کاربده

استخدام وسط کار پوشاک در کرج

استخدام وسط کار پوشاک در کرج، آگهی استخدام وسط کار پوشاک در کرج ، آگهی امروز، نیاز به وسط کار پوشاک در کرج، استخدام میاندوز در کرج

اپلیکیشن کاربده

استخدام تعدادی وردست وسط کار جهت کار در یک تولیدی مانتو

یک تولیدی مانتو واقع در البرز به تعدادی وردست وسط کار حرفه ای و مبتدی جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09375598629, 09359680182

دیروز
کرج

استخدام زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار در یک تولیدی تریکو

یک تولیدی تریکو واقع در کرج برای تکمیل کادر خود به نیروی زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09373607584

3 روز پیش
کرج

استخدام چرخکار حرفه ای، زیگزال دوز و وسط کار با حقوق ثابت در البرز

به نیروی چرخکار حرفه ای، زیگزال دوز و وسط کار با حقوق ثابت و پاداش 300/000 تومان جهت همکاری در استان البرز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09355159575

3 روز پیش
کرج

استخدام تعدادی نیروی وسط کار جهت کار در یک تولیدی پوشاک

یک تولیدی پوشاک واقع در استان البرز برای تکمیل کادرخود به تعدادی نیروی وسط کار جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09192614239

5 روز پیش
کرج

استخدام کمک برشکار و وسط کار جهت کار در یک تولیدی پوشاک

یک تولیدی پوشاک واقع در استان البرز برای تکمیل کادر خود به یک نفر کمک برشکار و تعدادی وسط کار جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09192613239

1 هفته پیش
کرج

استخدام نیروی وسط کار آشنا به میاندوزکاری در محدوده مشکین دشت

به یک نفر نیروی وسط کار آشنا به میاندوزکاری جهت کار در محدوده مشکین دشت استان البرز نیازمندیم.  
تلفن: 09399771480

1 هفته پیش
کرج

استخدام راسته دوز، وسط کار، قیچی کار و اتوکار در البرز

به نیروی راسته دوز، وسط کار، قیچی کار و اتوکار ترجیحا خانم جهت کار در البرز نیازمندیم.  
تلفن: 32252410, 09197741897

2 هفته پیش
کرج

استخدام نیروی زیگزال دوز، زاسته دوز و وسط کار با حقوق ثابت در البرز

به نیروی زیگزال دوز، زاسته دوز و وسط کار با حقوق ثابت جهت همکاری در البرز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن های درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09304266505, 32402178

3 هفته پیش
کرج

استخدام تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار و وسط کار در محدوده گلشهر کرج

به تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار و وسط کار جهت همکاری در محدوده گلشهر کرج نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09125683287

3 هفته پیش
کرج

استخدام نیروی وسط کار آشنا به جوش co2 در یک ماشین سازی

یک ماشین سازی در محدوده کمالشهر استان البرز به یک نفر نیروی وسط کار آشنا به جوش co2 جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09123468437

3 هفته پیش
کرج

استخدام نیروی راسته دوز، میاندوزکار و وسط کار در البرز

به نیروی راسته دوز، میاندوزکار و وسط کار جهت کار در البرز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09126404599, 09356700119

4 هفته پیش
کرج

استخدام نیروی راسته دوز، وسط کار و میاندوزکار در محدوده گلشهر کرج

به نیروی راسته دوز، وسط کار و میاندوزکار با بیمه جهت کار در محدوده گلشهر کرج نیازمندیم.  
تلفن: 09361543028, 34531420

4 هفته پیش
کرج

استخدام چرخکار ماهر یا نیمه ماهر و وسط کار جهت کار در کرج

به چرخکار ماهر یا نیمه ماهر با درآمد بالا و وسط کار جهت همکاری در کرج نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09355800104

5 هفته پیش
کرج

استخدام تعدادی چرخکار مانتو دوز، اتوکار و وسط کار جهت کار در البرز

به تعدادی چرخکار مانتو دوز، اتوکار و وسط کار جهت کار در البرز نیازمندیم. مزایا: با تسویه هفتگی
تلفن: 09195860081

1 ماه پیش
کرج

استخدام نیروی زیگزال دوز و وسط کار جهت همکاری در البرز

به نیروی زیگزال دوز و وسط کار جهت همکاری در البرز نیازمندیم. حقوق زیگزال دوز: 3/500/000 تومان حقوق وسط کار: 1/400/000 تومان متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09916894868, 32268569

1 ماه پیش
کرج

استخدام تعدادی چرخکار، زیگزال دوز و وسط کار در محدوده مارلیکِ کرج

به تعدادی چرخکار، زیگزال دوز و وسط کار در محدوده مارلیکِ کرج (البرز) نیازمندیم.
تلفن: 02165109584, 09390459660

1 ماه پیش
کرج

استخدام چرخکار، کمک چرخکار و وسط کار در البرز

به چرخکار ماهر، کمک چرخکار و وسط کار در البرز نیازمندیم.
تلفن: 09025018728

1 ماه پیش
کرج

استخدام راسته دوز و وسط کار با بیمه در محدوده گلشهرِ کرج

به راسته دوز و وسط کار با بیمه در محدوده گلشهرِ کرج (البرز) نیازمندیم.
تلفن: 09361543028, 34531420

1 ماه پیش
کرج

استخدام تعدادی وسط کار خانم با سرویس جهت کار در کرج

به تعدادی وسط کار خانم با سرویس جهت کار در کرج نیازمندیم. محدوده حصارک و 45 متری گلشهر کرج
تلفن: 09124518410, 09125683287

2 ماه پیش
کرج

استخدام نیروی وسط کار با بیمه جهت کار در محدوده گلشهر کرج

به یک نفر نیروی وسط کار با بیمه جهت کار در محدوده گلشهر کرج نیازمندیم.  
تلفن: 09361543028, 34531420

2 ماه پیش
کرج

استخدام تراشکار، فرزکار، مونتاژکار و وسط کار در البرز

به نیروی تراشکار، فرزکار، مونتاژکار و وسط کار جهت همکاری در البرز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09129487426

2 ماه پیش
کرج

استخدام چرخکار راسته دوز و وسط کار در یک تولیدی شومیز

یک تولیدی شومیز واقع در البرز به چرخکار راسته دوز و وسط کار جهت همکاری نیازمند است.  
تلفن: 09196438679

2 ماه پیش
کرج

استخدام نیروی زیگزال دوز و وسط کار جهت کار در منطقه فردیس

به نیروی زیگزال دوز و وسط کار جهت کار در منطقه فردیس البرز نیازمندیم.  
تلفن: 09393604378

2 ماه پیش
کرج

استخدام تعدادی زیگزال دوز و وسط کار جهت همکاری در البرز

به تعدادی زیگزال دوز و وسط کار جهت همکاری در البرز نیازمندیم. حقوق نیروی زیگزال دوز: 3/500/000 تومان حقوق نیروی وسط کار: 1/400/000 تومان  
تلفن: 09916894868, 32268569

2 ماه پیش
کرج

استخدام وسط کار و اتوکار جهت تولیدی پیراهن مردانه در البرز

یک تولیدی پیراهن مردانه واقع در البرز جهت تکمیل کادر خود به وسط کار و اتوکار نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09367382391

2 ماه پیش
کرج

استخدام چند رده شغلی برای یک شرکت معتبر واقع در کرج

یک شرکت معتبر واقع در کرج برای تکمیل کادر خود استخدام می نماید: متقاضیان واجد شرایط می توانند روزمه خود را به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمایند. 1 تراشکار و فرزکار cnc با سابقه کار
ایمیل: office.rayroshd@gmail.com

2 ماه پیش
کرج

استخدام نیروی وسط کار تریکو با حقوق ماهانه جهت کار در البرز

به یک نفر نیروی وسط کار تریکو با حقوق ماهانه جهت کار در البرز نیازمندیم. حقوق ماهانه: 1/500/000 تومان
تلفن: 09120498490, 32402178

2 ماه پیش
کرج

استخدام نیروی زیگزال دوز و وسط کار با بیمه در محدوده گلشهر کرج

به نیروی زیگزال دوز و وسط کار با بیمه جهت همکاری در محدوده گلشهر کرج نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن های درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09361543028, 34531420

3 ماه پیش
کرج

استخدام تعدادی اتوکار، وسط کار، زیگزالدوز و راسته دوز در یک تولیدی

یک تولیدی در محدوده مصباح کرج به تعدادی اتوکار، وسط کار، زیگزالدوز و راسته دوز جهت همکاری نیازمند است.  
تلفن: 09123000705

3 ماه پیش
کرج

استخدام تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار و وسط کار در البرز

به تعدادی زیگزال دوز و میاندوزکار ماهر تریکو و وسط کار با بیمه جهت همکاری در البرز نیازمندیم.  
تلفن: 09120844458

3 ماه پیش
کرج

استخدام نیروی وسط کار جهت همکاری در البرز

به یک نفر نیروی وسط کار در محیط مناسب جهت همکاری در البرز نیازمندیم.  
تلفن: 09365086514, 32717856

3 ماه پیش
کرج

استخدام زیگزال دوز، راسته دوز، وسط کار و بسته بند جهت یک تولیدی در البرز

یک تولیدی در البرز به تعدادی زیگزال دوز، راسته دوز، وسط کار و بسته بند نیازمند است.
تلفن: 32827047

3 ماه پیش
کرج

استخدام زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار حرفه ای با مزد بالا در البرز

به زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار حرفه ای با مزد بالا جهت کار در البرز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن های درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09376568444, 09358370411

3 ماه پیش
کرج

استخدام چرخکار، اتوکار، وسط کار و مزدی دوز جهت همکاری در کرج

به چرخکار، اتوکار، وسط کار و مزدی دوز آسان دوز و تمیز دوز جهت همکاری در کرج نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09022769575

3 ماه پیش
کرج

استخدام تعدادی چرخکار سه سوزنه زن، اتوکار و وسط کار در یک تولیدی

تولیدی شکرپور واقع در کرج به تعدادی چرخکار سه سوزنه زن، اتوکار و وسط کار خانم و آقا جهت همکاری نیازمند است.  
تلفن: 09350660412

3 ماه پیش
کرج

استخدام راسته دوز نیمه ماهر و وسط کار در البرز

به تعدادی راسته دوز ماهر و نیمه ماهر (با خطی 710 تومان) و تعدادی وسط کار جهت همکاری در البرز نیازمندیم.
تلفن: 09219424135

3 ماه پیش
کرج

استخدام نیروی وسط کار قالبسازی در شرکت سیماران

شرکت سیماران برای تکمیل کادر خود در کارخانه ملارد به یک نفر وسط کار قالبسازی با سابقه کار در قالبسازی جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02165721900, 02165721902

3 ماه پیش
کرج

استخدام وسط کار حرفه ای جهت کار در شاهین ویلا کرج

به یک نفر وسط کار حرفه ای جهت کار در شاهین ویلا کرج نیازمندیم. حقوق: 1/700/000 الی 2/000/000 تومان
تلفن: 09359680182, 09375598629

3 ماه پیش
کرج

استخدام چرخکار ماهر لباس زنانه تریکو دوز و وسط کار در البرز

به چرخکار ماهر لباس زنانه تریکو دوز (خطی 90) و با بیمه و نیروی وسط کار (آقا یا خانم) در البرز نیازمندیم.
تلفن: 09126978429, 33529523

3 ماه پیش
کرج

استخدام نیروی وسط کار تریکو مردانه جهت همکاری در کرج

به یک نفر نیروی وسط کار تریکو مردانه جهت همکاری در کرج نیازمندیم.  
تلفن: 02144902053

3 ماه پیش
کرج

استخدام تعدادی وسط کار خانم جهت یک تولیدی در البرز

یک تولیدی در البرز جهت تکمیل کادر خود به تعدادی وسط کار (خانم) ماهر یا نیمه ماهر نیازمند است.
تلفن: 09050468873

3 ماه پیش
کرج

استخدام راسته دوز و وسط کار جهت همکاری در محدوده منظریه کرج

به یک نفر راسته دوز خانم و آقا و یک نفر وسط کار خانم جهت همکاری در محدوده منظریه کرج نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09381303838

3 ماه پیش
کرج

استخدام میاندوزکار، زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار در البرز

از افراد واجد شرایط با عناوین شغلی زیر جهت همکاری در البرز دعوت بعمل می آید: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند. 1 میاندوزکار
تلفن: 34647865, 09192614239

3 ماه پیش
کرج

استخدام تعدادی نیروی وسط کار و بسته بند جهت کار در البرز

به تعدادی نیروی وسط کار و بسته بند جهت کار در البرز نیازمندیم.  
تلفن: 09192192631

3 ماه پیش
کرج

استخدام تعدادی وسط کار و اتوکار جهت همکاری در کرج

به تعدادی وسط کار و اتوکار جهت همکاری در کرج نیازمندیم.  
تلفن: 09129289226

3 ماه پیش
کرج

استخدام نیروی پیراهن اسپورت، تنه دوز، یقه دوز و وسط کار در البرز

به نیروی پیراهن اسپورت، تنه دوز، یقه دوز و وسط کار جهت همکاری در البرز نیازمندیم.  
تلفن: 02165178657, 09351269637

3 ماه پیش
کرج

استخدام چرخکار، زیگزالدوز ماهر و وسط کار در البرز

به چرخکار، زیگزالدوز ماهر (تریکو دوز) و وسط کار جهت همکاری در البرز نیازمندیم. (با تسویه نقدی)
تلفن: 09384069169

4 ماه پیش
کرج

استخدام تعدادی وسط کار حرفه ای و آماتور خانم جهت پیراهن مردانه در البرز

به تعدادی وسط کار حرفه ای و آماتور خانم جهت پیراهن مردانه در البرز نیازمندیم.  
تلفن: 09366860052

4 ماه پیش
کرج

استخدام چرخکار، وسط کار و بسته بند در یک شرکت تولیدی پوشاک

یک شرکت تولیدی پوشاک در محدوده محمدشهر به چرخکار مسلط به پیراهن مردانه، وسط کار و بسته بند با بیمه، سرویس و دیگر مزایا جهت همکاری نیازمند است.  
تلفن: 09931031652

4 ماه پیش
کرج

استخدام چرخکار، بسته بند، وسط کار و دکمه زن جهت همکاری در البرز

از افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در یک محیط زنانه در البرز دعوت به همکاری می نماییم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن های درج شده تماس حاصل نمایند.   1 چرخکار
تلفن: 09191304453, 37317466

4 ماه پیش
کرج

استخدام تعدادی راسته دوز، زیگزال دوز و وسط کار در محدوده مصباح کرج

به تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز ماهر و 2 نفر وسط کار جهت همکاری در محدوده مصباح کرج نیازمندیم.  
تلفن: 09219424135

4 ماه پیش
کرج

استخدام تعدادی نیروی زیگزال دوز و وسط کار خانم و آقا در البرز

به تعدادی نیروی زیگزال دوز و وسط کار خانم و آقا جهت همکاری در البرز نیازمندیم.  
تلفن: 09395811831, 09197407104

4 ماه پیش
کرج

استخدام سالن کار، وسط کار و نظافتچی جهت کار در البرز

به سالن کار، وسط کار و نظافتچی جهت کار در البرز نیازمندیم.  
تلفن: 09351030421

4 ماه پیش
کرج

استخدام سالن کار، وسط کار، نظافت چی و آشپز جهت همکاری در البرز

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در البرز نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند. 1 سالن کار
تلفن: 09129595786

4 ماه پیش
کرج

استخدام وسط کار، دوزنده ماهر و اتوکار جهت تولیدی پوشاک در البرز

یک تولیدی پوشاک واقع در البرز جهت تکمیل کادر خود به تعدادی افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند. 1 وسط کار
تلفن: 09366112204

4 ماه پیش
کرج

استخدام چرخکار و وسط کار خانم برای همکاری در کرج

به یک نفر چرخکار و وسط کار خانم برای همکاری در کرج نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09192618194

4 ماه پیش
کرج

استخدام زیگزال دوز ماهر، اتوکار و وسط کار در البرز

به زیگزال دوز ماهر، اتوکار و وسط کار با کار دائم و تسویه منظم جهت همکاری در البرز نیازمندیم.  
تلفن: 09126617844

4 ماه پیش
کرج

استخدام تعدادی وسط کار خانم و آقا جهت همکاری در کرج

به تعدادی وسط کار خانم و آقا با تسویه هفتگی جهت همکاری در کرج نیازمندیم.  
تلفن: 09358840706

4 ماه پیش
کرج

استخدام وسط کار خانم و آقا جهت همکاری در البرز

به یک نفر وسط کار آقا با حقوق 2/000/000 تومان و یک نفر وسط کار خانم با حقوق 1/100/000 تومان جهت همکاری در البرز نیازمندیم.  
تلفن: 09359822234

4 ماه پیش
کرج

استخدام وسطکار خانم در یک تولیدی کالای خواب در البرز

جنسیت: خانم نوع همکاری: تمام وقت سن 20 تا 35
تلفن: 02691008990

4 ماه پیش
کرج

استخدام تعدادی راسته دوزکار تریکو، برشکار و وسط کار در البرز

به تعدادی راسته دوزکار تریکو، برشکار و وسط کار جهت همکاری در البرز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09126034798, 09193717865

4 ماه پیش
کرج

استخدام وسط کار خانم با بیمه در یک تولیدی کالای خواب

یک تولیدی کالای خواب واقع در البرز به یک نفر وسط کار خانم با بیمه و حقوق 2/000/000 تومان جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.  
تلفن: 91008990

4 ماه پیش
کرج

استخدام تعدادی چرخکار ماهر و وسط کار در حیدر آباد کرج

به تعدادی چرخکار ماهر و وسط کار جهت کار در حیدر آباد کرج نیازمندیم.  
تلفن: 09025018728

5 ماه پیش
کرج

استخدام وسط کار و اتوکار خانم جهت پیراهن اسپورت در البرز

به یک نفر وسط کار و اتوکار خانم جهت پیراهن اسپورت در البرز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09367382391

5 ماه پیش
کرج

استخدام گروه مهرگان دیزاین

گروه مهرگان دیزاین تولید کننده کابینت ممبران واقع در البرز از واجدین شرایط با عناوین شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید: با بیمه و شرایط قانون کار متقاضیان محترم می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.   1 وکیوم کار
تلفن: 09126604522, 09300019919

5 ماه پیش
کرج

استخدام وسط کار و زیگزال دوز با بیمه در محدوده گلشهر کرج

به وسط کار و زیگزال دوز با بیمه جهت همکاری در محدوده گلشهر کرج نیازمندیم.  
تلفن: 09361543028, 34531420

5 ماه پیش
کرج

استخدام وسط کار خانم جهت کار در البرز

به یک نفر وسط کار خانم با تسویه نقدی جهت کار در یک محیط زنانه واقع در البرز نیازمندیم. متقاضیان محترم می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.    
تلفن: 02634606055, 09120379521

5 ماه پیش
کرج

استخدام چرخکار کاهر زنانه دوز، اتوکار و وسط کار در البرز

به یک نفر چرخکار کاهر زنانه دوز با حقوق بالای 4/000/000 تومان و اتوکار ماهر و وسط کار جهت همکاری در البرز نیازمندیم.  
تلفن: 09126617844

5 ماه پیش
کرج

استخدام چند ردیف شغلی جهت یک شرکت واقع در کمالشهر

یک شرکت معتبر واقع در کمالشهر برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط در تخصص های ذیل نیازمند است: از متقاضیان محترم خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمایند. 1 مهندس مکانیک (ساخت و تولید) آشنا به پروسه های ساخت، آرشیو و طراحی با حدداقل 2 سال سابقه کار جهت دفتر فنی و آرشیو
ایمیل: office.rayroshd@gmail.com

5 ماه پیش
کرج

استخدام کادر خیاطی جهت تولیدی پوشاک سولاف در البرز

تولیدی پوشاک سولاف واقع در البرز برای تکمیل کادر خود استخدام می نماید: متقاضیان واجد شرایط می توانند با اطلاعات درج شده در آگهی تماس حاصل فرمایند. 1 خیاط ماهر
تلفن: 09194077215

6 ماه پیش
کرج
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده