استخدام زیگزال دوز

استخدام زیگزال دوز، استخدام زیگزال دوز همشهری، آگهی امروز، نیاز به زیگزال دوز، اردیبهشت 1400

استخدام زیگزال دوز، کمک برشکار، چرخکار و وسط کار خانم در تهران

به زیگزال دوز، کمک برشکار، چرخکار و وسط کار خانم در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09125107546, 55596726

دیروز
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار، راسته دوز و وسط کار در کمالشهر

به تعدادی زیگزال دوز، میاندوزکار، راسته دوز و وسط کار جهت همکاری در کمالشهر (البرز) نیازمندیم.
تلفن: 09309056119, 34708738

دیروز
کرج

استخدام تعدادی زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار در محدوده امام حسین تهران

به تعدادی زیگزال دوز، راسته دوز و وسط کار ( خانم و آقا) جهت همکاری در محدوده میدان امام حسین تهران نیازمندیم.
تلفن: 36600468

دیروز
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز تریکو جهت همکاری در محدوده میدان بهارستانِ تهران

به تعدادی زیگزال دوز تریکو (خانم یا آقا) جهت همکاری در محدوده میدان بهارستانِ تهران نیازمندیم.(تسویه هفتگی)متقاضیان واجد شرایط می توانند تا یک هفته با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09121762698

دیروز
تهران

استخدام زیگزال دوز، میاندوزکار و وسط کار در محدوده چهار راه استانبول تهران

به یک نفر زیگزال دوز، میاندوزکار ماهر و یک وسط کار خانم با کار دائم در محدوده چهار راه استانبول تهران نیازمندیم.
تلفن: 66761128

2 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و وسط کار جهت تولیدی پوشاک در تهران

یک تولیدی پوشاک در محدوده امین حضور تهران به یک نفر زیگزال دوز و وسط کار نیازمند است.
تلفن: 09385915263

2 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، میاندوزکار، چرخکار و وسط کار جهت تریکو در تهران

به یک نفر زیگزال دوز، میاندوزکار، چرخکار و وسط کار جهت تریکو در خیابان سعدی شمالی تهران نیازمندیم.
تلفن: 77623085

2 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز ماهر تریکو جهت کار در محدوده میدان فردوسی تهران

به یک نفر زیگزال دوز ماهر تریکو جهت کار در محدوده میدان فردوسی تهران نیازمندیم. مزایا: خطی 120 تومان
تلفن: 66759632

2 روز پیش
تهران

استخدام چرخکار تریکو، وردست زیگزال دوز و وسط کار آقا جهت تریکو مردانه در تهران

به نیروهای چرخکار تریکو ماهر، وردست زیگزال دوز و وسط کار (آقا) جهت تریکو مردانه در محدوده جمهوری تهران نیازمندیم.
تلفن: 66466162

3 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، چرخکار و وسط کار جهت همکاری در محدوده بهارستان تهران

به یک نفر زیگزال دوز، چرخکار و وسط کار جهت همکاری در محدوده بهارستان تهران نیازمندیم.
تلفن: 09197116460, 33952377

3 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز مسلط به راسته و وسط کار جهت همکاری در تهران

به تعدادی زیگزال دوز مسلط به راسته و وسط کار جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09301550276

3 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، چرخکار و وسط کار در محدوده میدان بهارستان تهران

به زیگزال دوز، چرخکار و وسط کار با درآمد بالا و تسویه هفتگی در محدوده میدان بهارستان تهران نیازمندیم.
تلفن: 09015196041

3 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار، اتوکار و زیگزال دوز جهت کادر تولیدی در تهران

به تعدادی چرخکار، اتوکار و زیگزال دوز جهت تکمیل کادر تولیدی در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09369549891, 77640486

3 روز پیش
تهران

استخدام راسته دوز تریکو و زیگزال میاندوزکار با حقوق خوب جهت پوشاک مردانه در تهران

به راسته دوز تریکو و زیگزال میاندوزکار ماهر با مزد بالا جهت پوشاک مردانه در محدوده فردوسی تهران نیازمندیم.
تلفن: 09128432295, 66713364

3 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز آقا جهت تی شرت مردانه در محدوده میدان محمدیه تهران

به  تعدادی زیگزال دوز (آقا) جهت تی شرت مردانه در محدوده میدان محمدیه تهران نیازمندیم.
تلفن: 09193772232

3 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار، زیگزال دوز، راسته دوز و میاندوزکار در محدوده طبرسی مشهد

به تعدادی چرخکار، زیگزال دوز، راسته دوز و میاندوزکار جهت کار تریکو دوزی در محدوده طبرسی شمالی مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09394306453

3 روز پیش
مشهد

استخدام زیگزال دوز و میاندوزکار جهت تولیدی زنانه در تهران

یک تولیدی زنانه در محدوده پیروزی صفا تهران به یک نفر زیگزال دوز و میاندوزکار نیازمند است.
تلفن: 09364470270, 36841576

3 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز، چرخکار و راسته دوز ماهر در محدوده یافت آباد تهران

به تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم یا آقا، چرخکار و راسته دوز ماهر با حقوق بالا در محدوده یافت آباد تهران نیازمندیم.
تلفن: 09122085972, 66240867

3 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، چرخکار و میاندوزکار در یک تولیدی پوشاک

یک تولیدی پوشاک واقع در البرز به زیگزال دوز، چرخکار و میاندوزکار جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 34763361, 34763365

3 روز پیش
کرج

استخدام زیگزال دوز و میاندوزکار جهت تولیدی پوشاک مردانه در تهران

یک تولیدی پوشاک مردانه در تهران جهت تکمیل کادر خود به یک نفر زیگزال دوز و میاندوزکار ماهر در محیطی مناسب و با حقوق مکفی و بیمه نیازمند است.
تلفن: 33975619

3 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز تریکو آقا یا خانم در محدوده میدان بهارستان تهران

به تعدادی زیگزال دوز تریکو (آقا یا خانم) جهت همکاری در محدوده میدان بهارستان تهران نیازمندیم.(تسویه هفتگی)متقاضیان واجد شرایط می توانند تا یک هفته با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 36057345

3 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز جهت همکاری در محدوده کیانشهر تهران

به تعدادی زیگزال دوز ماهر با تسویه هفتگی جهت همکاری در محدوده کیانشهر تهران نیازمندیم.
تلفن: 09126765869, 33608503

3 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز ماهر و راسته کاری در زنجان

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید
موبایل: 09193475008

4 روز پیش
زنجان

استخدام زیگزال دوز جهت یک تولیدی تریکو در محدوده سه راه جمهوریِ تهران

یک تولیدی تریکو واقع در محدوده سه راه جمهوریِ تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی زیگزال دوز نیازمند است. مزایا: بیمه
تلفن: 66975550

4 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز خانم جهت تریکو بچه گانه در تهران

به تعدادی زیگزال دوز خانم جهت تریکو بچه گانه در حوالی نبردِ تهران نیازمندیم.
تلفن: 09122409213, 33066185

4 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز و وسط کار جهت تولید پوشاک بچه گانه در میدان بهارستان تهران

به زیگزال دوز و وسط کار جهت تولید پوشاک بچه گانه در محدوده میدان بهارستان تهران نیازمندیم.
تلفن: 09197060070, 55581787

4 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار، راسته دوز، زیگزال دوز و وسط کار در محدوده افسریه تهران

به تعدادی چرخکار، راسته دوز، زیگزال دوز و وسط کار خانم با کار دائم در محدوده افسریه تهران نیازمندیم.
تلفن: 09194761154, 33658313

4 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار، میاندوز، زیگزال دوز و وسط کار خانم برای یک تولیدی در تهران

یک تولیدی در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار، میاندوز، زیگزال دوز و وسط کار (خانم) نیازمند است.
تلفن: 09900871348, 33032486

4 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار، زیگزال دوز، وسط کار و میاندوز کار جهت یک تولیدی در تهران

یک تولیدی در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار، زیگزال دوز، وسط کار و میاندوز کار  جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09107864556

4 روز پیش
تهران

استخدام چند رده شغلی جهت تولیدی لباس تریکو و نساجی در تهران

یک تولیدی لباس تریکو و نساجی در تهران به تعدادی میاندوزکار ماهر، زیگزال دوز خانم، بسته بند و کارگر ساده نیازمند است.
تلفن: 09141807526, 66938379

4 روز پیش
تهران

استخدام نیروی زیگزال دوز ماهر یا نیمه ماهر با درآمد خوب در قم

به یک نفر نیروی زیگزال دوز ماهر یا نیمه ماهر با درآمد بالا در قم نیازمندیم. (تسویه هفتگی)
تلفن: 09107577256

4 روز پیش
قم

استخدام تعدادی وردست زیگزال دوز و چرخکار در محدوده میدان بهارستان تهران

به تعدادی وردست زیگزال دوز و چرخکار جهت کار در محدوده میدان بهارستان تهران نیازمندیم.
تلفن: 33913143, 33110787

4 روز پیش
تهران

استخدام چرخکار، زیگزال دوز، میاندوزکار و وسط کار در تهران

به چرخکار ماهر کاپشن دوز مردانه، زیگزال دوز، میاندوزکار و وسط کار تریکو خانم با تسویه نقدی و بیمه در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09122948932

4 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز، وسط کار و میاندوزکار خانم یا آقا در تهران

به زیگزال دوز، وسط کار و میاندوزکار خانم یا آقا در تهران نیازمندیم. مزایا: محیطی سالم+ بیمه+ کار دائم
تلفن: 09126471539

4 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی راسته دوز، زیگزال دوز، اتوکار و وسط کار در محدوده سه راه آدران تهران

به تعدادی راسته دوز ماهر و نیمه ماهر، زیگزال دوز، اتوکار و وسط کار جهت همکاری در محدوده سه راه آدران تهران نیازمندیم.
تلفن: 09351209828

4 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز ماهر جهت یک تولیدی پوشاک ورزشی در تهران

یک تولیدی پوشاک ورزشی در تهران جهت تکمیل کادر خود به زیگزال دوز ماهر نیازمند است. با بیمه و مزایا و سرویس ساکن اسلامشهر یا چهاردانگه
تلفن: 55260098 (داخلی یک)

5 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار، میاندوز و زیگزال دوز جهت کار در محدوده بازار تهران

به  تعدادی چرخکار، میاندوز و زیگزال دوز جهت کار در محدوده بازار تهران نیازمندیم. ساعات کاری: 9 تا 19
تلفن: 55161864

5 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی میاندوز، راسته دوز و زیگزال دوز ماهر خانم جهت یک خیاطی در تهران

یک خیاطی در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی میاندوز، راسته دوز و زیگزال دوز ماهر (خانم) نیازمند است.
تلفن: 09129213319, 66463976

5 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی زیگزال دوز جهت تریکو با تسویه هفتگی در همدان

به تعدادی زیگزال دوز خانم یا آقا جهت کار تریکو با تسویه هفتگی در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09187146606, 09183128559

5 روز پیش
همدان

وسط کار

ب تعدادی وسط کار نیازمندیم خانوم یا آقا نیروی جوان.حقوق ۲/۸۰۰بیمه +سنوات ولیعصر
09125438827

5 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار و زیگزال دوز خانم در تهران

به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز خانم در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09124194229

5 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز ماهر خانم و آقا جهت یک تولیدی پوشاک بچه گانه در تهران

یک تولیدی پوشاک بچه گانه در تهران به زیگزال دوز ماهر خانم و آقا با بیمه نیازمند است.
تلفن: 09127031098, 33115293

5 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز ماهر خانم در تهران

به تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم در تهران نیازمندیم. مزایا: در محیطی کاملا زنانه
تلفن: 09124850812, 33060051

5 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز خانم و آقا جهت کار تریکو در تهران

به زیگزال دوز خانم و آقا جهت کار تریکو در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09195283652

5 روز پیش
تهران

استخدام زیگزال دوز ماهر تریکو با حقوق بالا در تهران

به تعدادی زیگزال دوز ماهر تریکو با حقوق بالا در تهران نیازمندیم.
تلفن: 09125885160

5 روز پیش
تهران

استخدام چرخکار، میاندوزکار و زیگزال دوز جهت یک تولیدی در تهران

یک تولیدی در تهران به تعدادی چرخکار، میاندوزکار و زیگزال دوز خانم نیازمند است.
تلفن: 09126116790

5 روز پیش
تهران

دعوت به همکاری نیروی زیگزال دوز ماهر و یا نیمه ماهر با درآمد خوب در قم

به نیروی زیگزال دوز ماهر و یا نیمه ماهر با روزمزد بسیار بالا در قم نیازمندیم. (تسویه هفتگی)
تلفن: 09107577556

5 روز پیش
قم

استخدام تعدادی چرخکار، میاندوزکار و زیگزال دوز در محدوده بازار تهران

به تعدادی چرخکار، میاندوزکار و زیگزال دوز در محدوده بازار تهران نیازمندیم. (ساعت کار 9 الی 19)
تلفن: 09195139081

5 روز پیش
تهران

استخدام وسط کار و زیگزال دوز خانم جهت همکاری در محدوده مترو محمدیه تهران

به یک نفر وسط کار و زیگزال دوز (خانم) جهت همکاری در محدوده مترو محمدیه و BRT تهران نیازمندیم.(کار دائم - تسویه هفتگی)
تلفن: 09201018100

5 روز پیش
تهران

استخدام تعدادی چرخکار ماهر، راسته دوز، زیگزال دوز و میاندوزکار در تهران

به تعدادی چرخکار ماهر، راسته دوز، زیگزال دوز و میاندوزکار با حقوق بالا و بیمه در محدوده احمدآباد مستوفی تهران نیازمندیم.
تلفن: 09123890460

5 روز پیش
تهران
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده