کاربده

استخدام شابلون زن در تهران

استخدام شابلون زن در تهران، آگهی استخدام شابلون زن در تهران ، آگهی امروز، نیاز به شابلون زن در تهران

اپلیکیشن کاربده

استخدام شابلون زن ماهر در حوالی پاسگاه نعمت آباد تهران

به همکاری شابلون زن ماهر با پایه حقوق 3 میلیون تومان در حوالی پاسگاه نعمت آباد تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09126486030

4 ساعت پیش
تهران

استخدام شابلون زن جهت چاپ تریکو

شابلون زن جهت چاپ تریکو خانم وآقا (آقاباجای خواب) (تسویه هفتگی)پایه4الی5م ـ انقلاب 09391147079 ـ 66481677
تلفن همراه: 09391147079 تلفن: 66481677

3 روز پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر در محدوده جمهوریِ تهران

به شابلون زن ماهر با حقوق پایه 3500 میلیون در محدوده جمهوریِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 09022268743

5 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی کارگر ساده و شابلون زن در تهران

به تعدادی کارگر ساده و شابلون زن در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09108501757

1 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی کارگر ساده و شابلون زن در تهران

به تعدادی کارگر ساده و شابلون زن در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09354422030

1 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن و کارگر ساده خانم و آقا در تهران

به شابلون زن و کارگر ساده خانم و آقا جهت شیفت شب و روز در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09384100326

1 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن خانم و آقا جهت تولیدی معتبر در تهران

یک تولیدی معتبر واقع در تهران به شابلون زن خانم و آقا نیازمند است. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 66951624

1 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر در محدوده خاوران تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر خانم و آقا جهت همکاری در محدوده خاوران تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 36050057, 09122442802

1 هفته پیش
تهران

استخدام نیروی شابلون زن و کارگر ساده با حقوق بالا در تهران

به نیروی شابلون زن ماهر و نیمه وارد خانم یا آقا و کارگر ساده آقا با حقوق بالا جهت همکاری در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09199961643

1 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن و کارگر ساده در محدوده خیابان مولویِ تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر (خانم و آقا) و کارگر ساده جهت شیفت صبح و شب در محدوده خیابان مولویِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 55890012, 09120859453

1 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر خانم یا آقا و کارگر ساده در محدوده پیروزی تهران

به شابلون زن ماهر (خانم یا آقا) و کارگر ساده در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09122332721, 33320764

1 هفته پیش
تهران

استخدام نیروی شابلون زن ماهر با حقوق مکفی در تهران

به شابلون زن ماهر جهت همکاری در تهران نیازمندیم. با حقوق مکفی متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 66677956

1 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن با حقوق بالا در حوالی میدان سپاهِ تهران

به شابلون زن خانم و آقا با حقوق بالا در حوالی میدان سپاهِ تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 88471064

1 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن و کارگر ساده با حقوق بالا در تهران

به تعدادی شابلون زن و کارگر ساده با پایه حقوق 3/500 میلیون جهت همکاری در تهران نیازمندیم. تماس تا یک ماه متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09126026221

1 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر در محدوده میدان فردوسیِ تهران

به شابلون زن ماهر جهت همکاری در محدوده میدان فردوسیِ تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 66704589

1 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن

تعدادی شابلون زن ماهر جهت چاپ تریکو باحقوق عالی محدوده نعمت آباد پلائین 09216929713

1 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر با بیمه در حوالی میدان شوشِ تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر با بیمه جهت همکاری در حوالی میدان شوشِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 55307176

2 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر جهت چاپ تریکو با حقوق بالا در تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر جهت چاپ تریکو با حقوق بالا جهت همکاری در تهران نیازمندیم. تماس تا یک هفته
تلفن: 09216929713

2 هفته پیش
تهران

استخدام کارگر ساده و شابلون زن خانم جهت یک کارگاه چاپ لباس در تهران

یک کارگاه چاپ لباس در تهران جهت تکمیل کادر خود به کارگر ساده و شابلون زن (خانم) نیازمند است. مزایا: با کار دائم و محیطی مناسب
تلفن: 09031491384

2 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر با حقوق بالا در محدوده جمهوریِ تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر آقا یا خانم با حقوق بالا جهت همکاری در محدوده جمهوریِ تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 66595656

2 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر و ساده در محدوده کیانشهرِ تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر و ساده جهت همکاری در محدوده کیانشهرِ تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 33619690

2 هفته پیش
تهران

استخدام نیروی شابلون زن ماهر در محدوده میدان فردوسیِ تهران

به نیروی شابلون زن ماهر جهت همکاری در محدوده میدان فردوسیِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 66704589

2 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی کارگر ساده و ماهر جهت شابلون زنی در تهران

به تعدادی کارگر ساده و ماهر جهت شابلون زنی در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09126396190

2 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده آقا در تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده آقا در تهران نیازمندیم.
تلفن: 88319308

2 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن چاپی جهت کار در محدوده میدان بهارستان تهران

به یک نفر شابلون زن چاپی جهت کار در تهران نیازمندیم. (تماس تا یک هفته)
تلفن: 09121762698

2 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر و کارگر ساده با بیمه در محدوده میدان جمهوری تهران

به نیروی شابلون زن ماهر و کارگر ساده با بیمه و حقوق عالی جهت کار در تهران نیازمندیم.
تلفن: 66870464

2 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر با حقوق خوب در شهریار

به تعدادی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر جهت شیفت صبح و شب با حقوق عالی و توافقی در شهریار(تهران) نیازمندیم. مزایا: کار دائم و تمام طول سال
تلفن: 09129381942

2 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی کارگر ساده و شابلون زن جهت شیفت شب و روز در تهران

به تعدادی کارگر ساده و شابلون زن جهت شیفت شب و روز در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09191302688, 09381302688

2 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن

شابلون زن خانم و آقا  جهت چاپ تریکو نیازمندیم نرسیده به میدان فردوسی پ744 66341226

2 هفته پیش
تهران

شابلون زن چاپی

شابلون زن چاپی نیازمندیم تماس تا یکهفته محدوده میدان بهارستان 09121762698

2 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن جهت یک کارگاه چاپ در تهران

یک کارگاه چاپ در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی شابلون زن نیازمند است. مزایا: حقوق 2 میلیون (8 تا 18:30)
تلفن: 33882048

3 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر خانم یا آقا یا حقوق خوب در تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر (خانم یا آقا) یا حقوق بالا در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09127763055, 55829145

3 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن با بیمه جهت کار در شهر ری تهران

به تعدادی شابلون زن با بیمه جهت کار در شهر ری (تهران) نیازمندیم.
تلفن: 09373744906

3 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر خانم و آقا در تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر (خانم و آقا) جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 33115639

3 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی کارگر ساده و شابلون زن در محدوده چهارراه ولیعصر تهران

به همکاری تعدادی کارگر ساده و شابلون زن در محدوده چهارراه ولیعصر تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09332446343

4 هفته پیش
تهران

تعدادی شابلون زن وکارگرساده

تعدادی شابلون زن وکارگرساده جهت کار در چاپ تریکو محدوده بهارستان نیازمندیم 33950436
تلفن: 33950436

4 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن جهت چاپ تریکو

شابلون زن جهت چاپ تریکو خانم وآقا (آقاباجای خواب) (تسویه هفتگی)پایه4م ـ انقلاب 09391147079 ـ 66481677
تلفن همراه: 09391147079 تلفن: 66481677

4 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن خانم و آقا در محدوده مولوی تهران

به تعدادی شابلون زن (خانم و آقا) جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 55154492

4 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر خانم و آقا جهت همکاری در تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر (خانم و آقا) جهت همکاری در تهران نیازمندیم. (تماس تا یک هفته)
تلفن: 09126343709, 55571702

4 هفته پیش
تهران

استخدام نیروی شابلون زن و کارگر ساده جهت کار در تهران

به چند نفر شابلون زن و کارگر ساده جهت همکاری در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09195089198, 09123133771

4 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن و کارگر ساده جهت یک چاپخانه در تهران

چاپخانه امید چاپ در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های ارتباطی اعلام شده در آگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند. 1 شابلون زن
تلفن: 09223174371

4 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر با حقوق خوب جهت همکاری در تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر با حقوق عالی جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09127647516

4 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن و کارگرساده جهت کار چاپ تریکو در تهران

به تعدادی شابلون زن و کارگرساده جهت کار چاپ تریکو در تهران نیازمندیم.
تلفن: 33950436

4 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر آقا در تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر آقا در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09301119160

4 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن نیمه ماهر و کارگر ساده در تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر (آقا) و کارگر ساده در محدوده میدان خراسانِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 33015278, 09123933408

4 هفته پیش
تهران

استخدام کارگر ساده و شابلون زن با حقوق ثابت و تسویه هفتگی در تهران

به تعدادی کارگر ساده و شابلون زن با حقوق ثابت و تسویه هفتگی در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09903954667

5 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن خانم یا آقا با حقوق ثابت در تهران

به تعدادی شابلون زن خانم یا آقا با حقوق ثابت در تهران نیازمندیم. ( تماس طی یک هفته)
تلفن: 09124142785

5 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر با حقوق عالی در تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر با حقوق عالی در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09122149872, 55063763

5 هفته پیش
تهران

استخدام شابلون زن

شابلون زن خانم جهت چاپ تریکو نیازمندیم 66341226

1 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن

شابلون زن خانم جهت چاپ تریکو نیازمندیم 66341226 .

1 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن جهت چاپ تریکو

شابلون زن جهت چاپ تریکو خانم وآقا (آقاباجای خواب) (تسویه هفتگی)پایه4م ـ انقلاب 09391147079 ـ 66481677 .
تلفن همراه: 09391147079 تلفن: 66481677

1 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن جهت چاپ تریکو

شابلون زن آقا و خانم جهت چاپ تریکو، باجای خواب برای آقایان حقوق3م به بالا(انقلاب) 09391147079 ـ 66481677 .
تلفن همراه: 09391147079 تلفن: 66481677

1 ماه پیش
تهران

شابلون زن و کارگر ساده

تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده جهت چاپ تریکو محدوده چهاره سیروس نیازمندیم 09195157761 .

1 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر جهت چاپ تیشرت در تهران

به همکاری تعدادی شابلون زن ماهر خانم یا آقا جهت چاپ تیشرت با حقوق 3500 الی 4 در تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09355405183

1 ماه پیش
تهران

استخدام کارگر ساده و شابلون زن ماهر در محدوده بازار تهران

به تعدادی کارگر ساده و شابلون زن ماهر با حقوق 4 میلیون توماندر محدوده بازار تهران نیازمندیم.
تلفن: 55806000, 09123016717

1 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر خانم و آقا جهت چاپ تریکو در محدوده انقلاب تهران

به همکاری شابلون زن ماهر خانم و آقا جهت چاپ تریکو با جای خواب برای آقایان و با حقوق 3 میلیون به بالا در محدوده انقلاب تهران نیازمندیم.
تلفن: 66481677, 09391147079

1 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر و کارگر ساده در محدوده چهارراه سیروس تهران

به همکاری شابلون زن ماهر و کارگر ساده در محدوده چهارراه سیروس تهران نیازمندیم.
تلفن: 09195157761

1 ماه پیش
تهران

شابلون زن و کارگر ساده

تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده جهت چاپ تریکو محدوده چهاره سیروس نیازمندیم 09195157761

1 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده جهت کار در حوالی چهاردانگه

به تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده جهت همکاری در حوالی چهاردانگه تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09126545521

1 ماه پیش
تهران

استخدام کارگر ساده و شابلون زن در محدوده مترو شوش تهران

به همکاری شابلون زن و کارگر ساده خانم و آقا با تسویه هفتگی در محدوده مترو شوش تهران نیازمندیم.
تلفن: 55694911, 09125911019

1 ماه پیش
تهران

شابلون زن آقا

به چند نفر شابلون زن آقا جهت کار در کارگاه چاپ پوشاک نوزادی نیازمندیم . ساعت کاری 8 تا 5 و پنج شنبه ها تا 2 بعد از ظهر محدوده نواب
تلفن همراه: 09926641030

1 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی نیروی شابلون زن ماهر در تهران

به تعدادی نیروی شابلون زن ماهر (شیفت شب و روز) با حقوق بالا جهت همکاری در محدوده بازارِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 0939666558

1 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن خانم در تهران

به تعدادی شابلون زن خانم در محدوده امامزاده حسنِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 09121576847

1 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر آقا در محدوده فلاحِ تهران

به شابلون زن ماهر آقا در محدوده فلاحِ تهران نیازمندیم. ( تماس طی یک هفته)
تلفن: 09122754844

1 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن خانم و آقا جهت لباس بچه گانه در تهران

به تعدادی شابلون زن خانم و آقا جهت لباس بچه گانه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09911146797

1 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر خانم و آقا جهت شیفت شب و روز در تهران

به شابلون زن ماهر خانم و آقا جهت شیفت شب و روز در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09384100326

1 ماه پیش
تهران

شابلون زن آقا

به چند نفر شابلون زن آقا جهت کار در کارگاه چاپ پوشاک نوزادی نیازمندیم . ساعت کاری 8 تا 5 و پنج شنبه ها تا 2 بعد از ظهر محدوده نواب
تلفن همراه: 09926641030

1 ماه پیش
تهران

شابلون زن آقا ماهر

به تعدادی شابلون زن آقا ترجیحا جوان ماهر کار دائم جهت تولیدی پوشاک بچه گانه 09193237229

1 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر در محدوده انقلاب تهران

به همکاری تعدادی شابلون زن ماهر در محدوده انقلاب تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 66401642

1 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر آقا با حقوق ثابت در تهران

به شابلون زن ماهر آقا با حقوق ثابت در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09126486030

1 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن و کارگر ساده جهت شیفت شب و روز در تهران

به شابلون زن و کارگر ساده جهت شیفت شب و روز در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09194252787, 33998268

1 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن با حقوق پایه و کارگر ساده در تهران

به تعدادی شابلون زن با حقوق پایه و کارگر ساده در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09126026221

1 ماه پیش
تهران

استخدام نیروی ماهر جهت شابلون زنی در جمهوریِ تهران

به شابلون زن ماهر جهت همکاری در جمهوری – سی تیرِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 66762896

1 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر و کارگر ساده در محدوده خیابان مولویِ تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر خانم و آقا و کارگر ساده جهت شیفت روز و شب در محدوده خیابان مولویِ تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09120859453, 55890012

1 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن در یک مجموعه معتبر در تهران

جنسیت: آقا، خانم جهت شیفت شب و روز
موبایل: 09122387240 تلفن: 02133998268

1 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن آقا و خانم با حقوق خوب جهت کار در تهران

به شابلون زن ماهر و نیمه وارد (آقا و خانم) با حقوق بالا جهت کار در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09367879978, 09129348790

1 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی نیروی شابلون زن در چهارراه مولویِ تهران

به تعدادی شابلون زن جهت همکاری در چهارراه مولویِ تهران نیازمندیم. تماس تا یک هفته
تلفن: 09121384965

1 ماه پیش
تهران

استخدام نیروی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر در خادم آبادِ شهریار

به تعدادی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر جهت همکاری در شهریار (استان تهران) نیازمندیم.
تلفن: 09129381942

1 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی همکار شابلون زن ماهر خانم یا آقا در تهران

به تعدادی همکار شابلون زن ماهر (خانم یا آقا) با حقوق بالا جهت کار در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09127763055, 55829145

2 ماه پیش
تهران

شابلون زن خانم ماهر

به تعدادی شابلون زن آقا ترجیحا جوان ماهر کار دائم جهت تولیدی پوشاک بچه گانه 09193237229

2 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن

به تعدادی کارگر ساده خانم و شابلون زن آقا نیازمندیم محدوده مولوی 09384157974 55807967

2 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن خانم و آقا در حوالی میدان سپاه تهران

به همکاری شابلون زن خانم و آقا در حوالی میدان سپاه تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09122053639

2 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون و کارگر ساده در محدوده مترو شوش تهران

به شابلون و کارگر ساده خانم و آقا یا تسویه هفتگی در محدوده مترو شوش تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 55694911

2 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن خانم و آقا در حوالی فرهنگسرای خاوران تهران

به همکاری تعدادی شابلون زن خانم و آقا در حوالی فرهنگسرای خاوران تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09123720373, 09125137175

2 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی نیروی شابلون زن ماهر جهت همکاری در تهران

به تعدادی نیروی شابلون زن ماهر جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09223840578

2 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر آقا و کارگر ساده خانم در محدوده مولوی تهران

به تعدادی کارگر ساده (خانم) و شابلون زن ماهر (آقا) در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09384157974, 55807967

2 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر آقا در محدوده فلاح تهران

به همکاری شابلون زن ماهر آقا در محدوده فلاح تهران نیازمندیم. (تماس تا یکهفته) متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09122754844

2 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر خانم یا آقا جهت همکاری در تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر (خانم یا آقا) جهت همکاری در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09301119160

2 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر جهت کار در تهران

به یک نفر شابلون زن ماهر جهت کار در تهران نیازمندیم. محل کار: قلعه حسن خان
تلفن: 09392333693

2 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر و نیمه ماهر در تهران

به شابلون زن ماهر و نیمه ماهر با حقوق مکفی جهت همکاری در محدوده مترو سعدیِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 33998268, 09194252787

2 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن آقا در یک تولیدی پوشاک بچه گانه

یک تولیدی پوشاک بچه گانه در تهران به تعدادی شابلون زن آقا (ترجیحا جوان ماهر) نیازمند است. (کار دائم)
تلفن: 09193237229

2 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن و کارگر ساده با سرویس در محدوده ورامین

به تعدادی شابلون زن و کارگر ساده خانم و آقا جهت همکاری در محدوده ورامین تهران نیازمندیم. با سرویس ایاب و ذهاب متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09128441776

2 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر در تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر با حقوق عالی جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 55063763, 09122149872

2 ماه پیش
تهران

استخدام نیروی شابلون زن جهت چاپ در تهران

چاپ کهن واقع در تهران به منظور تکمیل کادر خود به شابلون زن جهت چاپ نیازمند است. با جای خواب متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09124905473

2 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر آقا در محدوده آذربایجانِ تهران

به شابلون زن ماهر آقا جهت تریکو بچه گانه وارد به عکاسی، رنگ سازی (غیرسیگاری) در محدوده آذربایجانِ تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 66123672

2 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن خانم یا آقا و کارگر ساده در تهران

به تعدادی کارگر ساده و شابلون زن (خانم یا آقا) جهت کار در تهران نیازمندیم. شرایط: فقط ساکن تهران
تلفن: 66341226

2 ماه پیش
تهران

شابلون زن آقا - ماهر

به تعدادی شابلون زن آقا ماهر حداکثر40ساله نیازمندیم 09193237229

2 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر مسلط به کار در تهران

جنسیت: آقا، خانم نوع همکاری: تمام وقت دقیق، منظم و مسلط به کار
تلفن: 02166951625 ایمیل: job.shaben@gmail.com

2 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر با بیمه جهت همکاری در تهران

به یک نفر شابلون زن ماهر با حداکثر 30 سال سن و بیمه جهت همکاری در تهران نیازمندیم. تماس تا یک هفته
تلفن: 09223287662

2 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن و کارگر ساده با حقوق خوب در محدوده بازار تهران

به تعدادی شابلون زن و کارگر ساده جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: با حقوق بالا
تلفن: 09123016717

2 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر جهت همکاری در شهرک صنعتی نصیر آباد

به نیروی شابلون زن ماهر جهت همکاری در شهرک صنعتی نصیر آباد (تهران) نیازمندیم.
تلفن: 02156392212

2 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر و نیمه ماهر خانم و آقا جهت کار در تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر (خانم و آقا) جهت کار در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09122442802, 36050057

3 ماه پیش
تهران

تعدادی شابلون زن وکارگرساده

تعدادی شابلون زن وکارگرساده جهت کار در چاپ تریکو محدوده بهارستان نیازمندیم 33950436

3 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن و کارگر ساده در محدوده بهارستان تهران

به همکاری تعدادی شابلون زن و کارگر ساده جهت کار در چاپ تریکو در محدوده بهارستان تهران نیازمندیم.
تلفن: 33950436

3 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر جهت کار در حوالی میدان شوشِ تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر جهت همکاری در حوالی میدان شوشِ تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 09122149872, 55263763

3 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر آقا با حقوق ثابت در حوالی پاسگاه نعمت آبادِ تهران

به شابلون زن با حقوق 3 میلیون جهت همکاری در حوالی پاسگاه نعمت آبادِ تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09126486030

3 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر خانم و آقا و کارگر ساده در تهران

به نیروی شابلون زن ماهر (خانم و آقا) و کارگر ساده در تهران نیازمندیم. ساعت کاری: شیفت شب و روز متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09384100326

3 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن حرفه ای و کارگر ساده در محدوده کیانشهر تهران

به تعدادی شابلون زن حرفه ای و کارگر ساده خانم یا آقا جهت همکاری در محدوده کیانشهر تهران نیازمندیم.  
تلفن: 09381245009

3 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر و با سابقه جهت همکاری در تهران

به یک نفر شابلون زن ماهر و با سابقه به همراه بیمه و حقوق 5/000/000 تومان جهت همکاری در تهران نیازمندیم.  
تلفن: 09353706002

3 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر آقا جهت کار در تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر آقا با حداکثر 40 سال سن جهت همکاری در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09193237229

3 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن جهت چاپ تیشرت در تهران

به همکاری تعدادی شابلون زن ماهر خانم یا آقا جهت چاپ تیشرت با حقوق 3/500 الی 4 میلیون تومان در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09355405183

3 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر جهت همکاری در محدوده جمهوری تهران

به یک نفر شابلون زن ماهر جهت همکاری در محدوده جمهوری تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 66418158

3 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی کارگر ساده و شابلون زن با جای خواب در ورامین

به تعدادی کارگر ساده و شابلون زن جهت همکاری در ورامین تهران نیازمندیم. با بیمه و جای خواب متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09126795097

3 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن و کارگر ساده در تهران

به همکاری تعدادی شابلون زن خانم و آقا و کارگر ساده در تهران نیازمندیم.
تلفن: 55584102, 09384477081

3 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن و کارگر ساده آقا با جای خواب در تهران

به تعدادی شابلون زن و کارگر ساده (آقا) با جای خواب در تهران نیازمندیم. (دسترسی به مترو نعمت آباد)
تلفن: 09125022670

3 ماه پیش
تهران

استخدام کارگرساده

تعدادی کارگر ساده و شابلون زن آقا باجای خواب دسترسی به مترو نعمت آباد 09125022670

3 ماه پیش
تهران

استخدام شابلون زن ماهر و نیمه ماهر با حقوق ثابت در حوالی باقر شهر

به تعدادی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر با حقوق 2/5 تا 3 میلیون در حوالی باقر شهر، استان تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09054703563

3 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن و کارگر ساده در تهران

به تعدادی شابلون زن و کارگر ساده جهت همکاری در محدوده چهارراه مولویِ تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند (1399/07/15) با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09121384965

3 ماه پیش
تهران

استخدام چند نفر شابلون زن خانم یا آقا با حقوق خوب در تهران

به چند نفر شابلون زن (خانم یا آقا) جهت کار در تهران نیازمندیم. مزایا: با حقوق 3/500 (مهلت تماس تا یک هفته)
تلفن: 09124142785

3 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی شابلون زن ماهر خانم و آقا در تهران

به تعدادی شابلون زن ماهر (خانم و آقا) جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 55571702

3 ماه پیش
تهران
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده