استخدام قناد، شیرینی پز، نانوا در مشهد، اسفند 1399

استخدام قناد، شیرینی پز، نانوا در مشهد، آگهی استخدام قناد، شیرینی پز، نانوا در مشهد ، آگهی امروز، نیاز به قناد، شیرینی پز، نانوا در مشهد، اسفند 1399

استخدام استادکار ترکار و خشک کار جهت شیرینی سرای شادی در مشهد

یک شیرینی سرای شادی واقع در بلوار فکوریِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به استادکار ترکار و استادکار خشک کار نیازمند است.
تلفن: 09354944161

1 هفته پیش
مشهد

استخدام استادکار، بردست ترکار و خشک کار در خراسان رضوی

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به شماره واتساپ اعلام شده ارسال نمایند. 1 استادکار
تلفن: 09038661012(واتساپ و یا پیامک)

1 هفته پیش
مشهد

استخدام بردست خشک کار و ترکار آقا جهت کارگاه شیرینی پزی در مشهد

یک کارگاه شیرینی پزی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی بردست خشک کار و ترکار آقا مجرب نیازمند است.
تلفن: 09372932343

2 هفته پیش
مشهد

استخدام وردست ماهر با حقوق مکفی جهت یک قنادی در خراسان رضوی

یک قنادی واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به چند نفر وردست ماهر نیازمند است. مزایا: با حقوق مکفی
تلفن: 38935300

2 هفته پیش
مشهد

استخدام کارگر کیک ساز، خشک کار، بردست ترکار و خشک کار در خراسان رضوی

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 کارگر کیک ساز
تلفن: 09151102667, 33426002

3 هفته پیش
مشهد

استخدام فروشنده، بردست ترکار و کیک ساز آقا جهت قنادی پارس در مشهد

قنادی پارس واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد (آقا) واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 فروشنده
تلفن: 09386819199

3 هفته پیش
مشهد

استخدام بردست خشک کار و ترکار جهت یک کارگاه در خراسان رضوی

یک کارگاه واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی بردست خشک کار و بردست ترکار نیازمندیم.
تلفن: 09151210709

3 هفته پیش
مشهد

استخدام استادکار، کیک ساز، بردست خشک کار و ترکار در مشهد

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 استادکار
تلفن: 09154405976

3 هفته پیش
مشهد

استخدام استادکار کیک ساز ماهر جهت کار در مشهد

به یک نفر استادکار کیک ساز ماهر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 09153599754, 09159158443

4 هفته پیش
مشهد

استخدام بردست خشک کار ماهر جهت کار در مشهد

به یک نفر بردست خشک کار ماهر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09301489546

1 ماه پیش
مشهد

استخدام استادکار خشک کار، ترکار ، کیک ساز و شاگرد در خراسان رضوی

به همکاری یک نفر استادکار خشک کار،یک نفر استادکار ترکار و کیک ساز و چند نفر بردست خشک کار و ترکار و چند نفر شاگرد در خراسا رضوی نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09156216287

1 ماه پیش
مشهد

استخدام کیک ساز ماهر، خشک کار، ترکار و بردست در قنادی اورانوس

قنادی اورانوس واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 کیک ساز ماهر
تلفن: 09151155921

1 ماه پیش
مشهد

استخدام کیک ساز حرفه ای و خشک کار جهت یک قنادی در مشهد

یک قنادی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به کیک ساز حرفه ای خانم و آقا و خشک کار آقا جهت نیازمند است.
تلفن: 09354944161

1 ماه پیش
مشهد

استخدام کیک ساز ماهر آقا در یک کارگاه شیرینی پزی

یک کارگاه شیرینی پزی در مشهد به کیک ساز ماهر آقا نیازمند است.
تلفن: 09372932343

1 ماه پیش
مشهد

استخدام بردست ماهر خشک کار جهت شیرینی من و شما در مشهد

شیرینی من و شما واقع در بلوار پیروزیِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدای بردست ماهر خشک کار نیازمند است.
تلفن: 38822692

1 ماه پیش
مشهد

استخدام استادکار خشک کار قناد، وردست و کارگر ساده در خراسان رضوی

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 استادکار خشک کار قناد
تلفن: 09153103718, 37522002

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی نیمه ماهر خانم جهت یک قنادی در خراسان رضوی

یک قنادی واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به چند نفر نیروی نیمه ماهر خانم نیازمندیم.
تلفن: 33410068

1 ماه پیش
مشهد

استخدام بردست آقا جهت یک واحد تولیدی شیرینی پزی در مشهد

یک واحد تولیدی شیرینی پزی در مشهد به یک نفر بردست آقا، ترکار و بردست خسک کار جهت همکاری نیازمند است.
تلفن: 09154168097

1 ماه پیش
مشهد

استخدام کارگر کیک ساز،دسر زن و بردست ترکار و خشک کار در خراسان رضوی

به همکاری تعدادی کارگر کیک ساز، دسر زن و بردست ترکار و خشک کار خانم و آقا در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09151102667

1 ماه پیش
مشهد

استخدام وردست خانم و آقا جهت یک قنادی در مشهد

یک قنادی در محدوده پیروزی وکیل آبادِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به وردست خانم و آقا نیازمند است.
تلفن: 09153018816

2 ماه پیش
مشهد

استخدام استادکار قناد جهت یک قنادی در محدوده خیامِ مشهد

یک قنادی واقع در محدوده خیامِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به استادکار قناد نیازمند است.
تلفن: 09154405976

2 ماه پیش
مشهد

استخدام قنادی شهر شب در مشهد

قنادی شهر شب واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به یک نفر استادکار تخم شکن و تعدادی بردست خشک کار و ترکار نیازمند است.
تلفن: 09150744124

2 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی کار جهت یک قنادی در مشهد

یک قنادی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به نیروی کار نیازمند است.
تلفن: 36779712

2 ماه پیش
مشهد

استخدام شیرینی سرای بابا قناد

شیرینی سرای بابا قناد واقع در قوچان (خراسان رضوی) جهت تکمیل کادر خود به یک نفر ترکار کیک ساز ماهر نیازمند اشت. مزایا: جای خواب
تلفن: 09215731910

2 ماه پیش
مشهد

استخدام ترکار و بردست ترکار جهت کار در خراسان رضوی

به ترکار و بردست ترکار جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09155023679

2 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی وردست خشک کار و ترکار در محدوده پیروزیِ مشهد

به چند نفر نیروی وردست خشک کار و ترکار جهت همکاری در محدوده پیروزیِ مشهد نیازمند است.
تلفن: 09151195117

2 ماه پیش
مشهد

استخدام کیک ساز ماهر و نیمه ماهر خانم مسلط به کار در مشهد

به کیک ساز ماهر و نیمه ماهر خانم مسلط به کار جهت همکاری در محدوده وکیل آبادِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09354944161

2 ماه پیش
مشهد

استخدام قنادی قامفوت

قنادی قامفوت واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به یک نفر استادکار خشک کار قناد نیازمند است.
تلفن: 09155053240

3 ماه پیش
مشهد

استخدام استادکار خشک کار حرفه ای جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر استادکار خشک کار حرفه ای جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09154499166

3 ماه پیش
مشهد

استخدام فروشنده، بردست خشک کار، ترکار و نیروی ساده در قنادی پارس

قنادی پارس واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 فروشنده –
تلفن: 09386819199

3 ماه پیش
مشهد

استخدام بردست ترکار و بردست کیک ساز در شیرینی شادی

شیرینی شادی واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به بردست ترکار و بردست کیک ساز با سابقه نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به شماره درج شده در آگهی پیامک نمایند.
تلفن: 09354944161

3 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی کار جهت کار در یک قنادی

یک قنادی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به نیروی کار نیازمند است. ساعت کاری: 7 الی 15 شرایط سنی: حداکثر 35 سال مسیر سرویس: پارک کلت، وکیل آباد متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 36779712

3 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی بردست قناد در محدوده سه راه فردوسیِ مشهد

به نیروی بردست قناد جهت همکاری در محدوده سه راه فردوسیِ مشهد نیازمندیم. (با سرویس)
تلفن: 09301489546

4 ماه پیش
مشهد

استخدام ترکار کیک ساز و بردست ماهر در قنادی اورانوس

قنادی اورانوس واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به یک نفر ترکار کیک ساز و بردست ماهر نیازمند است.
تلفن: 09151155921, 09159170013

4 ماه پیش
مشهد

اسنخدام بردست کیک ساز قنادی آقا در فکوریِ مشهد

به بردست کیکساز قنادی آقا جهت همکاری در فکوریِ مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09356810550

4 ماه پیش
مشهد

استخدام کیک ساز و بردست کیک ساز آقا در محدوده وکیل آباد مشهد

به نیروی کیک ساز (آقا) و بردست کیک ساز (آقا) جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به شماره درج شده در آگهی پیامک نمایند.
تلفن: 09354944161 (پیامک)

4 ماه پیش
مشهد

استخدام استادترکار، کیک ساز، بردست ترکار و خشککار در قنادی اورانوس

قنادی اورانوس واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: 1 استادترکار و کیک ساز
تلفن: 09159170013

5 ماه پیش
مشهد

استخدام استادکار ترکار، بردست ترکار و استادکار فرکار در خراسان رضوی

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم:   1 استادکار ترکار 1 نفر
تلفن: 09150744124

5 ماه پیش
مشهد

استخدام بردست قناد و فروشنده جهت یک شیرینی فروشی در مشهد

یک شیرینی فروشی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به یک نفر بردست ماهر قناد و فروشنده ماهر نیازمند است.
تلفن: 09155166603

5 ماه پیش
مشهد

استخدام شیرینی سرای شجاع

شیرینی سرای شجاع واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند از ساعت 5 تا 8 بصورت حضوری به آدرس درج شده در آگهی مراجعه نمایند و یا مشخصات خود را به شماره داعلام شده ارسال نمایید. 1 بردست خشک کار 3 نفر
تلفن: 09361734081

5 ماه پیش
مشهد

استخدام استادکار خشک کار، استادکار ترکار و کیک ساز در مشهد

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 استادکار خشک کار
تلفن: 09920284967

5 ماه پیش
مشهد

استخدام بردست ماهر، خشک کار، ترکار و فروشنده در خراسان رضوی

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 بردست ماهر –
تلفن: 09156216287

5 ماه پیش
مشهد

استخدام بردست ترکار، خشک کار و کارگر ساده در یک کارگاه قنادی

یک کارگاه قنادی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:   1 بردست ترکار
تلفن: 09930489510

6 ماه پیش
مشهد

استخدام بردست ترکار و خشک کار جهت قنادی در مشهد

یک قنادی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به چند نفر بردست ترکار و خشک کار نیازمند است.
تلفن: 09399595612

6 ماه پیش
مشهد

استخدام کیک ساز خانم جهت کار در خراسان رضوی

به کیک ساز خانم مسلط جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09354944161

6 ماه پیش
مشهد

استخدام استادکار کیک ساز آقا و استادکار خشک کار ماهر آقا در مشهد

به یک نفر استادکار کیک ساز مجرب آقا و یک نفر استادکار خشک کار ماهر آقا جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09154168097

6 ماه پیش
مشهد
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده