استخدام خیاط زیگزاگ دوز

استخدام خیاط زیگزاگ دوز، استخدام خیاط زیگزاگ دوز همشهری، آگهی امروز، نیاز به خیاط زیگزاگ دوز، اردیبهشت 1400

استخدام زیگزال دوز، وسط کار و خیاط تیشرت زنانه در تهران

به یک نفر زیگزال دوز، وسط کار و خیاط تیشرت زنانه و  با تسویه هفتگی در تهران (محل کار:محدوده مترو خزانه) نیازمندیم.
تلفن: 55068573

4 ساعت پیش
تهران

استخدام میاندوزکار، زیگزال دوز و وسط کار در محدوده نازی آباد تهران

به یک نفر میاندوزکار، زیگزال دوز و وسط کار در تهران (محل کار:محدوده نازی آباد) نیازمندیم.
تلفن: 09122832330

4 ساعت پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار و وسط کار در تهران

به تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار و وسط کار خانم یا آقا در تهران (محل کار:محدوده نبرد جنوبی) نیازمندیم.
تلفن: 33435594

4 ساعت پیش
تهران

استخدام زیگزاگ دوز و وسط کار خانم جهت یک تولیدی پوشاک در محدوده جمهوری تهران

یک تولیدی پوشاک در محدوده جمهوری تهران جهت تکمیل کادر خود به زیگزاگ دوز و وسط کار (خانم) نیازمند است.
تلفن: 09121301955

4 ساعت پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز خانم و وسط کار با تسویه هفتگی در تهران

به زیگزال دوز خانم و وسط کار با تسویه هفتگی در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09915663431

7 ساعت پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، چرخکار، وسط کار در محدوده میدان خراسانِ تهران

به زیگزال دوز، چرخکار، وسط کار جهت تیشرت مردانه در محدوده میدان خراسانِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 09351902013

7 ساعت پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز در تولیدی پوشاک کانی راش

 تولیدی پوشاک کانی راش در تهران از تعدادی زیگزال دوز تریکو مردانه دعوت به همکاری می نماید . با حقوق فوق العاده مناسب و بیمه
تلفن: 55188760

7 ساعت پیش
تهران

استخدام میاندوزکار و زیگزال دوز خانم جهت دوخت لباس زنانه در تهران

به میاندوزکار و زیگزال دوز (خانم) جهت دوخت لباس زنانه در محدوده جمهوری تهران نیازمندیم.
تلفن: 09129474187

7 ساعت پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار، میاندوز و زیگزال دوز در محدوده بازار تهران

به تعدادی چرخکار، میاندوز و زیگزال دوز جهت همکاری در محدوده بازار تهران نیازمندیم. ساعات کاریک 9 تا 19
تلفن: 09123156279

7 ساعت پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز تریکو ماهر خانم در حوالی مترو علی آباد تهران

به تعدادی زیگزال دوز تریکو ماهر (خانم) جهت کار در حوالی مترو علی آباد تهران نیازمندیم.
تلفن: 09120932503

7 ساعت پیش
تهران

استخدام چرخکار کمرکش و زیگزاگ دوز خانم و آقا جهت شلوار مردانه در تهران

به دو نفر چرخکار کمرکش و زیگزاگ دوز (خانم و آقا) جهت شلوار مردانه در محدوده میدان خراسان تهران نیازمندیم.
تلفن: 09127334950

7 ساعت پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز و میاندوزکار خانم یا آقا در تهران

به تعدادی زیگزال دوز و میاندوزکار خانم یا آقا در تهران (محل کار:محدوده مترو مولوی) نیازمندیم.
تلفن: 09359036274

10 ساعت پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز ماهر جهت تیشرت مردانه در تهران

به یک نفر زیگزال دوز ماهر جهت تیشرت مردانه در تهران (محل کار: حوالی میدان محمدیه) نیازمندیم.
تلفن: 55625348

10 ساعت پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز در حوالی میدان خراسان تهران

به تعدادی زیگزال دوز با تسویه نقدی خطی 80 در تهران (محل کار:حوالی میدان خراسان) نیازمندیم.
تلفن: 09199514851

10 ساعت پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز و وسط کار جهت تریکو مردانه در تهران

به تعدادی زیگزال دوز و وسط کار جهت تریکو مردانه با تسویه هفتگی در تهران (محل کار:حوالی خیابان منصور) نیازمندیم.
تلفن: 09354456110

16 ساعت پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، میاندوزکار و وسط کار جهت تریکو بچه گانه در شهر ری

به یک نفر زیگزال دوز، میاندوزکار و وسط کار جهت تریکو بچه گانه با تسویه هفتگی، اسکان و تیراژ بالا در شهر ری نیازمندیم.
تلفن: 09123909365

16 ساعت پیش
شهر ری

استخدام چند رده شغلی در شرکت بهپوشان

شرکت بهپوشان در تهران (محل کار:محدوده خیابان جمهوری) جهت تکمیل کادر خود به چرخکار، میاندوزکار، زیگزال دوز و وسط کار خانم یا آقا با حقوق و مزایای مناسب نیازمند است.
تلفن: 09127303007

16 ساعت پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز، راسته دوز، میاندوزکار و وسط کار در تهران

به تعدادی زیگزال دوز، راسته دوز، میاندوزکار و وسط کار واقع در تهران (محل کار:محدوده جمهوری) نیازمندیم.
تلفن: 09192967083

16 ساعت پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار و نیروی ساده برای همکاری در قم

به تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار و نیروی ساده (خانم) جهت بسته بندی در محیطی کاملا زنانه برای همکاری در قم نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09214312095, 38759981

19 ساعت پیش
قم

استخدام چرخکار و زیگزال دوز جهت تیشرت مردانه در تهران

به یک نفر چرخکار و زیگزال دوز جهت تیشرت مردانه با تسویه هفتگی در تهران (محل کار:چهارراه سیروس) نیازمندیم.
تلفن: 09124483855

دیروز
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم جهت یک تولیدی تریکو در همدان

یک تولیدی تریکو در همدان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزال دوز ماهر (خانم) نیازمند است.
تلفن: 09184403780

دیروز
همدان

استخدام نیروی زیگزال دوز و چرخکار جهت تیشرت مردانه در البرز

به نیروی زیگزال دوز و چرخکار جهت تیشرت مردانه در البرز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند ظرف مدت یک هفته با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09108446191

دیروز
کرج

استخدام زیگزال دوز و راسته دوز جهت تولیدی ورزشی در تهران

یک تولیدی ورزشی در تهران به یک نفر زیگزال دوز و راسته دوز نیازمند است.
تلفن: 66456482

دیروز
تهران

استخدام زیگزال دوز و میاندوزکار خانم یا آقا در حوالی نواب تهران

به یک نفر زیگزال دوز و میاندوزکار خانم یا آقا با مزد خوب و تسویه هفتگی در تهران (محل کار:حوالی نواب) نیازمند است.
تلفن: 09120904827

دیروز
تهران

استخدام زیگزال دوز مسلط به میاندوزکاری جهت تریکو شلوار در تهران

به یک نفر زیگزال دوز مسلط به میاندوزکاری جهت تریکو شلوار زنانه در تهران (محل کار:جمهوری) نیازمندیم.
تلفن: 66176320

دیروز
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز و چرخکار ماهر در محدوده نازی آباد تهران

به تعدادی زیگزال دوز و چرخکار ماهر خانم یا آقا با حقوق توافقی در تهران (محل کار:محدوده نازی آباد) نیازمندیم.
تلفن: 09195959757

دیروز
تهران

استخدام زیگزاگ دوز، میاندوزکار و راسته دوز کار خانم در مشهد

به افراد (خانم) واجد شرایط زیر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 زیگزاگ دوز 3 نفر
تلفن: 09152114952

دیروز
مشهد

استخدام چرخکار و زیگزال دوز حرفه ای جهت تولیدی تریکو در تهران

یک تولیدی تریکو در تهران (محل کار:محدوده فردوسی) به یک نفر چرخکار و زیگزال دوز حرفه ای نیازمند است.
تلفن: 09120888639, 66723902

دیروز
تهران

استخدام راسته دوز و زیگزال دوز ماهر و نیمه ماهر در تهران

به یک نفر راسته دوز و زیگزال دوز ماهر و نیمه ماهر در تهران (محل کار:محدوده پل حافظ) نیازمندیم.
تلفن: 09125224168, 66717369

دیروز
تهران

استخدام زیگزال دوز حرفه ای خانم و آقا جهت تولیدی تریکو در تهران

یک تولیدی تریکو واقع در تهران به همکاری زیگزال دوز حرفه ای خانم و آقا نیازمند است.
تلفن: 66751386

دیروز
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز جهت تولیدی تیشرت مردانه در تهران

یک تولیدی تیشرت مردانه واقع در تهران به تعدادی زیگزال دوز با تسویه نقدی نیازمند است.
تلفن: 55697995

دیروز
تهران

وسط کار

ب تعدادی وسط کاراقا یا خانوم نیازمندیم میدان ولیعصر با حقوق بالا+بیمه+سنوات
09125438827

2 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، کمک برشکار، چرخکار و وسط کار خانم در تهران

به زیگزال دوز، کمک برشکار، چرخکار و وسط کار خانم در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09125107546, 55596726

3 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار، راسته دوز و وسط کار در کمالشهر

به تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار، راسته دوز و وسط کار جهت همکاری در کمالشهر (البرز) نیازمندیم.
تلفن: 09309056119, 34708738

3 روز پیش
کرج

استخدام تعدادی زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار در محدوده امام حسین تهران

به تعدادی زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار ( خانم و آقا) جهت همکاری در محدوده میدان امام حسین تهران نیازمندیم.
تلفن: 36600468

3 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز تریکو جهت همکاری در محدوده میدان بهارستانِ تهران

به تعدادی زیگزال دوز تریکو (خانم یا آقا) جهت همکاری در محدوده میدان بهارستانِ تهران نیازمندیم.(تسویه هفتگی)متقاضیان واجد شرایط می توانند تا یک هفته با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09121762698

3 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، میاندوزکار و وسط کار در محدوده چهار راه استانبول تهران

به یک نفر زیگزال دوز، میاندوزکار ماهر و یک وسط کار خانم با کار دائم در محدوده چهار راه استانبول تهران نیازمندیم.
تلفن: 66761128

4 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و وسط کار جهت تولیدی پوشاک در تهران

یک تولیدی پوشاک در محدوده امین حضور تهران به یک نفر زیگزال دوز و وسط کار نیازمند است.
تلفن: 09385915263

4 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، میاندوزکار، چرخکار و وسط کار جهت تریکو در تهران

به یک نفر زیگزال دوز، میاندوزکار، چرخکار و وسط کار جهت تریکو در خیابان سعدی شمالی تهران نیازمندیم.
تلفن: 77623085

4 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز ماهر تریکو جهت کار در محدوده میدان فردوسی تهران

به یک نفر زیگزال دوز ماهر تریکو جهت کار در محدوده میدان فردوسی تهران نیازمندیم. مزایا: خطی 120 تومان
تلفن: 66759632

4 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار خانم، راسته دوز، زیگزاگ دوز، میاندوز و بردست در مشهد

به تعدادی چرخکار (خانم)، راسته دوز، زیگزاگ دوز و میاندوز و بردست جهت همکاری در محدوده میدان عدل خمینی مشهد (خراسان رضوی) نیازمندیم.
تلفن: 09158278869, 09156600190

5 روز پیش
مشهد

استخدام چرخکار تریکو، وردست زیگزال دوز و وسط کار آقا جهت تریکو مردانه در تهران

به نیروهای چرخکار تریکو ماهر، وردست زیگزال دوز و وسط کار (آقا) جهت تریکو مردانه در محدوده جمهوری تهران نیازمندیم.
تلفن: 66466162

5 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، چرخکار و وسط کار جهت همکاری در محدوده بهارستان تهران

به یک نفر زیگزال دوز، چرخکار و وسط کار جهت همکاری در محدوده بهارستان تهران نیازمندیم.
تلفن: 09197116460, 33952377

5 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز مسلط به راسته و وسط کار جهت همکاری در تهران

به تعدادی زیگزال دوز مسلط به راسته و وسط کار جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09301550276

5 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، چرخکار و وسط کار در محدوده میدان بهارستان تهران

به زیگزال دوز، چرخکار و وسط کار با درآمد بالا و تسویه هفتگی در محدوده میدان بهارستان تهران نیازمندیم.
تلفن: 09015196041

5 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار، اتوکار و زیگزال دوز جهت کادر تولیدی در تهران

به تعدادی چرخکار، اتوکار و زیگزال دوز جهت تکمیل کادر تولیدی در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09369549891, 77640486

5 روز پیش
تهران

استخدام راسته دوز تریکو و زیگزال میاندوزکار با حقوق خوب جهت پوشاک مردانه در تهران

به راسته دوز تریکو و زیگزال میاندوزکار ماهر با مزد بالا جهت پوشاک مردانه در محدوده فردوسی تهران نیازمندیم.
تلفن: 09128432295, 66713364

5 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز آقا جهت تی شرت مردانه در محدوده میدان محمدیه تهران

به  تعدادی زیگزال دوز (آقا) جهت تی شرت مردانه در محدوده میدان محمدیه تهران نیازمندیم.
تلفن: 09193772232

5 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار، زیگزال دوز، راسته دوز و میاندوزکار در محدوده طبرسی مشهد

به تعدادی چرخکار، زیگزال دوز، راسته دوز و میاندوزکار جهت کار تریکو دوزی در محدوده طبرسی شمالی مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09394306453

5 روز پیش
مشهد

استخدام زیگزال دوز و میاندوزکار جهت تولیدی زنانه در تهران

یک تولیدی زنانه در محدوده پیروزی صفا تهران به یک نفر زیگزال دوز و میاندوزکار نیازمند است.
تلفن: 09364470270, 36841576

6 روز پیش
تهران
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده