کاربده

استخدام پیک در مشهد

استخدام پیک در مشهد، آگهی استخدام پیک در مشهد ، آگهی امروز، نیاز به پیک در مشهد

اپلیکیشن کاربده

استخدام نیروی ظرفشور و نیروی پیک موتوری در خراسان رضوی

به یک نفر نیروی ظرفشور و تعدادی نیروی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09380748357

دیروز
مشهد

استخدام پیک موتوری با حقوق ثابت جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر نیروی پیک موتوری با حقوق ثابت جهت کار در خراسان رضوی نیازمندیم.  
تلفن: 09159081443

3 روز پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت یک آشپزخانه در خراسان رضوی

یک آشپزخانه در خراسان رضوی به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است.  
تلفن: 09155221574

3 روز پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09151008031

3 روز پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت یک شرکت خدمات هوایی در خراسان رضوی

یک شرکت معتبر و صاحب نام خدمات بار هوایی در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است. مزایا: با حقوق ثابت+ پرداخت بهره وری توزیع و جمع آوری+ عقد قرارداد یک ساله +قابلیت پیشرفت سریع ساعات کاری: از 8 الی 18 و پنج شنبه ها تا 15 متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در آگهی تماس حاصل نماسند.
تلفن: 09036731273

3 روز پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جوان و متعهد با بیمه در خراسان رضوی

به تعدادی پیک موتوری جوان و متعهد جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. مزایا: با حقوق قانون کار+ بیمه
تلفن: 09035859680

3 روز پیش
مشهد

استخدام مجموعه پیک بزرگ آپادانا

مجموعه پیک بزرگ آپادانا در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی موتور سوار نیازمند است. مزایا: با درآمد واقعی از 110 تا 200 هزار تومان
تلفن: 38478080

3 روز پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری با حقوق خوب در محدوده کوهسنگی مشهد

به یک نفر پیک موتوری با حقوق بالا جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09116665856

3 روز پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت شیفت بعد از ظهر در خراسان رضوی

به یک نفر پیک موتوری جهت شیفت بعد از ظهر در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09158882552

5 روز پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت شیفت شب در یک رستوران

یک رستوران واقع در مشهد بمنظور تکمیل کارد خود به تعدادی پیک موتوری جهت شیفت شب نیازمند است. ساعت کاری: 19 الی 13 حقوق: 1/300/000 تومان متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09151115380

1 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری با پورسانت جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. مزایا: با پورسانت 15 درصد متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09155205026

1 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09036836320

1 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به دو نفر پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09152171500

1 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری در پیک سعدی

پیک سعدی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 32293060

1 هفته پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به سه نفر نیروی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09105643129, 09158989840

1 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در یک خیریه

یک خیریه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به پیک موتوری نیازمندیم.
تلفن: 36611295

2 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری بصورت نیمه وقت و تمام وقت در پیک موتوری صالح

پیک موتوری صالح واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری بصورت نیمه وقت و تمام وقت نیازمند است.
تلفن: 32284023

2 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری در پیک سوار طوفان

پیک سوار طوفان واقع در منطقه سجادِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09151069454

2 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09153111764, 37110324

2 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت شیفت شب در رستوران دیدار

رستوران دیدار واقع در مشهد بمنظور تکیمل کادر خود به یک نفر پیک موتوری جهت شیفت شب رستوران نیازمند است. ساعت کاری: 6:30 الی 12:30 شب  
تلفن: 09153000241

2 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. از ساعت 11/30 تا 16 متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09215664371

2 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک جهت یک آشپزخانه در خراسان رضوی

یک آشپزخانه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09360695353

2 هفته پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر نیروی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09154903000

2 هفته پیش
مشهد

استخدام راننده آقا و خانم تاکسی زرد و پیک موتوری در خراسان رضوی

به راننده آقا و خانم تاکسی زرد و پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. (ساکن چناران و گلبهار) حداقل حقوق: 3/000/000 تومان
تلفن: 09037722186

2 هفته پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت شیفت بعد از ظهر در خراسان رضوی

به یک نفر نیروی پیک موتوری جهت شیفت بعد از ظهر در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09152014301

3 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری بصورت تمام وقت، پاره وقت و نیمه وقت در خراسان رضوی

به 50 نفر پیک موتوری بصورت تمام وقت، پاره وقت و نیمه وقت جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. مزایا: سهمیه بنزین+ روغن موتور رایگان متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 37112424

3 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در محدوده آزادشهرِ مشهد

به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در محدوده آزادشهرِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 36072020

3 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک جهت پیتزا فروشی در پیتزا کندز

پیتزا کندز واقع در مشهد بمنظور تکمیل کادر خود به پیک جهت پیتزا فروشی نیازمندیم. متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند بصورت حضوری به آدرس درج شده در آگهی مراجعه نمایند.
تلفن: 37621100

3 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری، نیروی خدماتی و کافی من جهت رستورانی در مشهد

یک رستوران واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 پیک موتوری
تلفن: 09159105058

3 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک با موتور و خودرو شخصی جهت توزیع در مشهد

به یک نفر پیک با موتور و خودرو شخصی به صورت فول تایم جهت توزیع محصولات پزشکی و دندانپزشکی در مشهد نیازمندیم. شرایط: دارای گواهینامه موتور و ماشین
تلفن: 09158970095

3 هفته پیش
مشهد

استخدام مجموعه غذایی کروژ در خراسان رضوی

شعب مجموعه غذایی کروژ در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به یک نفر پیک موتوری با شرایط عالی نیازمند است.
تلفن: 09376455830

3 هفته پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک نیازمند است. مزایا: با حقوق عالی
تلفن: 09359727016

3 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری ترجیحا محدوده پیروزی در خراسان رضوی

به دو نفر پیک موتوری ترجیحا محدوده پیروزی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند از ساعت 10 صبح به بعد با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09153081761

3 هفته پیش
مشهد

استخدام نیرو جهت پیک موتوری بصورت تمام وقت و نیمه موقت در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی فعال جهت پیک موتوری بصورت تمام وقت و نیمه موقت در خراسان رضوی نیازمندیم. با در آمد روزانه 150/000 تومان متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09155020574, 32744030

3 هفته پیش
مشهد

استخدام تعدادی نیروی پیک موتوری در مشهد

به تعدادی تعدادی نیروی پیک موتوری جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09389669336

4 هفته پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت شیفت ظهر در یک کترینگ

یک کترینگ واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی پیک موتوری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09029692067

4 هفته پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک جهت همکاری در محدوده قاسم آباد مشهد

به تعدادی پیک جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09159195664

4 هفته پیش
مشهد

استخدام آشپز کمک آشپز ماهر و پیک موتوری در رستوران وطن خواه

رستوران وطن خواه واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به آشپز کمک آشپز ماهر و پیک موتوری نیازمنداست.
تلفن: 09153017470, 09153005616

4 هفته پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به دونفر نیروی پیک موتوری (مسیر دور کرایه حمل) جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. ساعت کاری: 19 الی 24 متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09384788407

4 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک، منشی و نیروی ساده در خراسان رضوی

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 پیک تعداد: 1 نفر
تلفن: 09015904371

4 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و نیروی آشپزخانه در خراسان رضوی

به پیک موتوری و نیروی آشپزخانه بصورت تمام وقت و نیمه وقت جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09150039770

4 هفته پیش
مشهد

استخدام فست فود مانلی

فست فود مانلی واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به فرکار ساندویچ ماهر و پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09332730032

4 هفته پیش
مشهد

استخدام تعدادی نیروی جهت آماده سازی فست فود در خراسان رضوی

به نیروی خانم جهت آماده سازی فست فود و دو نفر نیروی آفا (همراه با موتور) جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم
تلفن: 09151248045

4 هفته پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت یک رستوران پیک موتوری در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در قاسم آباد (خراسان رضوی) به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است. ساعات کاری: 12 الی 16 ساعتی 4000 تومان و سرویس 3.500 تومان نهار + تسویه مدارک (با مدارک کامل)
تلفن: 09031064747

4 هفته پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک آشپزخانه در خراسان رضوی

یک آشپزخانه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری بصورت دو شیفت نیازمند است.
تلفن: 09185253345

4 هفته پیش
مشهد

استخدام بازاریاب، پیک موتوری و کارگر ساده جهت یک کترینگ در مشهد

یک کترینگ واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 بازاریاب تعداد: 1 نفر جنسیت: خانم
تلفن: 09156902500

4 هفته پیش
مشهد

استخدام ظرفشوی، نیور یخدماتی، سالندار، پیک موتوری در یک رستوران

یک رستوران واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند بین ساعت 15 الی 17 بصورت حضوری به آدرس درج شده در آگهی مراجعه نمایند. 1 ظرفشوی –
تلفن: 09154066252

5 هفته پیش
مشهد

استخدام کمک آشپز، کارگر ساده و پیک موتوری در کترینگ پاژده

کترینگ پاژده واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 کمک آشپز با تجربه کافی
تلفن: 09352223334

5 هفته پیش
مشهد

استخدام حسینیه حضرت علی اصغر (ع)

حسینیه حضرت علی اصغر (ع) واقع در خراسان رضوی جهت تکمکیل کادر خود به پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09035859680, 37345184

1 ماه پیش
مشهد

استخدام منشی خانم و موتورسوار جهت پیک موتوری در خراسان رضوی

یک پیک موتوری واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به منشی خانم و تعدادی موتورسوار نیازمند است.
تلفن: 09364481576

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و منشی در پیک موتوری تیزو مشهد

پیک موتوری تیزو مشهد واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به ده نفر پیک موتوری و منشی نیازمند است.
تلفن: 09364622601

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و کمک آشپز خانم جهت رستوران در مشهد

یک رستوران واقع در محدوده توسِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری و کمک آشپز خانم نیازمند است.
تلفن: 09157565616

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتور جهت کار در مشهد

به پیک موتور جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09390025476

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی موتور سوار جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی موتور سوار جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند از ساعت 9 الی 14 با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09153027529

1 ماه پیش
مشهد

استخدام رستوران ایتالیایی لیو

رستوران ایتالیایی لیو واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر با روابط عمومی بالا نیازمند است: متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند ساعت 19 بصورت حضوری به آدرس درج شده در آگهی مراجعه نمایند. 1 باریستا
تلفن: 36021427

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک دندانسازی در خراسان رضوی

یک دندانسازی واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پیک موتوری نیازمند است. از ساعت 16 تا 22
تلفن: 09154819698

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک دفتر پیک موتوری در خراسان رضوی

یک دفتر پیک موتوری واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعلام شده ارسال و یا با شماره تلفن مندرج در آگهی تماس حاصل نمایند. پیک موتوری ترجیحا متاهل
تلفن: 09332951495

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و کارگر جهت یک آشپزخانه در محدوده قرنیِ مشهد

یک آشپزخانه در محدوده قرنیِ مشهد به پیک موتوری با غذا و کارگر جوان نیازمند است.
تلفن: 09159146989

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری با حقوق ثابت جهت کار در خراسان رضوی

به یک پیک موتوری با حقوق ثابت جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09365399333

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در مشهد

به چند نفر پیک موتوری جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09150693044

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در محدوده شیخ صدوقِ مشهد

به چند نفر پیک موتوری جهت همکاری در محدوده شیخ صدوقِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09050279669

1 ماه پیش
مشهد

استخدام مهماندار آقا و پیک موتوری جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به 10 نفر مهماندار آقا و پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09330905513(رزومه)

1 ماه پیش
مشهد

استخدام فست فود دالیز

فست فود دالیز واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند از ساعت 11 صبح تا 14 با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 کارگر با تجربه
تلفن: 09156010160

1 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی پیک موتوری و کارگر ساده در رستوران رنجبر

رستوران رنجبر واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری و کارگر ساده نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09151134437

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی آقا دارای موتور سیکلت و گواهینامه در یک عکاسی

یک عکاسی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به نیروی آقا دارای موتور سیکلت و گواهینامه بصورت تمام وقت نیازمند است.
تلفن: 38590021

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت جابه جایی مرسوله در خراسان رضوی

به تعدادی پیک موتوری جهت جابه جایی مرسوله کوچک در خراسان رضوی نیازمندیم. مزایا: درآمد 150 الی 300 تومان روزانه
تلفن: 09367191365

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک جهت یک رستوران در مشهد

یک رستوران واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک نیازمند است.
تلفن: 09150081655

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری ترجیحا با گواهینامه در خراسان رضوی

به پیک موتوری ترجیحا با گواهینامه جهت شیفت ظهر و شب در خراسان رضوی نیازمندیم. ظهر 12 تا 16 و شب 20 تا 24 (اولویت ظهر و ساعت کاری شب متغیر)
تلفن: 09154500510

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری همراه با موتور در خراسان رضوی

به چند نفر پیک موتوری همراه با موتور جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09151506807

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری بصورت تمام وقت و نیمه وقت در مشهد

به تعدادی پیک موتوری بصورت تمام وقت و نیمه وقت جهت همکاری در محدوده معلمِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09394969246

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری با 4 ساعت کاری نیازمند است.
تلفن: 09150778525

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی موتور سوار جهت پیک موتوری عارف در خراسان رضوی

پیک موتوری عارف واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی موتور سوار نیازمند است.
تلفن: 09387522332, 09158214889

1 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی موتور سوار بصورت تمام و نیمه وقت در پیک سراسری آشنا

پیک سراسری آشنا واقع در خراسان رضوی به تعدادی نیروی موتور سوار با درآمد مناسب و بصورت تمام وقت و نیمه وقت جهت همکاری نیازمند است.  
تلفن: 09035130141

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر نیروی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09154747274

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک جهت رستوران پور علی در خراسان رضوی

رستوران پور علی واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به نیروی پیک نیازمند است.
تلفن: 09358004078

1 ماه پیش
مشهد

استخدام صندوقدار خانم و پیک موتوری جهت یک رستوران در مشهد

یک رستوران واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به یک نفر صندوقدار خانم و چند نفر پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09030902466

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی پیک موتوری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09380748357

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری بصورت تمام وقت و نیمه وقت در خراسان رضوی

پیک ممتاز واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعداد زیادی نیروی موتوری بصورت تمام وقت و نیمه وقت نیازمند است. مزایا: تضمین درآمد بالا
تلفن: 09338935154

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی موتورسوار جهت کار در پیک ماهان

پیک ماهان واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به چند نفر نیروی موتور سوار نیازمند است.
تلفن: 09023364500

1 ماه پیش
مشهد

استخدام چند ردیف شغلی جهت شرکت معتبر ساختمانی در خراسان رضوی

یک شرکت معتبر ساختمانی واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:   1 بازاریاب تلفنی جنسیت: خانم
تلفن: 09309004148

1 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک فست فود در خراسان رضوی

یک فست فود در خراسان رضوی به پیک موتوری به صورت تمام وقت یا نیمه وقت نیازمند است.
تلفن: 09356787744

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پیک نیازمند است.
تلفن: 09152154919

2 ماه پیش
مشهد

استخدام کارگر ساده، پیک موتوری و نیروی تاسیسات در کترینگ سلطانی

کترینگ سلطانی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 کارگر ساده تعداد: 2 نفر جهت شیفت شب
تلفن: 09153210378

2 ماه پیش
مشهد

استخدام کمک آشپز، کارگر ساده یا خدماتی و پیک موتوری در کترینگ پاژده

کترینگ پاژده واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 کمک آشپز با تجربه
تلفن: 09352223334

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09154090164

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک آشپزخانه در مشهد

یک آشپزخانه واقع در بلوار وکیل آباد (کوثر) مشهد به همکاری پیک موتوری نیازمند است. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09331127383

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت پیتزا فروشی در مشهد

یک پیتزا فروشی واقع در محدوده سجاد مشهد به همکاری پیک موتوری با غذا نیازمند است.
تلفن: 09155107064

2 ماه پیش
مشهد

استخدام چند ردیف شغلی جهت یک مجموعه غذایی معتبر در خراسان رضوی

یک مجموعه غذایی معتبر واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:   1 فرکار پیتزا –
تلفن: 09930674232

2 ماه پیش
مشهد

استخدام صندوقدار، منقل دار، تخته کار و پیک در کباب سرای آویشن

کباب سرای آویشن واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: 1 صندوقدار
تلفن: 09386961701

2 ماه پیش
مشهد

استخدام نیرو جهت سالن داری، ظرفشویی و پیک موتوری در مشهد

به تعدادی افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 نیرو جهت سالن داری
تلفن: 09158147303

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و کارگر ساده جهت رستورانی در مشهد

یک رستوران واقع در محدوده فهمیدهِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به پیک موتوری و کارگر ساده نیازمند است.
تلفن: 09153014471

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و منشی خانم جهت آشپزخانه در خراسان رضوی

یک آشپزخانه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری و یک نفر منشی خانم نیازمند است.
تلفن: 09900548990

2 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی آقا با موتورسیکلت جهت چای یاس برگ در مشهد

چای یاس برگ واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. نیرو با موتورسیکلت – جنسیت: آقا _ تعداد: 1 نفر – با موتور سیکلت – آشنا به شهر مشهد – جهت دریافت اطلاعات فروشگاه ها – با حقوق ثابت، کمک هزینه سوخت
تلفن: 09125809577

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در مشهد

به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09158090439

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری و کارگر ساده در رستوران رنجبر

رستوران رنجبر واقع در مشهد جهت تکمیل کادر ود به تعدادی پیک موتوری و کارگر ساده نیازمند است.
تلفن: 09151134437

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری، آشپز، کمک آشپز و کارگر ساده در خراسان رضوی

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم: 1 پیک موتوری
تلفن: 09155509765

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری بصورت تمام وقت و نیمه وقت در خراسان رضوی

به تعدادی پیک موتوری بصورت تمام وقت و نیمه وقت جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09394969246

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت یک رستوران ویلا در خراسان رضوی

یک رستوران ویلا در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است. (ساعت تماس از ساعت 8 الی 16)
تلفن: 09332382775

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت شیفت ظهر و نیروی ظرفشوی در مشهد

به دو نفر پیک موتوری برای شیفت ظهر و دو نفر نیروی ظرفشوی جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09360939500

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در یک آشپزخانه

یک آشپزخانه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09155221574

2 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک سرای آشنا

پیک سرای آشنا واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی موتور سوار نیازمند است.
تلفن: 09035130141

3 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت کار در محدوده کلاهدوزِ مشهد

به یک نفر نیروی پیک موتوری جهت همکاری در محدوده کلاهدوزِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09155504868

4 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی موتورسوار جهت پیک موتوری در خراسان رضوی

یک پیک موتوری واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کار خود به نیروی موتورسوار نیازمند است.
تلفن: 09024113239

4 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت پیک موتوری حامی در خراسان رضوی

پیک موتوری حامی واقع در خراسان رضوی جهت تکیمل کادر خود به تعدادی پیک موتوری با تضمین درآمد نیازمند است.
تلفن: 09155192588

5 ماه پیش
مشهد

استخدام پیک موتوری جهت کار در محدوده قاسم آبادِ مشهد

به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در محدوده قاسم آبادِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09153124672

5 ماه پیش
مشهد

اسنخدام راننده با موتور جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی راننده با موتور نیازمند است.
تلفن: 09158225667

5 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری دارای موتور و گواهینامه در خراسان رضوی

به یک نفر نیروی پیک موتوری دارای موتور و گواهینامه جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 36059366

5 ماه پیش
مشهد

استخدام موتورسوار بصورت تمام وقت جهت پیک سراسری در خراسان رضوی

پیک سراسری 1820 واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به موتورسوار بصورت تمام وقت نیازمند است.
تلفن: 09153087485

5 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی پیک موتوری جهت یک آشپزخانه در خراسان رضوی

یک آشپزخانه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 09155221574

5 ماه پیش
مشهد

ساتخدام نیروی پیک موتوری جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی پیک موتوری بدون ضامن جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. مزایا: بیمه + درآمد روزانه بالای 100 تومان
تلفن: 09357161097

5 ماه پیش
مشهد
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده