کاربده

استخدام پیک در رستوران در مشهد

استخدام پیک در رستوران در مشهد، آگهی استخدام پیک در رستوران در مشهد ، آگهی امروز، نیاز به پیک در رستوران در مشهد

اپلیکیشن کاربده

استخدام پیک موتوری جهت شیفت شب در یک رستوران

یک رستوران واقع در مشهد بمنظور تکمیل کارد خود به تعدادی پیک موتوری جهت شیفت شب نیازمند است. ساعت کاری: 19 الی 13 حقوق: 1/300/000 تومان متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09151115380

2 روز پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به دو نفر پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09152171500

4 روز پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت شیفت شب در رستوران دیدار

رستوران دیدار واقع در مشهد بمنظور تکیمل کادر خود به یک نفر پیک موتوری جهت شیفت شب رستوران نیازمند است. ساعت کاری: 6:30 الی 12:30 شب  
تلفن: 09153000241

1 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک جهت یک آشپزخانه در خراسان رضوی

یک آشپزخانه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09360695353

2 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری، نیروی خدماتی و کافی من جهت رستورانی در مشهد

یک رستوران واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 پیک موتوری
تلفن: 09159105058

2 هفته پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک نیازمند است. مزایا: با حقوق عالی
تلفن: 09359727016

2 هفته پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت شیفت ظهر در یک کترینگ

یک کترینگ واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی پیک موتوری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09029692067

3 هفته پیش
مشهد

استخدام آشپز کمک آشپز ماهر و پیک موتوری در رستوران وطن خواه

رستوران وطن خواه واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به آشپز کمک آشپز ماهر و پیک موتوری نیازمنداست.
تلفن: 09153017470, 09153005616

3 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و نیروی آشپزخانه در خراسان رضوی

به پیک موتوری و نیروی آشپزخانه بصورت تمام وقت و نیمه وقت جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09150039770

4 هفته پیش
مشهد

استخدام فست فود مانلی

فست فود مانلی واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به فرکار ساندویچ ماهر و پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09332730032

4 هفته پیش
مشهد

استخدام تعدادی نیروی جهت آماده سازی فست فود در خراسان رضوی

به نیروی خانم جهت آماده سازی فست فود و دو نفر نیروی آفا (همراه با موتور) جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم
تلفن: 09151248045

4 هفته پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت یک رستوران پیک موتوری در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در قاسم آباد (خراسان رضوی) به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است. ساعات کاری: 12 الی 16 ساعتی 4000 تومان و سرویس 3.500 تومان نهار + تسویه مدارک (با مدارک کامل)
تلفن: 09031064747

4 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک آشپزخانه در خراسان رضوی

یک آشپزخانه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری بصورت دو شیفت نیازمند است.
تلفن: 09185253345

4 هفته پیش
مشهد

استخدام بازاریاب، پیک موتوری و کارگر ساده جهت یک کترینگ در مشهد

یک کترینگ واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 بازاریاب تعداد: 1 نفر جنسیت: خانم
تلفن: 09156902500

4 هفته پیش
مشهد

استخدام ظرفشوی، نیور یخدماتی، سالندار، پیک موتوری در یک رستوران

یک رستوران واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند بین ساعت 15 الی 17 بصورت حضوری به آدرس درج شده در آگهی مراجعه نمایند. 1 ظرفشوی –
تلفن: 09154066252

4 هفته پیش
مشهد

استخدام کمک آشپز، کارگر ساده و پیک موتوری در کترینگ پاژده

کترینگ پاژده واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 کمک آشپز با تجربه کافی
تلفن: 09352223334

4 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و کمک آشپز خانم جهت رستوران در مشهد

یک رستوران واقع در محدوده توسِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری و کمک آشپز خانم نیازمند است.
تلفن: 09157565616

5 هفته پیش
مشهد

استخدام رستوران ایتالیایی لیو

رستوران ایتالیایی لیو واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر با روابط عمومی بالا نیازمند است: متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند ساعت 19 بصورت حضوری به آدرس درج شده در آگهی مراجعه نمایند. 1 باریستا
تلفن: 36021427

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و کارگر جهت یک آشپزخانه در محدوده قرنیِ مشهد

یک آشپزخانه در محدوده قرنیِ مشهد به پیک موتوری با غذا و کارگر جوان نیازمند است.
تلفن: 09159146989

1 ماه پیش
مشهد

استخدام مهماندار آقا و پیک موتوری جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به 10 نفر مهماندار آقا و پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09330905513(رزومه)

1 ماه پیش
مشهد

استخدام فست فود دالیز

فست فود دالیز واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند از ساعت 11 صبح تا 14 با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 کارگر با تجربه
تلفن: 09156010160

1 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری و کارگر ساده در رستوران رنجبر

رستوران رنجبر واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری و کارگر ساده نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09151134437

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک جهت یک رستوران در مشهد

یک رستوران واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک نیازمند است.
تلفن: 09150081655

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری با 4 ساعت کاری نیازمند است.
تلفن: 09150778525

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک جهت رستوران پور علی در خراسان رضوی

رستوران پور علی واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به نیروی پیک نیازمند است.
تلفن: 09358004078

1 ماه پیش
مشهد

استخدام صندوقدار خانم و پیک موتوری جهت یک رستوران در مشهد

یک رستوران واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به یک نفر صندوقدار خانم و چند نفر پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09030902466

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک فست فود در خراسان رضوی

یک فست فود در خراسان رضوی به پیک موتوری به صورت تمام وقت یا نیمه وقت نیازمند است.
تلفن: 09356787744

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پیک نیازمند است.
تلفن: 09152154919

1 ماه پیش
مشهد

استخدام کارگر ساده، پیک موتوری و نیروی تاسیسات در کترینگ سلطانی

کترینگ سلطانی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 کارگر ساده تعداد: 2 نفر جهت شیفت شب
تلفن: 09153210378

1 ماه پیش
مشهد

استخدام کمک آشپز، کارگر ساده یا خدماتی و پیک موتوری در کترینگ پاژده

کترینگ پاژده واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 کمک آشپز با تجربه
تلفن: 09352223334

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09154090164

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک آشپزخانه در مشهد

یک آشپزخانه واقع در بلوار وکیل آباد (کوثر) مشهد به همکاری پیک موتوری نیازمند است. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09331127383

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و کارگر ساده جهت رستورانی در مشهد

یک رستوران واقع در محدوده فهمیدهِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به پیک موتوری و کارگر ساده نیازمند است.
تلفن: 09153014471

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و منشی خانم جهت آشپزخانه در خراسان رضوی

یک آشپزخانه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری و یک نفر منشی خانم نیازمند است.
تلفن: 09900548990

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و کارگر ساده در رستوران رنجبر

رستوران رنجبر واقع در مشهد جهت تکمیل کادر ود به تعدادی پیک موتوری و کارگر ساده نیازمند است.
تلفن: 09151134437

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک رستوران ویلا در خراسان رضوی

یک رستوران ویلا در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است. (ساعت تماس از ساعت 8 الی 16)
تلفن: 09332382775

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در یک آشپزخانه

یک آشپزخانه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09155221574

2 ماه پیش
مشهد

اسنخدام راننده با موتور جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی راننده با موتور نیازمند است.
تلفن: 09158225667

5 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت یک آشپزخانه در خراسان رضوی

یک آشپزخانه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09155221574

5 ماه پیش
مشهد
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده