کاربده

استخدام خیاط چرخکار در مشهد

استخدام خیاط چرخکار در مشهد، آگهی استخدام خیاط چرخکار در مشهد ، آگهی امروز، نیاز به خیاط چرخکار در مشهد

اپلیکیشن کاربده

استخدام چرخکار ماهر شلوار لی و کتان خانم جهت کار در خراسان رضوی

به 10 نفر چرخکار ماهر شلوار لی و کتان (خانم) جهت کار یک محیط کاملا زنانه در خراسان رضوی نیازمندیم. مزایا: تسویه نقدی
تلفن: 09301433031

5 ساعت پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار و بردست ماهر جهت دوخت لباس کار در مشهد

به تعدادی چرخکار و بردست ماهر (خانم و آقا) جهت دوخت لباس کار در مشهد (خراسان رضوی) نیازمندیم.
تلفن: 09379559005, 37390644

5 ساعت پیش
مشهد

استخدام راسته دوز خانم جهت یک محیط زنانه در محدوده گلشهر مشهد

به یک نفر راسته دوز (خانم) جهت یک محیط زنانه در مشهد (خراسان رضوی) نیازمندیم.
تلفن: 09156616912

5 ساعت پیش
مشهد

استخدام خیاط راسته دوز خانم جهت کار در مشهد

به دو نفر خیاط راسته دوز خانم جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09364105253

2 روز پیش
مشهد

استخدام نیروی خانم جهت کار با دستگاه لیزر، چرخکار و راسته دوز در مشهد

به نیروی خانم جهت کار با دستگاه لیزر، چرخکار و راسته دوز جهت یک کفاشی و یا نیروی کارآموز در مشهد نیازمندیم.( در محیطی کاملا زنانه)
تلفن: 09156966961

2 روز پیش
مشهد

استخدام راسته دوز و چرخکار خانم با تسویه نقدی در خراسان رضوی

به ده نفر راسته دوز و چرخکار خانم محیط بهداشتی کاردایم و با تسویه نقدی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. درآمد 2 تا 3 میلیون
تلفن: 09335044907, 32746231

2 روز پیش
مشهد

استخدام نیروی چرخکار کت دوز با بیمه در کارخانه پوشاک اطمینان

کارخانه پوشاک اطمینان واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به چرخکار کت دوز نیازمند است. مزایا: حقوق و مزای کامل با بیمه بصورت پرداخت حقوق ماه اول بصورت پیش پرداخت اگر ماهر و تمام دوز باشد حق فنی هم پرداخت میشود
تلفن: 09025093959, 36022441

2 روز پیش
مشهد

استخدام نیروی زیگزاگ دوز و بردست جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی زیگزاگ دوز و بردست جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09151199209

2 روز پیش
مشهد

استخدام چرخکار و بردست خانم و آقا جهت دوخت مانتو اسپرت در مشهد

به تعدادی چرخکار و بردست خانم و آقا جهت دوخت مانتو اسپرت در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09151037985

2 روز پیش
مشهد

استخدام تعدادی نیروی چرخکار مانتو دوز با اجرت مناسب در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی چرخکار مانتو دوز با اجرت مناسب و تسویه نقدی جهت همکاری در استان خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09154868432

3 روز پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار خانم جهت همکاری در محدوده گلشهر مشهد

به تعدادی چرخکار (خانم) جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09155797399

1 هفته پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار خانم جهت یک تولیدی پیراهن مردانه در مشهد

یک تولیدی پیراهن مردانه با محیطی کاملا زنانه در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار (خانم) نیازمند است. (با حقوق عالی و تسویه نقدی)
تلفن: 09055914869

1 هفته پیش
مشهد

استخدام چرخکار خانم جهت دوخت شومیز و لباس مجلسی در مشهد

به چرخکار خانم جهت دوخت شومیز و لباس مجلسی در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09152421960, 09038427807

1 هفته پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر مانتو دوز آقا و خانم در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز آقا و خانم جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09158252677

1 هفته پیش
مشهد

استخدام چرخکار پیراهن دوز جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار پیراهن دوز جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09372956898

1 هفته پیش
مشهد

استخدام چرخکار جهت یک کارگاه در محدوده وکیل آبادِ مشهد

یک کارگاه واقع در محدوده وکیل آبادِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار نیازمند است.
تلفن: 09374504150

2 هفته پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر مانتودوز جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار ماهر مانتودوز جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09159021241

2 هفته پیش
مشهد

استخدام چرخکار آقا مانتودوز ماهر در محدوده طلابِ مشهد

به تعدادی چرخکار آقا مانتودوز ماهر جهت همکاری در محدوده طلابِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09158270866

2 هفته پیش
مشهد

استخدام چرخکار راسته دوز و سردزوکار شلوار اسلش در مشهد

به تعدادی چرخکار راسته دوز و سردزوکار شلوار اسلش (خانم) جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 099155054092

2 هفته پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر جهت دوخت مانتو شلوار و شونیز زنانه در یک کارگاه

یک کارگاه واقع در مشهد بمنظور تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار ماهر خانم و آقا جهت دوخت مانتو شلوار و شونیز زنانه بصورت زنجیره ای نیازمندیم.
تلفن: 09155141910, 38477613

4 هفته پیش
مشهد

استخدام خیاط کت دوز و چرخکار جهت کارخانه پوشاک اطمینان واقع در مشهد

متفاوت ترین کارخانه پوشاک اطمینان واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به 14 نفر خیاط کت دوز و چرخکار نیازمند است. مزایا: حقوق قانون کار+ تمام مزایا+ بیمه
تلفن: 09393688638, 36072479

4 هفته پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر یقه دوز و بردست تریکو در خراسان رضوی

به چرخکار ماهر یقه دوز و بردست (تریکو) جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09151198498, 09392540693

5 هفته پیش
مشهد

استخدام دو نفر چرخکار مانتو اسپرت دوز جهت کار در خراسان رضوی

به دو نفر چرخکار مانتو اسپرت دوز جهت کار در خراسان رضوی نیازمندیم. مزایا: با اجرت 20/000
تلفن: 09351638617

1 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار نیمه ماهر و بردست خانم در مشهد

به تعدادی چرخکار نیمه ماهر و بردست (خانم) جهت همکاری در مشهد(خراسان رضوی) نیازمندیم.
تلفن: 09025497423

1 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار خانم آشنا به الگو سازی و بردست با حقوق ثابت در مشهد

به یک نفر چرخکار خانم آشنا به الگو سازی و یک نفر بردست جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. مزایا: با حقوق ثابت
تلفن: 09151153831

1 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار جهت تولیدی پوشاک ترکو در خراسان رضوی

یک تولیدی پوشاک ترکو واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کارد خود به تعدادی چرخکار (سردوزکار و راسته دوز) خانم نیازمند است. مزایا: حقوق ثابت+ سرویس ساعت کاری: 7:30 الی 14:30 (حداقل سه روز اضافه کاری)
تلفن: 09928748656

1 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار ترجیحا خانم جهت ضخیم دوزی در مشهد

به تعدادی چرخکار ترجیحا خانم جهت ضخیم دوزی (کاور پتو) در مشهد نیازمندیم. محدوده قاسم آباد و بلوار توس متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.  
تلفن: 09151085464

1 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار خانم، راسته دوز و سردوزکار در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار خانم، راسته دوز و سردوزکار شلوار اسلش جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09155054092

1 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار و بردست نیمه ماهر خانم در مشهد

به تعدادی چرخکار ماهر خانم و بردست ماهر و نیمه ماهر خانم در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09304284877

1 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار خانم یا آقا جهت کار در خراسان رضوی

به چرخکار خانم یا آقا با حقوق مناسب جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. ساعت کاری: 8 ساعت
تلفن: 09150507153

1 ماه پیش
مشهد

استخدام راسته دوز خانم جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر راسته دوز خانم جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09357337465

1 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار و بردست خانم جهت دوخت شلوار مردانه در خراسان رضوی

یه تعدادی چرخکار و بردست خانم جهت دوخت شلوار مردانه در محیطی کاملا زنانه در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09055617934

1 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار مانتو و بردست با تسویه هفتگی در مشهد

به تعدادی چرخکار مانتو و بردست با تسویه هفتگی در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09018635465

1 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار خانم و نیروی ساده جهت همکاری در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار (خانم) و نیروی ساده جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09056360297

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر سردوز و راسته دوز جهت کارگاه در مشهد

یک کارگاه واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار ماهر سردوز و راسته دوز در محیط زنانه نیازمند است.
تلفن: 09159018279

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار مانتودوز ماهر و بردست با کار دائم در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار مانتودوز ماهر و بردست با کار دائم و تیراژ بالا جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09155169893

2 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار خانم در محدوده قاسم آباد اندیشه مشهد

به تعدادی چرخکار (خانم) در محدوده قاسم آباد اندیشه مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09157735263

2 ماه پیش
مشهد

استخدام راسته دوز و سردوزکار جهت کارگاه تولید تریکو در خراسان رضوی

یک کارگاه تولید تریکو واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی راسته دوز و سردوزکار نیازمند است. مزایا: با بیمه تامین اجتماعی ساعت کاری: 8 صبح تا 6 بعد از ظهر
تلفن: 09150561970

2 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار مانتودوز و بردست در طبرسی شمالیِ مشهد

به تعدادی چرخکار مانتودوز و بردست جهت همکاری در طبرسی شمالیِ مشهد نیازمندیم. با تسویه نقدی متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09334435230

2 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی نیروی چرخکار ماهر جهت واحد تولیدی در محدوده طلابِ مشهد

یک واحد تولیدی واقع در محدوده طلابِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی چرخکار ماهر نیازمند است. حقوق: 1/400/000 تومان متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09903347173

2 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار راسته دوز، سردوزکار و بردست در خراسان رضوی

تعدادی چرخکار راسته دوز آقا، سردوزکار و بردست جهت کار در خراسان رضوی نیازمندیم.  
تلفن: 09352347576

2 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی نیروی میاندوزکار، سردوزکار و راسته دوز خانم در مشهد

به تعدادی نیروی میاندوزکار، سردوزکار و راسته دوز خانم جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09155792025

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار و اتوکار ماهر خانم جهت پرده دوزی در مشهد

به دو نفر چرخکار و اتوکار ماهر خانم جهت پرده دوزی در مشهد نیازمندیم.  
تلفن: 09105639630

2 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار و زیگزاگ دوز تریکو دوز خانم در خراسان رضوی

به چند نفر چرخکار و زیگزاگ دوز تریکو دوز خانم با اجرت بالا جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.  
تلفن: 09155141532

2 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی چرخکار حرفه ای جهت کار در مشهد

به تعدادی چرخکار حرفه ای جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09159023826

2 ماه پیش
مشهد

استخدام راسته دوز ماهر آقا یا خانم جهت دوخت پرده در خراسان رضوی

به یک نفر راسته دوز ماهر (آقا یا خانم) جهت دوخت پرده در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09351062586, 33411991

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر جهت دوخت لباس کار در محدوده اول رسالتِ مشهد

به تعدادی چرخکار ماهر جهت دوخت لباس کار خانم و آقا در محدوده اول رسالتِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09379559005, 37390644

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر خانم جهت دوخت لباس بچه گانه در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار ماهر خانم جهت دوخت لباس بچه گانه در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09152269773

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار حرفه ای خانم جهت یک کارگاه در مشهد

یک کارگاه واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار حرفه ای خانم نیازمند است. ساعت کاری: 8:30 الی 18 اعلام حقوق بعد از تست کار از 1/500/000 تومان تا 2/000/000 تومان
تلفن: 09155141910, 38477613

2 ماه پیش
مشهد

استخدام سردوزکار و چرخکار با تسویه نقدی و هفتگی در خراسان رضوی

به تعدادی سردوزکار و چرخکار پالتو دوز با تسویه نقدی و هفتگی در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09155047989

2 ماه پیش
مشهد

استخدام تولیدی بن نور

تولیدی بن نور واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: مزایا: با حقوق خطی و پرداخت نقدی متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 خیاطز و چرخکار ماهر خانم
تلفن: 09032948641

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر جهت شرکت معتبر تولیدی پوشاک در مشهد

یک شرکت معتبر تولیدی پوشاک واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به چند نفر چرخکار ماهر برای تولید کاپشن و پراهن مردانه نیازمند است. مزایا: حقوق معادل اداره کار+ بیمه تامین اجتماعی+ سرویس رفت و برگشت
تلفن: 09151170512, 09358011466

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار راسته دوز و کارگر ساده در مشهد

جنسیت: خانم نوع همکاری: تمام وقت تسلط به چرخ با سابقه کار
موبایل: 09157574722

2 ماه پیش
مشهد

استخدام راسته دوز و سردوزکار جهت کار در مشهد

به تعدادی راسته دوز و سردوزکار جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09150088129

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار راسته دوز پرده اتوکار جهت پرده دوزی در مشهد

یک پرده دوزی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به یک نفر چرخکار راسته دوز پرده اتوکار نیازمند است.
تلفن: 09150103246

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر خانم و آقا و نیروی دکمه دوز جهت یک کارگاه در مشهد

یک کارگاه واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار ماهر خانم و آقا و یک نفر نیروی دکمه دوز (محیط جداگانه) نیازمند است. مزایا: تسویه نقدی، هفته ای و ماهیانه متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09154402316

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر و نیمه ماهر و بردست چرخکار خانم در مشهد

به تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر و بردست چرخکار خانم جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09155205136

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار مانتودوز ماهر جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار مانتودوز ماهر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09155000581, 09037554551

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر مانتو دوز و بردست با اجرت بالا در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز و بردست خانم یا آقا با اجرت بالا جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09351638617

2 ماه پیش
مشهد

اسنخدام بردست و چرخکار ماهر جهت گروه تولید اسلش در مشهد

یک گروه تولید اسلش واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به ده نفر بردست با حقوق بالا و آموزش و هشت نفر چرخکار ماهر تسویه پول کاار تیراژ بالا دائم نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09907152540

2 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی چرخکار و راسته دوز در یک کارخانه تولیدی چاپ پارچه

یک کارخانه تولیدی چاپ پارچه در خراسان رضوی به تعدادی نیروی چرخکار و راسته دوز جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09157989881

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر مانتو اسپرت دوز در محدوده علیمردانیِ مشهد

به تعدادی چرخکار ماهر آقا و خانم مانتو اسپرت دوز جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. شرایط: اجرت 20 تومان – محیط جداگانه
تلفن: 09332444640

2 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار ماهر خانم جهت کار در محدوده توس مشهد

به تعدادی چرخکار ماهر (خانم) جهت کار در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09158089764

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار و بردست خانم با حقوق بالا در محدوده طلابِ مشهد

به تعدادی چرخکار و بردست خانم با حقوق بالا در محدوده طلابِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09028530545

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار خانم جهت دوخت پیراهن مردانه در مشهد

یک کارگاه در محدوده گلشهرِ مشهد به تعدادی چرخکار خانم جهت دوخت پیراهن مردانه نیازمند است.
تلفن: 09155084420

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر جهت دوحت لباس کار در مشهد

به چرخکار ماهر جهت دوحت لباس کار در مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09153018176

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر خانم جهت دوخت چرم و بردست در خراسان رضوی

به دو نفر چرخکار ماهر خانم جهت دوخت چرم و بردست جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09304906520

2 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزال و راسته دوز خانم با بیمه جهت دوخت تریکو در خراسان رضوی

به زیگزال و راسته دوز خانم جهت دوخت تریکو در خراسان رضوی نیازمندیم. مزایا: با بیمه متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09010350627

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار تمیزدوز و بردست جهت تولیدی در محدوده پل فجرِ مشهد

یک تولیدی مانتو واقع در محدوده پل فجرِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به چرخکار تمیزدوز و بردست نیازمند است.
تلفن: 09028530545

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار کیف دوز خانم و آقا جهت کار در مشهد

به تعدادی چرخکار کیف دوز خانم و آقا جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09398924589

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار آقا جهت کار در مشهد

به تعدادی چرخکار آقا جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09151112366

3 ماه پیش
مشهد

استخدام راسته دوز ماهر تریکو خانم جهت کار در مشهد

به چند نفر راسته دوز ماهر تریکو خانم جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09155141532

3 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر آقا جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار ماهر آقا جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 38643511

3 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار پالتودوز و مانتو دوز زنانه آقا جهت کارگاهی در خراسان رضوی

یک کارگاه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار پالتودوز و مانتو دوز زنانه آقا نیازمند است. مزایا: تسویه نقدی
تلفن: 09379424390

3 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز و بردست خانم و آقا در یک تولیدی پوشاک

یک تولیدی پوشاک واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزاگ دوز و بردست خانم و آقا نیازمندیم.
تلفن: 09151026986, 32717088

3 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار پیراهن دوز مردانه جهت یک کارگاه در خراسان رضوی

یک کارگاه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کارد خود به تعدادی چرخکار پیراهن دوز مردانه نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09058531874

3 ماه پیش
مشهد

استخدام بردست، کابویی دوزماهر و چرخکار پیراهن دور در خراسان رضوی

به دو نفر بردست خانم و کابویی دوزماهر و چرخکار پیراهن دور جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09153088910

3 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار جهت مانتو دوزی و کاپشن دوزی زنانه در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار آقا و خانم جهت مانتو دوزی و کاپشن دوزی زنانه در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09155108374

3 ماه پیش
مشهد

استخدام راسته دوز حرفه یا خانم ای آقا جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی راسته دوز حرفه ای خانم یا آقا جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09379504901

3 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی چرخکار و یا تخته کار جهت تولیدی کیف در خراسان رضوی

یک تولیدی کیف واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی چرخکار و یا تخته کار نیازمند است.
تلفن: 09158782500

3 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار اتوکار و بردست جهت دوخت شونیز مجلسی در مشهد

به تعدادی چرخکار ماهر اتوکار و بردست فقط خانم جهت دوخت شونیز مجلسی در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09058168054

3 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار بچه گانه دوز خانم در محدوده ایثارِ مشهد

به تعدادی چرخکار بچه گانه دوز خانم در محدوده ایثارِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09126169412

3 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار مانتو دوز و بیرون بر در خراسان رضوی

به چرخکار مانتو دوز و بیرون بر در خراسان رضوی با اجرت عالی و تسویه نقدی نیازمندیم.
تلفن: 09154868432

3 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز و بردست خانم در خراسان رضوی

به تعدادی زیگزاگ دوز و بردست خانم جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09025401859, 37392290

3 ماه پیش
مشهد

استخدام راسته دوز ماهر خانم جهت کار در مشهد

به راسته دوز ماهر خانم جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09330104851

3 ماه پیش
مشهد

استخدام راسته دوز خانم و کابوی زن جهت یک کارگاه در خراسان رضوی

یک کارگاه پیراهن دوزی واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی راسته دوز خانم و کابوی زن نیازمند است. مزایا: تسویه هفتگی
تلفن: 09302013359, 09152300266

3 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار و بردست خانم برای دوخت در مشهد

به تعدادی چرخکار و بردست خانم در محیطی کاملا زنانه جهت دوخت شلوار مردانه در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09051822426

3 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار تمیزدوز و بردست جهت یک تولیدی مانتو در مشهد

یک تولیدی مانتو واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به چرخکار تمیزدوز و بردست نیازمند است.
تلفن: 09028530545

3 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار و وردست ماهر مانتو دوز در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز و بردست با اجرت عالی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09351638617

4 ماه پیش
مشهد

استخدام سردوزکار و راسته دوز خانم در محدوده ابوطالبِ مشهد

به سردوزکار و راسته دوز خانم جهت همکاری در محدوده ابوطالبِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 37538471

4 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم جهت کار در مشهد

به تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09398924589

4 ماه پیش
مشهد

استخدام سردوزکار حرفه ای و راسته دوز جهت کار در مشهد

به تعدادی سردوزکار حرفه ای و راسته دوز جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09333272764, 35244481

4 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار ماهر خانم جهت همکاری در مشهد

به تعدادی چرخکار ماهر خانم جهت همکاری در یک محیط زنانه در مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.  
تلفن: 09931832800

4 ماه پیش
مشهد

استخدام راسته دوز و میاندوزکار نیمه ماهر خانم و آقا در خراسان رضوی

به راسته دوز و میاندوزکار نیمه ماهر خانم و آقا جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09158136080

4 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار خانم و بردست با حقوق ثابت در محدوده طلابِ مشهد

به تعدادی چرخکار خانم و بردست جهت همکاری در محدوده طلابِ مشهد نیازمندیم. مزایا: با حقوق ثابت
تلفن: 09155229935

4 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار آقا پالتو دوز ماهر جهت کار در محدوده طلابِ مشهد

به تعدادی چرخکار آقا پالتو دوز ماهر جهت کار در محدوده طلابِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09158270866

4 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار جهت تولیدی پوشاک بچگانه در خراسان رضوی

یک تولیدی پوشاک بچگانه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09375973022

4 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار و اتوکار ماهر خانم پرده دوز در محدوده معلمِ مشهد

به تعدادی چرخکار ماهر پرده دوز خانم و اتوکار خانم جهت همکاری در محدوده بلوار معلمِ مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09105639630

4 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار آقا جهت دوخت مانتو در خراسان رضوی

به چرخکار آقا جهت دوخت مانتو در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09157565843

4 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز و بردست حرفه ای خانم در مسلم جنوبیِ مشهد

به تعدادی زیگزاگ دوز و بردست حرفه ای خانم جهت همکاری در مسلم جنوبیِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09153242438

4 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار و بردست خانم در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار و بردست خانم در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09365040686

4 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر اسلش دوز و بردست در مشهد

به چرخکار ماهر اسلش دوز و بردست جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. مزایا: تسویه نقدی
تلفن: 09037517730

4 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار و بردست خانم جهت کار در مشهد

به تعدادی چرخکار و بردست خانم در محیطی کاملا زنانه جهت دوخت شلوار مردانه در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09051822426

5 ماه پیش
مشهد

استخدام سردوزکار خانم و راسته دوز خانم در خراسان رضوی

به تعدادی سردوزکار خانم و راسته دوز خانم جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09337030755

5 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر خانم جهت مزون در محدوده هاشمیهِ مشهد

یک مزون در محدوده هاشمیهِ مشهد به چرخکار ماهر خانم نیازمند است.
تلفن: 09356288502

5 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار خانم جهت دوخت شلوار زنانه با حقوق ثابت در مشهد

به تعدادی چرخکار خانم جهت دوخت شلوار زنانه در محدوده طلابِ مشهد نیازمندیم. مزایا: با حقوق ثابت
تلفن: 09155229935

5 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار خانم پیراهن دوز در محدوده طلابِ مشهد

به چند نفر چرخکار خانم پیراهن دوز جهت همکاری در محدوده طلابِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09155115416

5 ماه پیش
مشهد
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده