کاربده

استخدام مزدی دوز

استخدام مزدی دوز، استخدام مزدی دوز همشهری، آگهی استخدام مزدی دوز امروز، نیاز به مزدی دوز، نیازمندیهای همشهری مزدی دوز

اپلیکیشن کاربده

همکاری با مـزدی دوز تریکـو

همکاری با مـــزدی دوز همکاری با مزدی دوز تریکودوز                                       09108635955

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز مانتو دوز، پالتو دوز و شومیز دوز زنانه در تهران

به تعدادی مزدی دوز مانتو دوز، پالتو دوز و شومیز دوز زنانه با تیراژ بالا و کار دائم و تسویه نقدی در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09378300710

1 ماه پیش
تهران

تعدادی مزدی دوز اسلش دوز

تعدادی مزدی دوز اسلش دوز و تریکو دوز نیازمندیم (تسویه نقدی) 09125867954 و 33529419

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز مانتو پائیزه تمیز دوز

مزدی دوز بیرون بر مانتوپائیزه زمستانه آسان دوز فقط تمیز دوز 09122769575

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز اداری و زمستانی دوز

مزدی دوز زنانه دوز اداری و زمستانی دوز (کاردائم)  نیازمندیم (محدوده تهران وحومه ) 09126264371
تلفن همراه: 09126264371

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز تمیز دوز ماهر جهت تریکو بچه گانه در تهران

به تعدادی مزدی دوز تمیز دوز ماهر تریکو بچه گانه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09120275148

3 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی مانتو دوز خانم آقا و مزدی دوز جهت همکاری در تهران

به تعدادی مانتو دوز (خانم آقا) و مزدی دوز جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 55889724

4 هفته پیش
تهران

استخدام راسته دوز، زیگزالدوز و مزدی دوز در تهران

به راسته دوز، زیگزالدوز و مزدی دوز جهت سوشیرت مردانه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09351326799, 09193064372

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز مانتو و پالتو و تمیز دوز در تهران

به مزدی دوز مانتو و پالتو و تمیز دوز با تسویه نقدی در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09123101179

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز کاپشن و پالتو و مانتو تمیز دوز در تهران

به نیروی مزدی دوز کاپشن و پالتو و مانتو تمیز دوز جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09192162995, 66413211

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز و تریکو دوز

به تعدادی مزدی دوز شومیز و تریکو دوز ماهر نیازمندیم 66483856
تلفن: 66463911

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز یا کارگاه مزدی دوزی

به تعدادی مزدی دوز یا کارگاه مزدی دوزی مانتو و لباس زنانه جهت همکاری نیازمندیم (داخلی110 ) 22014349

1 ماه پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز تریکو

به تعدادی مزدی دوز  (تمیز دوز)تریکو زنانه  و لباس زیرمردانه نیازمندم  09212724408

3 ساعت پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز جهت تریکو زنانه و لباس مردانه در تهران

به تعدادی مزدی دوز (تمیز دوز) جهت تریکو زنانه و لباس مردانه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09212724408

6 ساعت پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز سویشرت شلوار زنانه ( ست دوز ) نیازمندیم محدوده افسریه

3 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

مزدی دوز و بیرون بر  کاپشن دوز تسویه نقدی  30الی35اتوبان تهران کرج  09022769575

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز مانتو، پالتو و شلوار در تهران

به تعدادی مزدی دوز (برند دوز) مانتو، پالتو، شومیز و شلوار جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 40446092

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

مزدی دوز کاپشن و پالتو و مانتو تمیز دوز  نیازمندیم عبدالهی 66410308 09192162995
تلفن: 66410308

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

مزدی دوز پالتو و مانتو دوز نیازمندیم 66413211 09192162995

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز مانتو ماهر

مزدی دوز ماهر مانتو و چرخکار مانتو دوز با کار دائم نیازمندیم  گودرزی  09128131605
تلفن همراه: 09128131605

1 ماه پیش
تهران

تعدادی مزدی دوز ماهر

تعدادی مزدی دوز ماهر تمیز دوز جهت دوخت کاپشن و مانتوزنانه نیازمندیم 09336776964 و 55696450

1 ماه پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز  مانتو و زمستانه دوز  ماهر نیازمندیم  09192126396

1 ماه پیش
تهران

مزدی دوز ماهر مانتو - کار دائم

مزدی دوز ماهر مانتو کار دائم    مزد بالا تمیز دوز نیازمندیم 09121180780

1 ماه پیش
تهران

استخدام چرخکار ماهر مانتو دوز و مزدی دوز مانتو جهت همکاری در تهران

به نیروی چرخکار ماهر مانتو دوز و مزدی دوز مانتو جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: با اجرت بالا و کار دائم
تلفن: 09192961185

4 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز و مزدی دوز حرفه ای در تهران

به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز و مزدی دوز حرفه ای جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: با دستمزد بالا و جای خواب+ بیمه
تلفن: 88323563

1 ماه پیش
تهران

استخدام چرخکار مانتو دوز و مزدی دوز ماهر مانتو در تهران

به نیروی چرخکار مانتو دوز و مزدی دوز ماهر مانتو در تهران نیازمندیم. مزایا: با کار دائم
تلفن: 09128131605

1 ماه پیش
تهران

تعدادی چرخکار،زیگزال دوز و میاندوزکارخانم وآقا و مزدی دوز

تعدادی چرخکار،زیگزال دوز و میاندوزکارخانم وآقا و مزدی دوز(تریکو بچه گانه)نیازمندیم(محدوده بهارستان) 09121386418ـ09121768695
تلفن همراه: 09121386418

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز پیراهن بچه گانه

مزدی دوز پیراهن بچه گانه با تعداد چرخ بالا نیازمندیم 09193057868
تلفن همراه: 09193057868

3 ساعت پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

مزدی دوز ماهر مانتو ترجیحا تعداد چرخ بالا تماس تا هفته 09123007943 66988561

3 ساعت پیش
تهران

خیاط مزدی دوز

# مــزدی دوز # اورکـت مردانـه شرکتــــی با تسویـه نقــــــدی نیازمندیـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ( محدوده 30متـــــــــری جــی ) 66965550
تلفن: 66965550

3 ساعت پیش
تهران

استخدام مزدی دوز مانتو - پالتو ( حوالی رسالت)

تعدادی مزدی دوز  مانتو و پالتو  (خانم و آقا ) (حوالی رسالت متروجانبازان) 09124440289و77459372

3 ساعت پیش
تهران

مزدی دوز ماهر نیازمندیم

به تعدادی مزدی دوز ماهر پوشاک کودک نیازمندیم 09124844671

5 روز پیش
تهران

استخدام مزدی دوز تریکو

مــــزدی دوز  تــــریکو نیازمندیم با کاردائم ، تیراژ بالا 09361817438
تلفن همراه: 09361817438

2 هفته پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز اسلش نیازمندیم تسویه نقدی 09127211060

2 هفته پیش
تهران

استخدام خیاط مزدی دوز بچه گانه

به تعدادی مزدی دوز بچه گانه نیازمندیم (حومه اسلامشهر) 09125340346

2 هفته پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز شومیز زنانه نیازمندیم (اسلامشهر) 09353320822

2 هفته پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز  نیازمدیم  محدوده شهرری تماس یکهفته 33376058

2 هفته پیش
تهران

مزدی دوز جهت تولید

مزدی دوز جهت تولید لباس زیرمردانه و زنانه محدوده بازار نیازمندیم 09124497451و55693256

2 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

 تعدادی مزدی دوز بارانی  با تسویه نقدی و کار دائم نیازمندیم  09122174291 ـ 33944215

2 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز بچه گانه در اسلامشهر

به تعدادی مزدی دوز بچه گانه جهت همکاری در اسلامشهر (تهران) نیازمندیم.
تلفن: 09125340346

3 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز پوشاک ورزشی نیازمندیم 09129250278

3 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز لباس عروس بچگانه نیازمندیم 09125472784
تلفن همراه: 09125472784

3 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز پوشاک ورزشی در تهران

به تعدادی مزدی دوز پوشاک ورزشی جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09129250278

3 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز پیراهن بچه گانه

مزدی دوز پیراهن بچه گانه با تعداد چرخ بالا وکارگرساده آقا با جای خواب نیازمندیم 09911201039
تلفن همراه: 09911201039

3 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

مـزدی دوز مـاهـر جهت  دوخت مانتو نیازمندیم  تماس 10 صبح ببعد(تسویه نقدی ) 09128393935

3 هفته پیش
تهران

تعدادی مزدی دوز جهت گان

به تعدادی مزدی دوز با تعداد کله چرخ بالا جهت دوخت گان نیازمندیم 09120768808

3 هفته پیش
تهران

خیاط مزدی دوز

مزدی دوز تک چرخه نیازمندیم بابت دوخت مانتو
تلفن همراه: 09195110736

3 هفته پیش
تهران

خیاط مزدی دوز

# مـــزدی دوز #   نیازمندیــــــــــــــــــــــــم 09122784472
تلفن همراه: 09122784472

3 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز پیراهن جعبه ای مردانه نیازمندیم 09373035161

3 هفته پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز تریکو زنانه نیازمندیم 55274811 09126797207

3 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز شلواردوز سنتی و کتان کلاسیک مردانه نیازمندیم 09373035161

3 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز پیراهن جعبه ای مردانه در تهران

به همکاری تعدادی مزدی دوز پیراهن جعبه ای مردانه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09373035161

4 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

مـزدی دوز مـاهـر  جهت دوخت مانتو  نیازمندیم (تسویه نقدی ) 09128393935

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز شلوار زنانه جهت همکاری در تهران

به یک نفر مزدی دوز شلوار زنانه جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09374341894

4 هفته پیش
تهران

خیاط مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز بچه گانه سارافون وتونیک نساجی نیازمندیم 66498727

4 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز مانتو و پالتو نیازمندیم تسویه نقدی   09011261080و55506976

4 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز شلوار بچه گانه

تعدادی مزدی دوز شلوار بچه گانه(لی و کتان) نیازمندیم تماس تایکهفته (مترو سعدی) 09124364265ـ33921227
تلفن همراه: 09124364265 تلفن: 33921227

4 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز تریکو

به تعدادی مزدی دوز تریکودوز زنانه جهت همکاری نیازمندیم (داخلی110 ) 22014349

4 هفته پیش
تهران

مزدی دوز جهت

مزدی دوز جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم  09357549156 و 55807884

4 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

مــزدی دوز تریکو محدوده کیانشهر نیازمندیم 09123178203
تلفن همراه: 09123178203

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز مانتو و پالتو در تهران

به همکاری تعدادی مزدی دوز مانتو و پالتو در تهران نیازمندیم.
تلفن: 55506976

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز زنانه کت و شومیز در تهران

به تعدادی مزدی دوز زنانه کت تک و شومیز تک جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 66476019

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز پوشاک زنانه در تهران

به تعدادی مزدی دوز پوشاک زنانه جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09362236120, 88981013

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز تریکو در محدوده کیانشهر تهران

به همکاری مزدی دوز تریکو در محدوده کیانشهر تهران نیازمندیم.
تلفن: 09123178203

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز جهت تولید لباس کار و صنعتی در تهران

به یک نفر مزدی دوز جهت تولید انواع لباس کار و صنعتی در تهران نیازمندیم.
تلفن: 66465378

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز بچه گانه سارافون و تونیک نساجی در تهران

به همکاری تعدادی مزدی دوز بچه گانه سارافون و تونیک نساجی در تهران نیازمندیم.
تلفن: 66498727

4 هفته پیش
تهران

خیاط بیرون بر و مزدی دوز

خیاط بیرون بر و مزدی دوز لباس مجلسی، شومیز و مانتو نیازمندیم 09124305039

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز جهت تریکو ورزشی در تهران

به مزدی دوز حرفه ای جهت تریکو ورزشی در تهران نیازمندیم.
تلفن: 44558736, 09387070129

1 ماه پیش
تهران

تعدادی مزدی دوز تریکوبچه گانه با تیراژبالا نیازمندیم 09120164685

تعدادی مزدی دوز تریکوبچه گانه با تیراژبالا نیازمندیم 09120164685

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز تریکو زنانه نیازمندیم  مزد توافقی ـ تسویه نقدی  09126582548 ـ 66402167

1 ماه پیش
تهران

استخدام خیاط مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز  جهت کارمانتو  نیازمندیم  88342145

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

مزدی دوز جهت پوشاک  بچه گانه ، مانتو و تونیک نساجی تعدادچرخ بالا نیازمندیم 09127040045
تلفن همراه: 09127040045

1 ماه پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز بیرون بر نیازمندیم 55594622

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز تریکو زنانه   و زیگزاگدوز نیازمندیم  (ساکن تهران ) 09353057919 ـ 09359666302

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز ماهر لباس مجلسی در تهران

به تعدادی مزدی دوز ماهر لباس مجلسی جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09191047038

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز با تجربه مانتو شلوار اداری

مزدی دوز  با تجربه مانتو شلوار اداری باکیفیت دوخت بالا نیازمندیم 88344085
تلفن: 88344085

1 ماه پیش
تهران

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز شلواراسلش ویک جوان‎فعال فوری نیازمندیم  (داشتن میاندوز الزامیست) 09128342917و33776022

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز تریکو

شرکت معتبر تولیدی پوشاک از مزدی دوز تریکو دعوت به همکاری می نماید 09108635955

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز ماهر جهت دوخت مانتو در تهران

به مزدی دوز ماهر جهت دوخت مانتو با تسویه نقدی در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09128393935

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز ماهر جهت کار مانتو و پالتو در تهران

به مزدی دوز ماهر جهت کار مانتو و پالتو در تهران نیازمندیم.
تلفن: 88830981

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز با مزد عالی و تسویه نقدی در تهران

به تعدادی مزدی دوز با مزد عالی و تسویه نقدی در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09389773200

1 ماه پیش
تهران

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز با تسویه هفتگی نیازمندیم 09127754721 و 40553439

1 ماه پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز شلوار اسلش

تعدادی مزدی دوز شلوار اسلش ویک جوان فعال فوری نیازمندیم داشتن چرخ الزامیست 09128342917و33776022

1 ماه پیش
تهران

استخدام چرخکار و مزدی دوز لباس مجلسی ـ چهارراه ولیعصر

به تعدادی چرخکار و مزدی دوز ماهر لباس مجلسی نیازمندیم (چهارراه ولیعصر) 09196789371
تلفن همراه: 09196789371

1 ماه پیش
تهران

تعدادی مزدی دوز تریکو

تعدادی مزدی دوز تریکو نیازمندیم 02155009050 0936  6607942

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز جهت کار در تهران

به تعدادی مزدی دوز با تسویه هفتگی جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 40553439, 09127754721

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری نیروی مزدی دوز برای یک تولیدی مانتو در همدان

به نیروی مزدی دوز برای یک تولیدی مانتو در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09188113107, 09372153507

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز  شلوار لی زنانه نیازمندیم ( محدوده چهاردانگه ) 09122382411

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز کاپشن وپائیزه(زنانه) نیازمندیم( جمهوری امیراکرم ) 09125169240

1 ماه پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز هودی وشلوارچرم ودرس نیازمندیم فقط تهران 09106981995و09394013535

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز مانتو اسپرت و مجلسی در تهران

به تعدادی مزدی دوز مانتو اسپرت و مجلسی جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 55776564

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز مانتو و پالتو در تهران

به تعداد مزدی دوز مانتو و پالتو با تعداد چرخ بالا در تهران نیازمندیم.
تلفن: 88324251, 88141812

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی نیروی مزدی دوز برای کار تریکو در تهران

از تعدادی نیروی مزدی دوز تریکو در تهران دعوت به همکاری می نماییم.
تلفن: 09366607942, 02155009050

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز مانتو ساده، چرخکار و وردست در همدان

به مزدی دوز مانتو ساده، چرخکار و وردست چرخکار جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09189094169

1 ماه پیش
همدان

دعوت به همکاری مزدی دوز شلوار لی زنانه در محدوده چهاردانگه

به تعدادی مزدی دوز شلوار لی زنانه جهت همکاری در محدوده چهاردانگه(استان تهران) نیازمندیم.
تلفن: 09122382411

1 ماه پیش
تهران

استخدام چرخکار و مزدی دوز لباس مجلسی

به تعدادی چرخکار و مزدی دوز ماهر لباس مجلسی نیازمندیم (چهارراه ولیعصر) 09196789371
تلفن همراه: 09196789371

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز  آشنا به 5 تیکه نوزادی نیازمندیم 09121998589
تلفن همراه: 09121998589

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز محدوده کرج

تعدادی مزدی دوز مانتو ( محدوده کرج ) نیازمندیم 09216925223

1 ماه پیش
تهران

استخدام چرخکار مانتو و مزدی دوز با یک چرخ در محدوده هرویِ تهران

به چرخکار مانتو پاره وقت و مزدی دوز با یک چرخ در محدوده هرویِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 09197081176

1 ماه پیش
تهران

تعدادی مزدی دوز کاپشن زنانه

تعدادی مزدی دوز کاپشن زنانه نیازمندیم اجرت بالا تسویه نقدی 09126086974 88972823

1 ماه پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار و مزدی دوز لباس مجلسی در تهران

به تعدادی چرخکار و مزدی دوز ماهر لباس مجلسی جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09196789371

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز و شاگرد در شهرک ولیعصرِ همدان

به تعدادی مزدی دوز خانم و شاگرد جهت کار مانتو واقع در شهرک ولیعصر همدان نیازمندیم.
تلفن: 09308125696

1 ماه پیش
همدان

دعوت به همکاری مزدی دوز لباس مجلسی جهت کار در تهران

به تعدادی مزدی دوز لباس مجلسی جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 66978418

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز پالتو وبارانی جهت کار در تهران

به تعدادی مزدی دوز پالتو وبارانی تمیزدوز جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09128142439

1 ماه پیش
تهران

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز تریکوبچه گانه تیراژبالا تسویه نقدی نیازمندیم 09123754395و55590170

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز کاپشن زنانه

مزدی دوز کاپشن زنانه  نیازمندیم  تسویه نقدی درجا 09122001448
تلفن همراه: 09122001448

1 ماه پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز و چرخکار با اجرت بالا نیازمندیم 09229510545

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

 تعدادی مزدی دوز بارانی  با تسویه نقدی و کار دائم نیازمندیم  09382400286 ـ 33944215

1 ماه پیش
تهران

تعدادی مزدی دوز مانتو

تعدادی مزدی دوز مانتو نیازمندیم (تسویه نقدی) (کار دائم) (تماس10 تا 21) 09902327257و09191172561

1 ماه پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز نیازمندیم..

به تعدادی مزدی دوز کاپشن.با اجرت بالا وتصویه نقدی نیازمندیم
تلفن همراه: 09120268780

1 ماه پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز و بیرون بر مانتو و کاپشن نیازمندیم 09199257064

1 ماه پیش
تهران

کارگاه مزدی دوز حرفه ای هودی و سوئیشرت زنانه نیازمندیم

به یک کارگاه مزدی دوز حرفه ای هودی و سوئیشرت زنانه نیازمندیم 09039779914
تلفن همراه: 09039779914

1 ماه پیش
تهران

مزدی دوز و چرخکار ماهر شومیز ومانتو

به مزدی دوز و چرخکار ماهر جهت دوخت شومیز ومانتو نیازمندیـــم (تسویه نقدی) 09125761736 77258138

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز تریکو مردانه

تعدادی مزدی دوز تریکومردانه تی شرت و  شلوار اسلش ( تماس تا یکهفته ) نیازمندیم 09196226236

1 ماه پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز بالای10 چرخ نیازمندیم 09196081362 09123146722

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

مزدی دوز ماهر بیرون بر کاپشن و پالتو نیازمندیم تماس تا یک هفته  09195177832
تلفن همراه: 09195177832

1 ماه پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز شومیز (حریر) نیازمندیم محدوده اسلامشهر

به تعدادی مزدی دوز شومیز (حریر) نیازمندیم محدوده اسلامشهر اطاعتی 09198778477

1 ماه پیش
تهران

خیاط برون بر مزدی دوز

# به تعدادی # مزدی دوز تریکــو  نیازمندیــــــــم 66965814
تلفن: 66965814

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز مانتو در تهران

به تعدادی مزدی دوز مانتو جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 88342145

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز جهت پوشاک بچه گانه به صورت کار دائم در تهران

به تعدادی مزدی دوز جهت پوشاک بچه گانه به صورت کار دائم در تهران نیازمندیم.
تلفن: 66477276

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز شومیز در اسلامشهر

به تعدادی مزدی دوز شومیز (حریر) جهت همکاری در محدوده اسلامشهر (استان تهران) نیازمند است.
تلفن: 09198778477

1 ماه پیش
تهران

مزدی دوز مانتو

مزدی دوز مانتو با تسویه نقدی نیازمندیم 09109008707

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز مانتو در تهران

به نیروی مزدی دوز مانتو جهت کار در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09191554045

1 ماه پیش
تهران

مزدی دوز مانتو

مزدی دوز مانتو نیازمندیم 09191554045

1 ماه پیش
تهران

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز شلوار  اسلش فوری نیازمندیم  33776022 09128342917

1 ماه پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز مانتو و پالتو نیازمندیم (تسویه نقدی) 0912 5402841

1 ماه پیش
تهران

همکاری با مـزدی دوز تریکـو

همکاری با مـزدی دوز تریکـو 09108635955

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز شلوار پارچه ای

تعدادی مزدی دوز  شلوار زنانه (پارچه ای) و هودی و سوئی شرت نیازمندیم 02636637566 09128840911
تلفن همراه: 09128840911 تلفن: 02636637566

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز لباس مجلسی زنانه (ماهر) ـ چهارراه ولیعصر

مزدی دوز لباس مجلسی زنانه ( ماهر ) نیازمندیم چهارراه ولیعصر 09196789371
تلفن همراه: 09196789371

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز و چرخکار در تولیدی مانتو چنار

تولیدی مانتو چنار واقع در زنجان به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز و مزدی دوز خانم یا آقا نیازمند است.
تلفن: 09191699288

4 هفته پیش
زنجان

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز تریکو مردانه در تهران

به همکاری تعدادی مزدی دوز تریکو مردانه تمیز دوز با تسویه نقدی در تهران نیازمندیم. (تماس تایکهفته)
تلفن: 09127044598

4 هفته پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز سویشرت شلوار زنانه ( ست دوز ) نیازمندیم محدوده افسریه                09350761595 09120886057

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز مانتودوز ، پالتودوز و شومیز دوز زنانه با تیراژ بالا و کاردائم و تسویه نقدی  نیازمندیم 09378300710

1 ماه پیش
تهران

بیرون بر مزدی دوز

# یک شرکت معتبـر # به تعدادی مزدی دوز پیراهـن فرنگــی تک جیب و دو جیب دوز  نیازمندیـــــــــــم  ( مزد نقدی تسویه هفتگی ) 66965550
تلفن: 66965550

1 ماه پیش
تهران

استخدام چرخکار، مزدی دوز و وردست جهت یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی چرخکار و مزدی دوز(زیرچرخی) و وردست چرخکار(خانم) با تسویه نقدی در محیطی کاملا سالم نیازمند است.
تلفن: 09056184755

3 هفته پیش
همدان

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز در شهر ری تهران

به تعدادی مزدی دوز جهت همکاری در شهر ری (تهران) نیازمندیم. (تماس تا یک هفته)
تلفن: 33376058

3 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز جهت کار در تهران

به تعدادی مزدی دوز اسلش (با تسویه نقدی) جهت همکاری در تهران نیازمندیم.  
تلفن: 09127211060

3 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

مزدی دوز جهت پوشاک  بچه گانه  ،  مانتو و تونیک نساجی تعدادچرخ بالا نیازمندیم 66279630
تلفن: 66258376

3 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز حرفه ای جهت پوشاک تریکو در تهران

به تعدادی مزدی دوز حرفه ای جهت پوشاک تریکو زنانه جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: با تسویه نقدی
تلفن: 09195535194

3 هفته پیش
تهران

استخدام برشکار، چرخکار و مزدی دوز جهت یک تولیدی پوشاک در گیلان

یک تولیدی پوشاک در صومعه سرا (گیلان) به برشکار ماهر، چرخکار و مزدی دوز ( مانتو، شلوار و شومیز) نیازمند است.
تلفن: 09376375282

3 هفته پیش
رشت

استخدام مزدی دوز جهت پیراهن بچه گانه و کارگر ساده در تهران

به مزدی دوز پیراهن بچه گانه با تعداد چرخ بالا و کارگر ساده آقا با جای خواب در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09911201039

3 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری نیروی مزدی دوز بارانی با تسویه نقدی در تهران

به تعدادی نیروی مزدی دوز بارانی با تسویه نقدی و کار دائم جهت همکاری در تهران نیزمندیم.
تلفن: 09122174291, 33944215

3 هفته پیش
تهران

به تعدادی مزدی دوز

# به تعدادی مزدی دوز # پوشاک زنانـه نیازمندیــم 09362236120 88   98   10   13
تلفن همراه: 09362236120

4 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز شومیز  مجلسی زنانه نیازمندیم  تسویه نقد کاردائم تیراژبالا   55150054

4 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز در جاه ساوه

به تعدادی مزدی دوز شب عیدی و کاپشن بچه گانه نیازمندیم تسویه نقدی محدوده تهران جاده ساوه اسلامشهروحومه 09037643033

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز کاپشن بچه گانه در تهران

به تعدادی مزدی دوز کاپشن بچه گانه جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: تسویه نقدی
تلفن: 09037643033

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز ماهر تریکوی دخترانه در تهران

به تعدادی مزدی دوز ماهر تریکوی دخترانه جهت همکاری در تهران نیازمندیم.  
تلفن: 33324169

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز تریکوی زنانه در محدوده اسلامشهر

به تعدادی مزدی دوز تریکوی زنانه با تعداد چرخ بالا جهت همکاری در محدوده اسلامشهر تهران نیازمندیم.  
تلفن: 09126797207, 55274811

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز تریکو خانم در محدوده یافت آباد تهران

به تعدادی مزدی دوز تریکو (خانم) جهت همکاری در تهران نیازمندیم. خطی 100
تلفن: 09125676398, 66205528

4 هفته پیش
تهران

استخدام مزدی دوز تریکو حوالی یافت آباد

تعدادی مزدی دوز خانم تریکو خطی 100 نیازمندیم  یافت آباد ـ شهرک صاحب زمان 09125676398    66205528
تلفن همراه: 09125676398 تلفن: 66205528

4 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی وسط کار خانم یا آقا و مزدی دوز تریکو دخترانه در تهران

به تعدادی وسط کار (خانم یا آقا) و مزدی دوز تونیک تریکو دخترانه جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09035896924

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز شلوار بچه گانه در تهران

به تعدادی مزدی دوز شلوار بچه گانه لی و کتان جهت همکاری در تهران نیازمندیم. (تماس تا یک هفته)
تلفن: 09124364265, 33921227

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز تریکو بچه گانه در تهران

به تعدادی مزدی دوز تریکو بچه گانه جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: با تیراژ بالا
تلفن: 09120164685

1 ماه پیش
تهران

استخدام خیاط، مزدی دوز و بیرون بر بچه گانه جهت همکاری در تهران

به نیروی خیاط، مزدی دوز و بیرون بر بچه گانه جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: تسویه نقدی
تلفن: 09335110433, 55152415

1 ماه پیش
تهران

استخدام خیاط بیرون بر و مزدی دوز لباس مجلسی و شومیز در تهران

به نیروی خیاط بیرون بر و مزدی دوز لباس مجلسی، شومیز و مانتو جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09124305039

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز ماهر جهت دوخت پوشاک زنانه در تهران

به تعدادی مزدی دوز ماهر با تعدادی چرخ بالا جهت دوخت پوشاک زنانه با تیراژ بالا در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09121222931

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز با تجربه مانتو شلوار اداری در تهران

به مزدی دوز با تجربه مانتو شلوار اداری با کیفیت دوخت بالا جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 88344085

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز تریکو زنانه با تعداد چرخ بالا و کیفیت دوخت استاندارد نیازمندیم  66402167 ـ 66969172

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری نیروی مزدی دوز برای یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو اسپورت در همدان به دو نفر نیروی مزدی دوز خانم یا آقا، با تسویه هفتگی، کار دائم جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09188113107, 09372153507

1 ماه پیش
همدان

استخدام خیاط مزدی دوز

تعدادی مــزدی دوز  شـومیـز و سـارافـون زنانه   با تعداد چرخ بالا نیازمندیم  66417989

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز تریکو زنانه جهت همکاری در تهران

به تعدادی مزدی دوز تریکو زنانه جهت همکاری در تهران نیازمندیم. شرایط: با تعداد چرخ بالا و کیفیت دوخت استاندارد
تلفن: 66969172, 66402167

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز کاپشن و پائیزه زنانه در تهران

به همکاری تعدادی مزدی دوز کاپشن و پائیزه زنانه در تهران نیازمندیم. متقاضیان میتوانند با شماره درج شده در آگهی تماس حاصل نمایند
تلفن: 09125169240

1 ماه پیش
تهران

بیرون بر مزدی دوز

# مـزدی دوز # لبـاس کـار با تعداد بالای 10 چرخ تسویه نقدی ، با کار دائم  از 20 تا 35 هـــــــــــزار ( محدوده 30 متـــــــری جــــــــی ) 66965550
تلفن: 66965550

1 ماه پیش
تهران

استخدام میاندوز کار و زیگزالدوز خانمو مزدی دوز

میاندوز کار و زیگزالدوز خانم و مزدی دوز جهت دوخت لباس زیر زنانه منطقه جمهوری  09129474187
تلفن همراه: 09129474187

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز شومیز زنانه در اسلامشهر

به همکاری مزدی دوز شومیز زنانه در اسلامشهر نیازمندیم. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09353320822

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز کت وشومیز زنانه

یک شرکت معتبر مزدی دوز کت وشومیز زنانه و... نیازمنداست(تماس تایکهفته) 09125186365
تلفن همراه: 09125186365 تلفن: 66959975

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز شومیز و سارافون زنانه در تهران

به تعدادی مزدی دوز شومیز و سارافون زنانه با تعدادی چرخ بالا جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 66417989

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز  تریکو زنانه با تعداد چرخ بالا  نیازمندیم (تماس یکهفته ) 66401318 

1 ماه پیش
تهران

تعدادی مزدی دوز

# تعدادی مزدی دوز # فوق العاده ماهر جهت دوخت ودوز  لباس تریکوی بچه گانه نیازمندیم  09125039267
تلفن همراه: 09125039267

1 ماه پیش
تهران

استخدام چرخکار و مزدی دوز خانم جهت یک تولیدی در زنجان

یک تولیدی مانتو واقع در محدوده امیر کبیرِ زنجان به چرخکار و مزدی دوز خانم جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09195242294

1 ماه پیش
زنجان

استخدام خیاط مزدی دوز

کارگاه مزدی دوز زنانه  حوالی رباط کریم نیازمندیم  بازار تهران  55814594 کارگاه رباط کریم 09198196245

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز  با تعداد چرخ بالا جهت کار تریکو  زنانه نیازمندیم (تماس یکهفته ) 66958178 

1 ماه پیش
تهران

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز  چـرم و سوئیت مانتــو   شلوار باتعداد چـرخ بالا (تمیزدوز)  تهران جمهوری نیازمندیم 09037192018 09213942964
تلفن همراه: 09213942964 تلفن: 66415870

1 ماه پیش
تهران

استخدام چرخکار، زیگزالدوز و مزدی دوز در محدوده سه راه آدرانِ تهران

به یک اکیپ چرخکار، زیگزالدوز (خانم) و مزدی دوز جهت دوخت شلوار اسلش در محدوده سه راه آدرانِ تهران نیازمندیم. (با کار دایم)
تلفن: 56867728, 09127075872

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز تریکو در تهران

به تعدادی مزدی دوز تریکو جهت همکاری در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 66965814

1 ماه پیش
تهران

استخدام مزدی دوز کت وشومیز زنانه

یک شرکت معتبر مزدی دوز کت وشومیز زنانه و... نیازمنداست(تماس تایکهفته) 09125186365 66959975
تلفن همراه: 09125186365 تلفن: 66959975

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری چند نفر مزدی دوز شلوار اسلش در همدان

به چند نفر مزدی دوز شلوار اسلش از اجرت 5 هزار تومان به بالا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09180113439

1 ماه پیش
همدان

دعوت به همکاری مزدی دوز مانتو و پالتو زنانه در زنجان

به تعدادی مزدی دوز مانتو و پالتو زنانه جهت همکاری در زنجان نیازمندیم. مزایا: با تسویه نقدی و کار دائم
تلفن: 091984492450

1 ماه پیش
زنجان

دعوت به همکاری تعدادی خیاط مزدی دوز و تریکو کار تمیز دوز در تهران

به تعدادی خیاط مزدی دوز و تریکو کار تمیز دوز جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: با مزد خوب متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 66989704, 55590295, 33920655

3 هفته پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، چرخکار، مزدی دوز در محدوده میدان خراسان تهران

به زیگزال دوز، چرخکار، مزدی دوز خانم جهت تیشرت مردانه در محدوده میدان خراسان تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09351902013

3 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی بسته بند، زیگزاگ دوز، میاندوزکار و مزدی دوز در تهران

به تعدادی بسته بند، زیگزاگ دوز، میاندوزکار با بیمه و مزدی دوز جهت همکاری در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 55374650

1 ماه پیش
تهران

استخدام چرخکار و مزدی دوز ماهر خانم و آقا در تهران

به چرخکار ماهر مجلسی دوز زنانه ماهر خانم و آقا و مزدی دوز در تهران نیازمندیم. (تماس تا یکهفته) متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 88199923, 09104936283

3 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز مانتو و کاپشن با تیراژ بالا در تهران

به یک نفر مزدی دوز مانتو و کاپشن تمیز دوز با کار دائم، تیراژ بالا و تسویه نقدی جهت همکاری در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09120125804

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز ماهر مانتو در تهران

به همکاری مزدی دوز ماهر مانتو با کار دائم و مزد بالا (تمیز دوز) در تهران نیازمندیم. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09121180780

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز کاپشن در تهران

به همکاری تعدادی مزدی دوز کاپشن با کار دائم در تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09216854079

3 روز پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز ماهر پوشاک کودک در تهران

به تعدادی مزدی دوز ماهر پوشاک کودک جهت همکاری در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 09124844671

2 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز لباس عروس بچه گانه در تهران

به همکاری تعدادی مزدی دوز لباس عروس بچه گانه در تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09125472784

3 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز جهت پوشاک بچه گانه، مانتو و تونیک در تهران

به مزدی دوز جهت پوشاک بچه گانه، مانتو و تونیک نساجی با تعداد چرخ بالا در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 66279630

3 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز سوئیشرت و شلوار زنانه در جمهوریِ تهران

به تعدادی مزدی دوز سوئیشرت و شلوار زنانه جهت همکاری در جمهوریِ تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09185281510

4 هفته پیش
تهران

استخدام تعدادی نیروی چرخکار، مزدی دوز، وردست، شاگرد ساده در همدان

به تعدادی چرخکار مانتودوز به صورت زیر چرخی و تعدادی مزدی دوز به صورت تکمیلی و تعدادی وردست چرخکار و شاگرد ساده و دکمه مادگی زن و اتو تکمیلی زن خانم یا آقا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09183188984

4 هفته پیش
همدان

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز شومیز مجلسی زنانه در تهران

به تعدادی مزدی دوز شومیز مجلسی زنانه با تسویه نقد، کار دائم و تیراژ بالا جهت همکاری در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نماند.
تلفن: 55150054

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز جهت همکاری در تهران

به تعدادی مزدی دوز با تعداد کله چرخ بالا جهت دوخت گان در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرابط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09120768808

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز تریکو بچه گانه در تهران

به همکاری مزدی دوز تریکو بچه گانه در تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 55807884, 09357549156

4 هفته پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز و چرخکار تریکو در تهران

به همکاری مزدی دوز و چرخکار تریکو در تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09147077889

4 هفته پیش
تهران

استخدام نیروی الگوساز ماهر، کنترل کیفیت و مزدی دوز در تهران

یک تولیدی معتبر پوشاک زنانه در تهران جهت تکمیل کادر خود به یک نفر الگوساز ماهر مسلط به نرم افزار و یک نفر نیروی کنترل کیفیت و تعدادی مزدی دوز ماهر نیازمند است.
تلفن: 09120243518

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز بیرون بر جهت شومیز و شلوار در تهران

به یک نفر مزدی دوز بیرون بر جهت شومیز و شلوار در تهران نیازمندیم. مزایا: با تعداد چرخ بالا – تیراژ بالا و کار دائمی
تلفن: 09122065194

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز کاپشن با اجرت توافقی در تهران

به یک نفر مزدی دوز کاپشن با اجرت توافقی و تسویه هفتگی جهت همکاری در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09904425600, 66466468

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری مزدی دوز جهت پوشاک زنانه در تهران

به مزدی دوز با حداقل 5 کله چرخ جهت پوشاک زنانه در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09124064665

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز ماهر پوشاک زنانه در تهران

به تعدادی مزدی دوز ماهر پوشاک زنانه با تعداد چرخ بالا جهت همکاری در تهران نیازمندیم. مزایا: کار دائم و قیمت توافقی (تماس تا یک هفته)
تلفن: 09121211934, 09121029261

1 ماه پیش
تهران

دعوت به همکاری تعدادی مزدی دوز کاپشن در محدوده کیانشهر تهران

به همکاری تعدادی مزدی دوز کاپشن در محدوده کیانشهر تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 33603797

1 ماه پیش
تهران
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده