کاربده

استخدام کارگر ساده کابینت سازی در تهران

استخدام کارگر ساده کابینت سازی در تهران، آگهی استخدام کارگر ساده کابینت سازی در تهران ، آگهی امروز، نیاز به کارگر ساده کابینت سازی در تهران

اپلیکیشن کاربده

نیاز به کارگرساده ونیمه ماهر

نیاز به کارگرساده ونیمه ماهر , جهت کاردرکارگاه کابینت سازی
تلفن: 76792337 09128947926  

7 ماه پیش
تهران

کارگر ساده و نیمه ماهر

کارگر ساده و نیمه ماهر , جهت کار کابینت سازی , نیازمندیم
تلفن: 77798102  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده

کارگر ساده , محدوده اتحاد , نیازمندیم
تلفن: 09125351705  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده و برشکارچوب

کارگر ساده و برشکارچوب , نیازمندیم , منطقه عبدل آباد
تلفن: 09127065249 و 55877230  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده کمک رنگکار

کارگر ساده کمک رنگکار , و برشکار نیازمندیم , منطقه کهنز شهریار
تلفن: 09127065249 و 55877230  

8 ماه پیش
تهران

کمک برشکار

کمک برشکار , جهت کار در کارگاه کابینت سازی , نیازمندیم
تلفن: 09123828713 - 77213466  

8 ماه پیش
تهران

کارگر نیمه ماهر

کارگر نیمه ماهر , جهت کابینت MDF , ( شرق تهران ) نیازمندیم
تلفن: 77122254 - 77791167  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده جهت

کارگر ساده جهت , کارگاه کابینت سازی , در محدوده ملارد نیازمندیم
تلفن: بهلولی 09123339810  

8 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگرساده،مونتاژکار

تعدادی کارگرساده،مونتاژکار , بسته بندی و رنگ کار چوب
تلفن: 09019604734 56717823 داخلی 106  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کاردرکابینت سازی , نیازمندیم
تلفن: 09122768373  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده و مونتاژ کار جهت

کارگر ساده و مونتاژ کار جهت , کار در کارگاه کابینت سازی , نیازمندیم
تلفن: 09128947926 - 76792337  

8 ماه پیش
تهران

به تعدادی وردست نصاب و

به تعدادی وردست نصاب و , برشکار جهت کابینت MDF , ( شرق تهران ) نیازمندیم
تلفن: 77122254 - 77791167  

8 ماه پیش
تهران

کارگر کابینت ساز ساده

کارگر کابینت ساز ساده , نیازمندیم , (حوالی انقلاب)
تلفن: 09123179454  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده جوان و وارد

کارگر ساده جوان و وارد , مونتاژ کار و کابینت ساز
تلفن: مراقی 09217109100 44746040  

8 ماه پیش
تهران

کارگرساده و مونتاژکار MDF

کارگرساده و مونتاژکار MDF , محدوده نازی آباد ,
تلفن: 09124861674  

8 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر ساده کابینت ساز

تعدادی کارگر ساده کابینت ساز , محدوده تهرانپارس , بابیمه ومزایا
تلفن: 09120919972  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده جهت کار در

کارگر ساده جهت کار در , ام دی اف کاری نیازمندیم , شهرک گلگون 3راه شهریارنیازمندیم
تلفن: 09120959286  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده و نیمه ماهر

کارگر ساده و نیمه ماهر , جهت کاردرکارگاه MDF , بدون جای خواب ( دلاوران )
تلفن: 77442038  

8 ماه پیش
تهران

کارگر نیمه ماهر

کارگر نیمه ماهر , برای کارگاه کابینت سازی , در شهرک صنعتی گلگون(سعیدآباد)
تلفن: 65610154 - 09021124202  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت نصب کابینت و کمد , نیازمندیم
تلفن: 09193180930و44252798  

9 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر ساده کابینت ساز

تعدادی کارگر ساده کابینت ساز , محدوده تهرانپارس , بابیمه ومزایا
تلفن: 09122929710  

9 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , جهت کارگاه MDF , شرق تهران نیازمندیم
تلفن: 76793445  

9 ماه پیش
تهران

کارگرساده جهت کار

کارگرساده جهت کار , در کارگاه کابیت سازی , در شهرک صنعتی خاوران
تلفن: 33284353  

9 ماه پیش
تهران

CNC کار مسلط به اتوکد

CNC کار مسلط به اتوکد , محدوده تهرانپارس ,
تلفن: 09122069199  

9 ماه پیش
تهران

به تعدادی کارگر ساده

به تعدادی کارگر ساده , ونیمه ماهر نیازمندیم , جهت کارگاه MDF
تلفن: 09121942436و8و77196307  

9 ماه پیش
تهران

برشکار ماهر PVC

برشکار ماهر PVC , و کارگر ساده , نیازمندیم ( محل کار چهاردانگه )
تلفن: 55258261  

9 ماه پیش
تهران

کارگر نیمه ماهر کابینت سازی

کارگر نیمه ماهر کابینت سازی , ( محدوده اتحاد) ,
تلفن: 77798102  

9 ماه پیش
تهران

کارگرساده جهت کاردر

کارگرساده جهت کاردر , MDF فروشی , محدوده اتحاد نیازمندیم
تلفن: 09125351705  

9 ماه پیش
تهران

2نفر کارگر نیمه ماهر

2نفر کارگر نیمه ماهر , آشنا به کار MDF , در یک شرکت معتبر نیازمندیم
تلفن: 77282074 - 77282049  

9 ماه پیش
تهران

یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر , 2نفر کارگر نیمه ماهر , آشنا به کار MDF نیازمنداست
تلفن: 77282074 - 77282049  

9 ماه پیش
تهران

به یکنفر کارگر نیمه ماهر و

به یکنفر کارگر نیمه ماهر و , یکنفر کارگر ساده کابینت سازی , نیازمندیم (شرق تهران)
تلفن: 09126605472  

9 ماه پیش
تهران

کارگرساده

کارگرساده , جهت کاردرکارگاه کابینت سازی , واقع در شهرک صنعتی خاوران
تلفن: 33284733و33288345  

9 ماه پیش
تهران

کارگرساده جهت کاردرکارگاه

کارگرساده جهت کاردرکارگاه , نجاری محدوده شهرک صنعتی , خاوران شهرک ثامن نیازمندیم
تلفن: 09379066190  

9 ماه پیش
تهران

CNC کار مسلط به اتوکد

CNC کار مسلط به اتوکد , محدوده تهرانپارس ,
تلفن: 09122069199 - 77350406  

9 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگرساده ونیمه ماهر

تعدادی کارگرساده ونیمه ماهر , کابینت سازی ورنگکاری ووکیوم جهت , کاردرشهرک صنعتی خاوران نیازمندیم
تلفن: رمضانی 33287445  

9 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , جهت کار در کارگاه MDF , نیازمندیم ( محدوده رسالت )
تلفن: 77137061  

9 ماه پیش
تهران

کارگر ساده کابینت سازی

کارگر ساده کابینت سازی , نیازمندیم
تلفن: 77305005 حکیمیه - سازمان آب کوچه پژم پ7  

9 ماه پیش
تهران

به یک کارگر

به یک کارگر , جهت کار MDF نیازمندیم ,
تلفن: 09196052471  

9 ماه پیش
تهران

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در کارگاه MDF , نیازمندیم
تلفن: 09121947762  

9 ماه پیش
تهران

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار ام دی اف کاری , شهرک گلگون سعیدآباد نیازمندیم
تلفن: 09120959286  

9 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر ساده کابینت ساز

تعدادی کارگر ساده کابینت ساز , محدوده تهرانپارس نیازمندیم , با بیمه و مزایا
تلفن: 09122929710  

9 ماه پیش
تهران

XX برشکار ماهر XX

XX برشکار ماهر XX , نیازمندیم , محدوده چهاردانگه
تلفن: 09121374232  

10 ماه پیش
تهران

فروشنده مسلط به 3Dmax

فروشنده مسلط به 3Dmax , و چف و یکنفر کارگر ساده , جهت فروشگاه کابینت نیازمندیم
تلفن: 88760222 ـ 09121455412  

10 ماه پیش
تهران

کارگر جهت کارگاه MDF

کارگر جهت کارگاه MDF , برشکار - مونتاژ کار و ساده , شرق تهران نیازمندیم
تلفن: 09123805539 - 77166324  

10 ماه پیش
تهران

به تعدادی کارگر ساده و

به تعدادی کارگر ساده و , نیمه ماهر جهت کابینت سازی , نیازمندیم (شرق تهران)
تلفن: 09123167173  

10 ماه پیش
تهران

کارگرساده جهت کار

کارگرساده جهت کار , درکارگاه M DF نیازمندیم , محدوده اتحاد
تلفن: 09125351705  

10 ماه پیش
تهران

کارگر ساده کابینت ساز

کارگر ساده کابینت ساز , جهت کارگاه کابینت سازی , ام دی اف نیازمندیم
تلفن: تهرانپارس 09122929710  

10 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , محدوده اشرفی اصفهانی , نیازمندیم
تلفن: 44233283  

10 ماه پیش
تهران

به تعدادی کارگر ماهر

به تعدادی کارگر ماهر , جهت کابینت سازی , نیازمندیم (منطقه جاجرود)
تلفن: 09123167173  

10 ماه پیش
تهران

کارگر ساده آقا

کارگر ساده آقا , برای کار چوب و MDF , (محدوده مرتضی گرد)
تلفن: 09126718085  

10 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر نیمه ماهر و ساده

تعدادی کارگر نیمه ماهر و ساده , کابینت MDF نیازمندیم , ( دلاوران - سراج )
تلفن: 09124945377 - 09126488267  

10 ماه پیش
تهران

کارگر ساده کابینت ساز

کارگر ساده کابینت ساز , جهت کارگاه کابینت سازی , ام دی اف نیازمندیم
تلفن: تهرانپارس 77128726  

10 ماه پیش
تهران

کارگرساده

کارگرساده , جهت کاردرکارگاه کابینت سازی , محدوده خاوران
تلفن: 33288345  

10 ماه پیش
تهران

کارگر ساده آقا

کارگر ساده آقا , جهت کاردرکارگاه کابینت سازی , واقع در شهرری نیازمندیم
تلفن: 09102125669  

10 ماه پیش
تهران

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در کابینت سازی نیازمندیم , (شهرک صنعتی خاوران)
تلفن: 09125757641 و 33285303  

10 ماه پیش
تهران

به یک کارگر ساده جهت

به یک کارگر ساده جهت , کار کابینت سازی با جای خواب , ابتدای شهریار سعیدآباد نیازمندیم
تلفن: 09121121105  

11 ماه پیش
تهران

کارگر ساده کابینت سازی چوب

کارگر ساده کابینت سازی چوب , حداکثر سن 30 سال
تلفن: 09019604734 56717823 داخلی 106  

11 ماه پیش
تهران

XX کارگر ساده XX

XX کارگر ساده XX , جهت تولیدی میز LCD , محدوده چهاردانگه
تلفن: 09121374232  

11 ماه پیش
تهران

از یک مونتاژکار کابینت

از یک مونتاژکار کابینت , ساده،نیمه ماهر و ماهر آشنا , به نصب یراق آلات جهت کار در , شرکت تولیدی با بیمه دعوت به , همکاری میشود(محدوده خاوران)
تلفن: 09124903395 40337024  

11 ماه پیش
تهران

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت تولیدی میز LCD , محدوده چهاردانگه
تلفن: 09128446909  

11 ماه پیش
تهران

از یک مونتاژکار کابینت

از یک مونتاژکار کابینت , ساده،نیمه ماهر و ماهر آشنا , به نصب یراق آلات جهت کار در , شرکت تولیدی با بیمه دعوت به , همکاری میشود(محدوده خاوران)
تلفن: 09123214262 40337024  

11 ماه پیش
تهران

به تعدادی کارگرسادهMDFکار

به تعدادی کارگرسادهMDFکار , با بیمه نیازمندیم , ( شهر ری )
تلفن: 09129339376  

11 ماه پیش
تهران

به یک کارگر ساده یا نیمه ماهر

به یک کارگر ساده یا نیمه ماهر , جهت نصب کابینت MDF , نیازمندیم
تلفن: 09124966013  

11 ماه پیش
تهران

کارگر ساده کابینت سازی

کارگر ساده کابینت سازی , کارگاه تولیدی , حداکثر سن 30 سال
تلفن: 09019604734 - 56717823  

11 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر ساده ونیمه ماهر

تعدادی کارگر ساده ونیمه ماهر , با بیمه و حقوق مکفی جهت کابینت , شهرک صنعتی چهاردانگه
تلفن: 09125758922  

11 ماه پیش
تهران

2نفر کارگرساده

2نفر کارگرساده , جهت کاردر کارگاه , کابینتMDF واقع در مرزداران
تلفن: 09125500637 - 44247732  

11 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , و کارآموز جهت کابینت سازی , نیازمندیم (محدوده رسالت)
تلفن: 09365156631  

11 ماه پیش
تهران

کارگرساده جهت رنگ کاری و

کارگرساده جهت رنگ کاری و , و کارگر کابینت سازجهت کارگاه , کابینت سازی ام دی اف نیازمندیم
تلفن: تهرانپارس 77128726  

11 ماه پیش
تهران

به تعدادی کارگر ساده جهت

به تعدادی کارگر ساده جهت , کار در کارگاه کابینتMDF , نیازمندیم . اتوبان بعثت اتابک
تلفن: 09122268906  

11 ماه پیش
تهران

وردست نیمه ماهر غیرسیگاری

وردست نیمه ماهر غیرسیگاری , جهت نصب کابینت نیازمندیم , ترجیحا ساکن شرق تهران
تلفن: 09362130641  

11 ماه پیش
تهران

کارگر ساده جوان جهت کار

کارگر ساده جوان جهت کار , در کابینت سازی - محدوده مترو , فرهنگسرا - با حقوق و بیمه
تلفن: 09125572945 - 77794004  

11 ماه پیش
تهران

2نفر کارگرساده

2نفر کارگرساده , جهت کارد کارگاه , کابینتMDF واقع در مرزداران
تلفن: 09125500637  

11 ماه پیش
تهران

کارگر ساده کابینت ساز

کارگر ساده کابینت ساز , جهت کارگاه کابینت سازی , ام دی اف نیازمندیم
تلفن: تهرانپارس 09124051295  

11 ماه پیش
تهران

به یک کارگر مونتاژ کار

به یک کارگر مونتاژ کار , درکارگاه ام دی اف کاری نیازمندیم , ترجیحاسرویس خواب کار
تلفن: 09381185107  

11 ماه پیش
تهران

2 نفر کارگر ساده

2 نفر کارگر ساده , حداکثر 25 ساله , محدوده ولنجک نیازمندیم
تلفن: 09204112508  

11 ماه پیش
تهران

2نفر کارگرساده

2نفر کارگرساده , جهت کارد کارگاه , کابینتMDF واقع در مرزداران
تلفن: 09125833866  

11 ماه پیش
تهران

کارگرساده و مونتاژکار و نصاب

کارگرساده و مونتاژکار و نصاب , جهت کاردرکابینت سازی درغرب تهران , نیازمندیم.ضمناجای خواب هم داریم
تلفن: 09901327320 - 09122989760  

11 ماه پیش
تهران

کارگر ساده جهت کار در کارگاه

کارگر ساده جهت کار در کارگاه , کابینت سازی با بیمه ،درمنطقه , سیاه سنگ پردیس نیازمندیم
تلفن: 09123338195  

11 ماه پیش
تهران

کارگر کابینت ساز ساده

کارگر کابینت ساز ساده , نیازمندیم , (حوالی انقلاب)
تلفن: 09357747553  

11 ماه پیش
تهران

کارگر ساده

کارگر ساده , محدوده قیام دشت , نیازمندیم
تلفن: 26712479  

12 ماه پیش
تهران

به یک کارگر ساده جهت کار در

به یک کارگر ساده جهت کار در , کارگاه کابینت سازی در منطقه , سیاه سنگ پردیس نیازمندیم
تلفن: 09123338195  

12 ماه پیش
تهران

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در کابینت سازی , محدوده تهرانپارس نیازمندیم
تلفن: 09198979980  

12 ماه پیش
تهران

کارگر ساده آقا

کارگر ساده آقا , جهت کارگاه MDF , با جای خواب + بیمه
تلفن: 09126763718 - 44837811  

12 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , حداکثر30ساله ،کارخانهMDF , محدوده شهرقدس
تلفن: 09193634374  

12 ماه پیش
تهران
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده