کاربده

استخدام زیگزال دوز

استخدام زیگزال دوز، استخدام زیگزال دوز همشهری، آگهی استخدام زیگزال دوز امروز، نیاز به زیگزال دوز، دی 1399

اپلیکیشن کاربده

زیگزال دوز میاندوز راسته دوز

به تعدادی زیگزال دوز میاندوز و راسته دوز کار بچگانه دائم
تلفن همراه: 09124441876 تلفن: 02133823781

1 ساعت پیش
تهران

زیگزال دوز میاندوز راسته دوز

به تعدادی زیگزال دوز میاندوز و راسته دوز کار بچگانه دائم
تلفن همراه: 09124441876 تلفن: 02133823781

16 ساعت پیش
تهران

تعدادی راسته دوز زیگزال دوز خانم و آقا

تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز خانم و آقا نیازمندیم(حومه شهرری) 09025691676
تلفن همراه: 09025691676

3 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار در تهران

به تعدادی زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09123509813, 77689315

6 روز پیش
تهران

تعدادی راسته دوز زیگزال دوز محیط کاملا زنانه

تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز نیازمندیم محیط کاملا زنانه (حومه شهرری) 09025691676
تلفن همراه: 09025691676

6 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز ماهر، برشکار و مزدی دوز در تهران

به تعدادی زیگزال دوز ماهر، برشکار و مزدی دوز جهت همکاری در تهران نیازمندیم.. (تسویه هفتگی)
تلفن: 09351710144, 55605930

3 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز حرفه ای، چرخکار تمیز دوز و وسط کار در تهران

به نیروی زیگزال دوز حرفه ای، چرخکار تمیز دوز و وسط کار جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09373275348

4 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار، راسته دوز و وسط کار در تهران

به تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار، راسته دوز و وسط کار جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: با حقوق عالی
تلفن: 09123013098

4 روز پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز میاندوزکار راسته دوز وسط کار باحقوق عالی نیازمندیم محدوده کیانشهر09123013098

1 ساعت پیش
تهران

به 2نفر زیگزال دوز

به 2نفر زیگزال دوز و 2 نفر چرخکار ماهر تیشرت دوز مردانه نیازمندیم 09124484419و33501318

دیروز
تهران

تعدادی زیگزال دوز ماهر و

تعدادی زیگزال دوز ماهر و یک برشکار و مزدی دوز و پادو نیازمندیم (تسویه هفتگی) 55605930

دیروز
تهران

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز میاندوزکار راسته دوز وسط کار باحقوق عالی نیازمندیم 09123013098

2 روز پیش
تهران

به تعدادی زیگزال دوز ماهر

به تعدادی زیگزال دوز ماهر وچرخکارماهرتی شرت دوز بدون بیکاری ومشکل مالی 09904242406و09371831648

4 روز پیش
تهران

زیگزال دوز و میاندوز کار

زیگزال دوز و میاندوزکار بچه گانه با حقوق مکفی جهت همکاری نیازمندیم ( ترجیحا خانم)
تلفن همراه: 09124970697

1 ساعت پیش
تهران

زیگزال دوز و وسط کار

به تعدادی زیگزال دوز و وسط کار نیازمندیم
تلفن همراه: 09367012134 تلفن: 02133682294

1 ساعت پیش
تهران

خیاط و زیگزال دوز

تعدادی خیاط و زیگزال دوز ماهر خانم نیازمندیم
تلفن همراه: 09194578545

1 ساعت پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز جهت کار در تولیدی سوئی شرت مردانه نیازمندیم(تسویه نقدی) 55697995

1 ساعت پیش
تهران

زیگزال دوز خانم وآقا

زیگزال دوز خانم وآقا  محدوده وحدت اسلامی  نیازمندیم  55373505

1 ساعت پیش
تهران

زیگزال دوز و وسط کار

زیگزال دوز و  وسط کار نیازمندیم (محدوده نازی آّباد) 09122832330

1 ساعت پیش
تهران

زیگزال دوز خانم وآقا

زیگزال دوز خانم وآقا  محدوده وحدت اسلامی  نیازمندیم  55373505

1 ساعت پیش
تهران

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز تریکو زنانه ، خطی 75 نیازمندیم(تسویه هفتگی نقد) 55982539

1 ساعت پیش
تهران

استخدام خیاط چرخکار و زیگزال دوز

به تعدادی خیاط چرخکار و زیگزال دوز،جهت کارمانتودوزی نیازمندیم 09122373177 ـ 33929831
تلفن همراه: 09122373177 تلفن: 33929831

1 ساعت پیش
تهران

زیگزال دوز ماهر جهت

زیگزال دوز ماهر جهت تی شرت مردانه نیازمندیم (محدوده میدان محمدیه)    55625348

1 ساعت پیش
تهران

برند متیو به یک زیگزال دوز

برندمتیوبه یک زیگزال دوز خطی80وراسته دوزخطی100 تسویه هفتگی نقد،محدوده فلاح ساعد  09227542729

1 ساعت پیش
تهران

برند متیو به یک زیگزال دوز

برندمتیوبه یک زیگزال دوز خطی80وراسته دوزخطی100 تسویه هفتگی نقد،محدوده فلاح ساعد  09227542729

1 ساعت پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز ماهر و وسط کار

تعدادی زیگزال دوز ماهر و وسط کارجهت تولیدی تریکو مردانه مزدعالی،تسویه هفتگی(محدوده بازار) 09195293834ـ55608598
تلفن همراه: 09195293834 تلفن: 55608598

1 ساعت پیش
تهران

بتعدادی زیگزال دوز

بتعدادی زیگزال دوز جهت دوخت تیشرت مردانه با تیراژ بالا نیازمندیم 33608543

10 ساعت پیش
تهران

زیگزال دوز و میاندوز کار

زیگزال دوز و میاندوزکار بچه گانه با حقوق مکفی جهت همکاری نیازمندیم ( ترجیحا خانم)
تلفن همراه: 09124970697

16 ساعت پیش
تهران

زیگزال دوز و وسط کار

به تعدادی زیگزال دوز و وسط کار نیازمندیم
تلفن همراه: 09367012134 تلفن: 02133682294

16 ساعت پیش
تهران

خیاط و زیگزال دوز

تعدادی خیاط و زیگزال دوز ماهر خانم نیازمندیم
تلفن همراه: 09194578545

16 ساعت پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز  جهت کار در تولیدی  تی شرت مردانه نیازمندیم 09122598653

19 ساعت پیش
تهران

خیاط زیگزال دوز

زیگزال دوز بچه گانه تمـاس یکهفتـه پـیـروزی نیـازمندیم 09120194417

19 ساعت پیش
تهران

بیرون بر، میاندوزکار، زیگزال دوز، چرخکار، وسط کار

تعدادی بیرون بر تریکو مردانه تمیزدوز،میاندوزکار،زیگزال دوز وچرخکارو وسط کار بامزدعالی(فردوسی) 09197166019ـ66749884
تلفن همراه: 09197166019 تلفن: 66749884

19 ساعت پیش
تهران

خیاط زیگزال دوز

استخدام زیگزال دوز ماهر با بیمه، خانم و آقا حقوق مکفی (میدان قزوین) 55406658

دیروز
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز جهت کار در تولیدی سوئی شرت مردانه نیازمندیم(تسویه نقدی) 55697995

دیروز
تهران

استخدام چرخکار و زیگزال دوز

تعدادی چرخکار و زیگزال دوز  و وسط کار  نیازمندیم    66415873
تلفن همراه: 09121500478 تلفن: 66415873

دیروز
تهران

تعدادی زیگزال دوز، وسط کار و بخارکار

تعدادی زیگزال دوز، وسط کار و بخارکارجهت تولیدی تریکو مردانه مزدعالی،تسویه هفتگی(محدوده بازار) 09195293834ـ55608598
تلفن همراه: 09195293834 تلفن: 55608598

دیروز
تهران

زیگزال دوز

زیگزال دوز ، میاندوزکار وسط کارماهر باحقوق عالی ( محدوده محمدیه ) 09010694490

دیروز
تهران

زیگزال دوز خانم جهت

زیگزال دوز خانم جهت تولیدی پوشاک مردانه با بیمه نیازمندیم 09121472546و7 33937126

دیروز
تهران

تعدادی زیگزال دوز جهت

تعدادی زیگزال دوز خانم وآقا جهت تولیدی تریکومردانه نیازمندیم (محدوده بهارستان) 09354484965

دیروز
تهران

استخدام تعدادی چرخکار و زیگزال دوز ماهر و نیمه ماهر در اسلامشهر

به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز ماهر و نیمه ماهر جهت کار در اسلامشهر (تهران) نیازمندیم.
تلفن: 09355200940

3 روز پیش
تهران

خیاط زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز چرخکار و میاندوزکار نیازمندیم (محدوده پیروزی)تماس تا یکهفته 09120194417

3 روز پیش
تهران

زیگزال دوز ماهر جهت

زیگزال دوز ماهر جهت تی شرت مردانه نیازمندیم (محدوده میدان محمدیه)    55625348

3 روز پیش
تهران

زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز وارد ( تریکو مردانه ) نیازمندیم 09199636436

3 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار و وسط کار خانم و آقا 77513824
تلفن همراه: 09124208322 تلفن: 77513824

3 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، میاندوزکار و وسط کار ماهر با حقوق خوب در تهران

به زیگزال دوز، میاندوزکار و وسط کار ماهر با حقوق عالی جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09010694490

4 روز پیش
تهران

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز تریکو زنانه ، خطی 75 نیازمندیم(تسویه هفتگی نقد) 55982539

4 روز پیش
تهران

زیگزال دوز خانم وآقا

زیگزال دوز خانم وآقا  محدوده وحدت اسلامی  نیازمندیم  55373505

4 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و وسط کار در محدوده نازی آبادِ تهران

به زیگزال دوز و وسط کار در محدوده نازی آبادِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 09122832330

5 روز پیش
تهران

استخدام نیروی زیگزال دوز و وسط کار خانم و آقا در تهران

به تعدادی نیروی زیگزال دوز و وسط کار خانم و آقا جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09197088876

5 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز جهت یک تولیدی تی شرت مردانه در تهران

یک تولیدی تی شرت مردانه در تهران به تعدادی زیگزال دوز جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09122598653

5 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز خانم جهت یک تولیدی پوشاک مردانه در تهران

یک تولیدی پوشاک مردانه در تهران به زیگزال دوز خانم جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09121472546, 33937126

5 روز پیش
تهران

زیگزال دوز ماهر جهت

زیگزال دوز ماهر جهت تی شرت مردانه نیازمندیم (محدوده میدان محمدیه) 55625348

5 روز پیش
تهران

استخدام چرخکار و زیگزال دوز

به چرخکار و زیگزال دوز  تریکو با بیمه نیازمندیم  (چهارراه استانبول ) 09120918489

5 روز پیش
تهران

استخدام چرخکار و زیگزال دوز

به زیگزال دوز و چرخکار  تریکو با بیمه نیازمندیم  (چهارراه استانبول ) 09120918489

5 روز پیش
تهران

زیگزال دوز و وسط کار

زیگزال دوز و  وسط کار نیازمندیم (محدوده نازی آّباد) 09122832330

5 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و وسط کار تیشرت مردانه در تهران

به تعدادی زیگزال دوز و وسط کار تیشرت مردانه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09125840129

6 روز پیش
تهران

زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز و وسط کارخانم وآقا نیازمندیم محدوده پاکدشت

6 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز آقا یا خانم جهت کار بچه گانه  نیازمندیم 66627972
تلفن: 66627972

6 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار در یک تولیدی تریکو

یک تولیدی تریکو واقع در کرج برای تکمیل کادر خود به نیروی زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09373607584

5 روز پیش
کرج

استخدام تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز در حومه شهر ری

به همکاری تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز در یک محیط کاملا زنانه در حومه شهر ری نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09025691676

6 روز پیش
شهر ری

تعدادی میاندوزکار و زیگزال دوز

تعدادی میاندوز کار و زیگزال دوز  خانم و آقا خطی 90 جهت تریکو مردانه درآمد بالا ، تسویه هفتگی **( محدوده بهارستان)** 09354484965

1 ساعت پیش
تهران

تعدادی میاندوزکار و زیگزال دوز

تعدادی میاندوز کار و زیگزال دوز  خانم و آقا خطی 90 جهت تریکو مردانه درآمد بالا ، تسویه هفتگی **( محدوده بهارستان)** 09354484965

1 ساعت پیش
تهران

زیگزال دوز و وسط کار

زیگزال دوز و وسط کار خانم و آقا ، تسویه هفتگی (خیام ، کوچه کارکن اساسی) 09125107546 و 55596726

1 ساعت پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و وسط کار

به تعدادی زیگزال دوز ماهر تریکو و وسط کار خانم یا آقا نیازمندیم (تماس تا یکهفته) 66727486
تلفن: 66727486

1 ساعت پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز ووسط کار

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار (خانم یا آقا) و وردست برشکارخانم نیازمندیم (روبرو مترو علی آباد) 09192007866 و 55338427

دیروز
تهران

استخدام زیگزال دوز و وسط کار و و بسته بند

تعدادی وسط کار خانم یا آقا زیگزال دوز و میاندوزکار ماهر  جهت کار زنانه با بیمه نیازمندیم  09391577905 ـ 66418346

دیروز
تهران

تعدادی زیگزال دوز وارد به میاندوز

تعدادی زیگزال دوز وارد به میاندوز وسط کار وبخار بسته بندی کار با بیمه ودستمزدعالی (تایکهفته) م امام حسین 36600468

2 روز پیش
تهران

استخدام دو نفر زیگزال دوز و دو نفر چرخکار ماهر تیشرت مردانه در تهران

به دو نفر زیگزال دوز و دو نفر چرخکار ماهر تیشرت مردانه جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09124484419, 33501318

3 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز و چرخکار جهت یک شرکت تولیدی در تهران

یک شرکت تولیدی در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزال دوز و چرخکار با بیمه نیازمند است.
تلفن: 09302062820

3 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، چرخکار و وسط کار ماهر جهت یک تولیدی در تهران

یک تولیدی در تهران به زیگزال دوز، چرخکار و وسط کار ماهر با درآمد بالا و بیمه نیازمند است. مزایا: در یک محیط زنانه
تلفن: 09353540670, 66469436

3 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز مسلط به میاندوزکاری، وسط کاری، بخار و بسته بندی در تهران

به زیگزال دوز مسلط به میاندوزکاری، وسط کاری، بخار و بسته بندی با بیمه و دستمزد عالی در تهران نیازمندیم. (تماس طی یک هفته)
تلفن: 36600468

3 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و میاندوز کار خانم و آقا جهت یک کارگاه تولیدی در قم

یک کارگاه تولیدی واقع در قم جهت تکمیل کادر خود به زیگزال دوز و میاندوز کار خانم و آقا نیازمند است.
تلفن: 09132635241

3 روز پیش
قم

استخدام تعدادی زیگزال دوز خانم جهت یک تولیدی پوشاک در تهران

یک تولیدی پوشاک زنانه با محیطی مناسب در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزال دوز (خانم) نیازمند است.
تلفن: 55547896

4 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز جهت یک تولیدی تی شرت مردانه در تهران

یک تولیدی تی شرت مردانه در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزال دوز نیازمند است. (تسویه نقدی)
تلفن: 55697995

4 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز و چرخکار ماهر آقا جهت یک تولیدی پوشاک در تهران

یک تولیدی پوشاک صادراتی در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزال دوز و چرخکار ماهر (آقا) نیازمند است. شرایط: باسابقه
تلفن: 77502296

4 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز، چرخکار و وسط کار جهت یک تولیدی در تهران

یک تولیدی واقع در حوالی میدان فردوسیِ تهران به تعدادی زیگزال دوز و چرخکار و وسط کار با شرایط توافقی نیازمند است.
تلفن: 09911020130

5 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و وسط کار ماهر خانم یا آقا جهت تریکو در تهران

به تعدادی زیگزال دوز و وسط کار ماهر خانم یا آقا جهت کار تریکو مردانه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09195806540, 09104684717

5 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز، وسط کار و وردست برشکار در تهران

به تعدادی زیگزال دوز و وسط کار خانم یا آقا و وردست برشکار خانم در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09192007866, 55338427

5 روز پیش
تهران

استخدام چرخکار، زیگزال دوز و میاندوز خانم جهت تولید پوشاک تریکو در تهران

یک مجموعه تولید پوشاک تریکو در محدوده نارمکِ تهران به تعدادی چرخکار، زیگزال دوز و میاندوز در محیطی کاملا زنانه نیازمند است.
تلفن: 09121325242

5 روز پیش
تهران

استخدام نیروی زیگزال دوز تریکو زنانه با تسویه هفتگی در تهران

به تعدادی زیگزال دوز تریکو زنانه خطی 75، با تسویه هفتگی نقدی جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 55982539

5 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، میاندوزکار ماهر و وسط کار خانم و آقا در تهران

به تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار ماهر و وسط کار خانم و آقا در تهران نیازمندیم. ( تماس طی یک هفته)
تلفن: 33921291

6 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز ماهر خانم و آقا با بیمه در تهران

به تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم و آقا خطی صد تومان جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: با بیمه و سرویس
تلفن: 09014948733

6 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز خانم یا آقا جهت تولیدی پوشاک در تهران

یک تولیدی پوشاک تیشرت مردانه در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزال دوز (خانم یا آقا) نیازمند است.
تلفن: 66735859

6 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز تیشرت مردانه جهت همکاری در محدوده مترو شهدا تهران

به زیگزال دوز تیشرت مردانه جهت همکاری در تهران نیازمندیم. (تیراژ بالا و تسویه هفتگی)
تلفن: 09120685494

6 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز تریکو بچگانه جهت کار در تهران

به تعدادی زیگزال دوز تریکو بچگانه جهت کار در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 66924421

6 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و وسط کار

به تعدادی زیگزال دوز ماهر تریکو و وسط کار خانم یا آقا نیازمندیم (تماس تا یکهفته) 66727486
تلفن: 66727486

6 روز پیش
تهران

استخدام به تعدادی زیگزال دوز و میان دوز و راسته دوز خانم

به تعدادی زیگزال دوز و میان دوز و راسته دوز خانم نیازمندیم (شرق تهران) 09375586068
تلفن همراه: 09375586068

2 هفته پیش
تهران

استخدام چرخکار، وردست و زیگزال دوز با کار دائم در تهران

به همکاری چرخکار ،وردست چرخکار و زیگزال دوز با تسویه نقدی و کار دائم در تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09120037180, 09301701160

3 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار و زیگزال دوز جهت تولیدی پوشاک نوزاد در قم

یک تولیدی پوشاک نوزاد در قم جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز (خانم) نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09129594247

3 روز پیش
قم

استخدام چرخکار حرفه ای، زیگزال دوز و وسط کار با حقوق ثابت در البرز

به نیروی چرخکار حرفه ای، زیگزال دوز و وسط کار با حقوق ثابت و پاداش 300/000 تومان جهت همکاری در استان البرز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09355159575

5 روز پیش
کرج

استخدام تعدادی نیروی زیگزال دوز جهت همکاری در استان البرز

به تعدادی نیروی زیگزال دوز با حقوق 3/500/000 تومان جهت همکاری در استان البرز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 32268569

5 روز پیش
کرج

استخدام زیگزال دوز و میاندوزکار خانم با حقوق ثابت در محدوده جمهوری تهران

به زیگزال دوز و میاندوزکار خانم جهت شلوار زنانه و با حقوق ثابت در محدوده جمهوری تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 66953378

6 روز پیش
تهران

استخدام نیروی زیگزال دوز ماهر در یک تولیدی پوشاک بچگانه

یک تولیدی پوشاک بچگانه واقع در تهران به یک نفر نیروی زیگزال دوز ماهر با تسویه هفتگی جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09121010263

6 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز و چرخکار با بیمه در محدوده میدان فردوسی تهران

به تعدادی زیگزال دوز و چرخکار با بیمه در محدوده میدان فردوسی تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 88815398, 09399803422

6 روز پیش
تهران

استخدام مزدی دوز تریکو زنانه و زیگزال دوز، میاندوز در تهران

به مزدی دوز تریکو زنانه (زیگزال دوز – میاندوز) جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09128484212

1 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز شومیز دوز آقا با حقوق عالی در تهران

به تعدادی زیگزال دوز شومیز دوز آقا با حقوق عالی در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09124222004, 66980864

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز راسته دوز

 زیگزال دوز ، راسته دوز و  مزدی دوز جهت تولیدی تی شرت مردانه نیازمندیم(محدوده قیام) 09351326799و09193064372

1 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز و راسته دوز خانم

زیگزال دوز و راسته دوزخانم جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم(نزدیک مترو خیام) 09357549156 و 55808279

1 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز و راسته دوز آقا

زیگزال دوز و راسته دوز آقاماهرجهت تریکوبچه گانه حوالی بلوار ابوذر پل 5 تولیدی بلک اسپرت 33644724 و 33209743

1 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز حرفه ای در محدوده بازار تهران

به تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز حرفه ای جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: با تسویه نقدی
تلفن: 09369856507

1 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، میاندوزکار و راسته دوز حرفه ای خانم در تهران

به نیروی زیگزال دوز، میاندوزکار و راسته دوز حرفه ای (خانم) جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: با محیطی زنانه
تلفن: 09213753234

1 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز و راسته دوز تریکو مردانه جهت کار در تهران

به تعدادی زیگزال دوز و راسته دوز تریکو مردانه جهت کار در تهران نیازمندیم. مزایا: با دستمزد بالا
تلفن: 09199636436

1 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی راسته دوز، زیگزال دوز و وسط کار جهت کار در تهران

یک تولیدی پوشاک مردانه در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی راسته دوز، زیگزال دوز و وسط کار نیازمند است.
تلفن: 09109664065

1 هفته پیش
تهران

استخدام راسته دوز، زیگزال دوز و میاندوز کار در تولیدی پوشاک کانی راش

تولیدی پوشاک کانی راش در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی راسته دوز، زیگزال دوز و میاندوزکار مسلط به دوخت تریکو مردانه با حقوق مناسب و بیمه نیازمند است.
تلفن: 55188760

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز ماهر تریکو

زیگزال دوز ماهر مسلط به میاندوز جهت کار در تیشرت مردانه وتعدادی وسط کار نیازمندیم،وسط کار ماهانه 1700 زیگزال خطی 80 درامد ماهنه بالای 6 میلیون تهرانپارس خ جشنواره
تلفن همراه: 09904748478

1 ساعت پیش
تهران

زیگزال دوز ماهر تریکو

زیگزال دوز ماهر مسلط به میاندوز جهت کار در تیشرت مردانه وتعدادی وسط کار نیازمندیم،وسط کار ماهانه 1700 زیگزال خطی 80 درامد ماهنه بالای 6 میلیون تهرانپارس خ جشنواره
تلفن همراه: 09904748478

16 ساعت پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز ماهر و یک برشکار و مزدی دوز و پادو

تعدادی زیگزال دوز ماهر و یک برشکار و مزدی دوز و پادو نیازمندیم (تسویه هفتگی) 55605930

دیروز
تهران

به تعدادی زیگزال دوز ماهر و چرخکار ماهر تی شرت دوز

به تعدادی زیگزال دوز ماهر و چرخکار ماهر تی شرت دوز بدون بیکاری و مشکل مالی 09904242406 و 09371831648

4 روز پیش
تهران

استخدام چرخکار زیگزال دوز و وسط کار

تعدادی چرخکار،زیگزال دوز وسط کار و پادو جهت تی شرت مردانه نیازمندیم 09125840129
تلفن همراه: 09125840129

1 ساعت پیش
تهران

استخدام چرخکار و زیگزال دوز ماهر تریکو با بیمه

چرخکار و زیگزال دوز ماهر تریکو خانم وآقا با بیمه و مزد عالی حوالی مترو شوش نیازمندیم 55044072
تلفن: 02155044072

دیروز
تهران

استخدام زیگزال دوز و میاندوز کار خانم

زیگزال دوز و میاندوز کار خانم (شلوار زنانه)ماهر محدوده جمهوری با حقوق ثابت نیازمندیم 66953378
تلفن: 66953378

دیروز
تهران

استخدام زیگزال دوز و وسط کار تی شرت مردانه

به تعدادی زیگزال دوز و وسط کار جهت تی شرت مردانه نیازمندیم 09125840129
تلفن همراه: 09125840129

5 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و وسط کار

به تعدادی زیگزال دوز و وسط کار جهت تی شرت مردانه نیازمندیم 09125840129
تلفن همراه: 09125840129

6 روز پیش
تهران

چرخکار و زیگزال دوز آقا ، بسته بند و وسط کار خانم و آقا

چرخکار و زیگزال دوز آقا ، بسته بند و وسط کار خانم و آقا 09122474995

6 روز پیش
تهران

زیگزال دوز و میاندوز کار خانم

زیگزال دوز ،میاندوز کار و راسته دوز حرفه ای خانم درمحیطی زنانه محدوده سبلان 09213753234
تلفن همراه: 09213753234

1 هفته پیش
تهران

وسط کار ، زیگزال دوز

وسط کار ، زیگزال دوز راسته دوز جهت تولیدی تی شرت مردانه نیازمندیم(محدوده قیام) 09351326799و09193064372

2 هفته پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز و میاندوزکار جهت تولیدی بچه گانه

تعدادی زیگزال دوز ومیاندوزکار جهت کار بچه گانه و نوزادی محدوده مترو سعدی نیازمندیم 09124780358ـ33902726
تلفن همراه: 09124780358 تلفن: 33902726

1 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز تریکو

زیگزال دوز تریکو  آستین کوتاه زنانه و وسط کار (مترو خزانه) 55068573

1 هفته پیش
تهران

به یکنفر زیگزال دوز

به یکنفر زیگزال دوز مسلط به میاندوزحرفه ای نیازمندیم 09193071400

1 هفته پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز و

تعدادی زیگزال دوز و وسط کارماهر  خانم یا آقا نیازمندیم 09362729226 و 55896849

1 هفته پیش
تهران

چرخکار و زیگزال دوز

چرخکار و زیگزال دوز آقا ، بسته بند و وسط کار خانم و آقا 09122474995

1 هفته پیش
تهران

به تعدادی زیگزال دوز

به دتعدادی زیگزال دوز خانم  جهت کار تریکو نیازمندیم  میدان محمدیه  09125649658

1 هفته پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار خانم یا آقا(محدوده منوچهری) (کریمی) 66734810 09197532125
تلفن همراه: 09124547295 تلفن: 66734810

1 هفته پیش
تهران

میاندوزکار و زیگزال دوز ماهر جهت کار تریکو(مردانه)

میاندوزکار و زیگزال دوز ماهر جهت کار تریکو(مردانه) کار دائم (خیابان منوچهری) 33910347
تلفن: 33910347

1 هفته پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز آقا یا خانم

تعدادی زیگزال دوز آقا یا خانم مسلط به میاندوزی جهت پوشاک مردانه نیازمندیم (کار دائم) 55801310
تلفن: 55801310

1 هفته پیش
تهران

استخدام خیاط زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز ماهرخانم خانم وآقا نیازمندیم خطی صدتومان+بیمه و سرویس 09014948733

1 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز

به چند نفر زیگزال دوز ماهر تریکو مردانه نیازمندیم خانم یا آقا (محدوده جمهوری) 09120856648

1 هفته پیش
تهران

به تعدادی زیگزال دوز خانم جهت کار تریکو

به تعدادی زیگزال دوز خانم جهت کار تریکو

1 هفته پیش
تهران

به تعدادی برشکار ووردست برشکار و زیگزال دوز

به تعدادی برشکار ووردست برشکار تریکو و زیگزال دوز محدوده شهرری 09121901024و55909903

1 هفته پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز خانم یاآقا جهت تیشرت زنانه  تسویه هفتگی نیازمندیم تماس تایکهفته09044190420

1 هفته پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز خانم یا آقا

تعدادی زیگزال دوز خانم یا آقا با پایه حقوق 3 م به دبالا نیازمندیم 09053640343

1 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و وسط کار

به تعدادی زیگزال دوز و وسط کار خانم یا آقا نیازمندیم (جمهوری،بین12فروردین ومنیرجاوید) 09107359544ـ66418267
تلفن همراه: 09107359544 تلفن: 66418267

1 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز ، میاندوز کار محدوده مترو دروازه دولت

زیگزال دوز ،میاندوز کار خانم وآقا جهت تریکو نیازمندیم محدوده مترو دروازه دولت 09058688447

1 هفته پیش
تهران

به یک نفر زیگزال دوز و

به یک نفر زیگزال دوز و میاندوزکارماهرجهت تریکو نیازمندیم(مولوی بازارچه سعادت) 09123904355 و 55603095

1 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز

زیگـزال دوز مـاهـر  وسط کار و بسته بند  ماهر خانم نیازمندیم  66477020

1 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز و وسط کار

زیگزال دوز و وسط کار تیشرت یقه گرد نیازمندیم 17شهریور جنوبی 09126935664

1 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز

به تعدادی دوزنده، میاندوز و زیگزال دوز مترو علی آباد 09394415758 09221261750
تلفن همراه: 09221261750

1 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز ماهر

زیگزال دوز ماهر بسته بند و قیچی کار تریکو جنب مترو خزانه نیازمندیم 09128123468

1 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز، چرخکار و وسط کار در خاوران

به تعدادی زیگزال دوز، چرخکار و وسط کار جهت همکاری در خاوران (تهران) نیازمندیم
تلفن: 09364249850, 33826495

1 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و بسته بند جهت همکاری در تهران

به زیگزال دوز و بسته بند جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 33978084

1 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و چرخکار خانم برای تریکو دوزی در همدان

به تعدادی زیگزال دوز و چرخکار خانم جهت تریکو دوزی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09124486410

1 هفته پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز ماهر، بسته بند و قیچی کار تریکو در تهران

به زیگزال دوز ماهر، بسته بند و قیچی کار تریکو در جنب مترو خزانهِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 09128123468

1 هفته پیش
تهران

به تعدادی زیگزال دوز ووسط کار با کار دائم

به تعدادی زیگزال دوز ووسط کار با کار دائم 09126912061

1 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز ماهرشلوارزنانه

زیگزال دوز تریکو،وسط کار چرخکارماهر شلوار زنانه  و بسته بند (محدوده جمهوری) 66478290

1 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و وسط کار تیشرت یقه گرد جهت کار در تهران

به نیروی زیگزال دوز و وسط کار تیشرت یقه گرد جهت کار در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09126935664

1 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و میاندوزکار خانم یا آقا جهت دوخت تی شرت در تهران

به نیروی زیگزال دوز و میاندوزکار (خانم یا آقا) جهت دوخت تی شرت در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09122691873, 09302691873

1 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز آقا یا خانم جهت کار بچه گانه در تهران

به تعدادی زیگزال دوز (آقا یا خانم) جهت کار بچه گانه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 66627972

1 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز ماهر خانم جهت همکاری در تهران

به یک نفر زیگزال دوز ماهر (خانم) جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 66477020

1 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز ماهرشلوارزنانه

زیگزال دوز تریکو،وسط کار چرخکارماهر شلوار زنانه  و بسته بند (مترو خزانه) 55068573

1 هفته پیش
تهران
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده