوز در همدان

استخدام خیاط زیگزاگ دوز در همدان، آگهی استخدام خیاط زیگزاگ دوز در همدان ، آگهی امروز، نیاز به خیاط زیگزاگ دوز در همدان، اردیبهشت 1400

استخدام تعدادی وسط کار و زیگزال دوز در حوالی شهرک مدنیِ همدان

به تعدادی نیروی وسط کار و زیگزال دوز جهت همکاری در همدان نیازمندیم. ساکن حوالی شهرک مدنی متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09185919152

3 روز پیش
همدان

استخدام چرخکار و زیگزال دوز ماهر خانم با تسویه نقدی در همدان

به چرخکار و زیگزال دوز ماهر خانم با تسویه نقدی جهت همکاری در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09305305910

3 روز پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی زیگزال دوز خانم در یک تولیدی لباس بیمارستان

 یک تولیدی لباس بیمارستان واقع در همدان به تعدادی نیروی زیگزال دوز خانم در محیطی کاملا زنانه و با حقوق مکفی جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09186345310

1 هفته پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز، راسته دوز، میاندوز و وسط کار خانم در محدوده ترمینالِ ملایر

یک تولیدی تریکو در محدوده ترمینال ملایر(همدان) به تعدادی زیگزال دوز، راسته دوز، میاندوز و وسط کار خانم نیازمند است.
تلفن: 09396054757

1 هفته پیش
همدان

استخدام خیاط زیگزال دوز، میان دوز کار و وسط کار جهت تریکو بچگانه در همدان

به یک نفر خیاط زیگزال دوز و میان دوز کار و وسط کار جهت کار تریکو بچگانه در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09304201650

2 هفته پیش
همدان

استخدام تولید و پخش والامد

تولید و پخش والامد در همدان به تعدادی زیگزال دوز و میاندوز کار ماهر خانم جهت تریکو بچه گانه در محیطی زنانه نیازمند است. با بالاترین اجرت دوخت در سطح استان متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09127264246

2 هفته پیش
همدان

استخدام تولید و پخش والامد

تولید و پخش والامد در همدان به تعدادی زیگزال دوز و میاندوز کار ماهر خانم جهت تریکو بچه گانه در محیطی زنانه نیازمند است. با بالاترین اجرت دوخت در سطح استان
تلفن: 09127264246

2 هفته پیش
همدان

استخدام زیگزال زن خانم با حقوق توافقی جهت یک تولیدی جوراب در همدان

یک تولیدی جوراب در همدان به یک نفر زیگزال زن خانم (جوان) با حقوق توافقی جهت همکاری نیازمنداست. متقاضیان واجد شرایط می توانند به صورت حضوری به آدرس درج شده مراجعه نمایند.
تلفن: 09369206377

2 ماه پیش
همدان

استخدام خیاط زیگزال دوز، میان دوز و وسط کار جهت تریکو بچه گانه در همدان

یک تریکو بچه گانه در حوالی میدان امام حسینِ همدان به یک نفر خیاط زیگزال دوز، میان دوز کار و وسط کار جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09304201650

2 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی اتوکار، راسته دوز و زیگزال دوز خانم با حقوق بالا در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به چند نفر نیروی خانم جهت اتوکاری، راسته دوز و زیگزال دوز جهت همکاری نیازمند است. شرایط: کاملا آرام و زنانه – با حقوق بالا
تلفن: 09374363378

3 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی زیگزال دوز خانم با حقوق مکفی در همدان

یک مجموعه تولید لباس بیمارستان در همدان به تعدادی زیگزال دوز خانم با حقوق مکفی در محیطی کاملا زنانه نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09186345310

3 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار و زیگزال دوز ماهر جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی تریکو بچه گانه در همدان به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز ماهر جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09189110322

3 ماه پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز و چرخکار خانم برای تریکو دوزی در همدان

به تعدادی زیگزال دوز و چرخکار خانم جهت تریکو دوزی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09124486410

3 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، راسته دوز و زیگزال زن جهت دوخت شلوار اسلش در همدان

به چند نفر چرخکار، راسته دوز و زیگزال زن جهت دوخت شلوار اسلش در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، زیگزال دوز، میاندوزکار و پادو آقا یا خانم در همدان

به تعدادی چرخکار، زیگزال دوز، میاندوزکار و پادو آقا یا خانم با تسویه نقدی جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار خانم جهت یک کارگاه شلوار اسلش در همدان

یک کارگاه شلوار اسلش در همدان به تعدادی چرخکار خانم (راسته دوز، میاندوز و زیگزال دوز) جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز یا میاندوزکار ماهر خانم واقع در دیزجِ همدان

به یک نفر زیگزال دوز یا میاندوزکار ماهر خانم جهت همکاری واقع در دیزجِ همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی زیگزال دوز آقا جهت تریکو در همدان

به تعدادی زیگزال دوز آقا جهت کار تریکو در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز خانم با حقوق مکفی جهت تولید لباس در همدان

یک مجموعه تولید لباس بیمارستان در همدان به تعدادی زیگزال دوز خانم با حقوق مکفی در محیطی کاملا زنانه نیازمند است.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی زیگزال دوز ماهر خانم جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی تریکو در همدان به تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار ماهر، وردست، وسط کار و زیگزال دوز در همدان

به تعدادی چرخکار ماهر هفته ای 400 الی 500 هزار، زیگزال دوز هفته ای 400 الی 400 هزار و وردست چرخکار و وسط کار جهت همکاری در همدان نیازمندیم. مراجعه فقط حضوری
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز جهت تریکو بچه گانه در همدان

به همکاری دو نفر زیگزال دوز خانم جهت تریکو بچه گانه در همدان نیازمندیم. (تسویه نقدی- هفتگی و کار دائم) متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی وسط کار و زیگزال دوز خانم جهت کار در یک تولیدی شلوار

یک تولیدی شلوار واقع در همدان به تعدادی وسط کار و زیگزال دوز خانم جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند باشماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی زیگزال دوز و بسته بند خانم با حقوق مکفی در همدان

یک مرکز تولید لباس بیمارستان در همدان به تعدادی زیگزال دوز و بسته بند خانم در محیطی کاملا زنانه نیازمند است. مزایا: با حقوق مکفی
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، راسته دوز، زیگزال دوز، میاندوز کار و وسط کار خانم در همدان

یک تولیدی پوشاک در همدان به تعدادی چرخکار حرفه ای، راسته دوز، زیگزال دوز، میاندوز کار و وسط کار خانم با حقوق مناسب نیازمند است.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش
همدان

استخدام زیگزالدوز، دوسوزنه دوز، میاندوز، راسته دوز، وسط کار، اتوکار در همدان

به تعدادی زیگزالدوز، دوسوزنه دوز، میاندوز، راسته دوز، وسط کار، اتوکار حرفه ای خانم (محیطی کاملا زنانه) در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار ماهر و زیگزال دوز جهت تولیدی لی و کتان در همدان

یک تولیدی لی و کتان در همدان به تعدادی چرخکار ماهر و زیگزال دوز همراه با آموزش رایگان نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز حرفه ای خانم جهت تریکو زنانه در همدان

به دو نفر زیگزال دوز حرفه ای خانم جهت تریکو زنانه با تسویه نقدی، هفتگی در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش
همدان

استخدام وسط کار (پادو) زیگزال دوز و میاندوز کار خانم یا آقا در همدان

به چند نفر وسط کار (پادو) زیگزال دوز و میاندوز کار خانم یا آقا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم برای تولیدی تریکو در همدان

یک تولیدی تریکو در همدان به تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی زیگزال دوز، میاندوزکار و چرخکار خانم در همدان

به تعدادی نیروی زیگزال دوز، میاندوزکار و چرخکار خانم جهت همکاری واقع در ابتدای شهرک ولیعصرِ همدان نیازمندیم. شرایط: محیط کاملا زنانه
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز، میان دوزکار و راسته دوز ماهر تریکو در همدان

به تعدادی زیگزال دوز، میان دوزکار و راسته دوز ماهر تریکو (خانم) در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز و میاندوزکار ماهر جهت تولیدی پوشاک زنانه در همدان

یک تولیدی پوشاک زنانه در همدان به تعدادی زیگزال دوز و میاندوزکار ماهر به صورت کار دائم با حقوق عالی و تسویه هفتگی نیازمند است.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز ماهر خانم جهت تولیدی تریکو در همدان

یک تولیدی تریکو در همدان به تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و زیگزال دوز خانم جهت تولیدی شلوار در همدان

یک تولیدی شلوار در منطقه منوچهریِ همدان به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز خانم جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی زیگزال دوز خانم با حقوق مکفی در همدان

یک مرکز تولید لباس بیمارستان در همدان به تعدادی زیگزال دوز خانم در محیطی کاملا زنانه نیازمند است. مزایا: با حقوق مکفی
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی زیگزال دوز و چرخکار خانم جهت تریکو دوزی در همدان

به تعدادی زیگزال دوز و چرخکار خانم جهت تریکو دوزی در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز، وردست، چرخکار و وسط کار خانم یا آقا در همدان

به تعدادی زیگزال دوز یا وردست زیگزال دوز، چرخکار و وردست چرخکار و وسط کار خانم یا آقا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز و راسته دوز ماهر جهت تولیدی تریکو در همدان

یک تولیدی تریکو بچه گانه در محدوده حصار امامِ همدان به دو نفر زیگزال دوز و یک نفر راسته دوز ماهر جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز ماهر خانم به صورت نیمه وقت در همدان

به یک نفر زیگزال دوز ماهر خانم به صورت نیمه وقت با سرپرستی خانم در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار، زیگزال دوز، وردست چرخکار و وسط کار در همدان

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در همدان نیازمندیم. مراجعه حضوری 1 چرخکار ماهر هفته ای 400 الی 500 هزار
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز حرفه ای جهت تریکو بچه گانه در همدان

یک تریکو بچه گانه در همدان به یک نفر زیگزال دوز حرفه ای خانم یا آقا با تسویه هفتگی نیازمند است. متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
همدان
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده