استخدام بسته بند خانم

استخدام بسته بند خانم، استخدام بسته بند خانم همشهری، آگهی استخدام بسته بند خانم امروز، نیاز به بسته بند خانم، نیازمندیهای همشهری بسته بند خانم

 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم جهت بسته بندی قطعات خودرو تهرانپارس، منطقه اتحاد(زیر30سال) 6 ـ
  تلفن: 77110905

  6 روز پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم جهت بسته بندی قطعات خودرو منطقه اتحاد (زیر30سال) 6 ـ
  تلفن: 77110905

  2 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم جهت بسته بندی تریکوزنانه نیازمندیم
  تلفن همراه: 09128998234 تلفن: 66970583

  3 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت پوشاک بچه گانه و دکمه مادگی زن خانم نیازمندیم
  تلفن: 66963568

  1 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند(خانم)

  به تعدادی بسته بند(خانم) وکارگر ساده ( خانم ) نـیـازمـندیـم
  تلفن: 55896323

  1 ماه پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و دگمه مادگی

  بسته بند خانم و دگمه مادگی زن ماهر خانم جهت کار تریکو بچه گانه (محدوده جمهوری)
  تلفن: 66963568

  1 ماه پیش
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم (( حومه رسالت ))
  تلفن: 26303829

  امروز
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک بچه گانه نیازمندیم (محدوده جمهوری)
  تلفن: 66174657

  امروز
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم در محیطی کاملا زنانه نیازمندیم
  تلفن همراه: 09197425757

  امروز
  تهران
 • بسته بند خانم و وسط کار آقا

  بسته بند خانم و وسط کار آقا ( با بیمـه ) در محیطی مناسب
  تلفن: 66763601

  امروز
  تهران
 • دو نفر بسته بند خانم و آقا

  دو نفر بسته بند خانم و آقا ( در زمینه تم تولد ) جهت محدوده بازار
  تلفن همراه: 09194144483 تلفن: 55579021

  دیروز
  تهران
 • به یک نفر بسته بند خانم

  به یک نفر بسته بند خانم نیازمندیم
  تلفن: 66738661

  دیروز
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم
  تلفن همراه: 09121166730 تلفن: 55804508

  2 روز پیش
  تهران
 • وسط کار و بسته بند خانم

  وسط کار و بسته بند خانم حقوق مکفی + بیمه جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم
  تلفن: 66460824

  2 روز پیش
  تهران
 • وسط کار و بسته بند خانم

  وسط کار و بسته بند خانم جهت کار در تریکو زنانه نیازمندیم
  تلفن: 66401063

  2 روز پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی بسته بند خانم جهت کار در تهران

  به تعدادی بسته بند خانم (محیطی کاملا زنانه) جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
  تلفن: 09197425757

  3 روز پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته‎ بند خانم

  به تعدادی بسته‎ بند خانم (جمهوری) نیازمندیم تماس تا یکهفته
  تلفن: 66969204

  3 روز پیش
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم جهت تولیدی لباس نوزادی محدوده جمهوری (تماس تا یکهفته)
  تلفن: 66494883

  4 روز پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کار در تولیدی نیازمندیم (بازارتهران)(تماس تا یک هفته)
  تلفن: 55163331

  4 روز پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند(خانم)

  تعدادی بسته بند(خانم) جهت تولیدی پوشاک بچه گانه محل کار:محدوده مترو سعدی (کوچه برلن)
  تلفن: 33983098

  4 روز پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کار در تولیدی،حقوق عالی (بازارتهران)(تماس تا یک هفته)
  تلفن: 55163331

  4 روز پیش
  تهران
 • دو نفر بسته بند خانم

  دو نفر بسته بند خانم (در زمینه تم تولد) جهت محدوده بازار
  تلفن همراه: 09194144483 تلفن: 55579021

  6 روز پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم در محیطی کاملا زنانه نیازمندیم
  تلفن همراه: 09197415757

  1 هفته پیش
  تهران
 • وسط کار و بسته بند خانم

  وسط کار و بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک بچگانه نیازمندیم و
  تلفن همراه: 09121396684 تلفن: 66769754

  1 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کار در تولیدی جوراب نیازمندیم (سن از 18 تا 25)
  تلفن: 55631966

  1 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کاردر تولیدی لباس بچه گانه نیازمندیم ( محدوده سعدی شمالی)
  تلفن همراه: 09128380281

  1 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم (با تجربه)

  بسته بند خانم (با تجربه) جهت تولیدی پوشاک بچه گانه محل کار:محدوده مترو سعدی و
  تلفن همراه: 09122196140 تلفن: 33962512

  1 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم جهت کار جوراب نیازمندیم بــازار و
  تلفن همراه: 09123501709 تلفن: 55621862

  1 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کار در تولیدی حقوق عالی (بازار تهران) تماس یکهفته 55163331
  تلفن: 021551633310

  1 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم ترجیحا ماهر

  بسته بند خانم ترجیحا ماهر جهت تولیدی پوشاک مردانه محل کار : محدوده منوچهری
  تلفن: 66735073

  1 هفته پیش
  تهران
 • وسط کار و بسته بند خانم

  وسط کار و بسته بند خانم جهت پوشاک بچه گانه نیازمندیم ( سه راه جمهوری )
  تلفن: 66463642

  1 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم
  تلفن همراه: 09125905229 تلفن: 55804508

  1 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و

  بسته بند خانم و وسط کار آقا ( با بیمـه ) در محیطی مناسب
  تلفن: 66763601

  1 هفته پیش
  تهران
 • به یک بسته بند خانم

  به یک بسته بند خانم جهت جوراب نیازمندیم
  تلفن همراه: 09123384066

  1 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک بچه گانه نیازمندیم
  تلفن: 66174657

  2 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و آقا

  بسته بند خانم و آقا تمام وقت،حقوق 700 / 1م نبردپل5بلوارابوذر(تماس تایکهفته)
  تلفن: 33658121

  2 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم محدوده بازار نیازمندیم
  تلفن همراه: 09122950927

  2 هفته پیش
  تهران
 • به یک اتو بسته بند خانم

  به یک اتو بسته بند خانم محدوده خاوران تسویه هفتگی نیازمندیم
  تلفن همراه: 09124344678

  2 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت پوشاک در محیطی کاملا زنانه ، محدوده بازار نیازمندیم
  تلفن: 33444266

  2 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و آقا زیر

  بسته بند خانم و آقا زیر 30سال،تمام وقت،حقوق700 / 1م نبردپل5بلوارابوذر(تماس تایکهفته)
  تلفن: 33658121

  2 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و وسط کار آقا

  بسته بند خانم و وسط کار آقا ( با بیمـه ) در محیطی مناسب
  تلفن: 66763587

  2 هفته پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند خانم جهت یک تولیدی پوشاک زنانه در تهران

  یک تولیدی پوشاک زنانه در تهران به تعدادی بسته بند خانم نیازمند است.
  تلفن: 09128499463

  3 هفته پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند خانم جهت یک تولیدی در تهران

  یک تولیدی در تهران به تعدادی بسته بند خانم نیازمند است.
  تلفن: 09368558621, 55592176

  3 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم سن 20 تا 25 جهت کار در تولیدی پوشاک ورزشی
  تلفن: 66456482

  3 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و

  بسته بند خانم و وسط کار آقا ( با بیمـه ) در محیطی مناسب
  تلفن: 66763587

  3 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم نیازمندیم محدوده عبدل آباد
  تلفن: 55862190

  3 هفته پیش
  تهران
 • به تعـدادی بستـه بند خانـم

  به تعـدادی بستـه بند خانـم جهت کار در تولیدی پوشـاک زنانه نیازمندیم
  تلفن همراه: 09128499463

  3 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم جهت

  بسته بند خانم جهت کارخانه کفاشی نیازمندیم (محدوده مترو 15 خرداد)
  تلفن همراه: 09129228409

  3 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند(خانم)

  بسته بند(خانم) جهت پوشاک بچه گانه محدوده چهارراه امیر اکرم و
  تلفن همراه: 09127796071 تلفن: 66962303

  3 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم محدوده یافت آباد نیازمندیم
  تلفن همراه: 09124530061

  3 هفته پیش
  تهران
 • استخدام نیروی بسته بند خانم جهت کارگاه تولیدی در همدان

  یک کارگاه تولیدی در همدان به تعدادی نیروی بسته بند خانم جهت همکاری نیازمند است.
  تلفن: 09182136718

  3 هفته پیش
  همدان
 • بسته بند خانم ماهروباتجربه

  بسته بند خانم ماهروباتجربه جهت تولیدی اسپرت زنانه محدوده جمهوری
  تلفن همراه: 09121029261

  4 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کار در تولیدی نیازمندیم (بازارتهران)(تماس تا یک هفته)
  تلفن: 55169390

  4 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم محدوده نبرد جنوبی بلوارابوذر نیازمندیم
  تلفن: 33729701

  4 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم یا آقا

  تعدادی بسته بند خانم یا آقا جهت تولیدی پوشاک زنانه نیازمندیم(محدوده افسریه) و
  تلفن همراه: 09031068665 تلفن: 33152243

  4 هفته پیش
  تهران
 • به چند بسته بند خانم و آقا

  به چند بسته بند خانم و آقا جهت کار در تولیدی پوشاک ترجیحا محدوده چهارراه سیروس
  تلفن: 33555488

  4 هفته پیش
  تهران
 • بستــه بنـد خــانــم

  بستــه بنـد خــانــم نیازمندیم ( محدوده رسالت )
  تلفن: 22508038

  4 هفته پیش
  تهران
 • به یکنفر بسته بند خانم

  به یکنفر بسته بند خانم جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم (جمهوری،ایستگاه سعدی)
  تلفن: 33929357

  4 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم محدوده بازار

  به تعدادی بسته بند خانم محدوده بازار نیازمندیم 09122950927
  تلفن همراه: 09122950927

  4 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم وآقا

  به تعدادی بسته بند خانم وآقا و یکنفر برشکار نیازمندیم محدوده افسریه مسعودیه و
  تلفن همراه: 09126112460 تلفن: 55594909

  4 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم حوالی میدان محمدیه
  تلفن: 55620099

  4 هفته پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک در تهران

  به یکنفر بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک در تهران نیازمندیم.
  تلفن: 09125905229, 55804508

  4 هفته پیش
  تهران
 • به یکنفر بسته بند خانم

  به یکنفر بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم
  تلفن همراه: 09125905229 تلفن: 55804508

  4 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم
  تلفن همراه: 09124530061

  4 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت پوشاک بچه گانه نیازمندیم (محدوده کوچه برلن)
  تلفن: 33904255

  4 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک زنانه نیازمندیم
  تلفن: 66491559

  4 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت بافت بچه گانه نیازمندیم
  تلفن همراه: 09127018002

  4 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم جهت

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کا ردرتولیدی کفش زنانه ‎با حقوق بالا(بهارستان،باغ سپهسالار)
  تلفن همراه: 09194539534

  4 هفته پیش
  تهران
 • به یک بسته بند خانم

  به یک بسته بند خانم جهت جوراب (بازار تهران) نیازمندیم
  تلفن همراه: 09123384066

  4 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم جهت لوازم یدکی خودرو محل کار:محدوده مترو ملت
  تلفن: 33931261

  4 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بستـه بنـد خـانـم

  به تعدادی بستـه بنـد خـانـم جهت پوشاک تریکو زنانه نیازمندیم ( تماس تا یکهفته )
  تلفن: 66965966

  4 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت همکاری درتولیدی پوشاک محدوده جمهوری نیازمندیم
  تلفن: 66960063

  5 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم
  تلفن: 33908601

  1 ماه پیش
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم نیازمندیم
  تلفن همراه: 09199631968

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم در صحافی با محیطی کاملا زنانه ( با سرویس رایگان )
  تلفن: 36675504

  1 ماه پیش
  تهران
 • وسط کار و بسته بند خانم

  وسط کار و بسته بند خانم جوان و منضبط ، محیط عالی حقوق ثابت+بیمه (نزدیک مترو) ـ
  تلفن همراه: 09128020057 تلفن: 66120969

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم جهت

  تعدادی بسته بند خانم جهت تریکو بچه گانه باحقوق 2میلیون نیازمندیم (حوالی بهارستان) ـ
  تلفن همراه: 09125004903 تلفن: 33949444

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم وآقا

  تعدادی بسته بند خانم وآقا جهت شلوار لی و کتان تماس تا یکهفته (مترو سعدی) ـ
  تلفن همراه: 09124364265 تلفن: 33921227

  1 ماه پیش
  تهران
 • بسته بند خانم جهت

  بسته بند خانم جهت تولیدی تیشرت مردانه نیازمندیم محدوده مولوی و
  تلفن همراه: 09330801028 تلفن: 55603186

  1 ماه پیش
  تهران
 • بسته بند خانم وارد به اتوکاری

  بسته بند خانم وارد به اتوکاری شلوارزنانه (حوالی سه راه جمهوری) کار دائم + بیمه+حقوق خوب
  تلفن: 66956551

  1 ماه پیش
  تهران
 • به چند بسته بند خانم

  به چند بسته بند خانم جهت کار در تولیدی پوشاک ترجیحا محدوده چهارراه سیروس
  تلفن: 33555488

  1 ماه پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و آقا

  بسته بند خانم و آقا زیر30سال،تمام وقت،حقوق5 / 1م نبردپل5بلوارابوذر(تماس تایکهفته)
  تلفن: 33658121

  1 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم در محیطی کاملا زنانه نیازمندیم
  تلفن همراه: 09121998589

  1 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم محدوده بازار نیازمندیم

  به تعدادی بسته بند خانم محدوده بازار نیازمندیم 09122950927
  تلفن همراه: 09122950927

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعـدادی بستـه بنـد خـانـم

  تعـدادی بستـه بنـد خـانـم جهت تولیدی پیراهن مردانه نیازمندیم(محیط کاملا زنانه) فردوسی
  تلفن: 66752971

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی بسته بند خانم جهت یک تولیدی پوشاک در تهران

  یک تولیدی پوشاک در تهران به تعدادی نیروی بسته بند خانم جهت همکاری نیازمند است.
  تلفن: 33555488

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم جهت پوشاک بچه گانه نیازمندیم

  تعدادی بسته بند خانم جهت پوشاک بچه گانه نیازمندیم میدان جمهوری 66924086
  تلفن همراه: 09352966069 تلفن: 66924086

  1 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کار در تولیدی جوراب نیازمندیم (سن از 18 تا 25)
  تلفن: 55631966

  1 ماه پیش
  تهران
 • اتو کارو بسته بند خانم

  اتو کارو بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک زنانه محدوده جمهوری حقوق 400 / 1 م
  تلفن همراه: 09196464772

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم جهت پوشاک بچه گانه نیازمندیم (میدان جمهوری)
  تلفن: 66924086

  1 ماه پیش
  تهران
 • بسته بند(خانم)

  بسته بند(خانم) جهت پوشاک بچه گانه « محدوده لاله زار »
  تلفن: 33116816

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم جهت پوشاک نیازمندیم میدان جمهوری
  تلفن: 66924086

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم نیازمندیم
  تلفن: 33908393

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی بسته بند خانم جهت کار تریکو در تهران

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کار تریکو در تهران نیازمندیم.
  تلفن: 09123433493

  1 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کار در تولیدی پوشاک بچه گانه نیازمندیم
  تلفن همراه: 09128570477

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم جهت

  تعدادی بسته بند خانم جهت همکاری در تولیدی پوشاک بچه گانه نیازمندیم(حوالی بهارستان) ـ
  تلفن همراه: 09125004903 تلفن: 33949444

  1 ماه پیش
  تهران
 • بستـه بند خـانم نیمه وقت

  بستـه بند خـانم نیمه وقت جهت کار تریکو نیازمندیم (نبردجنوبی،خاوران) تماس یکهفته ـ
  تلفن همراه: 09355356861 تلفن: 33025570

  1 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کار تـریـکو نیازمندیم
  تلفن همراه: 09123433493

  1 ماه پیش
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم جهت پوشاک محدوده میدان جمهوری نیازمندیم
  تلفن: 66924086

  1 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم یا آقا

  به تعدادی بسته بند خانم یا آقا جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم محدوده آذری(30متری جی)
  تلفن: 66687281

  1 ماه پیش
  تهران
 • کارگر بسته بند خانم

  کارگر بسته بند خانم بصورت روزمزد جهت چاپخانه
  تلفن: 66808820

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم ( حوالی نازی آباد )
  تلفن: 55539151

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند خانم جهت تریکو بچه گانه در محدوده جمهوریِ تهران

  یک تریکو بچه گانه در محدوده جمهوریِ تهران به بسته بند خانم جهت همکاری نیازمند است.
  تلفن: 66963568

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام نیروی بسته بند خانم برای تولیدی پوشاک در تهران

  یک تولیدی پوشاک در متروی چهارراه ولیعصرِ تهران به بسته بند خانم جهت همکاری نیازمند است.
  تلفن: 66481910

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند خانم با حقوق بالا جهت تولیدی در تهران

  یک تولیدی در تهران به تعدادی بسته بند خانم با حقوق بالا جهت همکاری نیازمند است.
  تلفن: 09368558621, 55592176

  1 ماه پیش
  تهران
 • # بسته بند خـانـم #

  # بسته بند خـانـم # جهت تولیدی پـــوشاک ( متــروی 4 راه ولیعصر ) 10 19 48 66
  تلفن: 10194866

  1 ماه پیش
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم ( تهران ـ محدوده بهارستان )
  تلفن: 33916674

  1 ماه پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و وسط کار آقا

  بسته بند خانم و وسط کار آقا جهت تولیدی پوشاک بچه گانه « محل کار:کوچه برلن »
  تلفن: 33931914

  1 ماه پیش
  تهران
 • فروشنده و بسته بند خانم

  فروشنده و بسته بند خانم جهت همکاری در فروشگاه و تولیدی محدوده مترو خیام
  تلفن همراه: 09125905229 تلفن: 55893133

  1 ماه پیش
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم جهت کار تریکو بچه گانه (محدوده جمهوری)
  تلفن: 66963568

  1 ماه پیش
  تهران
 • بسته بند خانم

  بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک تریکو نیازمندیم
  تلفن: 66972542

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم جهت پوشاک ( با بیمـه ) محدوده شهر قدس
  تلفن: 46865333

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم در محیطی کاملا زنانه نیازمندیم
  تلفن: 66948790

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند خانم

  تعدادی بسته بند خانم زیر 35سال ، جهت کار در تولیدی پوشاک ( با بیمـه ) ساعت کار8تا19 حقوق800 / 1 خ جمهوری ، خ ابوریحان ، کوچه رازی ، پلاک 15 ـ
  تلفن: 66961755

  2 هفته پیش
  تهران
 • # بسته بند خانم #

  # بسته بند خانم # پوشاک بچه گانه محیط زنانه 000 / 700 / 1 تومان ( محدوده آذربایجان ) 12 48 49 66
  تلفن: 12484966

  2 هفته پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند خانم جهت صرافی در تهران

  یک صرافی در محدوده خاوران تهران به بسته بند خانم نیازمند است. مزایا: سرویس رایگان
  تلفن: 09229033832

  3 هفته پیش
  تهران
 • استخداخم بسته بند خانم و آقا جهت کار در تهران

  به بسته بند خانم و آقا به صورت تمام وقت در تهران نیازمندیم. (تماس تا یک هفته) مزایا: حقوق 1.700.000
  تلفن: 33658121

  3 هفته پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند خانم جهت یک شرکت بازرگانی قطعات خودرو در تهران

  یک شرکت بازرگانی قطعات خودرو در تهران به سه نفر بسته بند خانم نیازمند است. (ساعت کاری از ساعت9 صبح الی 18)
  تلفن: 88982012, 88982014

  3 هفته پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک در تهران

  یک تولیدی پوشاک در تهران به تعدادی بسته بند خانم زیر 35 سال نیازمند است. (ساعت کاری از ساعت 8 الی 19)
  تلفن: 66961755, 66959246

  3 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم جهت کار در تولیدی نیازمندیم بازار تهران تم.اس یک هفته 55169390
  تلفن: 02155169390

  3 هفته پیش
  تهران
 • # بسته بند خانم #

  # بسته بند خانم # پوشاک بچه گانه محیط زنانه 000 / 700 / 1 تومان ( محدوده مترو حّر ) 12 48 49 66
  تلفن: 12484966

  4 هفته پیش
  تهران
 • # بسته بند خانم #

  # بسته بند خانم # پوشاک بچه گانه محیط کاملا زنانه 000 / 700 / 1 ( محدوده میدان انقلاب ) 12 48 49 66
  تلفن: 12484966

  5 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی اتوکار و بسته بند خانم

  تعدادی اتوکار و بسته بند خانم حرفه ای ، جهت کار در تولیدی شیکا نیازمندیم(بیمه+مزایا) فوری ـ
  تلفن همراه: 09030665161 تلفن: 56654298

  1 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم یا آقا

  به تعدادی بسته بند خانم یا آقا نیازمندیم محدوده مولوی انتهای بازار پرده فروشها تماس تا یکهفته 09122342192و55621297
  تلفن همراه: 09122342192 تلفن: 55621297

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی بسته بند خانم جهت کار در تولیدی جوراب

  یک تولیدی جوراب واقع در تهران به تعدادی بسته بند خانم نیازمند است . شرایط: (سن از 18 تا 25)
  تلفن: 55631966

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند(خانم) جهت

  تعدادی بسته بند(خانم) جهت کار در تولیدی پوشاک بچه گانه محل کار:حوالی مترو سعدی و
  تلفن همراه: 09128385861 تلفن: 36349371

  1 ماه پیش
  تهران
 • بسته بند خانم با تجربه

  بسته بند خانم با تجربه سن تا 40جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم. محدوده بلوارابوذر
  تلفن: 33155407

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی بسته بند خانم جهت همکاری در تهران

  به تعدادی بسته بند خانم جهت همکاری در تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
  تلفن: 33908393

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی بسته بند خانم یا آقا جهت کار در تهران

  به تعدادی بسته بند خانم یا آقا جهت کار در تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
  تلفن: 55896233, 09123798468

  1 ماه پیش
  تهران
 • # تعدادی بسته بند خانم #

  # تعدادی بسته بند خانم # در محیطی کاملا زنانه نیازمندیم ( تماس تا یک هفته ) 60 44 41 66
  تلفن: 60444166

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی اتوکار و بسته بند خانم یا آقا در یک تولیدی بچگانه

  یک تولیدی بچگانه در تهران جهت تکمیل کادر پرستلی خود به تعدادی اتوکار و بسته بند (خانم یا آقا) نیازمند است.
  تلفن: 55011124, 55444201

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی نیروی زیگزال دوز و بسته بند خانم در تهران

  به تعدادی زیگزال دوز و بسته بند خانم در جنب مترو محمدیه و ایستگاه BRTِ تهران نیازمندیم.
  تلفن: 09201018100

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی اتوکار و بسته بند

  تعدادی اتوکار و بسته بند خانم ، جهت پوشاک بچه گانه و دکمه مادگی زن خانم نیازمندیم
  تلفن: 66963568

  4 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بخارکار و بسته بند

  تعدادی بخارکار و بسته بند خانم جهت همکاری تولیدی زنانه محدوده جمهوری(تماس تا یکهفته) ـ
  تلفن همراه: 09121029261

  امروز
  تهران
 • به تعدادی وسط کار و بسته بند

  به تعدادی وسط کار و بسته بند خانم یا آقا نیازمندیم محدوده منوچهری تماس یکهفته
  تلفن همراه: 09197074749 تلفن: 66702350

  4 روز پیش
  تهران
 • # تعدادی وسط کار و بسته بند #

  # تعدادی وسط کار و بسته بند # خانم ، درمحیط کاملا زنانه
  تلفن: 66969079

  1 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند

  تعدادی بسته بند خـانـم جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم حوالی نازی آباد
  تلفن: 55539151

  3 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی وسط کار و بسته بند

  تعدادی وسط کار و بسته بند خـانـم محدوده خاوران نیازمندیم
  تلفن همراه: 09127633551

  3 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی وسط کار و بسته بند

  تعدادی وسط کار و بسته بند (خانم)جهت تولیدی پوشاک مردانه « تماس تا یکهفته »
  تلفن: 66718993

  4 هفته پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند و برشکار جهت کار در تهران

  به تعدادی بسته بند خانم و آقا و یکنفر برشکار در محدوده افسریه تهران نیازمندیم.
  تلفن: 09126112460, 55594909

  4 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی وسـط کار و بستـه بند

  تعدادی وسـط کار و بستـه بند خانم جهت کار در تولیدی محدوده بهارستان نیازمندیم ـ
  تلفن همراه: 09193955072 تلفن: 33951282

  1 ماه پیش
  تهران
 • کارگر سـاده و بستـه بنـد

  کارگر سـاده و بستـه بنـد خانم جهت تولیدی پیراهن بیمه + حقوق وزارت کار فردوسی
  تلفن: 66752971

  1 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند

  به تعدادی بسته بند خانم یا آقا نیازمندیم
  تلفن همراه: 09123798468 تلفن: 55896233

  1 ماه پیش
  تهران
 • اتوکار و بسته بند

  اتوکار و بسته بند خانم نیازمندیم (محدوده قرچک)
  تلفن همراه: 09904299306

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی بخارکار و بسته بند

  تعدادی بخارکار و بسته بند خانم ، در محیط زنانه با حقوق مکفی (باقرشهر)
  تلفن همراه: 09122463067

  1 ماه پیش
  تهران
 • بسته بند پوشاک

  بسته بند خانم پوشاک نیازمندیم
  تلفن همراه: 09122281301

  1 ماه پیش
  تهران
 • مونتاژکار و بسته بند

  مونتاژکار و بسته بند خانم نیازمندیم ( محدوده میدان بهارستان ) ـ
  تلفن: 36612528

  1 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند

  به تعدادی بسته بند ( خانم ) نیازمندیم محدوده میدان امام حسین
  تلفن: 33310197

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی نیروی خانم جهت بسته بندی در تهران

  به تعدادی بسته بند خانم در محیطی کاملا زنانه در تهران نیازمندیم.
  تلفن: 66948790

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند

  تعدادی بسته بند (خانم تمام وقت) جهت تولیدی معتبر پوشاک بچه گانه محل کار: محدوده چهارراه امیراکرم و
  تلفن همراه: 09102863921 تلفن: 66177404

  4 روز پیش
  تهران
 • تعدادی وسط کار و بسته بند

  تعدادی وسط کار و بسته بند خانم،جهت پیراهن مردانه اسپرت با حقوق عالی (محدوده خ نبرد) ـ
  تلفن همراه: 09124463325 تلفن: 33728176

  1 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی کارگر ساده و بسته بند

  تعدادی کارگر ساده و بسته بند خانم جوان جهت تولیدی پیراهن در محیطی کاملا زنانه با بیمه فردوسی
  تلفن: 66752971

  1 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی وسط کار و بسته بند

  تعدادی وسط کار و بسته بند خانم برای پیراهن مردانه(اسپرت) با حقوق عالی (محدوده خ نبرد) ـ
  تلفن همراه: 09124463325 تلفن: 33728176

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی کارگر ساده و بسته بند

  تعدادی کارگر ساده و بسته بند خانم جهت تولیدی پیراهن در محیطی کاملا زنانه با بیمه فردوسی
  تلفن: 66752971

  4 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی وسط کار و بسته بند

  تعدادی وسط کار و بسته بند خانم یا آقا بیمه و حقوق عالی خیابان انقلاب ـ خیابان دانشگاه
  تلفن: 66952298

  1 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند

  به تعدادی بسته بند خانم یا آقا جوان نیازمندیم محدوده مولوی انتهای بازار پرده فروشها (تماس تا یک هفته) و
  تلفن همراه: 09122342192 تلفن: 55621297

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام چرخکار، وسط کار و بسته بند جهت تولیدی تریکو در همدان

  یک تولیدی تریکو در همدان به تعدادی چرخکار، وسط کار و بسته بند خانم و آقا نیازمند است.
  تلفن: 09186133708

  1 ماه پیش
  همدان
 • تعدادی وسـط کـار خـانـم

  تعدادی وسـط کـار خـانـم و بستـه بنـد خـانـم جهت تیشرت مردانه « کارگر جنوبی »
  تلفن: 66424271

  1 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی وردست برشکار و

  تعدادی وردست برشکار و بسته بند خانم یاآقا در تولیدی پیراهن مردانه باحقوق مکفی نیازمندیم ـ
  تلفن همراه: 09122899366 تلفن: 66719656

  1 هفته پیش
  تهران
 • جهت لوازم یدکی خودرو

  جهت لوازم یدکی خودرو محل کار:محدوده مترو ملت تعدادی بسته بند خانم
  تلفن: 33931261

  2 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بخار کار

  به تعدادی بخار کار و بسته بند خانم یا آقا نیازمندیم محدوده سه راه جمهوری
  تلفن: 66406567

  2 هفته پیش
  تهران
 • زیگـزاگـدوز ـ وسـط کار

  زیگـزاگـدوز ـ وسـط کار و بسته بند خانم یا آقا جهت تولیدی تریکو(تماس تایکهفته)
  تلفن: 88848474

  5 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی زیگزاگ دوز و

  به تعدادی زیگزاگ دوز و بسته بند خانم نیازمندیم امامزاده حسن
  تلفن: 55753332

  1 ماه پیش
  تهران
 • زیگـزاگـدوز و میـاندوزکار

  زیگـزاگـدوز و میـاندوزکار و وسط کار و بسته بند خانم تیشرت مردانه «حوالی م جمهوری »
  تلفن: 66596748

  1 ماه پیش
  تهران
 • # چرخکار و زیگزالدوز ماهر #

  # چرخکار و زیگزالدوز ماهر # و بسته بند خانم نیازمندیم 95 93 697 0912
  تلفن همراه: 95936970912

  1 ماه پیش
  تهران
 • مزدی دوز با 10کله چرخ

  مزدی دوز با 10کله چرخ و بسته بند خانم نیازمندیم جاده ساده وآدران (تماس تا1هفته)
  تلفن همراه: 09192249234

  1 ماه پیش
  تهران
 • چند نفـر زیگـزالـدوز

  چند نفـر زیگـزالـدوز و بستـه بنـد خـانـم نیازمندیم « محدوده امیـن حضـور » ـ
  تلفن همراه: 09378622631 تلفن: 33442124

  1 ماه پیش
  تهران
 • طراح و پشتیبان سایت

  طراح و پشتیبان سایت فروشنده ، حسابدار ، بسته بند خانم یا آقا (تماس یک هفته)
  تلفن همراه: 09102769478

  1 ماه پیش
  تهران
 • یکنفر برشکار شلوار لی

  یکنفر برشکار شلوار لی و تعدادی بسته بند خانم وآقا تماس تا یکهفته (مترو سعدی) ـ
  تلفن همراه: 09124364265 تلفن: 33921227

  1 ماه پیش
  تهران
 • یک نفر بخارکار خانم و

  یک نفر بخارکار خانم و و یک بسته بند خانم در تولیدی زنانه نیازمندیم (تماس تا یکهفته) ـ
  تلفن همراه: 09121029261 تلفن: 66460360

  1 ماه پیش
  تهران
 • شرکت بازرگانی

  شرکت بازرگانی قطعات خودرو 3نفر بسته بند خانم ساعت کاری 9 صبح الی 18 حقوق وزارت کار ،محل کار: خاوران ،جاده عباس آباد علاقمند 14
  تلفن: 88982012

  دیروز
  تهران
 • استخدام تعدادی بسته بند خانم جهت تولیدی پیراهن مردانه در تهران

  یک تولیدی پیراهن مردانه (محیط کاملا زنانه) واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی بسته بند خانم نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
  تلفن: 66752971

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام نیروی اتوکار و بسته بند خانم جهت کار در محدوده قرچک

  به اتوکار و بسته بند خانم جهت همکاری در محدوده قرچک تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.  
  تلفن: 09904299306

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام بسته بند خانم برای تولیدی پوشاک بچه گانه در تهران

  یک تولیدی پوشاک بچه گانه در تهران به تعدادی بسته بند خانم جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
  تلفن: 09128570477

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی وسط کار و بسته بند خانم در یک تولیدی پوشاک مردانه

  یک تولیدی پوشاک مردانه واقع در تهران به تعدادی وسط کار و بسته بند خانم جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان محترم می توانند تا یک هفته با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
  تلفن: 66718993

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام وسط کار و بسته بند خانم در محدوده خراسانِ تهران

  به تعدادی بسته بند و وسط کار خانم (در محیط کاملا زنانه) با حقوق بالا در محدوده خراسانِ تهران نیازمندیم.
  تلفن: 09039439939

  1 ماه پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و وسط کار آقا

  بسته بند خانم و وسط کار آقا ( با بیمـه ) در محیطی مناسب 66763601
  تلفن: 66763601

  امروز
  تهران
 • وسط کار و بسته بند خانم

  وسط کار و بسته بند خانم حقوق مکفی + بیمه جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم 66460824
  تلفن: 66460824

  امروز
  تهران
 • به تعدادی بسته‎ بند خانم

  به تعدادی بسته‎ بند خانم (جمهوری) نیازمندیم تماس تا یکهفته 66969204
  تلفن: 66969204

  امروز
  تهران
 • وسط کار و بسته بند خانم

  وسط کار و بسته بند خانم جهت کار در تریکو زنانه نیازمندیم 66401063
  تلفن: 66401063

  امروز
  تهران
 • به تعدادی بسته‎ بند خانم

  به تعدادی بسته‎ بند خانم (جمهوری) نیازمندیم تماس تا یکهفته 66969204
  تلفن: 66969204

  2 روز پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و وسط کار آقا

  بسته بند خانم و وسط کار آقا ( با بیمـه ) در محیطی مناسب 66763601
  تلفن: 66763601

  3 روز پیش
  تهران
 • به یک بسته بند خانم

  به یک بسته بند خانم جهت جوراب نیازمندیم 09123384066
  تلفن همراه: 09123384066

  1 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و

  بسته بند خانم و وسط کار آقا ( با بیمـه ) در محیطی مناسب 66763601
  تلفن: 66763601

  1 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و وسط کار آقا

  بسته بند خانم و وسط کار آقا ( با بیمـه ) در محیطی مناسب 66763587
  تلفن: 66763587

  2 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته‎ بند خانم و

  تعدادی بسته‎ بند خانم و دگمه مادگی‎دوز محدوده جمهوری نیازمندیم تماس تا یکهفته 66969204
  تلفن: 66969204

  2 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم

  به تعدادی بسته بند خانم محدوده بازار نیازمندیم 09122950927
  تلفن همراه: 09122950927

  2 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی بسته‎ بند خانم و

  به تعدادی بسته‎ بند خانم و دگمه مادگی‎دوز محدوده جمهوری نیازمندیم تماس تا یکهفته 66969204
  تلفن: 66969204

  2 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند خانم و

  بسته بند خانم و وسط کار آقا ( با بیمـه ) در محیطی مناسب 66763587
  تلفن: 66763587

  3 هفته پیش
  تهران
 • یه یک بسته بند ساده خانم

  یه یک بسته بند ساده خانم جهت بسته بندی نیازمندیم
  تلفن: 55371849

  دیروز
  تهران
 • بسته بند ماهر خانم جهت

  بسته بند ماهر خانم جهت بسته بندی پوشاک نوزادی نیازمندیم
  تلفن: 66469158

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند ماهر خانم

  تعدادی بسته بند ماهر خانم با حقوق مکفی + بیمه جهت تولیدی پوشاک با محیطی مناسب
  تلفن: 33975619

  امروز
  تهران
 • بسته بند و وسط کار خانم

  بسته بند و وسط کار خانم جهت پوشاک مردانه نیازمندیم
  تلفن: 55604523

  امروز
  تهران
 • استخدام تعدادی خانم بسته بند و آشنا به زیگزال دوزی در تهران

  به تعدادی نیروی خانم بسته بند و زیگزال دوزی جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
  تلفن: 66481807

  2 روز پیش
  تهران
 • بسته بند و وسط کار خانم وآقا

  بسته بند و وسط کار خانم وآقا نیازمندیم تسویه هفتگی پایه حقوق 2میلیون + بیمه
  تلفن همراه: 09375002867 تلفن: 77268642

  4 روز پیش
  تهران
 • به تعدادی خانم بسته بند

  به تعدادی خانم بسته بند و آشنا به زیگزال دوزی نیازمندیم (تماس تا یک هفته )
  تلفن: 66481807

  4 روز پیش
  تهران
 • بسته بند پوشاک خانم

  بسته بند پوشاک خانم نیازمندیم
  تلفن: 66494451

  6 روز پیش
  تهران
 • دو بسته بند ماهر خانم جهت کار

  دو بسته بند ماهر خانم جهت کار در تولیدی پوشاک بچه گانه « تماس تا یکهفته » و
  تلفن همراه: 09126157261 تلفن: 33921201

  1 هفته پیش
  تهران
 • بسته بند و وسط کار خانم

  بسته بند و وسط کار خانم جهت پوشاک بچه گانه نیازمندیم ( سه راه جمهوری )
  تلفن: 66463642

  1 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی بسته بند ماهر خانم

  تعدادی بسته بند ماهر خانم جهت کار در پوشاک بچه گانه نیازمندیم حوالی میدان محمدیه
  تلفن: 55698732

  2 هفته پیش
  تهران
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.