استخدام خیاط و مشاغل مرتبط در مشهد

استخدام خیاط و مشاغل مرتبط در مشهد، آگهی استخدام خیاط و مشاغل مرتبط در مشهد ، آگهی امروز، نیاز به خیاط و مشاغل مرتبط در مشهد، مهر 1400، استخدام خیاط و چرخکار در مشهد

استخدام چرخکار و بردست خانم جهت دوخت شلوار مردانه در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار و بردست خانم جهت دوخت شلوار مردانه در خراسان رضوی نیازمندیم. (در محیطی کاملا زنانه)
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی بردست خانم و چرخکار جهت یک تولیدی لباس زنانه در مشهد

یک تولیدی لباس زنانه در محدوده اوایل پیروزی مشهد (خراسان رضوی) جهت تکمیل کادر خود به تعدادی بردست (خانم) و چرخکار نیازمند است.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
مشهد

استخدام چند ردیف شغلی جهت گروه تولیدی طرلان در مشهد

گروه تولیدی طرلان در مشهد (خراسان رضوی) جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:   1زیگزال دوز
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
مشهد

استخدام رویه کوب، خیاط، نجار و رنگ کار ماهر در محدوده بلوار توسِ مشهد

از افراد واجد شرایط زیر برای همکاری در محدوده بلوار توس مشهد دعوت بعمل می آید: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند. 1رویه کوب
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار و بردست جهت تولیدی طرلان در خراسان رضوی

تولیدی طرلان واقع در استان خراسان رضوی به تعدادی چرخکار و بردست جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجدشرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر و نجار ماهر و نیمه ماهر جهت مبلمان راحتی در خراسان رضوی

به یک نفر چرخکار ماهر و یک نفر نجار ماهر و نیمه ماهر جهت مبلمان راحتی در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
مشهد

استخدام سردوزکار و میاندوزکار جهت یک تولیدی در خراسان رضوی

یک تولیدی در خراسان رضوی به شش نفر سردوزکار و میاندوزکار با سرویس نیازمند است.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار زنانه دوز ماهر آشنا با تعمیرات جهت خیاط پارمیس در مشهد

خیاط پارمیس واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به چرخکار زنانه دوز ماهر آشنا با تعمیرات نیازمند است.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی میاندوزکار و سردوزکار خانم در مشهد

به تعدادی میاندوزکار و سردوزکار خانم (محیطی کاملا زنانه) جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
مشهد

استخدام خیاط ماهر جهت اتوکاری و بسته بندی در مشهد

به خیاط ماهر تکمیلی دوز جهت دوخت لباس کار با اجرت مناسب بردست جهت اتوکاری و بسته بندی در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
مشهد

استخدام سردوزکار و بردست ماهر خانم در محدوده چهارراه برقِ مشهد

به سردوزکار و بردست ماهر خانم در محدوده چهارراه برقِ مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار خانم جهت شیفت عصر در یک کارگاه تولیدی

یک کارگاه تولیدی واقع در محدوده خیابان راهنماییِ مشهد بمنطور تکمیل کادر خود به چرخکار خانم جهت شیفت عصر نیازمند است. از ساعت 14 الی 20
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار و سردوزکار خانم جهت دوخت سرویس آشپزخانه در مشهد

به چند نفر چرخکار و سردوزکار خانم در محیطی کاملا زنانه جهت دوخت سرویس آشپزخانه در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزال دوز جهت تریکوی مردانه در محدوده مصلیِ مشهد

به تعدادی زیگزال دوز جهت تریکوی مردانه در محدوده مصلیِ مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر خانم و آقا و بسته بندی کار خانم در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار ماهر خانم و آقا و بسته بندی کار خانم جهت دوخت لباس کار در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی خیاطی، رویه کوبی و کلاف سازی مبلمان در خراسان رضوی

به تیم کامل نیروی خیاطی، رویه کوبی و کلاف سازی مبلمان راحتی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی خیاط ماهر جهت یک مبلمان در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی خیاط ماهر جهت یک مبلمان در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار، بردست و زیگزاگ دوز در تولید و پخش آرین پوش

تولید و پخش آرین پوش واقع در مشهد جهت تکمیل کادر تولید خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 چرخکار 5 نفر
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام خیاط، نجار و رویه کوب نیمه ماهر در خراسان رضوی

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم: حقوق: 4/500/000 به بالا 1 خیاط
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی زیگزاگ دوز خانم برای همکاری در محدوده مطهری مشهد

به تعدادی زیگزاگ دوز خانم برای همکاری در محدوده مطهری مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام راسته دوز خانم جهت یک تولیدی در محدوده هدایت مشهد

یک تولیدی در مشهد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی نیروی راسته دوز خانم نیازمند است. (تسویه نقدی- کار دائم) متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار و بیرون بر مانتو دوز اسپرت در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار و بیرون بر مانتو دوز اسپرت در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخ کار، وردست چرخ کار، اتوکار و وسط کار جهت تولیدی در مشهد

یک تولید خیاطی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد (خانم) واجد شرایط زیر نیازمند است: (محیط کاملا زنانه) متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 چرخ کار
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی بردست و چرخکار خانم جهت یک تولیدی لباس زنانه در مشهد

یک تولیدی لباس زنانه در محدوده اوایل پیروزی مشهد (خراسان رضوی) جهت تکمیل کادر خود به تعدادی بردست و چرخکار (خانم) نیازمند است.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر مانتو دوز جهت کار در محدوده توس مشهد

به یک نفر چرخکار ماهر مانتو دوز جهت کار در محدوده توس مشهد نیازمندیم. مزایا: کار دائم+ تسویه نقدی
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار مانتو دوز با درآمد خوب در محدوده طلاب مشهد

به تعدادی چرخکار مانتو دوز جهت کار در محدوده طلاب مشهد نیازمندیم. مزایا: اجرت عالی+ تسویه نقدی
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استحدام تعدادی چرخکار آقا و خانم و کارگر ساده و بردست در مشهد

به تعدادی چرخکار (آقا و خانم)، کارگر ساده و بردست جهت همکاری در مشهد (خراسان رضوی) نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار خانم برای دوخت لباس مجلسی در مشهد

به تعدادی چرخکار خانم جهت دوخت شونیز و لباس مجلسی در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار و بردست خانم برای دوخت شلوار مردانه در مشهد

به تعدادی چرخکار و بردست خانم برای دوخت شلوار مردانه در مشهد نیازمندیم. (در محیطی کاملا زنانه)
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام شرکت تولیدی آرزو

شرکت تولیدی آرزو در مشهد جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: 1 چرخکار مانتو اسپرت دوز اجرت بالا تسویه نقد کار دائم بصورت تمام وقت و نیمه وقت
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار خانم جهت دوخت و تعمیرات در محدوده راهنمایی مشهد

به یک نفر چرخکار (خانم) جهت دوخت و تعمیرات در محدوده راهنمایی مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار مانتو اسپرت جهت کارگاه امامت در مشهد

کارگاه امامت در مشهد جهت تکمیل کادر خود به یک نفر چرخکار مانتو اسپرت با اجرت 20 تومان نیازمند است.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام دو نفر خیاط و کارگر ساده جهت یک کارگاه پرده دوزی در مشهد

یک کارگاه پرده دوزی در محدوده سناباد مشهد جهت تکمیل کادر خود به دو نفر خیاط و یک نفر کارگر ساده نیازمند است.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی سردوز زن، میاندوزکار و بسته بند خانم در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی سردوز زن، میاندوزکار و بسته بند و بردست خانم با حقوق عالی در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام راسته دوز ماهر دارای سابقه کار جهت یک تولیدی در مشهد

یک تولیدی در مشهد به تعدادی راسته دوز ماهر دارای سابقه کار جهت کار پخش نیازمند است. مزایا: ساعت کاری از ساعت 8 الی 15+ سرویس رفت و برگشت+ حقوق ثابت
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی راسته دوزکار و سردوزکار ماهر در محدوده مصلی مشهد

به تعدادی راسته دوزکار و سردوزکار ماهر جهت همکاری در محدوده مصلی مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی سردوزکار و بردست خانم بصورت تمام و نیمه وقت در خراسان رضوی

به تعدادی سردوزکار و بردست خانم بصورت تمام وقت و نیمه وقت جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.  
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام دو نفر راسته دوز ماهر پرده خانم یا آقا در محدوده 17 شهریور مشهد

به دو نفر راسته دوز ماهر پرده (خانم یا آقا) جهت همکاری در محدوده 17 شهریور مشهد نیازمندیم. با حقوق و مزایای عالی
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی سردوزکار و میاندوزکار خانم در خراسان رضوی

به تعدادی سردوزکار و میاندوزکار خانم جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام سردوزکار ماهر و میاندوزکار جهت تریکو بچگانه در مشهد

به تعدادی سردوزکار ماهر و میاندوزکار جهت تریکو بچگانه در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار و اتوکار ماهر خانم جهت پرده دوزی در مشهد

به دو نفر چرخکار و اتوکار ماهر خانم جهت پرده دوزی در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام خیاط و چرخکار خانم جهت دوخت مانتو مزونی در خراسان رضوی

به خیاط و چرخکار ماهر خانم جهت دوخت مانتو مزونی در محیط آقا و خانم در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر، سردوز، راسته و میاندوز در مشهد

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم: مزایا: تسویه نقدی متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 چرخکار ماهر خانم
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام سردوزکار، راسته دوز و بردست خانم در خراسان رضوی

به افراد (خانم) واجد شرایط زیر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 سردوزکار
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی چرم کار دست دوز یا چرخ کار آقا و خانم در خراسان رضوی

فروشگاه اینترنتی چرم کابوک واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به تلگرام یا واتساپ اعلام شده ارسال نمایند. نیروی چرم کار دست دوز یا چرخ کار تعداد: دو نفر جنسیت: آقا/ خانم همکاری با کارگاه های تولید صنعتی در زمینه چرم هم انجام می شود
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام خیاط ماهر مبلمان راحتی در خراسان رضوی

به یک نفر خیاط ماهر مبلمان راحتی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام سردوزکار خانم و تریکودوز در محدوده طبرسیِ مشهد

به تعدادس سردوزکار خانم و تریکودوز در محدوده طبرسیِ مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام راسته دوز، چرخکار و بردست برشکار در خراسان رضوی

به راسته دوز، چرخکار خانم (مانتودوز) و بردست برشکار در خراسان رضوی نیازمندیم. (با تسویه نقد و اجرا بالا)
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار خانم و آقا در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار خانم و آقا (ماهر و بردست چرخکار) همراه با آموزش رایگان در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام سردوزکار و میاندوزکار جهت یک تولیدی در مشهد

یک تولیدی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به 6 نفر سردوزکار و 6 نفر میاندوزکار نیازمند است.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام خیاط و رویه کوب ماهر جهت یک شرکت تولیدی مبل در خراسان رضوی

یک شرکت تولیدی مبل واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی خیاط و رویه کوب ماهر نیازمند است.
آگهی منقضی شده

8 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر یقه دوز و بردست جهت کار در خراسان رضوی

به چرخکار ماهر یقه دوز (تریکو) و بردست جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار، بردست و بازاریاب در خراسان رضوی

به دو نفر چرخکار، دو نفر بردست و تعدادی بازاریاب جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار پیراهن دوز ماهر خانم و بردست جهت یک کارگاه در مشهد

یک کارگاه واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار پیراهن دوز ماهر خانم و بردست محیط کاملا زنانه نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر مبلی در خراسان رضوی

به چرخکار ماهر مبلی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام میاندوزکار حر فه ای خانم جهت تریکو بچگانه در مشهد

به یک نفر میاندوزکار حر فه ای خانم در محیطی کاملا زنانه و سالم جهت تریکو بچگانه در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی مانتو دوز ماهر، بردست و بیرون بر در خراسان رضوی

به تعدادی مانتو دوز ماهر، بردست و بیرون بر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام کابویی دوزماهر جهت یک تولیدی پیراهن در خراسان رضوی

یک تولیدی پیراهن واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به یک نفر کابویی دوزماهر نیازمند است.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر شلوار لی و کتان خانم جهت کار در خراسان رضوی

به 10 نفر چرخکار ماهر شلوار لی و کتان (خانم) جهت کار یک محیط کاملا زنانه در خراسان رضوی نیازمندیم. مزایا: تسویه نقدی
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی راسته دوز و سردوزکار ماهر خانم در مشهد

به تعدادی راسته دوز و سردوزکار ماهر (خانم) جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چند بردست خیاط خانم جهت کار در محدوده خیابان امام رضا مشهد

به چند بردست خیاط (خانم) جهت کار در مشهد (خراسان رضوی) نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار و بردست ماهر جهت دوخت لباس کار در مشهد

به تعدادی چرخکار و بردست ماهر (خانم و آقا) جهت دوخت لباس کار در مشهد (خراسان رضوی) نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام راسته دوز خانم جهت یک محیط زنانه در محدوده گلشهر مشهد

به یک نفر راسته دوز (خانم) جهت یک محیط زنانه در مشهد (خراسان رضوی) نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چند ردیف شغلی جهت یک واحد معتبر تولیدی در مشهد

یک واحد معتبر تولیدی در مشهد (خراسان رضوی) جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: مزایا: کار دائم+ تسویه نقدی+ بیمه تامین اجتماعی+ سرویس 1 سردوزکار ماهر 15 نفر
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی سردوزکار و میاندوزکار جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی سردوزکار و میاندوزکار جهت کار در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی تیغ زن حرفه ای، پهن کن تریکو و بردست برشکار در مشهد

از افراد واجد شرایط زیر برای همکاری در خراسان رضوی دعوت بعمل می آید: مزایا: کار دائم – تسویه نقدی و بیمه تامین اجتماعی متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند. 1 نیروی تیغ زن حرفه ای 2 نفر
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی راسته دوز، سردوزکار، کابوئی دوز خانم و برشکار آقا در مشهد

به تعدادی راسته دوز، سردوزکار، بردست، کابوئی دوز (خانم) و یک نفر برشکار (آقا) جهت دوخت لباس کار در مشهد نیازمندیم. مزایا: با سرویس (سرویس مسیر 1: میدان فهمیده ابتدای جاده کلات و سرویس مسیر 2: پل ساختمان ابتدای جاده کلات)+ کار دائم+ تسویه نقدی
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی نجار، رویه کوب، خیاط ماهر و نیمه ماهر راحتی در خراسان رضوی

به تعدادی نجار، رویه کوب، خیاط ماهر و نیمه ماهر راحتی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چند ردیف شغلی جهت گروه تولیدی طرلان

گروه بزرگ تولیدی طرلان در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 چرخکار مجلسی ماهر روزی 150,000 تومان
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام خیاط راسته دوز خانم جهت کار در مشهد

به دو نفر خیاط راسته دوز خانم جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام میاندوزکار ماهر خانم جهت کار در مشهد

به یک نفر میاندوزکار ماهر خانم جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام میاندوزکار آشنا به تیشرت مردانه در محدوده گلشهر مشهد

به یک نفر میاندوزکار آشنا به تیشرت مردانه جهت همکاری در مشهد (خراسان رضوی) نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی خانم جهت کار با دستگاه لیزر، چرخکار و راسته دوز در مشهد

به نیروی خانم جهت کار با دستگاه لیزر، چرخکار و راسته دوز جهت یک کفاشی و یا نیروی کارآموز در مشهد نیازمندیم.( در محیطی کاملا زنانه)
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی خیاط و بردست خانم جهت یک تولیدی بچه گانه در مشهد

یک تولیدی بچه گانه با محیطی زنانه در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی خیاط و بردست (خانم) نیازمند است.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام راسته دوز و چرخکار خانم با تسویه نقدی در خراسان رضوی

به ده نفر راسته دوز و چرخکار خانم محیط بهداشتی کاردایم و با تسویه نقدی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. درآمد 2 تا 3 میلیون
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار، سردوزکار، راسته دوز و بردست خانم در مشهد

به افراد (خانم) واجد شرایط زیر در محیطی زنانه جهت همکاری در مشهد نیازمندیم: با سرویس رفت و برگشت از مسیرهای میدان امام حسین قاسم آباد و بلوار توس متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 چرخکار
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی چرخکار کت دوز با بیمه در کارخانه پوشاک اطمینان

کارخانه پوشاک اطمینان واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به چرخکار کت دوز نیازمند است. مزایا: حقوق و مزای کامل با بیمه بصورت پرداخت حقوق ماه اول بصورت پیش پرداخت اگر ماهر و تمام دوز باشد حق فنی هم پرداخت میشود
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی زیگزاگ دوز و بردست جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی زیگزاگ دوز و بردست جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار و بردست خانم و آقا جهت دوخت مانتو اسپرت در مشهد

به تعدادی چرخکار و بردست خانم و آقا جهت دوخت مانتو اسپرت در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی نیروی چرخکار مانتو دوز با اجرت مناسب در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی چرخکار مانتو دوز با اجرت مناسب و تسویه نقدی جهت همکاری در استان خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی نیروی دکمه مادگی دوز خانم جهت کار در مشهد

به تعدادی نیروی دکمه مادگی دوز خانم با تسویه نقدی جهت کار در محدوده رسالت مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام راسته دوز، سردوز کار و میاندوز کار خانم در یک شرکت تولیدی پوشاک

یک شرکت تولیدی معتبر پوشاک واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی (خانم) واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 راسته دوز حرفه ای
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام رویه کوب استادکار راحتی کار، رویه کوب و خیاط در خراسان رضوی

به چند نفر نیروی واجد شرایط زیر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 رویه کوب استادکار ماهر راحتی کار –
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار خانم جهت همکاری در محدوده گلشهر مشهد

به تعدادی چرخکار (خانم) جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام دو نفر سردوزکار ماهر خانم جهت یک کارگاه تریکو در مشهد

یک کارگاه تریکو در مشهد جهت تکمیل کادر خود به دو نفر سردوزکار ماهر (خانم) نیازمند است.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی سردوزکار خانم جهت یک تولیدی پوشاک بچگانه در مشهد

یک تولیدی پوشاک بچگانه در مشهد (خراسان رضوی) جهت تکمیل کادر خود به تعدادی سردوزکار (خانم) نیازمند است.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار خانم جهت یک تولیدی پیراهن مردانه در مشهد

یک تولیدی پیراهن مردانه با محیطی کاملا زنانه در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار (خانم) نیازمند است. (با حقوق عالی و تسویه نقدی)
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی ماهر رویه کوب، خیاط و نجار مبلمان راحتی در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی ماهر رویه کوب، خیاط و نجار مبلمان راحتی در خراسان رضوی نیازمندیم. (با تسویه هفتگی)
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار خانم جهت دوخت شومیز و لباس مجلسی در مشهد

به چرخکار خانم جهت دوخت شومیز و لباس مجلسی در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر مانتو دوز آقا و خانم در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز آقا و خانم جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی خانم راسته دوز، بردست و برشکار آقا در خراسان رضوی

به تعدادی نیروی خانم راسته دوز، بردست و برشکار حرفه ای آقا جهت همکای در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار پیراهن دوز جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار پیراهن دوز جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی ماهر سردوزکار، میاندوزکار و بردست خانم در مشهد

به تعدادی نیروی ماهر سردوزکار، میاندوزکار و بردست خانم جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام خیاط، رنگ کار، پولیسترکار و زیر کارزن ماهر در کارگاه مبلمان راحتی

یک کارگاه مبلمان راحتی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 خیاط
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام خیاط ماهر با بیمه در یک تولیدی معتبر مبلمان راحتیی

یک تولیدی معتبر مبلمان راحتی واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی خیاط ماهر نیازمند است. مزایا: بیمه متقاضیان واجد شرایط می تواننداز ساعت 10 الی 15 و 18 الی 23 با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام میاندوزکار، سردوزکار و چرخکار ماهر خانم در مشهد

به افراد (خانم) واجد شرایط زیر در محیطی زنانه جهت همکاری در مشهد نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 میاندوزکار
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار جهت یک کارگاه در محدوده وکیل آبادِ مشهد

یک کارگاه واقع در محدوده وکیل آبادِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار نیازمند است.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر مانتودوز جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار ماهر مانتودوز جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار آقا مانتودوز ماهر در محدوده طلابِ مشهد

به تعدادی چرخکار آقا مانتودوز ماهر جهت همکاری در محدوده طلابِ مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار راسته دوز و سردزوکار شلوار اسلش در مشهد

به تعدادی چرخکار راسته دوز و سردزوکار شلوار اسلش (خانم) جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام زیگزاگ دوز، راسته دوز ماهر و بسته بند جهت یک کارگاه در مشهد

یک کارگاه در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر در محیط کاملا مجزا نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 زیگزاگ دوز –
آگهی منقضی شده

9 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر جهت دوخت مانتو شلوار و شونیز زنانه در یک کارگاه

یک کارگاه واقع در مشهد بمنظور تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار ماهر خانم و آقا جهت دوخت مانتو شلوار و شونیز زنانه بصورت زنجیره ای نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی خانم جهت چرخکاری و بردست در مشهد

به تعدادی نیروی خانم جهت چرخکاری و بردست در چهارراه برق طبرسیِ مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام خیاط کت دوز و چرخکار جهت کارخانه پوشاک اطمینان واقع در مشهد

متفاوت ترین کارخانه پوشاک اطمینان واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به 14 نفر خیاط کت دوز و چرخکار نیازمند است. مزایا: حقوق قانون کار+ تمام مزایا+ بیمه
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار ماهر یقه دوز و بردست تریکو در خراسان رضوی

به چرخکار ماهر یقه دوز و بردست (تریکو) جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی نیروی خیاط و شاگرد زیر کار زن مبل راحتی در مشهد

به تعدادی خیاط و شاگرد زیر کار زن مبل راحتی جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام دو نفر چرخکار مانتو اسپرت دوز جهت کار در خراسان رضوی

به دو نفر چرخکار مانتو اسپرت دوز جهت کار در خراسان رضوی نیازمندیم. مزایا: با اجرت 20/000
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام تودوزی کار ماهر اتومبیل در مشهد

به یکنفر تودوزی کار ماهر اتومبیل در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار نیمه ماهر و بردست خانم در مشهد

به تعدادی چرخکار نیمه ماهر و بردست (خانم) جهت همکاری در مشهد(خراسان رضوی) نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار خانم آشنا به الگو سازی و بردست با حقوق ثابت در مشهد

به یک نفر چرخکار خانم آشنا به الگو سازی و یک نفر بردست جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. مزایا: با حقوق ثابت
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار جهت تولیدی پوشاک ترکو در خراسان رضوی

یک تولیدی پوشاک ترکو واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کارد خود به تعدادی چرخکار (سردوزکار و راسته دوز) خانم نیازمند است. مزایا: حقوق ثابت+ سرویس ساعت کاری: 7:30 الی 14:30 (حداقل سه روز اضافه کاری)
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام رویه کوب مبل راحتی و خیاط خانم در مشهد

به تعدادی رویه کوب مبل راحتی و یک نفر خیاط خانم جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام تعدادی چرخکار ترجیحا خانم جهت ضخیم دوزی در مشهد

به تعدادی چرخکار ترجیحا خانم جهت ضخیم دوزی (کاور پتو) در مشهد نیازمندیم. محدوده قاسم آباد و بلوار توس متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.  
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام خیاط ماهر خانم و آقا در محدوده جاده کلاتِ مشهد

به خیاط ماهر خانم و آقا جهت همکاری در محدوده جاده کلاتِ مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام سردوزکار ماهر تریکو جهت کار در خراسان رضوی

به سردوزکار ماهر تریکو جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام سردوزکار و بردست خانم جهت تریکو در قاسم آباد

به تعدادی سردوزکار و بردست خانم جهت تریکو در قاسم آباد (خراسان رضوی) نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار، راسته، بردست و مادگی در کارخانجات پوشاک سالار پوش

کارخانجات پوشاک سالار پوش واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل پرسنل خود به تعدادی افراد کارآمد و واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 چرخکار پیراهن دوز تعداد: 10 نفر
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار خانم، راسته دوز و سردوزکار در خراسان رضوی

به تعدادی چرخکار خانم، راسته دوز و سردوزکار شلوار اسلش جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام چرخکار و بردست نیمه ماهر خانم در مشهد

به تعدادی چرخکار ماهر خانم و بردست ماهر و نیمه ماهر خانم در مشهد نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد

استخدام برشکار و خیاط مبل راحتی جهت کار در خراسان رضوی

به تعدادی برشکار و خیاط مبل راحتی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
آگهی منقضی شده

10 ماه پیش
مشهد
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده