استخدام پیک در رستوران در همدان

استخدام پیک در رستوران در همدان، آگهی استخدام پیک در رستوران در همدان ، آگهی امروز، نیاز به پیک در رستوران در همدان، مهر 1400

استخدام آشپز، پیک موتوری و سالن کار در رستوران بابک

رستوران بابک در همدان (محل کار: چهار راه بابک) جهت تکمیل پرسنل خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده تماس حاصل نمایند. 1 آشپز ماهر از هر کدام یک نفربا ظاهری آراستهبا مدارک کامل شخص و موتور
تلفن: 09182189700

3 روز پیش
همدان

استخدام چند نفر پیک موتوری برای یک رستوران در همدان

 یک رستوران در همدان جهت تکمیل کادر خود به چند نفر پیک موتوری نیازمند است. ساعات کاری: 11 الی 15:30 و 18 الی 24
تلفن: 09028115859, 09185072008, 08138371553

5 روز پیش
همدان

استخدام نیروی پیک موتوری برای یک رستوران در همدان

یک رستوران واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به یک نفر نیروی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09183144039

1 هفته پیش
همدان

استخدام نیروی پیک موتوری برای کافه فست فود پلاک ۲۱ در همدان

کافه فست فود پلاک 21 واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به نیروی پیک موتوری نیازمند است. (دو شیفت صبح 19 الی 16 و بعد از ظهر 16 الی 24)
تلفن: 09384048183

3 هفته پیش
همدان

استخدام نیروی تخته کار، سالن کار و پیک موتوری جهت یک رستوران در همدان

یک رستوران در همدان به نیروی تخته کار، سالن کار و پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09189070602

1 ماه پیش
همدان

استخدام کمک آشپز، کارگر ساده و پیک موتوری برای یک رستوران در همدان

یک رستوران در همدان به کمک آشپز، کارگر ساده و پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09022280053

1 ماه پیش
همدان

استخدام آشپز، پیک موتوری و ظرفشوی در رستوران بابک

رستوران بابک واقع در همدان (چهارراه بابک) به آشپز ماهر، ظرفشوی (آقا) و پیک موتوری بصورت نیمه وقت نیازمندیم. (با مدارک کامل شخص موتور)
تلفن: 09182189700

1 ماه پیش
همدان

استخدام پیک موتوری جهت فست فود راین رز در همدان

فست فود راین رز در همدان به یکنفر پیک موتوری به صورت تمام وقت و با حقوق توافقی نیازمند است. (مراجعه به صورت حضوری)
تلفن: 09198127795

2 ماه پیش
همدان

استخدام صندوقدار خانم، سالن کار آقا و تعدادی پیک موتوری جهت یک فست فود در همدان

یک فست فود در همدان به یکنفر صندوقدار خانم، تعدادی سالن کار آقا و تعدادی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09183150720

3 ماه پیش
همدان

استخدام پیک موتوری جهت کافه فست فود پلاک ۲۱ در همدان

کافه فست فود پلاک 21 در همدان به یک یا دو نفر پیک موتوری به صورت تک شیفت و دو شیفت و با حقوق مناسب نیازمند است.
تلفن: 09384048183

3 ماه پیش
همدان

استخدام پیک موتوری، آشپز و سالن کار جهت یک فست فود معتبر در همدان

یک فست فود معتبر در همدان جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پیک موتوری بصورت تمام وقت، آشپز آشنا به پیتزا و ساندویچ و سالن کار بصورت تمام وقت همراه با بیمه تامین اجتماعی نیازمند است. ساعت کاری: 10 الی 15:30 و 8:30 الی 24
تلفن: 09207277027

3 ماه پیش
همدان

استخدام چند ردیف شغلی جهت یک رستوران معتبر در همدان

یک رستوران معتبر در همدان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد واجد شرایط ذیل نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 پیک موتوری
تلفن: 09189129397

3 ماه پیش
همدان

استخدام چهار ردیف شغلی در یک فست فود معتبر

یک فست فود معتبر در همدان به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق شماره درج شده پیامک ارسال نمایند. (لطفا از تماس تلفنی خودداری فرمایید) 1 پیک موتوری شیفت ظهر از ساعت 12 تا 18حقوق ماهیانه 2/700/000شیفت عصر از ساعت 18 تا 23حقوق ماهیانه 3/000/000هر دو شیفت با ناهارحقوق ماهیانه 5/000/000
تلفن: 09199196331

4 ماه پیش
همدان

استخدام پیک موتوری جهت شیفت بعد از ظهر یک فست فود در همدان

یک فست فود در همدان به یک نفر پیک موتوری جهت شیفت بعد از ظهر نیازمند است.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام پیک موتوری جهت یک رستوران در همدان

یک رستوران در همدان به تعدادی پیک موتوری نیازمند است. (ساعت کاری از ساعت 11 الی 15:30 و 18 الی 24)
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام صندوقدار، نیروی ساده و پیک موتوری با حقوق و مزایای بالا در همدان

به چند نفر صندوقدار خانم و آقا به صورت نیمه وقت و چند نفر نیروی ساده جهت کار در آشپزخانه و سالن کاری و چند نفر پیک موتوری با حقوق و مزایای بالا در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام پیک موتوری، راننده، کمک آشپز، صندوقدار یا کانترکار در یک فست فود معتبر

یک فست فود معتبر در شهر همدان به افراد واجد شرایط ذیل استخدام مینماید: متقاضیان واجدشرایط لطفا به شماره درج شده پیامک ارسال نمایید.( از تماس تلفنی خودداری نمایید.) 1 پیک موتوری حقوق 2/500/000از ساعت 17 الی 24
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش
همدان

استخدام صندوقدار خانم و پیک موتوری برای یک فست فود در همدان

یک فست فود در همدان به یک نفر صندوقدار خانم و یک نفر پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی آقا جهت پیک موتوری و آشپزخانه در همدان

به یک نفر نیروی آقا (جوان) جهت پیک موتوری و یک نفر نیروی آقا (جوان) جهت آشپزخانه در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی آشپز، پیک موتوری و ظرفشور جهت رستورانی در همدان

یک رستوران در همدان به یک نفر آشپز، تعدادی پیک موتوری و تعدادی ظرفشور جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام آشپز، پیک موتوری و کارگر ساده جهت رستوران پامچال در همدان

رستوران پامچال در همدان به یک نفر آشپز آقا و یک نفر پیک موتوری و یک نفر کارگر ساده نیازمند است.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی پیک موتوری و سالن کار جهت یک رستوران در همدان

 یک رستوران در همدان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری و سالن کار با حقوق و مزایای عالی نیازمند است. (8 ساعت کاری)
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام پیک موتوری با روابط عمومی بالا جهت یک رستوران در همدان

یک رستوران در همدان جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پیک موتوری با روابط عمومی بالا نیازمند است.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام چند نفر پیک موتوری جهت یک رستوران در همدان

یک رستوران در همدان جهت تکمیل کادر خود به چند نفر پیک موتوری نیازمند است. ساعات کاری: 11 الی 15:30 و 18 الی 24 ساعت تماس: 16 به بعد
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش
همدان

استخدام آشپز، کارگر ساده و پیک موتوری جهت رستورانی در همدان

رستوران بابک واقع در چهارراه بابکِ همدان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به یک نفر آشپز ماهر مسلط به غذاهای ایرانی و یک نفر آشپز نیمه ماهر مسلط به کامل به برنج ایرانی و پخت کباب و یک نفر کارگر ساده و یک نفر پیک موتوری با مدارک کامل شخص و موتور نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش
همدان

استخدام چند رده شغلی جهت یک فست فود معتبر در همدان

یک فست فود معتبر در شهر همدان به افراد واجد شرایط ذیل استخدام مینماید: متقاضیان واجدشرایط لطفا به شماره درج شده پیامک ارسال نمایید.( از تماس تلفنی خودداری نمایید.) 1 پیک موتوری حقوق 2/300 به بالابه صورت تک شیفت از ساعت 5 عصر تا 12 شب
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش
همدان

استخدام صندوقدار، پیک موتوری و سالن کار جهت یک فست فود در همدان

فست فود رضا آقا جون در همدان به صندوقدار خانم و آقا با ظاهری آراسته و روابط عمومی بالا، پیک موتوری و سالن کار خانم یا آقا نیازمند است.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش
همدان

استخدام پیک موتوری، کمک آشپز و کارگر ساده در مجموعه آشپزخانه طلوع

مجموعه آشپزخانه طلوع در همدان به دو نفر پیک موتوری و یک نفر کمک آشپز و یک نفر کارگر ساده به صورت نیمه وقت و تمام وقت نیازمند است.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش
همدان

استخدام پیک موتوری با حقوق مکفی و بیمه جهت رستورانی در همدان

یک فست فود در همدان به دو نفر پیک موتوری با حقوق مکفی و بیمه جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش
همدان

استخدام چند نفر پیک موتوری برای یک رستوران در همدان

یک رستوران در همدان به چند نفر پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است. ساعت کاری: 11 الی 15/30 و 18 الی 24
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی ساده خانم و پیک موتوری با حقوق و مزایای بالا در همدان

یک رستوران در همدان به یک نفر نیروی ساده خانم و پیک موتوری با حقوق و مزایای بالا جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و پیک موتوری آقا با حقوق بالا در همدان

یک فست فود در همدان به تعدادی نیروی کار ماهر و نیمه ماهر آقا و دو نفر پیک موتوری با حقوق بالا جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
همدان

استخدام دو نفر پیک موتوری جهت یک فست فود در همدان

یک فست فود در همدان به دو نفر پیک موتوری با حقوق و مزایای کافی جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی پیک موتوری با حقوق و مزایای بالا در یک فست فود

یک فست فود در همدان به دو نفر پیک موتوری با حقوق و مزایای بالا جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی ظرفشور و پیک موتوری در رستوران سه کاج

رستوران سه کاج در همدان به یک نفر ظرفشور و یک نفر پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
همدان

استخدام کارگر ساده خانم و پیک موتوری جهت رستورانی در همدان

رستوران پامچال در همدان به یک نفر کارگر ساده خانم و پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
همدان

استخدام پیک موتوری آقا جهت یک فست فود در همدان

یک فست فود واقع در همدان به پیک موتوری آقا نیازمند است.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
همدان

استخدام پیک موتوری جهت رستورانی در همدان

یک رستوران واقع در همدان به همکاری پیک موتوری نیازمند است. (مراجعه حضوری) ساعت مراجعه : (17 الی 19)
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
همدان

استخدام پیک موتوری نیمه وقت جهت فست فود در همدان

یک فست فود در همدان به پیک موتوری به صورت نیمه وقت جهت همکاری نیازمند است. ساعت کاری: 18/30 الی 23
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
همدان

استخدام رستوران ایتالیایی چوبین در همدان

رستوران ایتالیایی چوبین واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به دو نفر پیک موتوری نیازمند است: مزایا: بیمه متقاضیان واجد شرایط می توانند از ساعت 9 الی 20 با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
همدان

استخدام رستوران زر طلایی

رستوران زر طلایی در همدان جهت تکمیل کادر خود به دو نفر پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
همدان

استخدام چند نفر پیک موتوری جهت یک رستورانی در همدان

یک رستوران در همدان به چند نفر پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است. ساعت کاری: 11 الی 15/30 – 18 الی 24
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
همدان

استخدام پیک موتوری و کارگر ساده به صورت نیمه و تمام وقت در همدان

یک فست فود در همدان به چند نفر پیک موتوری و کارگر ساده به صورت نیمه وقت و تمام وقت جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
همدان

استخدام پیک موتوری نیمه وقت برای یک رستورانی در همدان

یک رستوران در همدان به یک نفر پیک موتوری با مدارک کامل شخصی و موتور به صورت نیمه وقت جهت همکاری نیازمند است. ساعت کاری 12 الی 16 متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی پیک موتوری با حقوق، پورسانت و مزایا در همدان

یک فست فود در همدان به یک نفر پیک موتوری با حقوق روزانه 90 الی 100 + حق پیک با پورسانت و مزایا نیازمند است. ساعت کاری: 11 الی 15 و 17 الی 23/30
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
همدان

استخدام پیک موتوری در فست فود بامبو

فست فود بامبو واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پیک موتوری نیازمند است. حقوق روزی 110 هزار الی 120 هزار تومان ساعت کاری: از ساعت 11 صبح ال 4 بعد از ظهر و 6 عصر الی 12 شب متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به شماره واتساپ اعلام شده ارسال نمایند.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی پیک موتوری و سالن کار جهت یک رستوران در همدان

یک مجموعه رستوران در همدان به تعدادی پیک موتوری و سالن کار جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش
همدان

استخدام پیک موتوری جهت یک فست فود در همدان

یک فست فود در همدان به یک نفر پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش
همدان

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت یک رستوران در همدان

یک رستوران در همدان به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است. ترجیحا آشنا به محدوده اعتمادیه
آگهی منقضی شده

1 سال پیش
همدان

استخدام پیک موتوری جهت رستوران پامچال در همدان

رستوران پامچال در همدان جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش
همدان

استخدام سالن کار، پیک موتوری و پیتزازن در رستوران سوسو

رستوران سوسو در همدان به سالن کار آقا، پیک موتوری و پیتزازن جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش
همدان

استخدام پیک موتوری به صورت نیمه وقت در یک رستوران همدان

یک رستوران در همدان به یک نفر پیک موتوری با مدارک کامل شخصی و موتور به صورت نیمه وقت از ساعت کاری 12 الی 16 نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش
همدان

استخدام چند نفر پیک موتوری نیمه وقت جهت فست فود در همدان

یک فست فود در همدان به چند نفر پیک موتوری به صورت نیمه وقت،شیفت شب جهت همکاری نیازمند است. حقوق سرویسی یا ماهیانه
آگهی منقضی شده

1 سال پیش
همدان

استخدام پیک موتوری جهت یک فست فود در همدان

یک فست فود در همدان به دو نفر پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است. ساعت تماس: 10 به بعد
آگهی منقضی شده

1 سال پیش
همدان

استخدام پیک موتوری با حقوق، پورسانت و مزایا در یک فست فود همدان

یک فست فود در همدان به یک نفر پیک موتوری با حقوق روزانه 80 الی 100، با پورسانت و مزایا نیازمند است. ساعت کاری: 11 الی 15 و 17 الی 23/30
آگهی منقضی شده

1 سال پیش
همدان

استخدام پیک موتوری بصورت نیمه وقت جهت فست فود در همدان

یک فست فود در همدان به یک نفر پیک موتوری به صورت نیمه وقت شب با حقوق بالا نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش
همدان

استخدام نیروی پیک موتوری جهت یک رستوران در همدان

رستوران اکبر جوجه در همدان به یک نفر پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش
همدان

استخدام رستوران ایتالیایی نارولی

رستوران ایتالیایی نارولی در همدان جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط ذیل نیازمند است. با حقوق و مزایای بالا 1 سالن کار 3 نفر آقا و خانم با ظاهری آراسته و روابط عمومی بالا به صورت نیمه وقت و تمام وقت
آگهی منقضی شده

1 سال پیش
همدان

استخدام شش ردیف شغلی برای فست فود معتبر در همدان

یک فست فود معتبر در همدان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است. مزایا: حقوق از 2/5 میلیون به بالا (تک شیفت یا دو شیفت) لطفا رزومه خود را از طریق واتساپ یا پیامک به شماره مندرج در آگهی ارسال نمایید. لازم به ذکر است تماس تلفنی پاسخ داده نمیشود. 1 پیک موتوری حقوق بالا و مکفی
آگهی منقضی شده

1 سال پیش
همدان

استخدام پیک موتوری، ظرفشور و کمک آشپز در رستوران کلاسیک

رستوران کلاسیک در همدان به یک نفر پیک موتوری با حقوق مناسب به صورت پاره وقت و یک نفر ظرفشور با حقوق مناسب به صورت تمام وقت و یک نفر کمک آشپز آقا با سابقه کاری به صورت تمام وقت نیازمند است. برای هماهنگی با شماره درج شده تماس حاصل فرمایید.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش
همدان

استخدام پیک موتوری به صورت نیمه وقت برای فست فود در همدان

یک فست فود در همدان به پیک موتوری به صورت نیمه وقت از ساعت کاری 20 الی 24 نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش
همدان
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده