کاربده

استخدام پیک در همدان

استخدام پیک در همدان، آگهی استخدام پیک در همدان ، آگهی امروز، نیاز به پیک در همدان، آذر 1401

اپلیکیشن کاربده

استخدام پیک موتوری بصورت تمام و نیمه وقت در رستوران ماه سبز

رستوران ماه سبز برای تکمیل کادر خود در همدان به یک نفر پیک موتوری بصورت تمام و نیمه وقت با حقوق و مزایای عالی نیاز دارد.
تلفن: 09187028044

6 روز پیش در همدان

استخدام پیک موتوری برای یک آشکده در همدان

یک آشکده در همدان برای تکمیل کادر خود به یک نیروی پیک موتوری نیازمند است.
تلفن: 08138264939

6 روز پیش در همدان

استخدام پیک موتوری برای یک تهیه غذا در همدان

یک تهیه غذا در همدان به یک نفر پیک موتوری با ساعت کاری 13 الی 16 بعدازظهر (حقوق تعیین شده 2 میلیون) نیازمند است.
تلفن: 09123152545

2 هفته پیش در همدان

استخدام پیک موتوری برای یک رستوران در همدان

یک رستوران برای تکمیل کادر خود در همدان به پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش در همدان

استخدام تعدادی پیک موتوری برای مجموعه پیک موتوری سوگند در همدان

مجموعه پیک موتوری سوگند برای تکمیل کادر خود در همدان به تعدادی پیک موتوری بصورت تسویه روزانه نیازمند است.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش در همدان

استخدام کارگر ساده و پیک موتوری برای یک رستوران در همدان

یک رستوران در همدان به کارگر ساده و پیک موتوری (خانم/آقا) نیازمند است.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش در همدان

استخدام تعدادی پیک موتوری با وسیله نقلیه در فست فود بامبو

فست فود بامبو برای تکمیل کادر خود در همدان (محدوده خواجه رشید) به تعدادی پیک موتوری دارای موتور سیکلت نیازمند است. ساعت کاری: 8 الی 15 و 17 الی 24 شب مزایا: حقوق ثابت+ پورسانت+ با حداقل درآمد 6/000/000
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش در همدان

استخدام پیک موتوری با گواهینامه برای مجموعه تهیه غذای اعلا در همدان

مجموعه تهیه غذای اعلا برای تکمیل کادر خود در همدان به 2 نفر پیک موتوری با گواهینامه نیازمند است.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش در همدان

استخدام تعدادی پیک موتوری برای یک رستوران در همدان

یک رستوران برای تکمیل کادر خود در همدان به تعدادی پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش در همدان

استخدام تعدادی پیک موتوری برای مجموعه تهیه غذای آندو در همدان

مجموعه تهیه غذای آندو برای تکمیل کادر خود در همدان (سی متری عمار) به تعدادی پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش در همدان

استخدام پیک موتوری با حقوق و مزایای خوب در یک فست فود

یک فست فود برای تکمیل کادر خود در همدان (شهرک فرهنگیان) به پیک موتوری با حقوق و مزایای خوب نیازمند است.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش در همدان

استخدام پیک موتوری برای مجموعه فست فود در همدان

یک مجموعه فست فود برای تکمیل کادر خود در همدان به پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش در همدان

استخدام پیک موتوری برای فست فود سیب ۳۶۰ در همدان

فست فود سیب 360 در راستای تکمیل کادر خود در همدان به یک نفر پیک موتوری با حقوق پایه 4/500/000 حق سرویس و ناهار و شام نیازمند است.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش در همدان

استخدام پیک موتوری بصورت نیمه وقت در یک مجموعه تهیه غذا

یک مجموعه تهیه غذا برای تکمیل کادر خود در همدان به دو نفر پیک موتوری با موتور بصورت نیمه وقت نیازمند است. ساعت کاری: 12 الی 15:30
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش در همدان

استخدام پیک موتوری با حقوق خوب در محدوده پردیسِ همدان

به یک نفر پیک موتوری با حقوق ماهیانه خوب برای همکاری در همدان (محدوده پردیس) نیازمندیم. حقوق ماهیانه: 3 الی 4 میلیون
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش در همدان

استخدام پیک موتوری بصورت نیمه وقت در یک رستوران

یک رستوران برای تکمیل کادر خود در همدان به پیک موتوری بصورت نیمه وقت نیازمند است.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش در همدان

استخدام چند ردیف شغلی برای رستوران ایتالیی چوبین در همدان

رستوران ایتالیی چوبین برای تکمیل کادر خود در همدان به افراد با شرایط زیر نیاز دارد:  متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره همراه زیر در ساعت 10 الی 13 و 18 الی 23:30 تماس حاصل نمایند. 1 پیک موتوری آقاشفت صبح: 12 الی 15:30شیفت عصر: 18 الی 23:30بیمه+ناها+شامحقوق طبق قانون کار
آگهی منقضی شده

11 ماه پیش در همدان

استخدام پیک موتوری بصورت نیمه وقت برای مجموعه تهیه غذا در همدان

یک مجموعه تهیه غذا برای تکمیل کادر خود در همدان به نیروی پیک موتوری با موتور بصورت تیمه وقت نیازمند است.
آگهی منقضی شده

11 ماه پیش در همدان

استخدام پیک موتوری برای یک رستوران در همدان

یک رستوران برای تکمیل کادر خود در همدان به نیروی پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

11 ماه پیش در همدان

استخدام نیروی پیک موتوری برای مجموعه پیک موتوری امین

مجموعه پیک موتوری امین واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به نیروی پیک موتوری جهت شیفت صبح و بعد از ظهر نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی پیک موتوری برای یک تهیه غذا واقع در همدان

یک تهیه غذا واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به نیروی پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی پیک موتوری بصورت نیمه وقت در مجموعه تهیه غذا

یک مجموعه تهیه غذا واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به نیروی پیک موتوری با موتور بصورت نیمه وقت نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی پیک موتوری برای یک رستوران واقع در همدان

یک رستوران واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به نیروی پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی پیک موتوری برای مجموعه تهیه غذا در همدان

یک مجموعه تهیه غذا واقع در همدان (محدوده خضر) جهت تکمیل کادر خود به نیروی پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی پیک موتوری با وسیله نقلیه برای یک فست فود در همدان

یک فست فود واقع در همدان (محدوده خواجه رشید) جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر استخدام می نماید:   پیک موتوری دارای موتور سیکلتساعت کاری: 8 الی 15 و 17 عصر الی 24 شببا حقوق ثابت روزانه 200 هزار تومان و ماهانه 6/000/000پورسانت دارای حق پیک دور و نزدیکنهار و شامحداقل درآمد 6/000/000 و حداکثر 6/500/000
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام تعدادی نیروی پیک موتوری برای مجموعه سوگند در همدان

مجموعه پیک موتوری سوگند واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی پیک موتوری با درآمد ماهیانه 5 میلیون بصورت تسویه روزانه نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی پیک موتوری برای یک مجموعه تهیه غذا در همدان

یک مجموعه تهیه غذا واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به دو نفر نیروی پیک موتوری با سابقه کار نیازمند است. (دو شیفت کاری)
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی پیک موتوری و کمک آشپز در محدوده خضرِ همدان

به یک نفر نیروی پیک موتوری و کمک آشپز جهت همکاری در همدان (محدوده خضر) نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری در پیک موتوری آریا

پیک موتوری آریا واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به 30 نفر پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام تعدادی نیروی پیک موتوری برای مجموعه پیک موتوری ایمان در همدان

مجموعه پیک موتوری ایمان واقعع در همدان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی پیک موتوری برای مجموعه پیک موتوری سهند در همدان

پیک موتوری سهند واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به نیروی پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی پیک موتوری و کارگر ساده خانم در یک مجموعه تهیه غذا

یک مجموعه تهیه غذا واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به نیروی پیک موتوری و کارگر ساده خانم نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی پیک موتوری بصورت تمام وقت در مجموعه تهیه غذای خان دایی

مجموعه تهیه غذای خان دایی واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به دو نفر نیروی پیک موتوری بصورت تمام وقت نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام آشپز، پیک موتوری و سالن کار در رستوران بابک

رستوران بابک در همدان (محل کار: چهار راه بابک) جهت تکمیل پرسنل خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده تماس حاصل نمایند. 1 آشپز ماهر از هر کدام یک نفربا ظاهری آراستهبا مدارک کامل شخص و موتور
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام تعدادی نیروی پیک موتوری برای مجموعه پیک موتوری آفتاب در همدان

مجموعه پیک موتوری آفتاب واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به 10 نفر نیروی پیک موتوری با درآمد بالا نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی پیک موتوری بصورت نیمه وقت برای یک تهیه غذا در همدان

یک تهیه غذا واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به نیروی پیک موتوری با موتور بصورت نیمه وقت نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام چند نفر پیک موتوری برای یک رستوران در همدان

 یک رستوران در همدان جهت تکمیل کادر خود به چند نفر پیک موتوری نیازمند است. ساعات کاری: 11 الی 15:30 و 18 الی 24
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی پیک موتوری برای یک رستوران در همدان

یک رستوران واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به یک نفر نیروی پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی پیک موتوری برای یک مجموعه تهیه غذا در همدان

یک مجموعه تهیه غذا واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به نیروی پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام آشپز ماهر آقا و نیروی پیک موتوری برای یک مجموعه تهیه غذا در همدان

یک مجموعه تهیه غذا واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به آشپز ماهر آقا و نیروی پیک موتوری با موتور نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی پیک موتوری برای کافه فست فود پلاک ۲۱ در همدان

کافه فست فود پلاک 21 واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به نیروی پیک موتوری نیازمند است. (دو شیفت صبح 19 الی 16 و بعد از ظهر 16 الی 24)
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت مجموعه پیک موتوری سوگند در همدان

مجموعه پیک موتوری سوگند واقع در همدان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری با درآمد بالای 4 میلیون بصورت تسویه روزانه نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی تخته کار، سالن کار و پیک موتوری جهت یک رستوران در همدان

یک رستوران در همدان به نیروی تخته کار، سالن کار و پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی آقا جهت پیک موتوری آریا در همدان

پیک موتوری آریا بزرگترین ارائه دهنده خدمات شهری در همدان به نیروی با درآمد 150 هزار به بالا و کمیسیون 20 درصد نیازمند است. (مراجعه ترجیحا بصورت حضوری)
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام کمک آشپز، کارگر ساده و پیک موتوری برای یک رستوران در همدان

یک رستوران در همدان به کمک آشپز، کارگر ساده و پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری و آشپز خانم و آقا جهت یک مجموعه تهیه غذا در همدان

یک مجموعه تهیه غذا در همدان به دو نفر پیک موتوری و آشپز خانم و آقا نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری مجرب با روابط عمومی بالا در همدان

به تعدادی پیک موتوری مجرب دارای روابط عمومی بالا و آشنا به آدرس ها در همدان نیازمندیم. شرایط: حق پیک هر سرویس (سرویس های دور حق پیک برای پیک می باشد، ساعت کاری: 11 صبح الی 15 و 18 عصر الی 24 شب)حقوق روزانه(120 هزارتومان)
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری و منشی بصورت تمام وقت در همدان

یک تهیه غذا در همدان به پیک موتوری آقا و منشی خانم بصورت تمام وقت نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام تعدادی موتورسوار جهت مجموعه پیک الوند در همدان

مجموعه پیک الوند واقع در همدان به تعدادی موتورسوار با درآمد ماهیانه 4 میلیون نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام تعدادی پیک موتوری به صورت تمام و نیمه وقت در همدان

یک تهیه غذا واقع در همدان به تعدادی پیک موتوری به صورت تمام وقت و نیمه وقت با وعده غذیی ناهار و شام نیازمند است. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام آشپز، پیک موتوری و ظرفشوی در رستوران بابک

رستوران بابک واقع در همدان (چهارراه بابک) به آشپز ماهر، ظرفشوی (آقا) و پیک موتوری بصورت نیمه وقت نیازمندیم. (با مدارک کامل شخص موتور)
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری جهت فست فود راین رز در همدان

فست فود راین رز در همدان به یکنفر پیک موتوری به صورت تمام وقت و با حقوق توافقی نیازمند است. (مراجعه به صورت حضوری)
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام موتورسوار جهت پیک موتوری ایمان در همدان

پیک موتوری ایمان در همدان به تعدادی موتورسوار نیازمند است. (مراجعه به صورت حضوری)
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام تعدادی موتور سوار جهت پیک موتوری الوند در همدان

پیک موتوری الوند در همدان به تعدادی موتورسوار نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری به صورت تمام وقت و با حقوق مناسب در همدان

به یکنفر پیک موتوری به صورت تمام وقت، با ناهار، شام، حقوق مناسب و حق پیک در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام صندوقدار خانم، سالن کار آقا و تعدادی پیک موتوری جهت یک فست فود در همدان

یک فست فود در همدان به یکنفر صندوقدار خانم، تعدادی سالن کار آقا و تعدادی پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری و منشی خانم به صورت تمام وقت جهت یک تهیه غذا در همدان

یک تهیه غذا در همدان به یکنفر پیک موتوری و منشی خانم به صورت تمام وقت نیازمند است. (ساعت کاری از ساعت 12 الی 16 و 20 الی 24)
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام کمک آشپز ماهر و پیک موتوری به صورت تمام وقت در همدان

به یکنفر کمک آشپز ماهر مسلط به کار و پیک موتوری به صورت تمام وقت در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری جهت کافه فست فود پلاک ۲۱ در همدان

کافه فست فود پلاک 21 در همدان به یک یا دو نفر پیک موتوری به صورت تک شیفت و دو شیفت و با حقوق مناسب نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری مجرب و با روابط عمومی بالا در همدان

به تعدادی پیک موتوری مجرب دارای روابط عمومی بالا و آشنا به آدرس ها در همدان نیازمندیم. شرایط: حق پیک هر سرویس (سرویس های دور حق پیک برای پیک می باشد، ساعت کاری: 11 صبح الی 15 و 18 عصر الی 24 شب)
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری با مدارک کامل جهت دفتری در همدان

یک دفتر روزنامه در همدان به یک نفر پیک موتوری با مدارک کامل نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری، آشپز و سالن کار جهت یک فست فود معتبر در همدان

یک فست فود معتبر در همدان جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پیک موتوری بصورت تمام وقت، آشپز آشنا به پیتزا و ساندویچ و سالن کار بصورت تمام وقت همراه با بیمه تامین اجتماعی نیازمند است. ساعت کاری: 10 الی 15:30 و 8:30 الی 24
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام اپراتور و موتورسوار جهت یک پیک موتوری در همدان

یک پیک موتوری در همدان به یکنفر اپراتور و دو نفر موتور سوار نیازمند است. (ساعت کاری از ساعت 8:30 الی 13:30)
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام کمک آشپز و پیک موتوری جهت یک تهیه غذا در همدان

یک تهیه غذا واقع در همدان (بلوار رنجبران) در راستای تکمیل کادر خود به یک نفر کمک آشپز و پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام چند ردیف شغلی جهت یک رستوران معتبر در همدان

یک رستوران معتبر در همدان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد واجد شرایط ذیل نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 پیک موتوری
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام چهار ردیف شغلی در یک فست فود معتبر

یک فست فود معتبر در همدان به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق شماره درج شده پیامک ارسال نمایند. (لطفا از تماس تلفنی خودداری فرمایید) 1 پیک موتوری شیفت ظهر از ساعت 12 تا 18حقوق ماهیانه 2/700/000شیفت عصر از ساعت 18 تا 23حقوق ماهیانه 3/000/000هر دو شیفت با ناهارحقوق ماهیانه 5/000/000
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری با حقوق ثابت جهت لابراتوار دندانسازی در همدان

یک مجموعه لابراتوار دندانسازی در همدان به یک نفر پیک موتوری آقا با حقوق ماهیانه 2/700/000 تومان نیازمند است. ساعت کاری: 11:30 الی 13:30 و 17 الی 21
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری با در آمد بالا جهت پیک موتوری آفتاب در همدان

پیک موتوری آفتاب در همدان در راستای تکمیل کادر خود به 10 نفر پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری به صورت نیمه وقت با حقوق بالا در همدان

به یک نفر پیک موتوری به صورت نیمه وقت با حقوق بالا و حق پیک در همدان نیازمندیم. ساعت کاری: 18/30 الی 24
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری و کارگر ساده مسلط به موتورسواری جهت یک تهیه غذا در همدان

یک تهیه غذا در همدان جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پیک موتوری بصورت تمام وقت و نیمه وقت و یک نفر کارگر ساده مسلط به موتورسواری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری بصورت تک شیفت و دو شیفت در همدان

به پیک موتوری به صورت تک شیفت و دو شیفت با حقوق ثابت در همدان نیازمندیم. تک شیفت: از صبح 11 الی 16/ حقوق 2/5 میلیونتک شیفت:از 6 عصر الی 12 شب/ حقوق 2/5 میلیوندو شیفت: ساعت کاری: 12 ظهر تا 17 و 8 تا 12 شب حقوق ماهی 5 میلیون متقاضیان واجد شرایط لطفا به شماره اعلام شده پیامک ارسال نمایید تماس تلفنی پاسخ داده نمیشود.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری جهت شیفت بعد از ظهر یک فست فود در همدان

یک فست فود در همدان به یک نفر پیک موتوری جهت شیفت بعد از ظهر نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام تعدادی پیک موتوری مجرب دارای موتورسیکلت در همدان

به تعدادی پیک موتوری مجرب دارای موتورسیکلت، با روابط عمومی بالا و  آشنا به آدرس ها در همدان نیازمندیم. حقوق رزوانه: 110 هزارتومان، حق پیک هر سرویس: 1000 هزار تومان هر سرویس راه دور حق پیک دارد .  
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام تعدادی موتور سوار به صورت نیمه وقت و تمام وقت در همدان

پیک موتوری جت در همدان به تعدادی موتور سوار به صورت نیمه وقت و تمام وقت نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت یک مجموعه تهیه غذا در همدان

یک مجموعه تهیه غذا در همدان به تعدادی پیک موتوری بصورت تمام وقت نیازمند است .
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام چند نفر نیروی پیک در پیک موتوری ایمان

پیک موتوری ایمان در همدان به تعدادی پیک موتوری نیازمند است. مراجعه حضوری
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری جهت یک رستوران در همدان

یک رستوران در همدان به تعدادی پیک موتوری نیازمند است. (ساعت کاری از ساعت 11 الی 15:30 و 18 الی 24)
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری با حقوق ثابت جهت یک لابراتوار دندانسازی در همدان

یک لابراتوار دندانسازی در همدان به یک نفر پیک موتوری آقا جهت همکاری نیازمند است. حقوق ماهیانه: 2/700 میلیون ساعت کاری: 11/30 الی 13/30 و 17 الی 21
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام صندوقدار، نیروی ساده و پیک موتوری با حقوق و مزایای بالا در همدان

به چند نفر صندوقدار خانم و آقا به صورت نیمه وقت و چند نفر نیروی ساده جهت کار در آشپزخانه و سالن کاری و چند نفر پیک موتوری با حقوق و مزایای بالا در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری بصورت تمام وقت جهت تهیه غذای پونه در همدان

تهیه غذای پونه در همدان به یک نفر پیک موتوری با ناهار و حقوق بالا به صورت تمام وقت نیازمند است. ساعت کاری: 12 الی 15:30
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری، راننده، کمک آشپز، صندوقدار یا کانترکار در یک فست فود معتبر

یک فست فود معتبر در شهر همدان به افراد واجد شرایط ذیل استخدام مینماید: متقاضیان واجدشرایط لطفا به شماره درج شده پیامک ارسال نمایید.( از تماس تلفنی خودداری نمایید.) 1 پیک موتوری حقوق 2/500/000از ساعت 17 الی 24
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیرو جهت پیک، نظافت و چیدمان با حقوق ثابت در همدان

یک سوپرمارکت واقع در استادانِ همدان به یک نفر نیروی کار به صورت تمام وقت جهت پیک و کار نظافت و چیدمان نیازمند است. حقوق ماهیانه: 3/200/000 تومان ساعت کار: 9:30 صبح الی 8:30 شب (داشتن وسیله نقلیه موتور یا ماشین به همراه مدارک الزامیست)
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام صندوقدار خانم و پیک موتوری برای یک فست فود در همدان

یک فست فود در همدان به یک نفر صندوقدار خانم و یک نفر پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی آقا جهت پیک موتوری و آشپزخانه در همدان

به یک نفر نیروی آقا (جوان) جهت پیک موتوری و یک نفر نیروی آقا (جوان) جهت آشپزخانه در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری جهت تهیه غذا در همدان

یک تهیه غذا در همدان جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام تعدادی موتورسوار با درآمد خوب جهت مجموعه پیک الوند در همدان

مجموعه پیک الوند در همدان جهت تکمیل کادر خود به  تعدادی موتورسوار با درآمد بالا نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام چند نفر نیروی خانم پیتزازن، ساندویچ زن، سالن کار و پیک موتوری در همدان

به چند نفر نیروی خانم پیتزازن، ساندویچ زن، سالن کار و پیک موتوری جهت همکاری در همدان نیازمندیم. مزایا: با حقوق مکفی و بیمه
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی پیک موتوری با موتور بصورت تمام وقت در همدان

یک تهیه غذا در همدان به یک نفر پیک موتوری با موتور به صورت تمام وقت نیازمند است. حقوق: به صورت توافقی ساعت کاری: 12 الی 16
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت یک تهیه غذا در همدان

یک تهیه غذا در همدان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام تعدادی نیروی پیک موتوری با حقوق ثابت در همدان

به تعدادی پیک موتوری با حقوق 2/700/000 تومان در یک یا دو شیفت در همدان نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام چند نفر پیک موتوری فعال دارای موتورسیکلت در همدان

به چند نفر پیک موتوری فعال دارای موتورسیکلت و آشنا به منطقه در همدان نیازمندیم. شرایط: با روابط عمومی بالا شیفت یک: 11 صبح تا 4 عصر شیفت دو: 6 عصر تا 12 شب مزایا: حقوق پایه به صورت دو شیفت سه میلیون به علاوه 1000 تومان بابت هر سرویس (20 تا 30 سرویس در روز)+ صرف ناهار یا شام و درآمد ماهیانه بین 4 تا 4/5 میلیون
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی آشپز، پیک موتوری و ظرفشور جهت رستورانی در همدان

یک رستوران در همدان به یک نفر آشپز، تعدادی پیک موتوری و تعدادی ظرفشور جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام آشپز، پیک موتوری و کارگر ساده جهت رستوران پامچال در همدان

رستوران پامچال در همدان به یک نفر آشپز آقا و یک نفر پیک موتوری و یک نفر کارگر ساده نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام تعدادی پیک موتوری و سالن کار جهت یک رستوران در همدان

 یک رستوران در همدان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی پیک موتوری و سالن کار با حقوق و مزایای عالی نیازمند است. (8 ساعت کاری)
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی پیک با درآمد بالا برای پیک موتوری آفتاب در همدان

پیک موتوری آفتاب در همدان به تعدادی پیک موتوری با درآمد بالا جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری با روابط عمومی بالا جهت یک رستوران در همدان

یک رستوران در همدان جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پیک موتوری با روابط عمومی بالا نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام تعدادی نیروی پیک جهت پیک موتوری ایمان در همدان

پیک موتوری ایمان در همدان به تعدادی پیک موتوری نیازمند است. مراجعه حضوری
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام نیروی ساده و پیک موتوری جهت یک تهیه غذا در همدان

یک مجموعه تهیه غذا در همدان به نیروی ساده با سابقه کار و پیک موتوری جهت همکاری نیازمند است.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری با حقوق ثابت بصورت تک شیفت و دو شیفت در همدان

به پیک موتوری به صورت تک شیفت و دو شیفت با حقوق ثابت در همدان نیازمندیم. تک شیفت: از 5 عصر تا 12 شب/ حقوق 2/5 میلیونتک شیفت: از 11 صبح تا 6 عصر/ حقوق 2/5 میلیوندو شیفت: حقوق 4/5 میلیون + بنزین متقاضیان واجد شرایط لطفا به شماره اعلام شده پیامک ارسال نمایید تماس تلفنی پاسخ داده نمیشود.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان

استخدام پیک موتوری با حقوق ثابت برای لابراتوار دندانسازی در همدان

یک مجموعه لابراتوآر دندانسازی در همدان به یک نفر پیک موتوری با حقوق ماهیانه 2/700 میلیون نیازمند است. ساعت کاری: 11/30 الی 13/30 و 17 الی 21 متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

1 سال پیش در همدان
برای تبلیغات در این صفحه به شماره 09331039245 در واتساپ پیام دهید
پشتیبانی واتساپ : 09331039245
کاربده تنها منتشر کننده ی آگهی ها بوده و مسئولیت آگهی ها بر عهده آگهی دهندگان می باشد. لازم است که کاربران محترم، خود نسبت به صحت و سقم آگهی های منتشر شده در آن هوشیار باشند.
© 2019-2022 تمامی حقوق متعلق به سایت کاربده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده