استخدام خیاط چرخکار در اصفهان، اسفند 1399

استخدام خیاط چرخکار در اصفهان، آگهی استخدام خیاط چرخکار در اصفهان ، آگهی امروز، نیاز به خیاط چرخکار در اصفهان، اسفند 1399

استخدام چرخکار ماهر و نیمه ماهر جهت کارگاه تولیدی در اصفهان

یک کارگاه تولیدی واقع در اصفهان جهت تکمل کادر خود به تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09135518680

1 هفته پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و کارگر ساده خانم جهت واحد تولیدی در اصفهان

یک واحد تولیدی (با محیط زنانه) واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به نیروی چرخکار خانم و کارگر ساده خانم بصورت نیمه وقت نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09131086064, 36275788

1 هفته پیش
اصفهان

استخدام چرخ کار ماهر با حقوق عالی در شرکت تجهیزات پرواز سامان در اصفهان

جنسیت: خانم نوع همکاری: تمام وقت
موبایل: 09139160626

4 هفته پیش
اصفهان

استخدام چرخکار خانم یا آقا جهت یک کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی جی اصفهان

یک کارگاه تولیدی در محدوده شهرک صنعتی جی اصفهان به چرخکار خانم یا آقا با سرویس رفت و برگشت جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09134625780

4 هفته پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و وردست جهت تولیدی مانتو و شلوار در اصفهان

یک تولیدی مانتو و شلوار واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار و وردست نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09133700813, 34475587

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار، نیروی ساده و ماهر جهت تولیدی کفش در اصفهان

یک تولیدی کفش واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به نیروی ساده و ماهر و چرخکار خانم و آقا نیازمند است. با تسویه هفتگی متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09019804907

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و وردست خانم جهت کارگاه تولیدی تریکو در اصفهان

یک کارگاه تولیدی تریکو واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به نیروی چرخکار و وردست خانم نیازمند است. با حقوق و مزایا متقاضیان واجد شرایط می تواند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09133094212, 34460937

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و خیاط خانم جهت کار در محدوده صباحیِ اصفهان

به چرخکار و خیاط خانم جهت همکاری در محدوده صباحیِ اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 09023202237

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار ماهر برای دوخت مانتو و شلوار در اصفهان

به چند نفر چرخکار ماهر برای دوخت مانتو و شلوار جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم.
تلفن: 34475587

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و وردست جهت کار در محدوده شهدا اصفهان

به تعدادی چرخکار و وردست جهت همکاری در محدوده شهدا اصفهان نیازمندیم. محیط کاملا زنانه- با حقوق ماهیانه متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09132144223

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی وردست و چرخکار خانم جهت کار در یک تولیدی مانتو

یک تولیدی مانتو واقع در اصفهان به تعدادی وردست و چرخکار خانم دارای سابقه کار جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09131077741, 32286240

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و راسته دوز ماهر در خیابان کاوه اصفهان

به همکاری چرخکار و راسته دوز ماهر و با سابقه کار در خیابان کاوه اصفهان نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09391186672, 34506105

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام خیاط خانم با حقوق ثابت در اصفهان

به خیاط خانم آشنا به چرخ راسته دوز دقیق و خلاق در اصفهان نیازمندیم. (محیطی آرام و زنانه) حقوق 1400 ساعات کاری: 8/30 الی 16/30
تلفن: 09130613303, 39907439, 09136924272

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و وردست خانم در شهرک صنعتی جیِ اصفهان

به چرخکار و وردست خانم جهت همکاری در شهرک صنعتی جیِ اصفهان نیازمندیم. با سرویس متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 09035902324

3 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار ماهر خانم جهت یک تولیدی تریکو در اصفهان

یک تولیدی تریکو واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به چرخکار ماهر خانم نیازمند است.
تلفن: 09132129534, 32248350

3 ماه پیش
اصفهان

استخدام نیروی دوزنده و چرخکار در محدوده مدرسِ اصفهان

به دوزنده و چرخکار جهت همکاری در محدوده مدرسِ اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09139102922

3 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی چرخکار و وردست در محدوده شهدا اصفهان

به تعدادی چرخکار و وردست جهت همکاری در محدوده شهدا اصفهان نیازمندیم. محیط کاملا زنانه- با حقوق ماهیانه متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09132144223

3 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی چرخکار و اتوکدکار ماهر خانم در اصفهان

به تعدادی چرخکار و اتوکدکار ماهر (خانم) با سابقه کار تولیدی در اصفهان نیازمندیم. مزایا: حقوق روزانه 90 تومان
تلفن: 09103473726, 35272665

3 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار ماهر و نیمه ماهر بصورت تمام و نیمه وقت در اصفهان

به یک نفر چرخکار ماهر و نیمه ماهر بصورت تمام وقت و نیمه وقت به همراه آموزش جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09038159134, 34621463

3 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی دوزنده ماهر و نیمه ماهر تریکودوز خانم در اصفهان

به تعدادی دوزنده ماهر و نیمه ماهر تریکودوز خانم جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 09136439072, 34574480

4 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و وردست خانم جهت تولیدی مانتو در محدوده میدان احمدآبادِ اصفهان

یک تولیدی مانتو واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار و وردست خانم نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09131077741, 32286240

4 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و وردست و کارگر ساده جهت کار در اصفهان

به 10 نفر چرخکار و وردست و کارگر ساده جهت کار در اصفهان نیازمندیم. (تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع)
تلفن: 35723288, 09035902324

5 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی چرخکار ماهر، نیمه ماهر و وردست جهت کار در اصفهان

به تعدادی چرخکار ماهر، نیمه ماهر و وردست جهت همکاری در محیط زنانه در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 09923937980

5 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی چرخکار و وردست خانم جهت تولیدی مانتو در اصفهان

یک تولیدی مانتو واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار و وردست نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09131077741, 32286240

5 ماه پیش
اصفهان

استخدام دوزنده خانم و تریکودوز در محدوده فلکه رهنانِ اصفهان

به دوزنده ماهرو نیمه ماهر خانم و تریکودوز جهت همکاری در محدوده فلکه رهنانِ اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 09136439072, 37388196

5 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی چرخکار و وردست جهت واحد تریکودوزی در اصفهان

یک واحد تریکودوزی واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر و وردست نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09137415326

5 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم در محدوده خیابان کاوه اصفهان

به چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم (همراه با آموزش) جهت همکاری در محدوده خیابان کاوه اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 09930979818, 34621463

5 ماه پیش
اصفهان

استخدام نیروی چرخکار و کمک چرخکار خانم جهت دوخت شلوار در اصفهان

به چرخکار و کمک چرخکار خانم جهت دوخت شلوار در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09359683917, 95010654

5 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی چرخکار ماهر و وردست جهت تریکو در اصفهان

به تعدادی چرخکار ماهر و وردست جهت تریکو در اصفهان نیازمندیم. با تسویه هفتگی متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09139249344

5 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم جهت کار در اصفهان

به تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم با محیط کاملا امن و زنانه جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09301285582, 09172481518, 09138180512

5 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی وردست و چرخکار جهت کارگاه تولیدی در اصفهان

یک کارگاه تولیدی واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی وردست و چرخکار نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند. سعت تماس: 9 الی 13
تلفن: 09167603299

5 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار ماهر، نیمه ماهر و وردست خانم جهت واحد تریکو در اصفهان

یک واحد تریکو واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به چرخکار ماهر، نیمه ماهر و وردست خانم نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09902811449, 35393134

5 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و اتوکار خانم با بیمه جهت یک تولیدی در اصفهان

یک تولیدی شلوار واقع در اصفهان به تعدادی چرخکار و اتوکار خانم با بیمه جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 32205595, 09132249925

5 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و اتوکار خانم با بیمه در خیابان رباط اولِ اصفهان

به چرخکار و اتوکار خانم جهت همکاری در خیابان رباط اولِ اصفهان نیازمندیم. با بیمه متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09131047440

5 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی چرخکار جهت یک تولیدی تریکو در اصفهان

یک تولیدی تریکو واقع در اصفهان به تعدادی چرخکار با حقوق عالی جهت همکاری نیازمند است. مزایا: حقوق عالی + تسویه هفتگی + حق سرویس جهت رفت و آمد
تلفن: 09162905023, 03134429867

5 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار خانم در یک شرکت معتبر در اصفهان

جنسیت: خانم نوع همکاری: تمام وقت تعداد: 50 نفر ساعت کاری: 8 الی 18
موبایل: 09134045945

6 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و نیروی ساده خانم در شرکت شمیم باران

شرکت شمیم باران واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به 50 نفر چرخکار و نیروی ساده خانم نیازمند است. ساعت کاری: 8 الی 18 با حقوق توافقی متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09134045945

6 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی چرخکار حرفه ای جهت کار در اصفهان

به تعدادی چرخکار حرفه ای جهت همکاری در محدوده فلکه دانشگاه صنعتیِ اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند. ساعت تماس: 9 الی 16  
تلفن: 09352800845

6 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار راسته دوز ماهر جهت کار در اصفهان

به چرخکار راسته دوز ماهر و با سابقه جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09391186672, 34506105

6 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی نیروی خانم جهت چرخکاری در اصفهان

به تعدادی چرخکار خانم جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم. ساعت کار: 8/30 الی 16/30 محدوده میثم، معراج حقوق: 850 هزار تومان متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09128900519

6 ماه پیش
اصفهان

استخدام تریکودوز ماهر خانم و وردست در یک تولیدی لباس نوزاد

یک تولیدی لباس نوزاد واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تریکودوز ماهر خانم و وردست نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09125154181, 35601204

6 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار خانم جهت کار در اصفهان

به دو نفر چرخکار خانم با محیط کاملا زنانه جهت کار در اصفهان نیازمندیم. حقوق براساس دوخت متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09134627023, 36904307

6 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار ماهر و میاندوزکار جهت یک کارگاه تریکو در اصفهان

یک کارگاه تریکو در اصفهان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به یک نفر چرخکار ماهر و میاندوزکار نیازمند است. (در صورت نیاز حق سرویس تعلق می گیرد).
تلفن: 09162905023, 34429867

6 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار ماهر و میاندوز جهت کارگاه تریکو در اصفهان

یک کارگاه تریکو واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به چرخکار ماهر و میاندوز نیازمند است. در صورت نیاز حق سرویس تعلق میگیرد. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09132905023, 34429867

6 ماه پیش
اصفهان
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده