کاربده

استخدام خیاط و مشاغل مرتبط در اصفهان

استخدام خیاط و مشاغل مرتبط در اصفهان، آگهی استخدام خیاط و مشاغل مرتبط در اصفهان ، آگهی امروز، نیاز به خیاط و مشاغل مرتبط در اصفهان، استخدام خیاط و چرخکار در اصفهان

اپلیکیشن کاربده

استخدام تعدادی دوزنده و برشکار جهت تولیدی پوشاک در اصفهان

یک تولیدی پوشاک با محیطی امن و زنانه واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی دوزنده ماهر و نیمه ماهر و برشکار خانم بصورت تمام وقت و نیمه وقت نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09051487431, 32250210

3 روز پیش
اصفهان

استخدام تعدادی دوزنده ماهر و نیمه ماهر تریکودوز خانم در اصفهان

به تعدادی دوزنده ماهر و نیمه ماهر تریکودوز خانم جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 09136439072, 34574480

3 روز پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و وردست خانم جهت تولیدی مانتو در محدوده میدان احمدآبادِ اصفهان

یک تولیدی مانتو واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار و وردست خانم نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09131077741, 32286240

5 روز پیش
اصفهان

استخدام نیروی خانم جهت دوخت پرده و اتوکاری در محدوده خیابان لاهورِ اصفهان

به نیروی خانم جهت دوخت پرده و اتوکاری در محدوده خیابان لاهورِ اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09130323912, 32280638

5 روز پیش
اصفهان

استخدام دوزنده خانم جهت دوخت روکش صندلی ماشین در اصفهان

به دوزنده خانم جهت دوخت روکش صندلی ماشین (با چرخ راسته دوز) در اصفهان نیازمندیم. ساعت کار: 9 الی 14 حقوق: یک میلیون تومان+ اضافه کاری متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09139113319, 36611418

1 هفته پیش
اصفهان

استخدام تعدادی دوزنده جهت کارگاه تولیدی در اصفهان

یک کارگاه تولیدی واقع در محدوده ملک شهرِ اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی دوزنده ماهر و نیمه ماهر خانم و آقا نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09133285606

2 هفته پیش
اصفهان

استخدام تعدادی خیاط ماهر جهت دوخت مانتو در اصفهان

به تعدادی خیاط ماهر جهت دوخت مانتو در اصفهان نیازمندیم. با حقوق+ بیمه متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09138008798, 32202577

2 هفته پیش
اصفهان

استخدام تعدادی دوزنده، برشکار و وردست در یک تولیدی پوشاک

یک تولیدی پوشاک واقع در اصفهان به تعدادی دوزنده ماهر و نیمه ماهر، برشکار و وردست جهت همکاری نیازمند است.  
تلفن: 09162876578

3 هفته پیش
اصفهان

استخدام تعدادی خیاط ماهر جهت پرده دوزی در اصفهان

یک پرده دوزی با محیط کاملا زنانه واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی خیاط ماهر نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09130746552, 34452025

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و وردست و کارگر ساده جهت کار در اصفهان

به 10 نفر چرخکار و وردست و کارگر ساده جهت کار در اصفهان نیازمندیم. (تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع)
تلفن: 35723288, 09035902324

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی چرخکار ماهر، نیمه ماهر و وردست جهت کار در اصفهان

به تعدادی چرخکار ماهر، نیمه ماهر و وردست جهت همکاری در محیط زنانه در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 09923937980

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی چرخکار و وردست خانم جهت تولیدی مانتو در اصفهان

یک تولیدی مانتو واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار و وردست نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09131077741, 32286240

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام خیاط خانم جهت یک مزون در اصفهان

یک مزون واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به خیاط خانم نیازمند است. تماس با همراه متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09136015574, 36602954

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام دوزنده خانم و تریکودوز در محدوده فلکه رهنانِ اصفهان

به دوزنده ماهرو نیمه ماهر خانم و تریکودوز جهت همکاری در محدوده فلکه رهنانِ اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 09136439072, 37388196

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی چرخکار و وردست جهت واحد تریکودوزی در اصفهان

یک واحد تریکودوزی واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر و وردست نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09137415326

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم در محدوده خیابان کاوه اصفهان

به چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم (همراه با آموزش) جهت همکاری در محدوده خیابان کاوه اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 09930979818, 34621463

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام نیروی چرخکار و کمک چرخکار خانم جهت دوخت شلوار در اصفهان

به چرخکار و کمک چرخکار خانم جهت دوخت شلوار در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09359683917, 95010654

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام وردست خیاط و اتوکار خانم جهت کار در محدوده زینبیه اصفهان

به وردست خیاط و اتوکار (خانم) جهت محیطی کاملا زنانه در اصفهان نیازمندیم.
تلفن: 09365956869, 35662211

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام دوزنده ماهر و وردست جهت تولیدی پوشاک زنانه در محدوده سروشِ اصفهان

یک تولیدی پوشاک زنانه واقع در محدوده سروشِ اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی دوزنده ماهر و وردست نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09162102048

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی چرخکار ماهر و وردست جهت تریکو در اصفهان

به تعدادی چرخکار ماهر و وردست جهت تریکو در اصفهان نیازمندیم. با تسویه هفتگی متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09139249344

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی دوزنده تمام وقت جهت دوخت شلوار در اصفهان

به تعدادی دوزنده ماهر تمام وقت جهت دوخت شلوار در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 09133697357

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام خیاط، رویه کوب و نجار جهت تولیدی مبل در اصفهان

یک تولیدی مبل واقع در محدوده خیابان امام رضا اصفهان جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند. 1 خیاط
تلفن: 09132171520

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام خیاط، دوردوزکار تشک، جوشکار و رویه کوب تاج تخت در اصفهان

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند. 1 خیاط
تلفن: 09133166019

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم جهت کار در اصفهان

به تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم با محیط کاملا امن و زنانه جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09301285582, 09172481518, 09138180512

1 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی وردست و چرخکار جهت کارگاه تولیدی در اصفهان

یک کارگاه تولیدی واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی وردست و چرخکار نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند. سعت تماس: 9 الی 13
تلفن: 09167603299

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار ماهر، نیمه ماهر و وردست خانم جهت واحد تریکو در اصفهان

یک واحد تریکو واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به چرخکار ماهر، نیمه ماهر و وردست خانم نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09902811449, 35393134

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام خیاط حرفه ای خانم جهت دوخت شلوار مردانه در اصفهان

به خیاط حرفه ای خانم جهت دوخت شلوار مردانه در اصفهان نیازمندیم. با حقوق مکفی متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 09103473726, 36902669

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و اتوکار خانم با بیمه جهت یک تولیدی در اصفهان

یک تولیدی شلوار واقع در اصفهان به تعدادی چرخکار و اتوکار خانم با بیمه جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 32205595, 09132249925

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و اتوکار خانم با بیمه در خیابان رباط اولِ اصفهان

به چرخکار و اتوکار خانم جهت همکاری در خیابان رباط اولِ اصفهان نیازمندیم. با بیمه متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09131047440

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی خیاط خانم در شرکت شمیم باران اسپادانا

شرکت شمیم باران اسپادانا واقع در اصفهان به تعدادی (50 نفر) نیروی خیاط خانم (ساده و ماهر) با حقوق مکفی نیازمند است.
تلفن: 09227298699

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی چرخکار جهت یک تولیدی تریکو در اصفهان

یک تولیدی تریکو واقع در اصفهان به تعدادی چرخکار با حقوق عالی جهت همکاری نیازمند است. مزایا: حقوق عالی + تسویه هفتگی + حق سرویس جهت رفت و آمد
تلفن: 09162905023, 03134429867

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی دوزنده و اتوکار در یک کارگاه دوخت پرده

یک کارگاه دوخت پرده واقع در محدوده خیابان ابن سینا اصفهان به تعدادی دوزنده و اتوکار خانم جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09132006054

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام دوزنده و وردست خانم جهت تولیدی پوشاک در محدوده پل چمرانِ اصفهان

یک تولیدی پوشاک واقع در محدوده پل چمرانِ اصفهان جهت تکمیل کادر خود به دوزنده و وردست خانم نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09131657540, 34650488

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام دوزنده ماهر خانم جهت واحد تولیدی در اصفهان

یک واحد تولیدی واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به یک نفر دوزنده ماهر خانم نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09132270704

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام دوزنده خانم با حقوق مکفی جهت کارگاه دوخت پرده در اصفهان

یک کارگاه دوخت پرده با محیطی زنانه واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی دوزنده خانم نیازمند است. با حقوق مکفی متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 09131862059, 32670298

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام خیاط خانم جهت دوخت پرده پارچه ای در اصفهان

به خیاط خانم جهت دوخت پرده پارچه ای در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 09361004789, 32654172

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام نیروی ماهر ونیمه ماهر خانم جهت خیاطی در اصفهان

یک خیاطی واقع در اصفهان به منظور تکمیل کادر خود به نیروی ماهر و نیمه ماهر خانم نیازمند است. با حقوق طبق اداره کالر+ بیمه+ سرویس رفت و برگشت متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09903661889, 32316876

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار و نیروی ساده خانم در شرکت شمیم باران

شرکت شمیم باران واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به 50 نفر چرخکار و نیروی ساده خانم نیازمند است. ساعت کاری: 8 الی 18 با حقوق توافقی متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09134045945

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی چرخکار حرفه ای جهت کار در اصفهان

به تعدادی چرخکار حرفه ای جهت همکاری در محدوده فلکه دانشگاه صنعتیِ اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند. ساعت تماس: 9 الی 16  
تلفن: 09352800845

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار راسته دوز ماهر جهت کار در اصفهان

به چرخکار راسته دوز ماهر و با سابقه جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09391186672, 34506105

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی نیروی خانم جهت چرخکاری در اصفهان

به تعدادی چرخکار خانم جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم. ساعت کار: 8/30 الی 16/30 محدوده میثم، معراج حقوق: 850 هزار تومان متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09128900519

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام 5 ردیف شغلی جهت کارگاه تولیدی در اصفهان

یک کارگاه تولیدی واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند. 1 دوردوز کار تشک
تلفن: 09132128129

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام تریکودوز ماهر خانم و وردست در یک تولیدی لباس نوزاد

یک تولیدی لباس نوزاد واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تریکودوز ماهر خانم و وردست نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09125154181, 35601204

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار خانم جهت کار در اصفهان

به دو نفر چرخکار خانم با محیط کاملا زنانه جهت کار در اصفهان نیازمندیم. حقوق براساس دوخت متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09134627023, 36904307

2 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار ماهر و میاندوزکار جهت یک کارگاه تریکو در اصفهان

یک کارگاه تریکو در اصفهان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به یک نفر چرخکار ماهر و میاندوزکار نیازمند است. (در صورت نیاز حق سرویس تعلق می گیرد).
تلفن: 09162905023, 34429867

3 ماه پیش
اصفهان

استخدام خیاط ماهر خانم جهت دفتر طراحی لباس در اصفهان

یک دفتر طراحی لباس واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به خیاط ماهر با سابقه خانم مسلط به طراحی الگو نیازمند است. بصورت قراردادی+ بیمه ساعت کاری: 8/30 الی 15- پنجشنبه 8/30 الی 13 متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09134037971

3 ماه پیش
اصفهان

استخدام چرخکار ماهر و میاندوز جهت کارگاه تریکو در اصفهان

یک کارگاه تریکو واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به چرخکار ماهر و میاندوز نیازمند است. در صورت نیاز حق سرویس تعلق میگیرد. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09132905023, 34429867

3 ماه پیش
اصفهان

استخدام تعدادی دوزنده و وردست خانم جهت واحد تولیدی در اصفهان

یک واحد تولیدی واقع در محدوده عبدالرزاقِ اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی دوزنده و وردست خانم بصورت تمام وقت نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.  
تلفن: 34495391

5 ماه پیش
اصفهان
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده