کاربده

استخدام زیگزال دوز

استخدام زیگزال دوز، استخدام زیگزال دوز همشهری، آگهی استخدام زیگزال دوز امروز، نیاز به زیگزال دوز، نیازمندیهای همشهری زیگزال دوز

اپلیکیشن کاربده

استخدام زیگزال دوز، وردست و وسط کار ترجیحا خانم در همدان

به تعدادی زیگزال دوز یا وردست زیگزال دوز، و وسط کار ترجیحا خانم جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09918205141

2 هفته پیش
همدان

استخدام زیگزال دوز، وردست، چرخکار و وسط کار خانم یا آقا در همدان

به تعدادی زیگزال دوز یا وردست زیگزال دوز، چرخکار و وردست چرخکار و وسط کار خانم یا آقا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09918205141

1 ماه پیش
همدان

راسته دوز و زیگزال دوز

راسته دوز و زیگزال دوز میاندوزکار ، الگو و نمونه دوز جهت کار در کرج نیازمندیم
تلفن همراه: 09355895295

1 ماه پیش
تهران

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز وتکمیل دوز(چرخکار،زیگزال ) ماهرتریکودوزبابیمه ومزایانیازمندیم
تلفن: 88936350

1 ماه پیش
تهران

زیگزال دوز و راسته دوز

زیگزال دوز و راسته دوز حقوق عالی،تولیدی ورزشی محدوده مترو شادمان 09121381285
تلفن همراه: 09121381285

امروز
تهران

استخدام زیگزال دوز، میان دوزکار و راسته دوز ماهر تریکو در همدان

به تعدادی زیگزال دوز، میان دوزکار و راسته دوز ماهر تریکو (خانم) در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09051289723

2 روز پیش
همدان

راسته دوز ، زیگزال دوز

راسته دوز ، زیگزال دوز و وسط کار ماهر نیازمندیم 09128506128

5 روز پیش
تهران

استخدام راسته دوز و زیگزال دوز

به چند نفر راسته دوز و زیگزال دوز  بانو نیازمندیم 36311553
تلفن: 36311553

5 روز پیش
تهران

زیگزال دوز،راسته دوز،بسته بند

تعدادی زیگزال دوز راسته دوز ،بسته بندکار،وسط کار (خانم) درمحیطی کاملا زنانه 09126452013 09369273028

5 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، وسط کار و مزدی دوز جهت کار تریکو در تهران

به نیروی زیگزال دوز، وسط کار و مزدی دوز جهت کار تریکو در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09147077889

6 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز جهت همکاری در تهران

به تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز (خانم) جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 36311553

6 روز پیش
تهران

راسته دوز و زیگزال دوز

راسته دوز و زیگزال دوز و وسط کار ماهر جهت تریکو مردانه باکاردائم نیازمندیم 09379323255

1 هفته پیش
تهران

راسته دوز و زیگزال دوز

راسته دوز و زیگزال دوز و وسط کار ماهر نیازمندیم 09128506128

1 هفته پیش
تهران

تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز

به تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز ماهر نیازمندیم 66966186
تلفن: 66966186

2 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز ماهر جهت همکاری در تهران

به تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز ماهر جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 66966186

2 هفته پیش
تهران

راسته دوز زیگزال دوز و وسط کار

راسته دوز زیگزال دوز و وسط کار خانم یاآقاجهت تریکومردانه نیازمندیم(محدوده دروازه دولت) 09014144470

1 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز ماهر خانم جهت کار در تهران

به تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز ماهر (خانم) جهت کار در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09362349368

1 ماه پیش
تهران

راسته دوز- زیگزال دوز و

راسته دوز زیگزال دوز و وسط کار(خانم جوان ) جهت کار در تولیدی(شلواراسلش)تماس یکهفته
تلفن: 55049718

1 ماه پیش
تهران

زیگزال دوز و راسته دوز آقا

زیگزال دوز و راسته دوز آقا جهت‎کاردرتولیدی‎پوشاک‎ورزشی نیازمندیــم
تلفن: 66456482

1 ماه پیش
تهران

به یکنفر زیگزال دوز راسته دوز

به یکنفر زیگزال دوز راسته دوز و میاندوزکار جهت تی شرت مردانه باتیراژبالا(محدوده فلاح)نیازمندیم
تلفن همراه: 09227542729

1 ماه پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز،راسته دوز

تعدادی زیگزال دوز،راسته دوز خانم محیط کاملا زنانه «محدوده پیروزی متروکلاهدوز» تماس تا یکهفته
تلفن همراه: 09362798681

1 ماه پیش
تهران

استخدام راسته دوز، زیگزال دوز و وسط کار جهت تولیدی تریکو در تهران

یک تولیدی تریکو در تهران به تعدادی راسته دوز، زیگزال دوز و وسط کار نیازمند است.
تلفن: 55603095

1 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی راسته دوز، زیگزال دوز و میاندوز در شهر ری

به تعدادی راسته دوز، زیگزال دوز و میاندوز در شهر ری تهران نیازمندیم.
تلفن: 0902591676

1 ماه پیش
تهران

استخدام چرخکار شلوار دوز، زیگزال دوز و وسط کار در تهران

به تعدادی چرخکار شلوار دوز، زیگزال دوز و وسط کار در محدوده مترو خزانهِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 55068573

1 ماه پیش
تهران

بتعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز راسته دوز و وسط کار آقا نیازمندیم 09126007955

5 روز پیش
تهران

استخدام خیاط زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز ماهر مردانه دوز با مزد عالی نیازمندیم(محدوده چهارراه استانبول) 66710194
تلفن: 66710194

6 روز پیش
تهران

راسته دوزو زیگزال دوز

راسته دوز و زیگزال دوز جهت تولیدی نیازمندیم 09351326799 09193064372

1 هفته پیش
تهران

خیاط زیگزال دوز

زیگزال دوز ماهر تریکو دوز با بیمه و مزایا نیازمندیم  (خطی 80 ) 88904633 ـ 09124186818

2 هفته پیش
تهران

تـعدادی زیـگـزال دوز

تـعدادی زیـگـزال دوز میاندوز و راسته دوز نیازمندیم درمحیطی کاملا زنانه ـ شهرری 09192103044

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز و میاندوز کار خانم

زیگزال دوز ،میاندوز کار و راسته دوز حرفه ای خانم درمحیطی زنانه محدوده سبلان 09213753234
تلفن همراه: 09213753234

3 هفته پیش
تهران

چرخکار و زیگزال دوز

چرخکار و زیگزال دوز و کابویی دوز ماهر آقا نیازمندیم 09129226270 ـ 33905285
تلفن همراه: 09129226270 تلفن: 33905285

4 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز میان دوز کار خانم یا آقا نیازمندیم(محدوده بهارستان) 09125936315 ـ 33935748
تلفن همراه: 09125936315 تلفن: 33935748

4 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز و راسته دوز ماهر  ( تریکو مردانه) نیازمندیم 09355730057

4 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز میان دوز کار خانم یا آقا نیازمندیم(محدوده بهارستان) ـ
تلفن همراه: 09125936315 تلفن: 33935748

1 ماه پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز،میاندوز

تعدادی زیگزال دوز،میاندوز وسط کار و راسته دوز نیازمندیم درمحیطی کاملا زنانه ـ شهرری
تلفن همراه: 09192103044

1 ماه پیش
تهران

تعدادی چرخکار ، زیگزال دوز

تعدادی چرخکار ، زیگزال دوز میاندوزکار،وسط کار و راسته دوز نیازمندیم(درمحیطی کاملا زنانه)
تلفن همراه: 09192103044

1 ماه پیش
تهران

زیگزال دوز،راسته دوز،بسته بند

تعدادی زیگزال دوز،راسته دوز بسته بندکار،وسط کار خانم در محیطی کاملا زنانه،محدوده پیروزی 09126452013 09369273028

امروز
تهران

استخدام خیاط زیگزال دوز و تریکو دوز بچه گانه

تعدادی زیگزال دوز و تریکو دوز بچه گانه،کارگر ساده آقا یا خانم نیازمندیم(تماس تا یکهفته) 33976670
تلفن: 33976670

امروز
تهران

استخدام زیگزال دوز، میاندوز و راسته دوز خانم و آقا در تهران

به نیروی زیگزال دوز، میاندوز و راسته دوز (خانم و آقا) جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: بیمه + حقوق ثابت+ محیط سالم
تلفن: 09122232913, 33338500

دیروز
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز، میاندوز کار و راسته دوز در تهران

به تعدادی زیگزال دوز، میاندوز کار و راسته دوز ماهر تریکو جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: بیمه+ سرویس + حقوق مکفی
تلفن: 02156392212

2 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار و کش دوز کار در البرز

به تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار و کش دوز کار در البرز نیازمندیم.  
تلفن: 09352581021

2 روز پیش
کرج

استخدام راسته دوز، زیگزال دوز و وسط کار جهت کار در تهران

به راسته دوز، زیگزال دوز و وسط کار جهت کار در تهران نیازمندیم.  
تلفن: 09127051956

6 روز پیش
تهران

استخدام چرخکار، راسته دوز و زیگزال دوز ماهر با بیمه در تهران

به نیروی چرخکار، راسته دوز و زیگزال دوز ماهر تیشرت مردانه جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: تسویه نقدی و با بیمه
تلفن: 09121370278

6 روز پیش
تهران

استخدام راسته دوز، زیگزال دوز و وسط کار ماهر جهت تریکو مردانه در تهران

به چند نفر راسته دوز، زیگزال دوز و وسط کار ماهر با کار دائم جهت تریکو مردانه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09379323255

1 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی دوزنده راسته دوز و زیگزال دوز در یک تولیدی پوشاک بچگانه

یک تولیدی پوشاک بچگانه در محدوده گلشهر کرج به تعدادی دوزنده راسته دوز و زیگزال دوز جهت همکاری نیازمند است.  
تلفن: 09308206043

1 هفته پیش
کرج

استخدام زیگزال دوز ماهر تریکو دوز با بیمه و مزایا جهت همکاری در تهران

به یک نفر زیگزال دوز ماهر تریکو دوز با بیمه و مزایا جهت همکاری در تهران نیازمندیم. (خطی 80)
تلفن: 09124186818, 88904633

2 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی راسته دوز، زیگزال دوز و وسط کار در محدوده مصباح کرج

به تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز ماهر و 2 نفر وسط کار جهت همکاری در محدوده مصباح کرج نیازمندیم.  
تلفن: 09219424135

2 هفته پیش
کرج

استخدام تعدادی زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار در تهران

به تعدادی زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار جهت همکاری در تهران نیازمندیم.  
تلفن: 66173429, 09121329403

2 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار، راسته دوز و وسط کار در تهران

به تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار، راسته دوز و وسط کار (آقا و خانم) جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: با بیمه
تلفن: 09128954132

2 هفته پیش
تهران

استخدام راسته دوز و زیگزال دوز ماهر در تولیدی پوشاک کودک و نوجوان

یک تولیدی پوشاک کودک و نوجوان در محدوده وردآورد کرج به راسته دوز و زیگزال دوز ماهر جهت همکاری نیازمند است.  
تلفن: 02144981049(داخلی 116)

3 هفته پیش
کرج

استخدام چرخکار ماهر راسته دوز، زیگزال دوز و اتوکار ماهر در محدوده فردیس

به چرخکار ماهر راسته دوز و زیگزال دوز و اتوکار ماهر به همراه بیمه جهت همکاری در محدوده فردیس نیازمندیم.  
تلفن: 36660965, 09392330851

3 هفته پیش
کرج

استخدام زیگزال دوز و راسته دوز تیراژ جهت همکاری در کرج

به زیگزال دوز و راسته دوز تیراژ با تسویه نقدی جهت همکاری در کرج (میانجاده) نیازمندیم.  
تلفن: 09358840706

3 هفته پیش
کرج

استخدام زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار جهت همکاری در تهران

به چند نفر زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار جهت همکاری در تهران نیازمندیم. (بصورت خطی 75)
تلفن: 09335404075

3 هفته پیش
تهران

استخدام راسته دوز و زیگزال دوز ماهر در تولیدی پوشاک

یک تولیدی پوشاک کودک و نوجوان واقع در تهران به راسته دوز و زیگزال دوز ماهر نیازمند است.
تلفن: 44981049 داخلی 116

4 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و راسته دوز خانم در یک تولیدی پوشاک بچه گانه و زنانه

یک تولیدی پوشاک بچه گانه و زنانه واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزال دوز و راسته دوز خانم نیازمند است.
تلفن: 09213834079, 09981220205

4 هفته پیش
تهران

استخدام راسته دوز، زیگزال دوز و وسط کار جهت تریکو مردانه در تهران

به راسته دوز، زیگزال دوز و وسط کار خانم یا آقا جهت تریکو مردانه در تهران نیازمندیم.  
تلفن: 09014144470

1 ماه پیش
تهران

تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز

تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز حرفه ای و مبتدی نیازمندیــم تسویه هفتگی(80متر تا مترو سبلان)
تلفن همراه: 09371157054

1 ماه پیش
تهران

استخدام راسته دوز و زیگزال دوز ماهر با حقوق بالا جهت تولیدی در تهران

یک تولیدی ورزشی در تهران به تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز ماهر با حقوق بالا نیازمند است.
تلفن: 09121381285

1 ماه پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و راسته دوز ماهر جهت تولیدی تریکو در همدان

یک تولیدی تریکو بچه گانه در محدوده حصار امامِ همدان به دو نفر زیگزال دوز و یک نفر راسته دوز ماهر جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09189110322

1 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار ماهر راسته دوز و زیگزال دوز در محدوده فردیس

به یک نفر چرخکار ماهر راسته دوز و زیگزال دوز با بیمه جهت همکاری در محدوده فردیس نیازمندیم.  
تلفن: 36660965, 09392330851

1 ماه پیش
کرج

استخدام زیگزال دوز و راسته دوز شلوار کتان و تریکو در البرز

به یک نفر زیگزال دوز و راسته دوز شلوار کتان و تریکو جهت کار در البرز نیازمندیم.  
تلفن: 09199529116

1 ماه پیش
کرج

استخدام تعدادی زیگزال دوز، راسته دوز اسلش آقا جهت کار در تهران

به تعدادی زیگزال دوز، راسته دوز اسلش (آقا) جهت کار در تهران نیازمندیم. (مهلت تماس: تا یک هفته)
تلفن: 09125867954, 33529419

1 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز و راسته دوز خانم جهت محیطی زنانه در تهران

به تعدادی زیگزال دوز و راسته دوز (خانم) جهت محیطی زنانه در تهران نیازمندیم. (مهلت تماس : تا یک هفته)
تلفن: 09362798681

1 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز و راسته دوز خانم جهت تولیدی پوشاک در قم

یک تولیدی پوشاک در قم جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزال دوز و راسته دوز (خانم) نیازمند است.
تلفن: 09100954959

1 ماه پیش
قم

استخدام تعدادی راسته دوز، زیگزال دوز و میاندوزکار در البرز

به تعدادی راسته دوز، زیگزال دوز و میاندوزکار جهت همکاری در البرز نیازمندیم. حقوق راسته دوز و زیگزال دوز: 3/500/000 تومان حقوق وسط کار: 1/400/000 تومان
تلفن: 32268569

2 هفته پیش
کرج

تعدادی زیگزال دوز خانم یاآقا-مولوی

تعدادی زیگزال دوز خانم یاآقا جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم(محدوده مترومولوی) 09125963867

امروز
تهران

زیگزال دوز و میاندوز کار

تعدادی زیگزال دوز و میاندوزکار ماهر باتسویه هفتگی کار دائم و بیمه نیازمندیم 09375002867 77268642
تلفن همراه: 09375002867 تلفن: 77268642

امروز
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز جهت کار در تولیدی سوئی شرت مردانه نیازمندیم(تسویه نقدی) 55697995

امروز
تهران

زیگزال دوز ماهر و نیمه ماهر

زیگزال دوز ماهر و نیمه ماهر فوری نیازمندیم (محدوده فردوسی) 66704635
تلفن همراه: 09192227924 تلفن: 66704635

امروز
تهران

تعدادی چرخکار-زیگزال دوز

تعدادی چرخکار زیگزال دوز وسط کارخانم یاآقا کارتریکومردانه تسویه هفتگی مولوی ایستگاه سعادت تماس تایکهفته09368430188

امروز
تهران

استخدام زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز ومیاندوزکار تی شرت مردانه نیازمندیم 66346406

امروز
تهران

استخدام زیگزال دوز و وسط کار

به تعدادی زیگزال دوز و تعدادی وسط کارنیازمندیم(میدان بهارستان) 09015196041 09125007411

امروز
تهران

زیگزال دوز - میاندوز کار

به تعدادی زیگزال دوز میاندوزکار و چرخکار ماهر نیازمندیم (میدان امام حسین) 09353030186

امروز
تهران

زیگزال دوز خانم یا آقا

زیگزال دوز خانم یا آقا جهت تریکو مردانه نیازمندیم (محدوده دروازه دولت) 77514697

امروز
تهران

زیگزال دوز حرفه ای

# زیگزال دوز حرفه ای # و وردست کار خانم نیازمندیم ( تماس تا یک هفته ) 66403851
تلفن: 66403851

امروز
تهران

زیگزال دوز خانم جهت تولیدی پوشاک زنانه

تعدادی زیگزال دوز خانم جهت تولیدی پوشاک زنانه نیازمندیم 66965587 ـ 66404780
تلفن: 66965587

امروز
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم برای تولیدی تریکو در همدان

یک تولیدی تریکو در همدان به تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09184403780

امروز
همدان

استخدام خیاط زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز نیازمندیم 33989620 09383955650
تلفن همراه: 09383955650 تلفن: 33989620

امروز
تهران

زیگزال دوز و

زیگزال دوز و  خیاط تریکو،تسویه هفتگی  نیازمندیم،محدوده متروخزانه 55068573

امروز
تهران

استخدام زیگزال دوز و چرخکار

به تعدادی زیگزال دوز چرخکارومیاندوزکارماهرخانم و آقا حوالی خاوران نبردجنوبی تماس تا یکهفته 33025570
تلفن: 33025570

امروز
تهران

استخدام زیگزال دوز تی شرت مردانه

تعدادی زیگزال دوز  جهت تولیدی تی شرت و  سوئی شرت مردانه تسویه هفتگی 09122598653

امروز
تهران

استخدام زیگزال دوز مولوب - قیام

زیگزال دوز  خانم و آقا  مولوی نرسیده به قیام  09125006405

دیروز
تهران

استخدام چرخکار، زیگزال دوز و میاندوز کار جهت تریکو زنانه در تهران

به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز و میاندوز کار جهت تریکو زنانه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09359666302

دیروز
تهران

استخدام زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز ماهر  تریکو بچه گانه نیازمندیم تماس تا یک هفته 55475893

2 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و میاندوز

به تعدادی زیگزال دوز ومیاندوز ماهر جهت کار  تریکو بچه گانه تماس یکهفته  09122432298و22513393

2 روز پیش
تهران

بتعدادی زیگزال دوز

بتعدادی زیگزال دوز آقایاخانم جهت کارتریکو تسویه نقدی نیازمندیم خانی آبادنو09124764972

2 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز

به زیگزال دوز  تی شرت مردانه با کار دائم نیازمندیم 66346406

2 روز پیش
تهران

زیگزال دوز خانم یا آقا

زیگزال دوز خانم یا آقا نیازمندیم ، بالاترین کارمزد (تسویه هفتگی) 09355771878

2 روز پیش
تهران

زیگزال دوز ماهر

زیگزال دوز ماهر و وسط کار خانم یاآقا نیازمندیم تماس تا یکهفته (افسریه) 09121370278

2 روز پیش
تهران

زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز وسط کار و میان دوزکار جهت تریکو مردانه(تمس یکهفته) 33993137 ـ 09124283323
تلفن همراه: 09124283323 تلفن: 33993137

2 روز پیش
تهران

زیگزال دوز،چرخکار،وسط کار

زیگزال دوز،چرخکار،وسط کار خانم یاآقاجهت تیشرت وسویشرت مردانه (محدوده میدان خراسان) 09351902013

2 روز پیش
تهران

زیگزال دوز در کرج

زیگزال دوز خطی 75 درآمد 6 تا 8 میلیون تسویه هفتگی (کرج) 09190180760
تلفن همراه: 09190180760

2 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز و وسط کار خانم در تهران

به تعدادی زیگزال دوز و وسط کار (خانم) جهت تیشرت زنانه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 77557187

2 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و چرخکار تریکو مردانه در تهران

به نیروی زیگزال دوز و چرخکار تریکو مردانه جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09127250244, 33431907

2 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و میاندوزکار جهت تیشرت مردانه در تهران

به نیروی زیگزال دوز ماهر و میاندوزکار جهت تیشرت مردانه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09123434228

2 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز حرفه ای خانم و آقا با بیمه در تهران

به نیروی زیگزال دوز حرفه ای (خانم و آقا) با بیمه جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09193222769, 09339474005

2 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز ماهر آقا یا خانم در محدوده میدان رازی تهران

به یک نفر زیگزال دوز ماهر (آقا یا خانم) در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09033055982

2 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز ماهر و وسط کار در تهران

به تعدادی زیگزال دوز ماهر و وسط کار جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 55153839

2 روز پیش
تهران

زیگزال دوز حرفه ای

زیگزال دوز حرفه ای جهت پوشاک مردانه با سابقه محدوده فردوسی نیازمندیم 09351020225

2 روز پیش
تهران

زیگزال دوز ماهر تریکو زنانه

زیگزال دوز ماهر (تریکو زنانه) محدوده مترو خیام نیازمندیم  0912 7354288
تلفن همراه: 09127354288

2 روز پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز میاندوزکار

تعدادی زیگزال دوز میاندوزکار چرخکارماهر نیازمندیم (میدان امام حسین) 09353030186
تلفن همراه: 09353030186

3 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز

زیگزال دوز و چرخکار  (تریکو مردانه) نیازمندیم خاوران ـ خ عباس کاشی 09127250244 و 33431907
تلفن همراه: 09127250244

3 روز پیش
تهران

بتعدادی زیگزال دوز،چرخکار

بتعدادی زیگزال دوز،چرخکار وسط کارنیازمندیم کار دائم شهرری 33385104

3 روز پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار

تعدادی زیگزال دوز خانم یا آقا نیازمندیم(منوچهری) (کریمی) 66734810 09197532125
تلفن همراه: 09124547295 تلفن: 66734810

3 روز پیش
تهران

زیگزال دوز تی شرت مردانه

به تعدادی زیگزال دوز جهت تولیدی تی شرت مردانه نیازمندیم 09122598653

5 روز پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز خانم یا آقا

تعدادی زیگزال دوز خانم یا آقا نیازمندیم(منوچهری) (کریمی) 66734810 09197532125
تلفن همراه: 09124547295 تلفن: 66734810

5 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز

به زیگزال دوز وچرخکار  تی شرت مردانه با کار دائم نیازمندیم 66346406

5 روز پیش
تهران

خیاط زیگزال دوز

به چند زیگزال دوز  با حقوق بالا و وسط کار  نیازمندیم  55816689

5 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار و زیگزال دوز

تعدادی چرخکار و زیگزال دوز ماهر جهت تریکو زنانه  نیازمندیم  09309497437

5 روز پیش
تهران

به تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز و میاندوز کار (آقا)نیازمندیم (مولوی ، ایستگاه سعادت) 09122399461

5 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، میاندوزکار و چرخکار ماهر در میدان امام حسینِ تهران

به تعدادی زیگزال دوز میاندوزکار و چرخکار ماهر در میدان امام حسینِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 09353030186

5 روز پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز-وسط کار

تعدادی زیگزال دوز وسط کار بسته بندخانم یاآقاجهت پوشاک مردانه تسویه نقدی محدوده خیابان خاوران 09127633551

6 روز پیش
تهران

زیگزال دوز و میاندوزکار

زیگزال دوز و میاندوزکار (ماهر)خانم یا آقا نیازمندیم (مترو سعدی کوچه برلن) 33971759
تلفن: 33971759

6 روز پیش
تهران

تعدادی چرخکار-زیگزال دوز

تعدادی چرخکار زیگزال دوز وسط کارخانم یاآقاتسویه نقدی میدان محمدیه ایستگاه سعادت تماس تایکهفته09368430188

6 روز پیش
تهران

به تعدادی چرخکار ، زیگزال دوز

استخدام تعدادی چرخکار، زیگزال دوز و وسط کارخانم یا آقا بادرآمدبالا تماس تا یکهفته نیازمندیم 09010277121

6 روز پیش
تهران

زیگزال دوز تی شرت مردانه

تعدادی زیگزال دوز آقا جهت تولیدی تی شرت مردانه نیازمندیم(تسویه هفتگی) 09128496596

6 روز پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز و میاندوزکار و وسط کار تریکو

به تعدادی زیگزال دوز و میاندوزکار و وسط کار تریکو نیازمندیم 55213769ـ09120197810
تلفن همراه: 09120197810 تلفن: 55213769

6 روز پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار خانم یا آقا

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار خانم یا آقا نیازمندیم(منوچهری) (کریمی) 66734810 09197532125
تلفن همراه: 09197532125 تلفن: 66734810

6 روز پیش
تهران

چرخکار و زیگزال دوز ماهر و نیمه ماهر

زیگزال دوز ماهر و نیمه ماهر فوری نیازمندیم (محدوده فردوسی) 09020892753
تلفن همراه: 09020892753

6 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار و زیگزال دوز جهت همکاری در تهران

به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09191078501, 09337720057

6 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار و زیگزال دوز ماهر جهت تریکو زنانه در تهران

به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز ماهر جهت تریکو زنانه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09309497437

6 روز پیش
تهران

زیگزال دوز و چرخکار

زیگزال دوز و چرخکار جهت کار در کهریزک نیازمندیم 09121221360

6 روز پیش
تهران

زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز وسط کار و میان دوزکار جهت تریکو مردانه(تمس یکهفته) 09122368753 ـ 09124283323
تلفن همراه: 09124283323 تلفن: 33993137

6 روز پیش
تهران

بتعدادی زیگزال دوز

بتعدادی زیگزال دوز آقــــــا نیازمندیم 09124102421

6 روز پیش
تهران

زیگزال دوز تسویه نقدی

به تعدادی زیگزال دوز جهت کار در تولیدی تسویه نقدی حوالی م خراسان تماس تا یکهفته09199514851
تلفن همراه: 09199514851

6 روز پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز و وسط کار خانم جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم حوالی میدان خراسان09359600706

1 هفته پیش
تهران

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز ومیاندوزکار وارد و وسط کار آقا یا خانم نیازمندیم 66346396

1 هفته پیش
تهران

خیاط زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز ماهر  جهت پوشاک ورزشی  نیازمندیم(محدوده خیابان آزادی) 09121381285

1 هفته پیش
تهران

استخدام خیاط چرخکار و زیگزال دوز

به تعدادی چرخکار زیگزال دوز و وسط کار با مزد بسیار عالی نیازمندیم 09395392312 ـ 33924963
تلفن همراه: 09395392312 تلفن: 33924963

1 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز، میاندوزکار وسط کار، چرخکار خانم و آقا

زیگزال دوز، میاندوزکار وسط کار، چرخکار خانم و آقا در تولیدی پوشاک(تماس تا1ماه) 09126757534ـ33920051
تلفن همراه: 09126757534 تلفن: 33920051

1 هفته پیش
تهران

چرخکار و زیگزال دوز ماهر و نیمه ماهر

چرخکار و زیگزال دوز ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم (محدوده فردوسی) 09020892753
تلفن همراه: 09020892753

1 هفته پیش
تهران

چرخکار ، زیگزال دوز

استخدام چرخکار ، زیگزال دوز وسط کار تسویه نقدی (شرق تهران) 77461508 09335404075

1 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز و بسته بند جهت تریکو زنانه

زیگزال دوز و بسته بند جهت کار در تریکو زنانه نیازمندیم (جمهوری فلسطین) 66401063
تلفن: 66401063

1 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز تریکو زنانه در محدوده پیروزی تهران

به یک نفر زیگزال دوز تریکو زنانه جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 36841576

1 هفته پیش
تهران

استخدام نیروی زیگزال دوز میاندوز و بردست خانم در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی زیگزال دوز میاندوز و بردست خانم جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09370098376

1 هفته پیش
مشهد

استخدام زیگزال دوز خانم و آقا در مولویِ تهران

به زیگزال دوز خانم و آقا در مولویِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 09125006405

1 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و میاندوز کار ماهر تیشرت مردانه در تهران

به زیگزال دوز و میاندوز کار ماهر تیشرت مردانه در محدوده میدان جمهوریِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 66596748

1 هفته پیش
تهران

چرخکار ، زیگزال دوز

چرخکار ، زیگزال دوز وسط کار تسویه نقدی (شرق تهران) 77461508 09335404075

1 هفته پیش
تهران

استخدام خیاط زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز ماهر نیازمندیم (محدوده بهارستان) 09125069592
تلفن همراه: 09125069592

1 هفته پیش
تهران

استخدام خیاط زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز تی شرت مردانه ( خطی 85نیازمندیم ) 66346406

1 هفته پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز جهت کار

تعدادی زیگزال دوز جهت کار درتولیدی تی شرت مردانه (تسویه نقدی) نیازمندیم 55697995

1 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز،چرخکار،وسط کار

زیگزال دوز،چرخکار،وسط کار خانم یا آقا نیازمندیم تسویه هفتگی خطی 70 تومان 09197520890

1 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز ماهر خانم جهت تولیدی تریکو در همدان

یک تولیدی تریکو در همدان به تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09331085319

1 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار و زیگزال دوز با بیمه در تهران

به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز با بیمه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 66970587

1 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز خانم با درآمد بالا در محدوده نبرد جنوبیِ تهران

به زیگزال دوز خانم با درآمد بالا و کار دائم در محدوده نبرد جنوبیِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 09919532153

1 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم جهت یک تولیدی در تهران

یک تولیدی در شهرک ولیعصرِ تهران به تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09127012119

1 هفته پیش
تهران

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و راسته دوزبادرآمدبالای4م جهت دوخت تیشرت مردانه نیازمندیم 09125488987 و 33865724

1 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم جهت کار درتولیدی (محل کار: شهرک ولیعصر) 09127012119
تلفن همراه: 09127012119

1 هفته پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر جهت سوئی شرت مردانه تسویه هفتگی(چهارراه سیروس) 09124483855

1 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز خانم و آقا

زیگزال دوز خانم و آقا نیازمندیم منطقه بازار کوچه سعادت 09104937120و55595828

1 هفته پیش
تهران

استخدام خیاط زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز،چرخکار میان دوزکار،وسط کار خانم یاآقا نیازمندیم(محدوده متروسعدی) 33978468
تلفن همراه: 09122597855 تلفن: 33978468

1 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز ومیاندوزکارخانم یا آقا

زیگزال دوز ومیاندوزکارخانم یا آقا خطی 90 تومان (حوالی میدان خراسان) 09352752958

1 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز

زیگزال دوز جهت تولیدی تریکو مردانه نیازمندیم(محدوده دروازه دولت) 77514697

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز ماهر حقوق بالای 4میلیون

زیگزال دوز ماهر تریکو زنانه حقوق بالای4میلیون محدوده مترو خیام نیازمندیم 09127354288
تلفن همراه: 09127354288

2 هفته پیش
تهران

چرخکار ، زیگزال دوز

چرخکار ، زیگزال دوز وسط کار تسویه نقدی (شرق تهران) 77461508 09335404075
تلفن همراه: 09335404075

2 هفته پیش
تهران

چرخکار و زیگزال دوز ماهر و نیمه ماهر

چرخکار و زیگزال دوز ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم (محدوده فردوسی) 09020892753
تلفن همراه: 09192227924

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز و وردست چرخکار تسویه نقدی

تعدادی‎زیگزال‎دوز،وردست چرخکارجهت‎کاردرتولیدی تسویه نقدی حوالی م خراسان تماس تا یکهفته09199514851
تلفن همراه: 09199514851

2 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز

زیگزال دوز و میاندوزکار جهت لباس ورزشی نیازمندیم تماس تا یکهفته(چهارراه لشگر) 09014948733 09129170497

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز و برشکار نیازمندیم

زیگزال دوز و برشکار نیازمندیم 09104989784

2 هفته پیش
تهران

استخدام خیاط زیگزال دوز

به 2 نفر زیگزال دوز ماهر تریکو مردانه نیازمندیم کار دائم ( جمهوری ) 09120856648

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز و چرخکارخانم

زیگزال دوز و چرخکارخانم یا آقاجهت تولیدی تریکومردانه نیازمندیم(محدوده دروازه دولت) 77514697

2 هفته پیش
تهران

استخدام خیاط زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز میاندوزوچرخکارووسط کار نیازمندیم ( درشهریار) 09224734752 65269608

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز تریکو مردانه

به تعدادی زیگزال دوز تریکو مردانه منطقه کیانشهر نیازمندیم 09109893955
تلفن همراه: 09109893955

2 هفته پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز و میاندوزکار

تعدادی زیگزال دوز و میاندوزکار جهت تولیدی تیشرت مردانه محل کار:محدوده خیابان فردوسی 09122256347
تلفن همراه: 09122256347

2 هفته پیش
تهران

استخدام نیروی چرخکار و زیگزال دوز جهت کار مردانه در تهران

به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز جهت کار مردانه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09224829688

2 هفته پیش
تهران

چرخکار و زیگزال دوز

به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز جهت کار مردانه نیازمندیم 09224829688
تلفن همراه: 09224829688

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز،چرخکار،میاندوزکار

زیگزال دوز،چرخکار،میاندوزکار خانم یاآقاجهت تیشرت مردانه درمحدوده میدان خراسان 09351902013

2 هفته پیش
تهران

به تعدادی زیگزال دوز ومیاندوزکار

به تعدادی زیگزال دوز ومیاندوزکار خانم جهت تولیدی تریکو خطی90 (حوالی میدان خراسان) 09192117274

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز تی شرت مردانه

تعدادی زیگزال دوز آقا جهت تولیدی تی شرت مردانه نیازمندیم 09122598653

2 هفته پیش
تهران

استخدام خیاط زیگزال دوز

زیگزال دوز، میاندوزکار آقا یا خانم با بیمه نیمازمندیم 09121795690 ـ 66963230

2 هفته پیش
تهران

استخدام چرخکار و زیگزال دوز ماهر و نیمه ماهر در محدوده فردوسیِ تهران

به چرخکار و زیگزال دوز ماهر و نیمه ماهر در محدوده فردوسیِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 09020892753

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز

زیگزال دوز خانم یا آقا  جهت تریکومردانه  نیازمندیم  09355771878و55693887

2 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز

به یک کارگر زیگزال دوز جهت کار در خیاطی نیازمندیم(محدوده بهارستان) 09123473297 ـ 33970545
تلفن همراه: 09123473297 تلفن: 33970545

2 هفته پیش
تهران

تعدادی چرخکار،زیگزال دوز

تعدادی چرخکار،زیگزال دوز وسط کارخانم یاآقاجهت کاردرتولیدی محدوده‎خیابان ارج 09124701548

2 هفته پیش
تهران

چرخکار و زیگزال دوز خانم

چرخکار و زیگزال دوز خانم جهت تریکو نیازمندیم 66478573
تلفن همراه: 09195797175 تلفن: 66478573

2 هفته پیش
تهران

استخدام نیروی برشکار و زیگزال دوز جهت کار در تهران

به نیروی برشکار و زیگزال دوز جهت کار در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09104989784

2 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز و وسط کار خانم جهت همکاری در تهران

به تعدادی زیگزال دوز و وسط کار (خانم) جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 66477020

2 هفته پیش
تهران

استخدام نیروی زیگزال دوز آقا یا خانم جهت تریکو مردانه در تهران

به نیروی زیگزال دوز (آقا یا خانم) جهت تریکو مردانه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09355771878, 55693887

2 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز ماهر تریکو بچگانه در محدوده جوادیه تهران

به تعدادی زیگزال دوز ماهر تریکو بچگانه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 55640751

2 هفته پیش
تهران

به تعدادی زیگزال دوز و میاندوزکار

به تعدادی زیگزال دوز و میاندوز کار (آقا یا خانم) نیازمندیم(محدوده مترو سعدی) 09122541929و66344286
تلفن همراه: 09122541929 تلفن: 66344286

2 هفته پیش
تهران

خیاط زیگزال دوز

به تعدادی وسط کار خانم و زیگزال دوز نیازمندیم ( محدوده امام حسین) 09123460215 و 77600544

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر جهت ترکیو بچه گانه نیازمندیم تماس تایک هفته 55475893

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز وسط کار و میان دوزکار جهت تریکو مردانه(تمس یکهفته) 09122368753 ـ 09124283323
تلفن همراه: 09124283323

2 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز ماهر  تریکو بچه گانه نیازمندیم محدوده جوادیه 55640751

2 هفته پیش
تهران

استخدام خیاط زیگزال دوز

به 2 نفر زیگزال دوز ماهر تریکو مردانه نیازمندیم تسویه نقدی + کاردائم(جمهوری) 09120856648

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز و چرخکار ماهر

زیگزال دوز و چرخکار ماهر جهت سوئی شرت مردانه (حوالی چهارراه سیروس) 09124483855

2 هفته پیش
تهران

چرخکار و زیگزال دوز خانم

چرخکار و زیگزال دوز خانم جهت تریکو نیازمندیم 66478573

2 هفته پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز تریکو مردانه نیازمندیم 09192067503

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز ورزشی (آقا)

زیگزال دوز ورزشی (آقا) تسویه هفتگی+بیمه+سرویس محل کار: محدوده چهاردانگه 55254787
تلفن: 55254787

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز،چرخکار،میاندوزکار

زیگزال دوز،چرخکار،میاندوزکار خانم یاآقاجهت تیشرت مردانه درمحدوده میدان خراسان 09194201406

2 هفته پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز تی شرت مردانه

تعدادی زیگزال دوز تی شرت مردانه نیازمندیم 09396810663
تلفن همراه: 09396810663 تلفن: 66348092

2 هفته پیش
تهران

استخدام چرخکار و زیگزال دوز خانم جهت تریکو در تهران

به نیروی چرخکار و زیگزال دوز (خانم) جهت تریکو در تهران نیازمندیم.
تلفن: 66478573

2 هفته پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز و

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار خانم یا آقا با تسویه هفتگی نیازمندیم 09362729226 و 55896849

2 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز و میاندوز و کارگر ساده آقا و خانم

تعدادی زیگزال دوز و میاندوزکار و کارگر ساده آقا و خانم محدوده متروعلی آبادنیازمندیم 09126548463
تلفن همراه: 09126548463

2 هفته پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز تی شرت مردانه

تعدادی زیگزال دوز تی شرت مردانه(کار دائم با تیراژ بالا) نیازمندیم (چهارراه استانبول) 66348092
تلفن همراه: 09124611653 تلفن: 66348092

3 هفته پیش
تهران

زیگزال دوز ماهر

زیگزال دوز ماهرجهت تریکو مردانه خطی80ت کاردائم روبروی‎فرهنگسرای‎خاوران‏ نیازمندیم 33722206
تلفن: 33722206

3 هفته پیش
تهران

استخدام خیاط، زیگزال دوز و میاندوزکار آقا و خانم در تهران

به چند نفر خیاط، زیگزال دوز و میاندوزکار (آقا و خانم) در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09108343422

3 هفته پیش
تهران

تعدادی چرخکار و زیگزال دوز

به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز خانم نیازمندیم مترو فدک تماس تایکهفته 77835204
تلفن: 77835204

3 هفته پیش
تهران

تعدادی زیگزال دوز،بسته بند

تعدادی زیگزال دوز،بسته بند وسط کارخانم یاآقا جهت پوشاک مردانه نیازمندیم 09127633551

3 هفته پیش
تهران

به تعدادی زیگزال دوز ماهر

به تعدادی زیگزال دوز ماهر باحقوق عالی و بیمه درتولیدی تریکو نیازمندیم(کوچه برلن) 33119132
تلفن: 33119132

3 هفته پیش
تهران
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده