کاربده

استخدام راننده در کرمان

استخدام راننده در کرمان، آگهی استخدام راننده در کرمان ، آگهی امروز، نیاز به راننده در کرمان، سال 1403


استخدام راننده بلدوزر در مس تخت گنبد سیرجان از خراسان جنوبی

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان خراسان جنوبی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468 ایمیل: Derakhshan.tgs@gmail.com

دیروز در کرمان

استخدام راننده بلدوزر در مس تخت گنبد سیرجان از سیستان و بلوچستان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان سیستان و بلوچستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468 ایمیل: Derakhshan.tgs@gmail.com

دیروز در کرمان

استخدام راننده بلدوزر در مس تخت گنبد سیرجان از هرمزگان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان هرمزگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468 ایمیل: Derakhshan.tgs@gmail.com

دیروز در کرمان

استخدام راننده بلدوزر در مس تخت گنبد سیرجان از کرمان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468 ایمیل: Derakhshan.tgs@gmail.com

دیروز در کرمان

استخدام راننده جرثقیل کفی ده تن در مس تخت گنبد سیرجان از هرمزگان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان هرمزگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

1 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده و موزع در بهین رویش سبز آرتا در کرمان

بهین رویش سبز آرتا در استان کرمان، شهر کرمان جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان کرمان استخدام می‌نماید آشنا و مسلط به مناطق استان کرمان و حومه مرتب، منظم، ظاهر آراسته، وقت‌شناس، صادق آشنا به پخش گرم یا پخش مویرگی (ویزیت در هنگام پخش) دارای گواهینامه پایه 2 جهت رانندگی نیسان پادرا آشنایی و مهارت حداقلی از امور فنی ماشین داشتن پایان خدمت یا معافیت دائم الزامی می‌باشد پشتیبانی و آموزش مداوم و امکان رشد و ارتقا بیمه تامین اجتماعی و اخذ قرارداد از روز اول پاداش سالانه، سبد ارزاق، عیدی، سنوات و ...
موبایل: 09107903691 واتساپ: 09107903691

1 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده جرثقیل کفی ده تن در مس تخت گنبد سیرجان از کرمان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

1 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده گریدر در مس تخت گنبد سیرجان از خراسان جنوبی

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  خراسان جنوبی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده گریدر در مس تخت گنبد سیرجان از سیستان و بلوچستان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان سیستان و بلوچستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده گریدر در مس تخت گنبد سیرجان از هرمزگان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان هرمزگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده گریدر در مس تخت گنبد سیرجان از کرمان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از خراسان جنوبی

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان خراسان جنوبی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از قزوین

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از هرمزگان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان هرمزگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از گلستان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان گلستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از سیستان و بلوچستان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان سیستان و بلوچستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از چهارمحال و بختیاری

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان چهارمحال و بختیاری از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از خراسان شمالی

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان خراسان شمالی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از زنجان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان زنجان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از البرز

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از اردبیل

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان اردبیل از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از بوشهر

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان بوشهر از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از کردستان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان کردستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از لرستان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان لرستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از مازندران

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان مازندران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از گیلان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان گیلان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده وانت بدون ماشین در سینا چوب کرمان در کرمان

سینا چوب کرمان در استان کرمان، شهر کرمان جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان کرمان استخدام می‌نماید جنسیت: آقا نوع همکاری: تمام وقت حداقل: دیپلم مسئولیت‌پذیر وقت‌شناسی دارای گواهینامه ماشین ترجیحا پایه 2 پشتیبانی و خرید ملزومات شرکت حمل بسته‌ها، نامه‌ها و سایر لوازم از شرکت در جهت اشخاص و بالعکس انجام سایر وظایفی که در چهار چوب مسئولیت‌های تعیین شده محول می‌شود حقوق ثابت بیمه بیمه تکمیلی اضافه کاری هزینه آموزشی وام پاداش کمک هزینه ایاب و ذهاب
موبایل: 09131980324 تلفن: (034)32119180داخلی 11 واتساپ: 09131980324

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از کهگیلویه و بویراحمد

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان کهگیلویه و بویراحمد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از ایلام

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان ایلام از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

4 هفته پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از 31 استان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از کل کشور از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

1 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده وانت و نیسان در کرمان

یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
موبایل: 09103053180

1 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده وانت بدون خودرو و وردست نصب کابینت در کرمان

سینا چوب کرمان جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
موبایل: 09131980324 تلفن: (034)32119180داخلی 11 واتساپ: 09131980324

1 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از کرمان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

2 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان از گلستان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  گلستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09920403468

2 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از البرز

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از کردستان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  کردستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از زنجان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  زنجان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از اردبیل

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  اردبیل از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از مازندران

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  مازندران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از کهگیلویه و بویراحمد

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  کهگیلویه و بویراحمد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از سیستان و بلوچستان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  سیستان و بلوچستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از هرمزگان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  هرمزگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از ایلام

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  ایلام از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از گلستان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  گلستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از خراسان جنوبی

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  خراسان جنوبی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از لرستان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  لرستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از کرمان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از چهارمحال و بختیاری

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  چهارمحال و بختیاری از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از بوشهر

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  بوشهر از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

راننده هستم

راننده لودر مینی بوس وخاور 309هستم در خدمت کارفرمایان وپیمانکاران عزیزهستم
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از قزوین

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از خراسان شمالی

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  خراسان شمالی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان از گیلان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان  گیلان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده پایه یک در فراگیر عمران کرمان از بوشهر

شرکت فراگیر عمران کرمان از زیر مجموعه های جهاد نصر کرمان به منظور تکمیل کادر کارگاه عسلویه یکی از پروژه های جاری، از بیست (20) نفر افراد واجد شرایط زیر از استان بوشهر دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده پایه یک در فراگیر عمران کرمان از لرستان

شرکت فراگیر عمران کرمان از زیر مجموعه های جهاد نصر کرمان به منظور تکمیل کادر کارگاه عسلویه یکی از پروژه های جاری، از بیست (20) نفر افراد واجد شرایط زیر از استان لرستان دعوت به همکاری می‌نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در بوشهر

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان بوشهر از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در هرمزگان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان هرمزگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در لرستان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان لرستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در زنجان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان زنجان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در اردبیل

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان اردبیل از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در کردستان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان کردستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در خراسان جنوبی

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان جنوبی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در مازندران

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در قزوین

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در خراسان شمالی

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان شمالی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در کهگیلویه و بویراحمد

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان کهگیلویه و بویراحمد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در کرمان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در ایلام

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان ایلام از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان/چهارمحال و بختیاری

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان چهارمحال و بختیاری از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
آگهی منقضی شده

3 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در البرز

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش در کرمان

راننده لودر وبیل میکانیک هستم

من یک اتباع هستم من راننده لودر و بیل میکانیک هستم
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در سیستان و بلوچستان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان سیستان و بلوچستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده وانت و نیسان در کرمان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. حداکثر سن 30 سال سابقه کار 2 سال حقوق ثابت
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش در کرمان

استخدام انباردار، راننده با وانت مزدا و کارگر ساده در کرمان

لوازم خانگی طاهری جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

4 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده وانت و نیسان و پیک و تحویل‌دهنده در کرمان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در کهگیلویه و بویراحمد

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان کهگیلویه و بویراحمد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 16:00 به جز روزهای تعطیل با شماره زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در اردبیل

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان اردبیل از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 16:00 به جز روزهای تعطیل با شماره زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در هرمزگان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان هرمزگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 16:00 به جز روزهای تعطیل با شماره زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در گلستان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان گلستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 16:00 به جز روزهای تعطیل با شماره زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در کردستان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان کردستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 16:00 به جز روزهای تعطیل با شماره زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش در کرمان

راننده پایه یک

راننده یایه یک اماده بکار کار با ماشین ده چرخ
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش در کرمان

راننده پایه یک

راننده یایه یک اماده بکار کار با ماشین ده چرخ
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده گریدر در مس تخت گنبد سیرجان از کرمان

شرکت مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود از استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 17:00 با شماره زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

5 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان در سیستان و بلوچستان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان سیستان و بلوچستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 21:00 با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان در بوشهر

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان بوشهر از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 21:00 با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان در کرمان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 21:00 با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان در گیلان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان گیلان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 21:00 با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان در هرمزگان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان هرمزگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 21:00 با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان در زنجان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان زنجان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 21:00 با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان در اردبیل

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان اردبیل از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 21:00 با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان در مازندران

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 21:00 با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان در گلستان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان گلستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 21:00 با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان در کردستان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان کردستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 21:00 با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان در قزوین

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 21:00 با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده اتوبوس در مس تخت گنبد سیرجان در کهگیلویه و بویراحمد

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان کهگیلویه و بویراحمد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 8:00 الی 21:00 با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

6 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در زنجان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان زنجان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 7:30 الی 21:00 به جز روزهای تعطیل با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در کرمان

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 7:30 الی 21:00 به جز روزهای تعطیل با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در بوشهر

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان بوشهر از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 7:30 الی 21:00 به جز روزهای تعطیل با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده تریلر جاده در مس تخت گنبد سیرجان در مازندران

مس تخت گنبد سیرجان جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در اسرع وقت به آدرس زیر مراجعه نموده و یا در ساعت 7:30 الی 21:00 به جز روزهای تعطیل با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش در کرمان

استخدام راننده لیفتراک در شرکت روغن نباتی گلناز

شرکت روغن نباتی گلناز جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان، از همه شهرها از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند جهت ارسال رزومه خود، روی دکمه ارسال رزومه کلیک و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایند. راننده لیفتراک جنسیت: آقا مقطع تحصیلی: دیپلم سابقه کاری: ۱ سال حقوق: توافقی استان مورد نیاز: کرمان دارای سابقه کاریگواهینامه لیفتراک مزایا: بیمهبیمه تکمیلیسرویس رفت و برگشتناهار
آگهی منقضی شده

7 ماه پیش در کرمان
برای ثبت آگهی راننده در کرمان اینجا کلیک کنید
قوانین و مقررات | تماس با ما

تلفن : 02177094689 پشتیبانی واتساپ : 09202484048
کاربده تنها منتشر کننده ی آگهی ها بوده و مسئولیت آگهی ها بر عهده آگهی دهندگان می باشد. لازم است که کاربران محترم، خود نسبت به صحت و سقم آگهی های منتشر شده در آن هوشیار باشند.
© 2019-2023 تمامی حقوق متعلق به سایت کاربده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده