استخدام دندانپزشک

استخدام دندانپزشک، استخدام دندانپزشک همشهری، آگهی امروز، نیاز به دندانپزشک، نیازمندیهای همشهری دندانپزشک

 • دستیار دندانپزشک خانم

  دستیار دندانپزشک خانم مسلط و حرفه ای محدوده آزادی
  تلفن: 66019054

  دیروز
  تهران
 • همکار دندانپزشک

  نیاز به دندانپزشک دارای پروانه مطب تهران جهت فعالیت در مرکز دندانپزشکی با سابقه.
  تلفن همراه: 09191140200 تلفن: 44337070

  دیروز
  تهران
 • نیازبه دندانپزشک مجرب

  نیازبه دندانپزشک مجرب باپروانه تهران جهت کلینیک فعال در منطقه 17
  تلفن همراه: 09123235323

  دیروز
  تهران
 • دندانپزشک مجرب با

  دندانپزشک مجرب با پروانه تهران تمام وقت نیازمندیم و
  تلفن همراه: 09195701612 تلفن: 55775799

  دیروز
  تهران
 • دندانپزشک

  دندانپزشک عمومی و متخصص با پروانه تهران ـ محدوده غرب
  تلفن: 66575026

  دیروز
  تهران
 • به یک دستیار

  به یک دستیار دندانپزشک با سابقه نیازمندیم
  تلفن: 88816421

  دیروز
  تهران
 • دندانپزشک عمومی و متخصص

  دندانپزشک عمومی و متخصص ریشه جهت فعالیت درکلینیک اسلامشهر و فردیس کرج نیازمندیم
  تلفن همراه: 09128488279

  دیروز
  تهران
 • # دندانپزشک عمومی #

  # دندانپزشک عمومی # متخصصین پروتز و پریو جهت کلینیک دندانپزشکی پربیمارطالقانی
  تلفن همراه: 09126272763

  دیروز
  تهران
 • دندانپزشک خانم

  دندانپزشک خانم با حداقل 4 سال سابقه کار و پـروانـه تهـران رسـالـت
  تلفن: 22528771

  دیروز
  تهران
 • دندانپزشک آقا

  دندانپزشک آقا سابقه‎کاربالا پروانه مطب تهران درمانگاه خصوصی شرایط فوق ویژه غرب تهران
  تلفن همراه: 09122254873

  دیروز
  تهران
 • دستیار دندانپزشک خانم

  دستیار دندانپزشک خانم با سابقه جهت درمانگاه دندانپزشکی (محدوده جنت آباد) و
  تلفن: 44451627

  دیروز
  تهران
 • دندانپزشک خانم و آقا

  دندانپزشک خانم و آقا جهت مطب محدوده رباط کریم
  تلفن همراه: 09214767003

  دیروز
  تهران
 • دستیار دندانپزشک

  دستیار دندانپزشک جهت همکاری با شرکت بیمه دندانپزشکی نیازمندیم ـ
  تلفن همراه: 09121361463 تلفن: 66578425

  2 روز پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک خانم

  دستیار دندانپزشک خانم محدوده پاسداران نیازمندیم
  تلفن همراه: 09126493992

  2 روز پیش
  تهران
 • دستیار دنداپزشک

  به یک نفر خانم جهت دستیار دندانپزشک نیازمندیم
  تلفن همراه: 09216799251

  2 روز پیش
  تهران
 • به یک دندانپزشک

  به یک دندانپزشک با پروانه تهران در مطبی با سابقه نیازمندیــم
  تلفن همراه: 09037770369

  2 روز پیش
  تهران
 • دندانپزشک

  به دو دندانپزشک پروانه تهران جهت کار در مطب واقع در نارمک و افسریه نیازمندیم 09120397240
  تلفن همراه: 09120397240

  2 روز پیش
  تهران
 • دندانپزشک با مجوز

  دندانپزشک با مجوز حوالی شهرری نیازمندیم 7160 270 0901
  تلفن همراه: 71602700901

  2 روز پیش
  تهران
 • دندانپزشک جهت کاردربزرگترین

  دندانپزشک جهت کاردربزرگترین مرکزدرمانی(جنوب تهران) نیازمندیم و
  تلفن همراه: 09124194906 تلفن: 55955753

  2 روز پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک

  دستیار دندانپزشک جهت مطب در نازی آباد نیازمندیم
  تلفن همراه: 09125904943

  2 روز پیش
  تهران
 • دندانپزشک با پروانه تهران

  دندانپزشک با پروانه تهران جهت مطبی شیک و فعال 60 % نیازمندیم
  تلفن همراه: 09193051911

  2 روز پیش
  تهران
 • دندانپزشک خانم

  دندانپزشک خانم با پروانه تهران جهت شیفت بعد از ظهر
  تلفن: 88543183

  2 روز پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک خانم مجرد

  دستیار دندانپزشک خانم مجرد جهت مطب دندانپزشکی کودکان در محدوده شهر آرا نیازمندیم
  تلفن همراه: 09211428804

  2 روز پیش
  تهران
 • درمانگاه شبانه روزی نادری

  درمانگاه شبانه روزی نادری جهت تکمیل کادردرمانی خود نیازمندافرادذیل میباشد: پزشک عمومی ، دندانپزشک متخصص زنان و زایمان پرستارونیروی خدماتی
  تلفن همراه: 09121757993

  2 روز پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک مجرب

  دستیار دندانپزشک مجرب با سابقه کار ، جهت کلینیک تخصصی دندانپزشکی(تماس9تا15)
  تلفن: 44443822

  2 روز پیش
  تهران
 • دندانپزشک مجرب

  دندانپزشک مجرب جهت همکاری درکلینیک تخصصی دندانپزشکی (پونک)
  تلفن: 44443822

  2 روز پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک

  دستیار دندانپزشک جهت کلینیک معتبر محدوده قیطریه
  تلفن همراه: 09036868937

  2 روز پیش
  تهران
 • استخدام دندانپزشک آقا

  استخدام دندانپزشک آقا با شرایط ویژه در شهرستان خرمشهر
  تلفن همراه: 09367106222

  2 روز پیش
  تهران
 • همکار دندانپزشک

  همکار دندانپزشک جهت مطب ( محدوده هروی ) نیازمندیم
  تلفن همراه: 09121149395

  2 روز پیش
  تهران
 • درمانگاه زاگرس دندانپزشک

  درمانگاه زاگرس دندانپزشک باپروانه تهران و 5سال سابقه‎کار به همکاری دعوت مینماید 45139 021

  3 روز پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک

  دستیار دندانپزشک خانم نیازمندیم غرب تهران
  تلفن همراه: 09191140200 تلفن: 44337070

  3 روز پیش
  تهران
 • دندانپزشک عمومی باتجربه

  دندانپزشک عمومی باتجربه روزهای فردودندانپزشک اطفال جهت کلینیک امیرالمومنین(شهرری) 7969 5590و4581 5593
  تلفن: 79695590

  3 روز پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک خانم

  دستیار دندانپزشک خانم در منطقه مشیریه نیازمندیم. و
  تلفن همراه: 09124757701 تلفن: 33495102

  3 روز پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک

  دستیار دندانپزشک با سابقه ( محدوده خیابان دولت )
  تلفن همراه: 09190878735 تلفن: 22763716

  3 روز پیش
  تهران
 • دکتر دندانپزشک

  دکتر دندانپزشک با پروانه تهران نیازمندیم
  تلفن همراه: 09351408155 تلفن: 55683679

  3 روز پیش
  تهران
 • جذب دندانپزشک

  جذب دندانپزشک با تجربه جهت کلینیک تسویه هفتگی سرویس ایاب وذهاب پیشوا ( ورامین )
  تلفن همراه: 09384202119

  3 روز پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک خانم

  دستیار دندانپزشک خانم جهت کلینیک دندانپزشکی با سابقه کار نیازمندیم ـ
  تلفن: 66195938

  3 روز پیش
  تهران
 • دندانپزشک عمومی

  دندانپزشک عمومی متخصص اطفال و متخصص اندو جهت فعالیت در کلینیک بسیار فعال در کرج نیازمندیم 021
  تلفن: 65169090

  3 روز پیش
  تهران
 • میدان بهاران - سجاد

  میدان بهاران سجاد همکار دندانپزشک در مطب فعال با شرایط عالی
  تلفن همراه: 09125882383

  4 روز پیش
  تهران
 • به دستیار دندانپزشک خانم

  به دستیار دندانپزشک خانم ترجیحا باسابقه کار جهت مطب نیازمندیم ،محدوده تهرانپارس
  تلفن: 77861778

  4 روز پیش
  تهران
 • دنــدانپــزشک

  دنــدانپــزشک با پروانه تهران نیازمندیم تسویه روزانه (محدوده سیدخندان)
  تلفن همراه: 09901226847 تلفن: 26712206

  4 روز پیش
  تهران
 • دندانپزشک و پزشک عمومی

  دندانپزشک و پزشک عمومی جهت درمانگاه یادگار
  تلفن همراه: 09382533143

  4 روز پیش
  تهران
 • دندانپزشک

  دندانپزشک دارای پروانه مطب تهران درمانگاه شهید موسوی تهرانپارس
  تلفن همراه: 09121332152 تلفن: 77862398

  4 روز پیش
  تهران
 • از دندانپزشک آقا

  از دندانپزشک آقا دارای پروانه تهران مسلط به زیبایی دعوت به همکاری می شود
  تلفن همراه: 09195040896

  4 روز پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک خانم

  دستیار دندانپزشک خانم و منشی با سابقه کار فلکه سوم تهرانپارس
  تلفن همراه: 09391303300

  4 روز پیش
  تهران
 • به یک دستیار دندانپزشک

  به یک دستیار دندانپزشک محـدوده ونـک نیـازمنـدیـم
  تلفن: 88679609

  4 روز پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک خانم

  دستیار دندانپزشک خانم با سابقه تمام شیفت و نیم شیفت باحقوق و مزایای عالی محدوده فرمانیه ارسال رزومه به واتساپ تلفن تماس
  تلفن همراه: 09109111915 تلفن: 26151140

  4 روز پیش
  تهران
 • دندانپزشک آقا

  دندانپزشک آقا جهت همکاری
  تلفن: 44972902

  4 روز پیش
  تهران
 • دندانپزشک

  دندانپزشک با تجربه جهت کار در درمانگاه فعال با شرایط ویژه نیازمندیم
  تلفن همراه: 09352358487

  4 روز پیش
  تهران
 • دندانپزشک زیبایی خانم

  دندانپزشک زیبایی خانم با سابقه و پروانه تهران لودبیمار بالا تسویه روزانه 50% سعادت آباد 09337489566
  تلفن همراه: 09337489566

  6 روز پیش
  تهران
 • علاقمندان به دستیار دندانپزشک

  علاقمندان به دستیار دندانپزشک پس از کارورزی رایگان و
  تلفن همراه: 09905700737 تلفن: 66926324

  6 روز پیش
  تهران
 • دعــوت به همکاری

  دعــوت به همکاری دندانپزشک زیبایی جهت کلینیک دندانپزشکی درشمال تهران
  تلفن همراه: 09054206091 تلفن: 26309882

  6 روز پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک

  دستیار دندانپزشک جهت درمانگاه دکتر پاکروان واقع در فلکه اول تهرانپارس
  تلفن همراه: 09384558283

  6 روز پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک خانم

  دستیار دندانپزشک خانم محدوده سعادت آباد شیفت صبح و عصر
  تلفن: 22117325

  6 روز پیش
  تهران
 • (( دندانپزشک ))

  (( دندانپزشک )) دارای پروانه تهران جهت مرکز پربیماربادرآمدبالانیازمندیم 55358660
  تلفن: 55358660

  6 روز پیش
  تهران
 • دعوت از همکار دندانپزشک

  دعوت از همکار دندانپزشک با درآمد بالا کلینیک دندانپزشکی ( مارلیک )
  تلفن همراه: 09121718010

  6 روز پیش
  تهران
 • به یک دندانپزشک

  به یک دندانپزشک با پروانه تهران جهت همکاری در مطب نیازمندیم شرق تهران
  تلفن همراه: 09125449903

  6 روز پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک خانم

  دستیار دندانپزشک خانم جهت کار در کلینیک نیازمندیم میدان هروی
  تلفن: 22965903

  6 روز پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک

  درمانگاه دندانپزشکی مرکزی قرچک در نظر دارد جهت تکمیل کادر درمان خود اقدام به جذب دستیار دندانپزشک حرفه ای تمام وقت نماید 09195355840
  تلفن همراه: 09192922198

  6 روز پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک ( خانم )

  دستیار دندانپزشک ( خانم ) با سـابقه محدوده سعادت آباد 09022889128
  تلفن همراه: 09022889128

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک زیبایی با سابقه و

  دندانپزشک زیبایی خانم با سابقه و پروانه تهران لودبیمار بالا تسویه روزانه 50 % سعادت آباد 09337489566
  تلفن همراه: 09337489566

  1 هفته پیش
  تهران
 • همکار دندانپزشک

  نیاز به دندانپزشک دارای پروانه مطب تهران جهت فعالیت در مرکز دندانپزشکی با سابقه.
  تلفن همراه: 09121463442

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک

  دندانپزشک دارای پروانه طبابت تهران جهت درمانگاه واقع درشهرک ولیعصر
  تلفن همراه: 09127274551 تلفن: 66211485

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک

  دندانپزشک متخصص درمان ریشه محدوده جنت آباد نیازمندیم ـ
  تلفن همراه: 09125136072 تلفن: 44408790

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک متخصص اطفال

  دندانپزشک متخصص اطفال محدوده جنت آباد نیازمندیم ـ
  تلفن همراه: 09125136072 تلفن: 44408790

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک

  دندانپزشک عمومی و متخصص با پروانه تهران ـ محدوده غرب ـ
  تلفن همراه: 09024144946 تلفن: 66593156

  1 هفته پیش
  تهران
 • « دندانپزشک »

  « دندانپزشک » با مجوز فعالیت در شهر ورامین جهت مطب پرکار و فعال
  تلفن همراه: 09121460014

  1 هفته پیش
  تهران
 • متخصصENT - داخلی - جراح

  متخصصENT داخلی جراح روماتولوژی ارتوپد عفونی پوست و مو دندانپزشک و5
  تلفن همراه: 09121977198 تلفن: 77134901

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک با پروانه تهران

  دندانپزشک با پروانه تهران جهت مطبی شیک و فعال نیازمندیم
  تلفن همراه: 09193051911

  1 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک

  دستیار دندانپزشک جهت مطب نیازمندیم نازی آباد
  تلفن همراه: 09125904943

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک با مجوز

  دندانپزشک با مجوز حوالی شهرری نیازمندیم
  تلفن همراه: 09121495414

  1 هفته پیش
  تهران
 • منشی و دستیـار دندانپزشک

  منشی و دستیـار دندانپزشک آشنا به کامپیوتر " نـیـاوران " ـ
  تلفن: 26852692

  1 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک خانم

  دستیار دندانپزشک خانم مسلط به جراحی و ایمپلنت ارسال رزومه به واتس آپ :
  تلفن همراه: 09190795951

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک باپروانه مطب

  دندانپزشک باپروانه مطب تهران باحداقل5سال سابقه کار در محدوده زعـفرانیه
  تلفن همراه: 09121974702

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک با پروانه تهران

  دندانپزشک با پروانه تهران جهت بخش عمومی و اطفال با درصد بالا (محدوده تهرانپارس)
  تلفن همراه: 09120417588 تلفن: 77067130

  1 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک ( خانم )

  دستیار دندانپزشک ( خانم ) با سـابقه محدوده سعادت آباد
  تلفن همراه: 09022889128

  1 هفته پیش
  تهران
 • استخدام دندانپزشک جهت کار

  استخدام دندانپزشک جهت کار در شیفت روز و شب کلینیک
  تلفن همراه: 09035174928

  1 هفته پیش
  تهران
 • (( دندانپزشک ))

  (( دندانپزشک )) دارای پروانه تهران جهت مرکز پربیماربادرآمدبالانیازمندیم
  تلفن: 55358660

  1 هفته پیش
  تهران
 • دعوت به همکاری دندانپزشک مسلط به خدمات عمومی در یک مطب

  یک مطب واقع در غربِ تهران به دندانپزشک مسلط به خدمات عمومی و زیبایی جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان لطفا رزومه خود را به شماره واتساپ یا تلگرام درج شده در آگهی ارسال فرمایند
  تلفن: 09120052289 (واتساپ/تلگرام)

  1 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک باسابقه

  دستیار دندانپزشک باسابقه ( محدوده ازگل )
  تلفن همراه: 09126950739 تلفن: 22494008

  1 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک خانم

  دستیار دندانپزشک خانم با سابقه ـ منطقه 22 تماس از ساعت 14 الی 20 تلفن : 44711501
  تلفن: 44711501

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک آقا

  دندانپزشک آقا پیروزی
  تلفن: 33255193

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک خانم

  دندانپزشک خانم (عمومی زیبایی) با پروانه محدوده ونک
  تلفن همراه: 09355553568

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک با پروانه تهران

  دندانپزشک با پروانه تهران جهت کلینیک دندانپزشکی نیازمندیم (محدوده دوراهی قلهک)
  تلفن: 22912867

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک زیبایی با سابقه و

  دندانپزشک زیبایی با سابقه و پروانه تهران لودبیمار بالا تعرفه50% تسویه روزانه سعادت آباد
  تلفن همراه: 09337489566

  1 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک خانم

  دستیار دندانپزشک خانم ترجیحا دارای سابقه پاره وقت (محدوده قلهک )
  تلفن: 22576631

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک جهت کار

  دندانپزشک جهت کار در ساختمان پزشکان « غرب تهران »
  تلفن: 44141263

  1 هفته پیش
  تهران
 • دستیار ومنشی دندانپزشک

  دستیار دندانپزشک و منشی نازی اباد ساعت تماس 12 16
  تلفن: 02155325810

  1 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی دندانپزشک

  به تعدادی دندانپزشک جهت همکاری در کلینیک دندانپزشکی با پروانه مطب تهران نیازمندیم تماس 9 صبح تا 9 شب 09363648230و77151268

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک دارای پروانه تهران

  دندانپزشک دارای پروانه تهران جهت همکاری در درمانگاه با تعداد بیمار بالا 09121026714
  تلفن همراه: 09121026714

  1 هفته پیش
  تهران
 • (( دستیار دندانپزشک ))

  (( دستیار دندانپزشک )) »» محدوده جردن «« 33603062
  تلفن: 33603062

  1 هفته پیش
  تهران
 • همکار دندانپزشک

  نیاز به دندانپزشک دارای پروانه مطب تهران جهت فعالیت در مرکز دندانپزشکی با سابقه.
  تلفن همراه: 09121463442 تلفن: 44337070

  1 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک خانم

  دستیار دندانپزشک خانم شیفت عصر نیمه وقت محدوده شرق تهران
  تلفن همراه: 09015755302

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک باپروانه تهران

  دندانپزشک باپروانه تهران (( شیفت صبح ها )) جهت مجتمع پزشکان نیازمندیم
  تلفن همراه: 09123166232

  1 هفته پیش
  تهران
 • به یک دستیار دندانپزشک

  به یک دستیار دندانپزشک خانم جهت کلینیک دندانپزشکی در حوالی بازار(تماس8 الی14)
  تلفن: 55155845

  1 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک

  دستیار دندانپزشک با سابقه کار محدوده پیروزی نیازمندیم _
  تلفن همراه: 09026632590 تلفن: 33333461

  1 هفته پیش
  تهران
 • دستیارومنشی دندانپزشک

  دستیارومنشی دندانپزشک آشنا به امور دندانپزشکی محدوده ستاری
  تلفن همراه: 09353571016

  1 هفته پیش
  تهران
 • دستیارومنشی دندانپزشک

  دستیارومنشی دندانپزشک آشنا به امور دندانپزشکی محدوده ستارخان
  تلفن همراه: 09353571016

  1 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک

  دستیار دندانپزشک آشنا به امور دندانپزشکی محدوده میرداماد
  تلفن همراه: 09353571016

  1 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک باتجربه

  دستیار دندانپزشک باتجربه جهت کار در کلینیک دندانپزشکی محدوده پونک و
  تلفن همراه: 09133264542 تلفن: 44890745

  1 هفته پیش
  تهران
 • منشی و دستیــار دندانپزشک

  منشی و دستیــار دندانپزشک آشنا به کامپیوتر محدوده نیاوران
  تلفن: 26852682

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک دارای پروانه تهران

  دندانپزشک دارای پروانه تهران جهت همکاری در درمانگاه با تعداد بیمار بالا
  تلفن همراه: 09121026714

  1 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک

  دستیار دندانپزشک محدوده هروی (تماس فقط از طریق واتس آپ)
  تلفن همراه: 09123117920

  1 هفته پیش
  تهران
 • (( دستیار دندانپزشک ))

  (( دستیار دندانپزشک )) »» محدوده جردن ««
  تلفن: 33603062

  1 هفته پیش
  تهران
 • " دندانپزشک "

  " دندانپزشک " با پروانه تهران محدوده نارمک
  تلفن همراه: 09121431995

  1 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک با تجربه

  دندانپزشک با تجربه بـا پـروانـه تهـران « رسـالـت »
  تلفن: 22528771

  1 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک خانم

  دستیار دندانپزشک خانم با سابقه ـ منطقه 22 تماس از ساعت 14 الی 20
  تلفن: 44711501

  1 هفته پیش
  تهران
 • دعوت به همکاری دندانپزشک خانم و آقا با مدرک دکتری در کهریزک

  موسسه خیریه کهریزک تهران جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با اطلاعات درج شده در آگهی تماس حاصل فرمایند. دندانپزشک – جنسیت: خانم و آقا – مدرک و رشته تحصیلی: دکتری دندانپزشکی – سوابق تجربی: — – شرایط سنی: — – مدت آگهی یک هفته – استان مورد نیاز: تهران – شهر مورد نیاز: کهریزک
  تلفن: 02156522988

  2 هفته پیش
  تهران
 • منشی دستیار دندانپزشک

  منشی دستیار دندانپزشک جهت شیفت صبح شهرک غرب بیمارستان لاله
  تلفن همراه: 09121096199

  2 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک با

  دستیار دندانپزشک با تجربه زیر 30 سال با حقوق 2م محدوده گیشا نیازمندیم
  تلفن همراه: 09353636887

  2 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک

  دندانپزشک با پروانه شهریار یا اندیشه جهت درمانگاه
  تلفن همراه: 09191235312

  2 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک

  دندانپزشک با پروانه تهران یا تبصره 7 تسویه روزانه ، شرق تهران
  تلفن همراه: 09391272025

  2 هفته پیش
  تهران
 • بتعدادی دستیار دندانپزشک

  بتعدادی دستیار دندانپزشک ومنشی دفتر نیازمندیم نارمک
  تلفن: 77911111

  2 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک عمومی دارای پروانه تهران

  دندانپزشک عمومی مسلط به امور دندانپزشکی دارای پروانه تهران جهت کار در کلینیک واقع در افسریه
  تلفن همراه: 09120397240

  2 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک

  به یک خانم دستیار دندانپزشک با تجربه در منطقه جردن نیازمندیم
  تلفن همراه: 09128999689

  2 هفته پیش
  تهران
 • متخصص پروتز و دندانپزشک

  متخصص پروتز و دندانپزشک عمومی جهت کلینیک شلوغ واقع در سه راه طالقانی
  تلفن همراه: 09126272763

  2 هفته پیش
  تهران
 • علاقمندان به دستیار دندانپزشک

  علاقمندان به دستیار دندانپزشک پس از کارورزی رایگان و
  تلفن همراه: 09905700737 تلفن: 66565322

  2 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک جهت

  دندانپزشک جهت همکاری در کلینیک بسیار فعال در کرج با درصد بالا
  تلفن همراه: 09128078851

  2 هفته پیش
  تهران
 • دستیاردندانپزشک

  دستیار دندانپزشک مطب،باسابقه کار ستارخان صبح روزهای فرد عصرها همه روزه 4تا9
  تلفن همراه: 09197734532 تلفن: 02166933149

  2 هفته پیش
  تهران
 • دنـدانپـزشـک

  دنـدانپـزشـک بـا پـروانـه تهـران جهت درمانگاه شبانه روزی رسالت
  تلفن همراه: 09121710085 تلفن: 22327258

  2 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک خانم وآقا

  دندانپزشک خانم وآقا جهت مطب پربیمار محدوده رباط کریم
  تلفن همراه: 09214767003

  2 هفته پیش
  تهران
 • متخصص زنان ـ اطفال

  متخصص زنان ـ اطفال دندانپزشک ، پوست و مو روماتولوژی و کارشناس آزمایشگاه و5
  تلفن همراه: 09121977198 تلفن: 77134901

  2 هفته پیش
  تهران
 • دستیار و منشی دندانپزشک

  دستیار و منشی دندانپزشک نارمک میدان هفت حوض
  تلفن: 77972287

  2 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک عمومی و متخصص

  دندانپزشک عمومی و متخصص برای شیفت صبح و عصر درمانـگاه
  تلفن همراه: 09125721905

  2 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک خانم

  دستیار دندانپزشک خانم ( محدوده ستارخان ) نیازمندیم و
  تلفن همراه: 09104553075 تلفن: 66047932

  2 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک با پروانه تهران

  دندانپزشک با پروانه تهران یا تبصره 7 محدوده پیچ شمیران نیازمندیم
  تلفن همراه: 09194598094

  2 هفته پیش
  تهران
 • منشی و دستیار دندانپزشک

  منشی و دستیار دندانپزشک با سابقه کار مرتبط از ساعت : 10تا 19 حقوق ثابت + بیمه داخلی 101 26406440
  تلفن همراه: 10126406440

  2 هفته پیش
  تهران
 • پونک - مخبری ، دستیار

  پونک مخبری ، دستیار دندانپزشک با مدرک و حداقل 2سال سابقه کارباروابط عمومی بالا
  تلفن همراه: 09197908136

  2 هفته پیش
  تهران
 • به یک نفر دستیار دندانپزشک

  به یک نفر دستیار دندانپزشک خانم جهت کلینیک در حوالی بازارنیازمندیم(تماس8تا14)
  تلفن: 55155845

  2 هفته پیش
  تهران
 • جراح دندانپزشک

  جراح دندانپزشک برای جراحی ایمپلنت نیازمندیم ـ
  تلفن همراه: 09359108588 تلفن: 88487634

  2 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک خانم

  دندانپزشک خانم با پروانه مطب تهران روزهای زوج ( صادقیه ) ـ
  تلفن همراه: 09102706207 تلفن: 44388096

  2 هفته پیش
  تهران
 • دندانپزشک با پروانه تهران

  دندانپزشک با پروانه تهران جهت مطب فعال و باسابقه فوری نیازمندیم
  تلفن: 66214430

  2 هفته پیش
  تهران
 • به یک خانم ‎دستیار دندانپزشک

  به یک خانم‎ دستیار دندانپزشک جهت مطب دندانپزشکی حوالی پیروزی شکوفه نیازمندیم
  تلفن: 33324461

  2 هفته پیش
  تهران
 • درمانگاه فرهنگیان شهید ابوذری

  درمانگاه فرهنگیان شهید ابوذری دکتر جراح دندانپزشک با پروانه تهران نیازمندیم 55931144
  تلفن: 02155931144

  2 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک جهت مطب

  دستیار دندانپزشک جهت مطب محدوده زعفرانیه لطفا مشخصات خودرابه شماره ذیل واتساپ نمایید
  تلفن همراه: 09125517857

  2 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک

  دستیار دندانپزشک محدوده هروی ، تماس فقـط ازطریق ارسال رزومه به واتساپ:
  تلفن همراه: 09123117920

  2 هفته پیش
  تهران
 • به یک دستیار دندانپزشک

  به یک دستیار دندانپزشک تقاطع ولیعصر نیایش با سابقه کار نیازمندیم
  تلفن: 88656002

  2 هفته پیش
  تهران
 • کلینک دندانپزشک جهت همکاری

  کلینک دندانپزشک جهت همکاری دردرمانگاه شبانه روزی غرب تهران
  تلفن: 44223814

  2 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک خانم

  دستیار دندانپزشک خانم با سابقه کار ( محدوده جردن ) ساعت کار و حقوق طبق وزارت کار ـ
  تلفن: 88775160

  2 هفته پیش
  تهران
 • دستیار دندانپزشک

  دستیار دندانپزشک خانم تمام شیفت با سابقه با حقوق و مزایایی عالی در مرکز دندانپزشکی ( محدوده فرمانیه )
  تلفن: 26151140

  2 هفته پیش
  تهران
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.