استخدام پیک در پیک موتوری در مشهد

استخدام پیک در پیک موتوری در مشهد، آگهی استخدام پیک در پیک موتوری در مشهد ، آگهی امروز، نیاز به پیک در پیک موتوری در مشهد

استخدام پیک موتوری جهت رستوران سورن در خراسان رضوی

رستوران سورن واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به پیک موتوری با حقوق عالی نیازمند است.  
تلفن: 09359727016

دیروز
مشهد

استخدام پیک موتوری در آشپزخانه زهانی و پسران

آشپزخانه زهانی و پسران واقع در مشهد به چند نفر نیروی پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09153088197

3 روز پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و نیروی خدماتی جهت شستن ظروف در خراسان رضوی

به یک نفر پیک موتوری (از ساعت 11 الی 16) و نیروی خدماتی جهت شستن ظروف و کارهای خدماتی داخل آشپزخانه در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09352605668

1 هفته پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت یک فست فود در خراسان رضوی

یک فست فود واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی پیک موتوری نیازمند است. با 4 ساعت کار ماهیانه 2/000/000 تومان
تلفن: 36072020

1 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در محدوده ابوطالبِ مشهد

به چند نفر پیک موتوری جهت همکاری در محدوده ابوطالبِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09150040506, 09159647356

1 هفته پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09059216836

1 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک کترینگ در مشهد

یک کترینگ واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به چند نفر پیک موتوری نیازمند است. ساعت کاری: 12 الی 15:30 متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 37642828

2 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت شیفت ظهر در رستوران گلچین

رستوران گلچین واقع در محدوده ابوطالبِ مشهد بمنظور تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری جهت شیفت ظهر نیازمند است. مزایا: حقوق مکفی
تلفن: 09154360474

2 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در محدوده بهشتیِ مشهد

به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در محدوده بهشتیِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09385273196

2 هفته پیش
مشهد

استخدام صندوقدار ماهر خانم و پیک موتوری جهت یک فست فود در مشهد

یک فست فود واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به یک نفر صندوقدار ماهر خانم و پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09151108641

2 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری بدون پورسانت جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی پیک موتوری بدون پورسانت با در آمد مناسب جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09358056357

2 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و نیروی خدماتی جهت یک کترینگ در مشهد

یک کترینگ واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری و نیروی خدماتی نیازمند است.
تلفن: 09153014471

2 هفته پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری برای یک رستوران در محدوده احمدآباد خراسان رضوی

یک رستوران در محدوده احمدآباد استان خراسان رضوی به یک نفر نیروی پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می تواند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09155158370

2 هفته پیش
مشهد

استخدام آشپز حرفه ای و پیک موتوری در مجموعه فست فود کروژ

مجموعه فست فود کروژ واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به آشپز حرفه ای و پیک موتوری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09153134240

2 هفته پیش
مشهد

استخدام رستوران فرنو

رستوران فرنو واقع در خراسان رضوی بمنظور تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری جهت شیفت شب نیازمند است.
تلفن: 09354832212

2 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت پیک سفیر در خراسان رضوی

پیک سفیر واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کاد خود به تعدادی پیک موتوری منظم و خوشاخلاق با کارکرد خوب برای ساعات 10 تا 18 نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09151012130

3 هفته پیش
مشهد

استخدام فروشنده و پیک موتوری جهت یک شرکت معتبر در خراسان رضوی

یک شرکت معتبر واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به چند نفر فروشنده و پیک موتوری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09301818134

3 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری در آشپزخانه اکسین

آشپزخانه اکسین واقع در خراسان رضوی به همکاری یک نفر پیک موتوری نیازمند است. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09308768052

3 هفته پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت یک رستوران در محدوده رسالت مشهد

یک رستوران در محدوده رسالت مشهد به تعدادی نیروی پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.  
تلفن: 09155528813

3 هفته پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت یک پیتزا فروشی در مشهد

یک پیتزا فروشی واقع در مشهد به یک نفر نیروی پیک موتوری به همراه غذا جهت همکاری نازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09158207064

3 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک کترینگ در خراسان رضوی

یک کترینگ واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به چند نفر پیک موتوری نیازمند است. از ساعت 12 تا 17
تلفن: 09151111875

4 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت رستوران هنر ایرانی در مشهد

رستوران هنر ایرانی در مشهد به پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است. مزایا: حقوق ساعتی 15 هزار تومان + فیشی هزار تومان + غذا در شیفت ظهر ساعات مراجعه 12 ظهر الی 12 شب
تلفن: 09034438828

4 هفته پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری در رستوران رنجبر

رستوران رنجبر واقع در مشهد به تعدادی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09151134437

4 هفته پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت کار در مشهد

یک رستوران در مشهد به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 38412890

4 هفته پیش
مشهد

استخدام نیروی تلفنچی و پیک موتوری در کترینگ ناب

کترینگ ناب واقع در خراسان رضوی به پنج نفر نیروی تلفنچی خانم و بیست نفر پیک موتوری با حقوق و مزایای بالا نیازمند است.
تلفن: 09354310692

4 هفته پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09357366766, 38937162

5 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک کترینگ در مشهد

یک کترینگ واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمندیم.
تلفن: 09154227670

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک فست فود در خراسان رضوی

یک فست فود واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری متعهد نیازمند است.
تلفن: 09154194190

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت یک آشپزخانه در مشهد

یک آشپزخانه واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به نیروی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09159146989

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت لابراتور دندانسازی در مشهد

یک لابراتور دندانسازی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به چند نفر پیک موتوری نیازمند است. حقوق: 3/000/000 تومان متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند بصورت حضوری به آدرس درج شده در آگهی مراجعه نمایند.
تلفن: 09915091127

1 ماه پیش
مشهد

استخدام راننده موتور سوار جهت یک پیک موتوری در مشهد

یک پیک موتوری واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی راننده موتور سوار بدون پورسانت تا یک هفته و درآمد مناسب نیازمند است.
تلفن: 37231178

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک آشپزخانه در مشهد

یک آشپزخانه واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 32404390, 32404392

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری هایپرمارکت جهت کار در مشهد

به پیک موتوری هایپرمارکت بدون تعطیلی جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09158800233

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری با بیمه جهت شرکتی در مشهد

یک شرکتی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است. مزایا: امنیت شغلی بالا+ حقوق کامل قانون کار+ تمام و مزایا و تسهیلات به همراه بیمه تامین اجتماعی متقاضیان واجد شرایط می توانند ظرف مدت یک هفته با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09921569608

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک دفتر پیک موتوری در خراسان رضوی

یک دفتر پیک موتوری واقع در خراسان رضوی جهت تکمیلی کادر خود به پیک موتوری نیازمند است. مزایا: پورسانت 15 درصد
تلفن: 09159141800

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری با حقوق ثابت جهت یک لابراتوار دندانسازی در مشهد

یک مجموعه لابراتوار دندانسازی در مشهد به چند نفر پیک موتوری با حقوق 3 میلیون تومان جهت همکاری نیازمند است. مراجعه حضوری
تلفن: 09150693044

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر نیروی پیک موتوری ترجیحا محدوده پیروزی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند از ساعت 10 صبح به بعد با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09153081761

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک فست فود در خراسان رضوی

یک فست فود واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است. با حقوق 2/900/000 تومان
تلفن: 36072020

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک آشپزخانه در مشهد

یک آشپزخانه واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09361029951

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی ساده و پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر نیروی ساده و تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09019128156

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت شیفت عصر در خراسان رضوی

به یک نفر نیروی پیک موتوری جهت شیفت عصر در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09338018481

1 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت رستورانی در محدوده احمدآباد

یک رستوران واقع در محدوده احمدآبادِ خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است. ساعتی 12 هزار تومان+ فیش 500+ ناهار متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 38402260

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و ظرفشوی در خراسان رضوی

به تعدادی پیک موتوری و یک نفر ظرفشوی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09380748357

1 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت جابه جایی مرسوله در خراسان رضوی

به تعدادی پیک موتوری جهت جابه جایی مرسوله در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09158961582

1 ماه پیش
مشهد

استخدام ظرفشوی خانم و پیک موتوری جهت یک کترینگ در خراسان رضوی

یک کترینگ واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به ظرفشوی خانم و پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09155950374

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک خیریه در خراسان رضوی

یک خیریه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است. مزایا: با حقوق پورسانتی
تلفن: 09385817065

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک پیتزا فروشی در محدوده سجاد مشهد

یک پیتزا فروشی در مشهد (خراسان رضوی) جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پیک موتوری همراه با غذا نیازمند است.
تلفن: 09158207064

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک رستوران در محدوده احمدآبادِ مشهد

یک رستوران واقع در محدوده احمدآبادِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09155158370

1 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت یک فست فود در خراسان رضوی

یک فست فود در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09151131243

1 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت پیک موتوری صالح در خراسان رضوی

پیک موتوری صالح در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری به صورت نیمه وقت و تمام وقت نیازمند است. مزایا: با درآمد بالا
تلفن: 32284023

2 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی راننده جهت یک پیک موتوری در خراسان رضوی

یک پیک موتوری واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی راننده با موتور و ماشین نیازمندیم.
تلفن: 09153068068

2 ماه پیش
مشهد

دعوت به همکاری چند نفر نیروی پیک موتوری در خراسان رضوی

از چند نفر نیروی پیک موتوری در خراسان رضوی دعوت به همکاری می نماییم. شرایط: ساعتی- تسویه روزانه
تلفن: 09151212426

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک آشپزخانه در گلشهرِ مشهد

یک آشپزخانه واقع در گلشهرِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازنمند است.
تلفن: 09058838520

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک فست فود در مشهد

یک فست فود در محدوده رسالتِ مشهد به پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09373493131

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت رستوران سید و پسران در مشهد

رستوران سید و پسران واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09215664371

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری بصورت تمام وقت و نیمه وقت در مشهد

به تعدادی پیک موتوری بصورت تمام وقت و نیمه وقت جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09356787744

2 ماه پیش
مشهد

اسخدام پیک موتوری جهت کار در محدوده کوهسنگیِ مشهد

به پیک موتوری جهت همکاری در محدوده کوهسنگیِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09155065374, 38409121

2 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری در محدوده خین عربِ مشهد

به تعدادی نیروی پیک موتوری جهت همکاری در محدوده خین عربِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09368691990

2 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی

به یک نفر نیروی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09153111764, 37110324

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری بصورت تمام وقت و نیمه وقت در مشهد

به تعدادی پیک موتوری بصورت تمام وقت و نیمه وقت جهت همکاری در محدوده 17 شهریورِ مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09359787744

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک پیتزا فروشی در خراسان رضوی

یک پیتزا فروشی واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری با ساعت کاری بالا نیازمندیم.
تلفن: 36072020

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری با موتور سیکلت در خراسان رضوی

به یک نفر پیک موتوری با موتور سیکلت جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09158882553

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری با موتورسیکلت جهت کار در خراسان رضوی

به پیک موتوری با موتورسیکلت جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09159084263

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و فرکار ماهر ساندویچ در مشهد

به پیک موتوری و فرکار ماهر ساندویچ جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09151108641, 09155218519

2 ماه پیش
مشهد

استخدام کارگر ماهر آقا و پیک موتوری در آشپزخانه رضا

آشپزخانه رضا واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی کارگر ماهر آقا و پیک موتوری نیازمند است. ساعت کاری: 8 الی 19 مزایا: حقوق قانون کار+ با اضافه کاری پیک از ساعت 12 الی 16
تلفن: 33416541

2 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری با موتور جهت کار در مشهد

به چند نفر نیروی پیک موتوری با موتور جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. مزایا: هزینه موتور ماهیانه 400+ بیمه تامین اجتماعی+ 10 ساعت کار متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09906893469

2 ماه پیش
مشهد

استخدام فست فود بهرام

فست فود بهرام واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعداد محدودی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09928202339

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک کترینگ در خراسان رضوی

یک کترینگ واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 0902969067

2 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی ظرفشور و نیروی پیک موتوری در خراسان رضوی

به یک نفر نیروی ظرفشور و تعدادی نیروی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09380748357

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری با حقوق ثابت جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر نیروی پیک موتوری با حقوق ثابت جهت کار در خراسان رضوی نیازمندیم.  
تلفن: 09159081443

2 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت یک آشپزخانه در خراسان رضوی

یک آشپزخانه در خراسان رضوی به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است.  
تلفن: 09155221574

2 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09151008031

2 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت یک شرکت خدمات هوایی در خراسان رضوی

یک شرکت معتبر و صاحب نام خدمات بار هوایی در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است. مزایا: با حقوق ثابت+ پرداخت بهره وری توزیع و جمع آوری+ عقد قرارداد یک ساله +قابلیت پیشرفت سریع ساعات کاری: از 8 الی 18 و پنج شنبه ها تا 15 متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در آگهی تماس حاصل نماسند.
تلفن: 09036731273

2 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جوان و متعهد با بیمه در خراسان رضوی

به تعدادی پیک موتوری جوان و متعهد جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. مزایا: با حقوق قانون کار+ بیمه
تلفن: 09035859680

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری با حقوق خوب در محدوده کوهسنگی مشهد

به یک نفر پیک موتوری با حقوق بالا جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09116665856

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت شیفت بعد از ظهر در خراسان رضوی

به یک نفر پیک موتوری جهت شیفت بعد از ظهر در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09158882552

3 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت شیفت شب در یک رستوران

یک رستوران واقع در مشهد بمنظور تکمیل کارد خود به تعدادی پیک موتوری جهت شیفت شب نیازمند است. ساعت کاری: 19 الی 13 حقوق: 1/300/000 تومان متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09151115380

3 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری با پورسانت جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. مزایا: با پورسانت 15 درصد متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09155205026

3 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09036836320

3 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به دو نفر پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09152171500

3 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری در پیک سعدی

پیک سعدی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 32293060

3 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به سه نفر نیروی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09105643129, 09158989840

3 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در یک خیریه

یک خیریه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به پیک موتوری نیازمندیم.
تلفن: 36611295

3 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری بصورت نیمه وقت و تمام وقت در پیک موتوری صالح

پیک موتوری صالح واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری بصورت نیمه وقت و تمام وقت نیازمند است.
تلفن: 32284023

3 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09153111764, 37110324

3 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت شیفت شب در رستوران دیدار

رستوران دیدار واقع در مشهد بمنظور تکیمل کادر خود به یک نفر پیک موتوری جهت شیفت شب رستوران نیازمند است. ساعت کاری: 6:30 الی 12:30 شب  
تلفن: 09153000241

3 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. از ساعت 11/30 تا 16 متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09215664371

3 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر نیروی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09154903000

3 ماه پیش
مشهد

استخدام راننده آقا و خانم تاکسی زرد و پیک موتوری در خراسان رضوی

به راننده آقا و خانم تاکسی زرد و پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. (ساکن چناران و گلبهار) حداقل حقوق: 3/000/000 تومان
تلفن: 09037722186

3 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت شیفت بعد از ظهر در خراسان رضوی

به یک نفر نیروی پیک موتوری جهت شیفت بعد از ظهر در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09152014301

3 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری بصورت تمام وقت، پاره وقت و نیمه وقت در خراسان رضوی

به 50 نفر پیک موتوری بصورت تمام وقت، پاره وقت و نیمه وقت جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. مزایا: سهمیه بنزین+ روغن موتور رایگان متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 37112424

3 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در محدوده آزادشهرِ مشهد

به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در محدوده آزادشهرِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 36072020

3 ماه پیش
مشهد

استخدام مجموعه غذایی کروژ در خراسان رضوی

شعب مجموعه غذایی کروژ در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به یک نفر پیک موتوری با شرایط عالی نیازمند است.
تلفن: 09376455830

3 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری ترجیحا محدوده پیروزی در خراسان رضوی

به دو نفر پیک موتوری ترجیحا محدوده پیروزی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند از ساعت 10 صبح به بعد با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09153081761

3 ماه پیش
مشهد

استخدام نیرو جهت پیک موتوری بصورت تمام وقت و نیمه موقت در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی فعال جهت پیک موتوری بصورت تمام وقت و نیمه موقت در خراسان رضوی نیازمندیم. با در آمد روزانه 150/000 تومان متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09155020574, 32744030

3 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی نیروی پیک موتوری در مشهد

به تعدادی تعدادی نیروی پیک موتوری جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09389669336

3 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت شیفت ظهر در یک کترینگ

یک کترینگ واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی پیک موتوری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09029692067

3 ماه پیش
مشهد

استخدام آشپز کمک آشپز ماهر و پیک موتوری در رستوران وطن خواه

رستوران وطن خواه واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به آشپز کمک آشپز ماهر و پیک موتوری نیازمنداست.
تلفن: 09153017470, 09153005616

3 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به دونفر نیروی پیک موتوری (مسیر دور کرایه حمل) جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. ساعت کاری: 19 الی 24 متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09384788407

3 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و نیروی آشپزخانه در خراسان رضوی

به پیک موتوری و نیروی آشپزخانه بصورت تمام وقت و نیمه وقت جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09150039770

3 ماه پیش
مشهد

استخدام فست فود مانلی

فست فود مانلی واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به فرکار ساندویچ ماهر و پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09332730032

3 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت یک رستوران پیک موتوری در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در قاسم آباد (خراسان رضوی) به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است. ساعات کاری: 12 الی 16 ساعتی 4000 تومان و سرویس 3.500 تومان نهار + تسویه مدارک (با مدارک کامل)
تلفن: 09031064747

3 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک آشپزخانه در خراسان رضوی

یک آشپزخانه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری بصورت دو شیفت نیازمند است.
تلفن: 09185253345

3 ماه پیش
مشهد

استخدام حسینیه حضرت علی اصغر (ع)

حسینیه حضرت علی اصغر (ع) واقع در خراسان رضوی جهت تکمکیل کادر خود به پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09035859680, 37345184

3 ماه پیش
مشهد

استخدام منشی خانم و موتورسوار جهت پیک موتوری در خراسان رضوی

یک پیک موتوری واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به منشی خانم و تعدادی موتورسوار نیازمند است.
تلفن: 09364481576

3 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و منشی در پیک موتوری تیزو مشهد

پیک موتوری تیزو مشهد واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به ده نفر پیک موتوری و منشی نیازمند است.
تلفن: 09364622601

4 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و کمک آشپز خانم جهت رستوران در مشهد

یک رستوران واقع در محدوده توسِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری و کمک آشپز خانم نیازمند است.
تلفن: 09157565616

4 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک دندانسازی در خراسان رضوی

یک دندانسازی واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پیک موتوری نیازمند است. از ساعت 16 تا 22
تلفن: 09154819698

4 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک دفتر پیک موتوری در خراسان رضوی

یک دفتر پیک موتوری واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعلام شده ارسال و یا با شماره تلفن مندرج در آگهی تماس حاصل نمایند. پیک موتوری ترجیحا متاهل
تلفن: 09332951495

4 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و کارگر جهت یک آشپزخانه در محدوده قرنیِ مشهد

یک آشپزخانه در محدوده قرنیِ مشهد به پیک موتوری با غذا و کارگر جوان نیازمند است.
تلفن: 09159146989

4 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری با حقوق ثابت جهت کار در خراسان رضوی

به یک پیک موتوری با حقوق ثابت جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09365399333

4 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در مشهد

به چند نفر پیک موتوری جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09150693044

4 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در محدوده شیخ صدوقِ مشهد

به چند نفر پیک موتوری جهت همکاری در محدوده شیخ صدوقِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09050279669

4 ماه پیش
مشهد

استخدام مهماندار آقا و پیک موتوری جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به 10 نفر مهماندار آقا و پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09330905513(رزومه)

4 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری و کارگر ساده در رستوران رنجبر

رستوران رنجبر واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری و کارگر ساده نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09151134437

4 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت جابه جایی مرسوله در خراسان رضوی

به تعدادی پیک موتوری جهت جابه جایی مرسوله کوچک در خراسان رضوی نیازمندیم. مزایا: درآمد 150 الی 300 تومان روزانه
تلفن: 09367191365

4 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری ترجیحا با گواهینامه در خراسان رضوی

به پیک موتوری ترجیحا با گواهینامه جهت شیفت ظهر و شب در خراسان رضوی نیازمندیم. ظهر 12 تا 16 و شب 20 تا 24 (اولویت ظهر و ساعت کاری شب متغیر)
تلفن: 09154500510

4 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری همراه با موتور در خراسان رضوی

به چند نفر پیک موتوری همراه با موتور جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09151506807

4 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری بصورت تمام وقت و نیمه وقت در مشهد

به تعدادی پیک موتوری بصورت تمام وقت و نیمه وقت جهت همکاری در محدوده معلمِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09394969246

4 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری با 4 ساعت کاری نیازمند است.
تلفن: 09150778525

4 ماه پیش
مشهد
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده