استخدام شابلون زن

استخدام شابلون زن، استخدام شابلون زن همشهری، آگهی امروز، نیاز به شابلون زن، نیازمندیهای همشهری شابلون زن

 • استخدام شابلون زن ماهر مسلط به چاپ سیلک در البرز

  به یک نفر شابلون زن ماهر مسلط به چاپ سیلک و با حقوق مناسب جهت همکاری در البرز نیازمندیم.  
  تلفن: 09371282688

  4 روز پیش
  کرج
 • استخدام شابلون زن نیمه ماهر خانم یا آقا در باقرشهر

  به تعدادی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر خانم یا آقا جهت همکاری در حوالی باقرشهرِ تهران نیازمندیم.
  تلفن: 09127240469

  4 روز پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده در تهران

  به تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
  تلفن: 66419192

  4 روز پیش
  تهران
 • (( تعدادی شابلون زن ماهر ))

  (( تعدادی شابلون زن ماهر )) و اپراتوردستگاه چاپ تریکو نیازمندیم ( محدوده مختاری ) 55893841
  تلفن: 55893841

  5 روز پیش
  تهران
 • استخدام شابلون زن آقا

  چند نفر شابلون زن آقا با حقوق 2500 به بالا محدوده ولیعصر نیازمندیم 09354422030
  تلفن همراه: 09354422030

  5 روز پیش
  تهران
 • چند نفر شابلون زن آقا

  چند نفر شابلون زن آقا با حقوق 2500 به بالا محدوده ولیعصر نیازمندیم
  تلفن همراه: 09354422030

  1 هفته پیش
  تهران
 • (( تعدادی شابلون زن ماهر ))

  (( تعدادی شابلون زن ماهر )) و اپراتوردستگاه چاپ تریکو نیازمندیم ( محدوده مختاری ) 55893841
  تلفن: 55893841

  1 هفته پیش
  تهران
 • شابلون زن ماهر جهت شهریار

  به تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده جهت چاپ تریکو نیازمندیم باغستان شهریار 65733309 09351051422
  تلفن همراه: 09351051422 تلفن: 65733309

  1 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن ماهر و

  به تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده جهت چاپ تریکو نیازمندیم باغستان شهریار و
  تلفن همراه: 09351051422 تلفن: 65733309

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن آقا

  تعدادی شابلون زن آقا و کارگر ساده باحقوق 500 / 2 نیازمندیم محدوده چهارراه ولیعصر
  تلفن همراه: 09332446343

  2 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن خانم و آقا

  تعدادی شابلون زن خانم و آقا شیفت روزوشب جهت چاپ تریکو محدوده میدان شوش و میزگردان
  تلفن همراه: 09384100326

  2 هفته پیش
  تهران
 • استخدام نیروی شابلون زن آقا و خانم با حقوق مکفی در تهران

  به تعدادی شابلون زن آقا و خانم جهت شیفت روز و عصر با حقوق مکفی در تهران نیازمندیم.
  تلفن: 09123133771, 09195089198

  3 هفته پیش
  تهران
 • شابلون زن ماهر و

  شابلون زن ماهر و کارگر ساده جهت چاپ تریکو نیازمندیم
  تلفن همراه: 09122448107

  3 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی کارگر ساده و ماهر

  تعدادی کارگر ساده و ماهر جهت چاپ تریکو نیازمندیم
  تلفن: 88309504

  3 هفته پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن آقا

  به تعدادی شابلون زن آقا نیازمندیم
  تلفن همراه: 09307261342

  3 هفته پیش
  تهران
 • استخدام شابلون زن خانم یا آقا در تهران

  به تعدادی شابلون زن خانم یا آقا در وصفنارد تهران نیازمندیم.
  تلفن: 09121091579, 55844107

  3 هفته پیش
  تهران
 • شابلون زن ماهر آقا

  شابلون زن ماهر آقا جهت چاپ تریکو حقوق 3 م به بالا نیازمندیم
  تلفن همراه: 09122576210

  3 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن آقا

  تعدادی شابلون زن آقا و کارگر ساده نیازمندیم ( محدوده چهارراه ولیعصر )
  تلفن همراه: 09332446343

  4 هفته پیش
  تهران
 • تعدادی کارگر شابلون زن ماهر

  تعدادی کارگر شابلون زن ماهر جهت چاپ تریکو با بیمه و حقوق مکفی حوالی میدان شوش
  تلفن: 55307176

  1 ماه پیش
  تهران
 • X تعدادی شابلون زن ماهر X

  X تعدادی شابلون زن ماهر X جهت چاپ تریکو نیازمندیم محدوده مترو سعدی
  تلفن: 36057345

  1 ماه پیش
  تهران
 • به یک شابلون زن جهت

  به یک شابلون زن جهت کار چاپ تریکو نیازمندیم (محدوده شهرری فیروزآباد)
  تلفن همراه: 09351126603 تلفن: 36683976

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی شابلون زن ماهر خانم و آقا جهت کار در بازار تهران

  به تعدادی شابلون زن ماهر خانم و آقا جهت کار در بازار تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
  تلفن: 09193796002, 09120859453

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی شابلون زن ماهر و سرپرست جهت همکاری در تهران

  به تعدادی شابلون زن ماهر و سرپرست با حقوق مکفی و مناسب جهت شیفت روز و شب در محدوده میدان شوش تهران نیازمندیم. متقاضیان محترم می تواند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
  تلفن: 55063763, 09122149872

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام استادکار ماهر جهت سرپرستی چاپ پوشاک در حوالی شهریار

  به یک نفر استادکار ماهر جهت سرپرستی چاپ پوشاک در حوالی شهریار (استان تهران) نیازمندیم.
  تلفن: 09129381942

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام شابلون زن ماهر آقا و خانم در چهارراه امیر اکرم تهران

  به یک نفر شابلون زن ماهر (آقا و خانم) جهت کار در تهران نیازمندیم.
  تلفن: 66480574

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی شابلون زن و کارگر ساده آقا جهت همکاری در تهران

  به تعدادی شابلون زن و کارگر ساده (آقا) جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
  تلفن: 09383259001

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام شابلون زن حرفه ای خانم و بردست ساده خانم در چاپ سیلک

  چاپ سیلک واقع در محدوده پنجتنِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی شابلون زن حرفه ای خانم و بردست ساده خانم نیازمند است.
  تلفن: 09029125207

  1 ماه پیش
  مشهد
 • استخدام شابلون زن ماهر با بیمه در محدوده جمهوریِ تهران

  به شابلون زن ماهر با بیمه جهت همکاری در محدوده جمهوریِ تهران نیازمندیم.
  تلفن: 66418158

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی شابلون زن و کارگر ساده جهت چاپ تریکو در تهران

  به تعدادی شابلون زن و کارگر ساده جهت چاپ تریکو در تهران نیازمندیم.
  تلفن: 09301119160

  1 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن و

  به تعدادی شابلون زن و کارگرساده جهت کار در چاپ تریکو نیازمندیم
  تلفن همراه: 09301119160

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی نیروی شابلون زن ماهر در تهران

  به تعدادی نیروی شابلون زن ماهر جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
  تلفن: 09127996601

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی شابلون زن خانم در حوالی بازارِ تهران

  به تعدادی شابلون زن خانم در محیطی زنانه در حوالی بازارِ تهران نیازمندیم.
  تلفن: 55982720

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام شابلون زن ماهر جهت چاپ یک چاپخانه در تهران

  یک چاپخانه در تهران به شابلون زن وارد و ماهر جهت چاپ نیازمند است.
  تلفن: 66704589

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام شابلون زن ماهر آقا در حوالی میدان قزوینِ تهران

  به تعدادی شابلون زن ماهر آقا در حوالی میدان قزوینِ تهران نیازمندیم.
  تلفن: 55410679

  1 ماه پیش
  تهران
 • چـاپی زول

  چـاپی زول کـارگاه دار جهت همکاری با تیراژبالا نیازمندیم جمهوری،چهارراه استانبول،پاساژ فردوسی،طبقه4،واحد1 / 533 و
  تلفن همراه: 09122234505 تلفن: 33948344

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام شابلون زن

  به تعدادی شابلون زن خانم و آقا جهت چاپ تریکو نیازمندیم مترو مولوی تماس تا یکفهته 55605598
  تلفن: 55605598

  1 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن نیمه وارد

  شابلون زن نیمه وارد جهت چاپ تریکو و کارگر ساده نیازمندیم
  تلفن همراه: 09367879978

  1 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن

  به تعدادی شابلون زن خانم و آقا جهت چاپ تریکو نیازمندیم مترو مولوی تماس تا یکفهته 55605598
  تلفن: 55605598

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی شابلون زن جهت چاپ پارچه در محدوده فردیس و مارلیک

  به تعدادی شابلون زن جهت چاپ پارچه در محدوده فردیس و مارلیک نیازمندیم. متقاضیان محترم می توانند باشماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
  تلفن: 09306293028

  1 ماه پیش
  کرج
 • استخدام شابلون زن ماهر و کارگر ساده در محدوده بازار تهران

  به یک نفر شابلون زن ماهر و یک نفر کارگر ساده در تهران نیازمندیم.
  تلفن: 09213893978

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی شابلون زن ماهر و ساده خانم در تهران

  به تعدادی شابلون زن ماهر و ساده (خانم) در تهران نیازمندیم.
  تلفن: 09219816625, 33957668

  1 ماه پیش
  تهران
 • استخدام تعدادی شابلون زن ماهر در محدوده اسلامشهر تهران

  به تعدادی شابلون زن ماهر جهت همکاری در محدوده اسلامشهر تهران نیازمندیم.
  تلفن: 09109092515

  1 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن

  به تعدادی شابلون زن خانم و آقا جهت چاپ تریکو نیازمندیم مترو مولوی تماس تا یکفهته
  تلفن: 55605598

  1 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن

  به تعدادی شابلون زن ماهر جهت چاپ تریکو نیازمندیم (محدوده بهارستان)
  تلفن: 33950436

  1 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن آقا

  به تعدادی شابلون زن آقا ماهر حداکثر 40ساله نیازمندیــم
  تلفن همراه: 09128178576 تلفن: 77582228

  2 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن ماهر(آقاوخانم)

  شابلون زن ماهر(آقاوخانم) , چهارفصل،تا3م حتی شیفت‏شب , تسویه هفتگی،پرسکارخانم(خ انقلاب)
  تلفن: 09391147079 ـ 66481677  

  3 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن ماهر

  تعدادی شابلون زن ماهر , منحصراتاشب عیدباحقوق بسیارخوب , تسویه روزانه یاهفتگی،تماس10روز
  تلفن: 09190020169 و 55168451  

  3 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن و کارگرساده

  شابلون زن و کارگرساده , خانم و آقا نیازمندیم , تسویه هفتگی ( خیام )
  تلفن: 09125911019  

  4 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن ماهر

  تعدادی شابلون زن ماهر , شب کار ترجیحا اکیپ با حقوق , مکفی نیازمندیم(محدوده بهارستان)
  تلفن: 09123844332ـ33957668  

  4 ماه پیش
  تهران
 • 2 نفر کارگر آقا یا خانم جهت

  2 نفر کارگر آقا یا خانم جهت , کار در کارگاه چاپ تریکو , نیازمندیم
  تلفن: 09354462081  

  4 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن

  به تعدادی شابلون زن , ماهر و نیمه ماهر خانم یا آقا , نیازمندیم (حوالی چهارراه لشکر)
  تلفن: 55409337  

  4 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن خانم و آقا

  شابلون زن خانم و آقا , با حقوق مکفی با اضافه کار , نیازمندیم-شهرک صنعتی چهاردانگه
  تلفن: 55264744 - 09121313109  

  4 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی کارگر

  تعدادی کارگر , شابلون زن ماهر و ساده , حقوق و مزایای عالی
  تلفن: 55407485  

  4 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن یا کارگر ساده

  شابلون زن یا کارگر ساده , نیازمندیم ,
  تلفن: 55806641  

  4 ماه پیش
  تهران
 • # تعدادی شابلون زن آقا #

  # تعدادی شابلون زن آقا # , و کارگر ساده آقا نیازمندیم , (تماس تا 15 روز) - (نواب-عباسی)
  تلفن: 09123455683  

  4 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن ماهر آقا

  شابلون زن ماهر آقا , نیازمندیم , (خیابان 15 خرداد شرقی)
  تلفن: 09121791923 و 33553548  

  4 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن نیازمندیم

  تعدادی شابلون زن نیازمندیم , محدوده سیزده آبان
  تلفن: 09331387960 09123387960  

  4 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن ماهر

  به تعدادی شابلون زن ماهر , پایه حقوق 2 میلیون , (حوالی4راه مولوی)(تماس1هفته)
  تلفن: 09121384965  

  4 ماه پیش
  تهران
 • کارگاه چاپ سید جهت تکمیل

  کارگاه چاپ سید جهت تکمیل , کادرخود در ماه اسفند و سال جدید , به تعدادی شابلون زن نیازمند است
  تلفن: 09381302688و09191302688  

  4 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن ماهر وساده

  تعدادی شابلون زن ماهر وساده , محدوده باغستان شهریار , نیازمندیم
  تلفن: 65733309 - 09351051422  

  4 ماه پیش
  تهران
 • به سرپرست کارگاه چاپ

  به سرپرست کارگاه چاپ , پوشاک نیازمندیم
  تلفن: 09128495162 09900980806  

  4 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن ماهر

  به تعدادی شابلون زن ماهر , نیازمندیم - محدوده حصارامیر , (( تماس تایک هفته ))
  تلفن: 09128483308  

  4 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن

  به تعدادی شابلون زن , محدوده مولوی نیازمندیم , (تماس تا یک هفته)
  تلفن: 55604772  

  4 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی کارگر ساده

  تعدادی کارگر ساده , و شابلون زن , با حقوق بالا نیازمندیم
  تلفن: 09122215138  

  4 ماه پیش
  تهران
 • کارگرساده شابلون زن تریکو

  کارگرساده شابلون زن تریکو , نیازمندیم , ( محدوده راه آهن خیابان شوش )
  تلفن: 55631541  

  4 ماه پیش
  تهران
 • « پارسیان چاپ »

  « پارسیان چاپ » , به شابلون زن ماهر نیازمندیم , با بیمه (محدوده مترو نواب)
  تلفن: 66870464  

  4 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن

  تعدادی شابلون زن , آقا و خانم , نیازمندیم
  تلفن: 33619690  

  4 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی کارگر شابلون زن

  تعدادی کارگر شابلون زن , ماهر و ساده خانم و آقا , حقوق و مزایای عالی نیازمندیم
  تلفن: 55407485  

  4 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن خانم یا آقا

  شابلون زن خانم یا آقا , فوری نیازمندیم , (حوالی مولوی)(تماس تا 1هفته)
  تلفن: 36832608  

  4 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی کارگرساده و ماهر

  تعدادی کارگرساده و ماهر , جهت کارشابلون زنی , نیازمندیم
  تلفن: 33619690  

  4 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن خانم و آقا

  شابلون زن خانم و آقا , و کارگر ساده نیازمندیم
  تلفن: 09128957448 09123133771  

  4 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن و

  تعدادی شابلون زن و , کارگرساده خانم و آقا , باحقوق مکفی-ترمینال خاوران
  تلفن: تماس10به بعد 09128167442  

  4 ماه پیش
  تهران
 • شابلون وارد و نیمه وارد

  شابلون وارد و نیمه وارد , جهت چاپ تریکو نیازمندیم
  تلفن: 09367879978 09129348790  

  4 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن و

  شابلون زن و , کارگر ساده نیازمندیم , محدوده خیام تماس تا یکهفته
  تلفن: 09213893978  

  4 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن

  به تعدادی شابلون زن , و کارگر ساده , نیازمندیم
  تلفن: 09127647516  

  4 ماه پیش
  تهران
 • کارگر ساده

  کارگر ساده , جهت چاپ تریکو , محدوده یاخچی آباد نیازمندیم
  تلفن: 09122448107  

  4 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن ماهر

  تعدادی شابلون زن ماهر , نیازمندیم ,
  تلفن: 33619690  

  4 ماه پیش
  تهران
 • یک سرپرست چاپ

  یک سرپرست چاپ , و تعدادی شابلون زن آقا , در محدوده شهر قدس
  تلفن: 46865333  

  4 ماه پیش
  تهران
 • # شابلون زن آقا #

  # شابلون زن آقا # , جهت پلاستیزول , غیر سیگاری , 000 / 000 / 3 تومان , , (محدوده میدان انقلاب)
  تلفن: 72 36 12 66  

  4 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن ماهر(آقاوخانم)

  شابلون زن ماهر(آقاوخانم) , 9صبح تا8شب پایه‏تا3میلیون , تسویه هفتگی (حوالی خ انقلاب)
  تلفن: 09391147079 ـ 66481677  

  4 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن ماهر

  تعدادی شابلون زن ماهر , منحصراتاشب عیدباحقوق بسیارخوب , تسویه روزانه یاهفتگی نیازمندیم
  تلفن: 09190020169 و 55168451  

  4 ماه پیش
  تهران
 • به 2نفر شابلون زن

  به 2نفر شابلون زن , آقا یا خانم , ( با حقوق بالا ) نیازمندیم
  تلفن: 09192128033  

  4 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن ماهر و

  تعدادی شابلون زن ماهر و , نیمه ماهرباحقوق2 الی 500 / 2 , حومه باقرشهر نیازمندیم
  تلفن: 09903954667  

  4 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی چاپی تریکو

  به تعدادی چاپی تریکو , نیازمندیم , « تماس تا یکهفته »
  تلفن: 09128757650  

  4 ماه پیش
  تهران
 • # شابلون زن آقا #

  # شابلون زن آقا # , , جهت پلاستیزول , غیر سیگاری , 000 / 500 / 2 تومان , (مترو انقلاب)
  تلفن: 79 27 56 66  

  4 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن ماهر

  تعدادی شابلون زن ماهر , محدوده باغستان شهریار , نیازمندیم
  تلفن: 65733309 - 09351051422  

  4 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن ماهر خانم و آقا

  شابلون زن ماهر خانم و آقا , و عکاس ماهر نیازمندیم , حقوق مکفی وبیمه (چهارراه امیراکرم)
  تلفن: 66480574  

  4 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن

  به تعدادی شابلون زن , و کارگر ساده نیازمندیم , (محدوده مولوی)
  تلفن: 55154265  

  4 ماه پیش
  تهران
 • « پارسیان چاپ »

  « پارسیان چاپ » , شابلون زن ماهر و کارگرساده , با بیمه نیازمندیم
  تلفن: 66870464  

  4 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن حرفه ای

  به تعدادی شابلون زن حرفه ای , و کارگر ساده با حقوق و , دستمزد عالی فوری نیازمندیم
  تلفن: 09384477081 و 55152493  

  4 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن خانم و کارگر

  شابلون زن خانم و کارگر , ساده خانم ( خ انقلاب روبروی , خ ایرانشهر پاساژ میلانی پ 744 )
  تلفن: 66341226  

  4 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلو زن ماهر و

  به تعدادی شابلو زن ماهر و , کارگرساده حوالی خیام جنوبی , نیازمندیم (تماس تا یکهفته)
  تلفن: 09121853013و 55605245  

  5 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن روزکار و

  تعدادی شابلون زن روزکار و , شب کار (ساعت کار شب: 7 الی , 11 شب) و کارگرساده خانم
  تلفن: 09123844332ـ33957668  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلو زن

  به تعدادی شابلو زن , و کارگر ساده ( چاپی ) , آقا یا خانم نیازمندیم
  تلفن: 09226281310  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن

  به تعدادی شابلون زن , وکارگرساده ( خانم یا آقا ) , نیازمندیم محدوده جوانمرد
  تلفن: 09125360038و09127773188  

  5 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن ماهر

  شابلون زن ماهر , نیازمندیم ,
  تلفن: (داخلی116) 44992446  

  5 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن و کارگرساده

  شابلون زن و کارگرساده , خانم یا آقا نیازمندیم , (مترو شوش - خیام)
  تلفن: 09125911019  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن ماهر

  به تعدادی شابلون زن ماهر , نیازمندیم محدوده مترو نعمت آباد
  تلفن: 09059575225 09358214556  

  5 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن ماهر

  تعدادی شابلون زن ماهر , جهت چاپ تریکو نیازمندیم , محدوده کیانشهر
  تلفن: 33897009  

  5 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن ماهرو

  تعدادی شابلون زن ماهرو , نیمه ماهر جهت چاپ پوشاک , نیازمندیم (محدوده مولوی)
  تلفن: 09374229366  

  5 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن ماهر

  تعدادی شابلون زن ماهر , شب کار از ساعت 7شب , الی 11 شب نیازمندیم
  تلفن: 09123844332ـ33957668  

  5 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن حرفه ای زول کار

  شابلون زن حرفه ای زول کار , وکارگر ساده تماس تا یکهفته , محدوده فلاح نیازمندیم
  تلفن: 09122754844  

  5 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن ماهر آقا

  شابلون زن ماهر آقا , و کارگر ساده نیازمندیم , ( محدوده انقلاب )
  تلفن: 09332446343  

  5 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن ماهر آقا

  شابلون زن ماهر آقا , شیفت روز - نیازمندیم , ( محدوده انقلاب )
  تلفن: 09332446343  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن

  به تعدادی شابلون زن , نیازمندیم , محدوده ابوسعید
  تلفن: 55801790  

  5 ماه پیش
  تهران
 • کارگر وارد یا نیمه وارد

  کارگر وارد یا نیمه وارد , جهت عکاسی , و تمیز کردن شابلون نیازمندیم
  تلفن: 66343021  

  5 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن ماهر

  شابلون زن ماهر , (خانم یا آقا) نیازمندیم , محل کار: محدوده فردوسی
  تلفن: 66713721  

  5 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن ماهر آقا

  شابلون زن ماهر آقا , نیازمندیم-تماس تا یکهفته
  تلفن: 09121473784 09123445102  

  5 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن آقا

  تعدادی شابلون زن آقا , نیازمندیم، پایه از 900 / 1 م , (حوالی مترو بهارستان)
  تلفن: 09121854379ـ33930030  

  5 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن ماهرجهت چاپ تریکو

  شابلون زن ماهرجهت چاپ تریکو , محدوده بازار چهارراه سیروس
  تلفن: 33522417 09195157761  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی کارگر ساده

  به تعدادی کارگر ساده , و شابلون زن نیازمندیم
  تلفن: 09381302688 09191302688  

  5 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن ماهر

  تعدادی شابلون زن ماهر , و نیمه ماهر خانم و آقا , نیازمندیم
  تلفن: 09121854379ـ33115639  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن

  به تعدادی شابلون زن , آقا - ماهر - نیازمندیم ,
  تلفن: 09128178576 - 77582228  

  5 ماه پیش
  تهران
 • شرکت تولید پوشاک

  شرکت تولید پوشاک , به تعدادی شابلون زن باتجربه , نیازمند است
  تلفن: (داخلی 108) 44992446  

  5 ماه پیش
  تهران
 • کارگر شابلون زن تریکو

  کارگر شابلون زن تریکو , نیازمندیم , ( راه آهن خیابان شوش )
  تلفن: 55631541  

  5 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن ماهر

  تعدادی شابلون زن ماهر , خانم و آقا , محدوده خاوران تماس تا یکهفته
  تلفن: 09122442802و36050057  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به یک کارگر ساده یا ماهر

  به یک کارگر ساده یا ماهر , جهت چاپ تریکو , نیازمندیم
  تلفن: 88309504  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن

  به تعدادی شابلون زن , با پایه حقوق 2 م نیازمندیم , و کارگر ساده (تماس تا یک ماه)
  تلفن: 09126026221  

  5 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن خانم یا آقا

  تعدادی شابلون زن خانم یا آقا , نیازمندیم خ انقلاب روبروی , خیابان ایرانشهر پلاک 744 طبقه 4
  تلفن: 66341226  

  5 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن ماهر

  شابلون زن ماهر , نیازمندیم , ( محل کار شاد آباد )
  تلفن: 09120719867 - 66790804  

  5 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن ماهر

  تعدادی شابلون زن ماهر , و نیروی ساده خانم و آقا , حوالی شادآباد (تماس تا یکهفته)
  تلفن: 09122385382 ـ 66805692  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلو زن

  به تعدادی شابلو زن , و کارگر ساده ( چاپی ) , نیازمندیم
  تلفن: 09226281310  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلو زن ماهر

  به تعدادی شابلو زن ماهر , کارگرساده حوالی خیام جنوبی , حقوق 200 / 2 تماس تا یکهفته
  تلفن: 55605245  

  5 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن آقا و کارگرساده

  شابلون زن آقا و کارگرساده , نیازمندیم , محدوده اسلامشهر ، گلستان
  تلفن: 09122483114  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن

  به تعدادی شابلون زن , جهت چاپ تریکو نیازمندیم , مترو مولوی - تماس تا یکهفته
  تلفن: 55605598  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن

  به تعدادی شابلون زن , و کارگر ساده جهت چاپ تریکو , نیازمندیم (محدوده بهارستان)
  تلفن: 33950436  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به چندنفر شابلون زن ماهر

  به چندنفر شابلون زن ماهر , با بیمه نیازمندیم ، خ لبافی نژاد , بین ابوریحان ودانشگاه پلاک 93ط3
  تلفن: 7 ـ 66482746  

  5 ماه پیش
  تهران
 • شابلون وارد و نیمه وارد

  شابلون وارد و نیمه وارد , آقا جهت چاپ تریکو نیازمندیم
  تلفن: 09367879978 09129348790  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن

  به تعدادی شابلون زن , خانم نیازمندیم , محدوده مترو سعدی
  تلفن: 09198638357  

  5 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن ماهر

  تعدادی شابلون زن ماهر , نیازمندیم(محدوده ترمینال خاوران)
  تلفن: 09125137175 09123720373  

  5 ماه پیش
  تهران
 • شابلون زن ماهر آقا

  شابلون زن ماهر آقا , شیفت شب - نیازمندیم , ( محدوده انقلاب )
  تلفن: 09332446343  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن ماهر

  به تعدادی شابلون زن ماهر , و کارگرساده خانم و آقا , نزدیک مترو عبدل آباد نیازمندیم
  تلفن: 09125850924 و 55844107  

  5 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن ماهر

  تعدادی شابلون زن ماهر , جهت چاپ تریکو نیازمندیم , (محدوده کیانشهر)
  تلفن: 33897009  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن خانم

  به تعدادی شابلون زن خانم , و آقا نیازمندیم-حومه آدران , تماس تا یک هفته
  تلفن: 09122280305  

  5 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی کارگر ساده و

  تعدادی کارگر ساده و , شابلون زن خانم و آقا منطقه , یافت آبادشهرک ولیعصرنیازمندیم
  تلفن: 09031491384  

  5 ماه پیش
  تهران
 • سرپرست شابلون زن

  سرپرست شابلون زن , میزگردون ،کارگر ساده , گمرک راه آهن (یکهفته)صادقی
  تلفن: 09109537075 - 09028531410  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن

  به تعدادی شابلون زن , آقا حقوق200 / 2 م , (حوالی م قیام) (تماس تا یک هفته)
  تلفن: 09125801053  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به یک شابلون زن ماهر

  به یک شابلون زن ماهر , نیازمندیم محدوده مترو نعمت آباد
  تلفن: 09059575225 09358214556  

  5 ماه پیش
  تهران
 • تعدادی شابلون زن ماهر

  تعدادی شابلون زن ماهر , تا 25 اسفند ساعتی15هزار , تسویه نقدی
  تلفن: 09190020169 و 55168451  

  5 ماه پیش
  تهران
 • به تعدادی شابلون زن ماهر

  به تعدادی شابلون زن ماهر , ( خانم و آقا ) و کارگر ساده , باحقوق مکفی نیازمندیم
  تلفن: 09191879723  

  5 ماه پیش
  تهران
اپلیکیشن کاربده به زودی...