کاربده

استخدام مشاور حقوقی

استخدام مشاور حقوقی، استخدام مشاور حقوقی همشهری، آگهی امروز، نیاز به مشاور حقوقی، مهر 1402، استخدام مشاوره حقوقی، کارشناس حقوقی

اپلیکیشن کاربده

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در گیلان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان گیلان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در لرستان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان لرستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در خراسان جنوبی

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان جنوبی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در خراسان شمالی

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان شمالی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در اردبیل

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان اردبیل از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در خوزستان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در قزوین

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در کرمان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در آذربایجان غربی

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان غربی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در گلستان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان گلستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در کردستان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان کردستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در ایلام

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان ایلام از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در خراسان رضوی

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در اصفهان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در سمنان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان سمنان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در آذربایجان شرقی

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در کرمانشاه

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان کرمانشاه از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در مازندران

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در کهگیلویه و بویراحمد

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان کهگیلویه و بویراحمد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی برای دفتر خدمات الکترونیک قضایی در رباط کریم

دفتر خدمات الکترونیک قضایی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران، شهر رباط کریم از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان واجد شرایط علاوه بر کلیک روی دکمه ارسال رزومه، می‌توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال و یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. مشاور حقوقی جنسیت: آقا و خانم مقطع تحصیلی: کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری رشته تحصیلی: حقوق، فقه و حقوق حقوق: توافقی استان مورد نیاز: تهران شهر مورد نیاز: رباط کریم حداقل 2 سال سابقه کار حقوقی با ارائه مدارک اثبات کننده مانند سابقه شورای حل اختلاف و ادارات دولتی یا شرکت های معتبر تسلط به مسائل حقوقی خصوصا حقوق خصوصیبازنشستگان مراجع قضایی و بخش حقوقی ادارات و شرکت های معتبر و شورای حل اختلاف نیز می توانند رزومه ارائه دهند
تلفن: 09352774739

10 ساعت پیش در رباط کریم

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در قم

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در زنجان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان زنجان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در همدان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان همدان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در البرز

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در فارس

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام کارشناس حقوقی در شرکت جهاد سبز در تهران

شرکت جهاد سبز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. حداقل مدرک تحصیلی لیسانس حقوق با حداقل 2 سال کار مرتبط حقوق و مزایای کافی
موبایل: 09127374506 تلفن: (021)88901735 ایمیل: info@jsabz.com

5 روز پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در تهران

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

5 روز پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در 25 استان کشور

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، البرز، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران و همدان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

6 روز پیش در تهران

استخدام کارشناس حقوقی مسلط به قوانین تجارت در شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان

شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان، تولیدکننده اقلام و تجهیزات گازرسانی واقع در نجف آباد اصفهان جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود، از واجدین شرایط دارای مهارت ها و تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند با در درست داشتن اصل مدرک تحصیلی، اصل کارت پایان خدمت و یک قطعه عکس 4×3 جهت تکمیل پرسشنامه استخدامی، به واحد کارگزینی شرکت گازسوزان مراجعه و یا رزومه خود را به آدرس ایمیل مذکور ارسال نمایند.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ثابت های زیر تماس حاصل فرمایند. کارشناس حقوقی مسلط به قوانین تجارت جنسیت: آقا و خانم رشته تحصیلی: حقوق حقوق: توافقی استان مورد نیاز: اصفهان شهر مورد نیاز: نجف آباد مسلط به قوانین تجارت دارای حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبطمدرک تحصیلی: کارشناسی حداکثر سن: ۳۰ سال مزایا: بن خریدبیمهبیمه تکمیلیسرویس رفت و برگشتناهار خدمات رفاهی تفریحی
تلفن: 03142499595

1 هفته پیش در نجف آباد

استخدام مشاور حقوقی آقا برای هلدینگ معتبر در اهواز

هلدینگ معتبر جهت تکمیل کادر خود در شهر اهواز (کیانپارس) از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان واجد شرایط علاوه بر کلیک روی دکمه ارسال رزومه، می‌توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند. مشاور حقوقی جنسیت: آقا مقطع تحصیلی: کارشناسی رشته تحصیلی: حقوق سابقه کاری: حداقل سابقه کار 5 سال حقوق: توافقی استان مورد نیاز: خوزستان شهر مورد نیاز: اهوازمسلط به قوانین اداره کار و تامین اجتماعیتوانایی نگارش متون حقوقی و قضاییمسلط به امور اداری و استخدامی و قراردادهاآشنایی با قوانین و مقررات پروژه های پیمانکاری و امور مربوطه
ایمیل: navid0092@gmail.com

2 هفته پیش در اهواز

استخدام کارشناس طراحی و کارشناس حقوقی در آذربایجان شرقی

شرکت همیار تجارت مرغ نمونه جهت تکمیل کادر خود در استان‌ آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام یا واتس‌اپ زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09144198929 واتساپ: 09144198929 ایمیل: parvizdehgani60@gmail.com

2 هفته پیش در تبریز

استخدام مشاور حقوقی بصورت نیمه وقت در دفتر حقوقی

دفتر حقوقی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران، شهر شهریار از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان واجد شرایط علاوه بر کلیک روی دکمه ارسال رزومه، می‌توانند با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند. مشاور حقوقی جنسیت: آقا و خانم ساعت کاری: نیمه وقت (شنبه لغایت پنجشنبه) مقطع تحصیلی: کارشناسی رشته تحصیلی: حقوق، فقه و حقوق حقوق: توافقی استان مورد نیاز: تهران شهر مورد نیاز: شهریارمجرب با سابقه فعالیت در مجموعه های حقوقی و دفاتر وکالت تخصص در تنظیم لوایح اعتراضی، دفاعیه،تخصص در تنظیم دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، قرارداد
تلفن: 09123553657

2 هفته پیش در شهریار

استخدام کارشناس حقوقی برای شرکت ساختمانی معتبر در تهران

شرکت ساختمانی معتبر وابسته به بانک در محدوده غرب تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 1402/06/20 رزومه خود را ارسال نمایند. کارشناس حقوقی جنسیت: آقا و خانم مقطع تحصیلی: کارشناسی، کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: حقوق حقوق: توافقی استان مورد نیاز: تهران شهر مورد نیاز: تهران دارای حداقل 5 سال سابقه کار مفیدبازه سنی بین 30 تا 40 سال
ایمیل: info@jahan-co.com

3 هفته پیش در تهران

استخدام کارشناس حقوقی در نورد گرم سمنان در تهران

نورد گرم سمنان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. با سابقه حقوق توافقی از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم از ساعت 9 الی 18 با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09120716712

4 هفته پیش در تهران

استخدام کارشناس حقوقی در تهران

یک استارت آپ حقوقی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران  از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به تلگرام یا واتس‌اپ زیر ارسال نمایند و یا مشخصات خود را به شماره درج شده پیامک نمایند.
واتساپ: 09146927159

4 هفته پیش در تهران

استخدام کارشناس حقوقی در آذربایجان شرقی

یک استارت آپ حقوقی جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به تلگرام یا واتس‌اپ زیر ارسال نمایند و یا مشخصات خود را به شماره درج شده پیامک نمایند.
واتساپ: 09146927159

4 هفته پیش در تبریز

استخدام کارشناس حقوقی در تهران و آذربایجان شرقی

یک استارت آپ حقوقی جهت تکمیل کادر خود در استان های تهران و آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به تلگرام یا واتس‌اپ زیر ارسال نمایند و یا مشخصات خود را به شماره درج شده پیامک نمایند.
واتساپ: 09146927159

5 هفته پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در تهرانپارس تهران

یک شرکت معتبر در تهران (منطقه ۴، تهرانپارس غربی) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می‌نماید مسلط به‌ مشاور حقوقی، دادخواست، شکوائیه، اظهار نامه، لایحه و... متعهد و منضبط دارای سابقه کاری آشنا به کامپیوتر و تایپ کارآموز نیز پذیرفته میشود محل کار در یکی از شعبه های تهرانپارس یا بومهن حقوق ثابت،
موبایل: 09124138749

1 ماه پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در تهران

یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر حقوقی خود در استان‌ تهران از همکاران حقوقدان و با تجربه با شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. حقوق توافقی
موبایل: 09125449253

1 ماه پیش در تهران

استخدام کارشناس حقوقی در محدوده حکیمیه تهران

یک شرکت معتبر در تهران (منطقه ۴، حکیمیه) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می‌نماید
موبایل: 09123308217 واتساپ: 09123308217

1 ماه پیش در تهران

استخدام کارشناس حقوقی در قزوین

یک شرکت معتبر در شهر قزوین جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و یا بالاتر جهت پیگیری کلیه پرونده های قضایی و غیر قضایی داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفید در انجام امور حقوقی حداکثر سن 37 سال
تلفن: (028)33221233 واتساپ: 09191868418

1 ماه پیش در قزوین

استخدام کارشناس حقوقی در مدیریت تعاون روستایی خراسان رضوی در خراسان رضوی

مدیریت تعاون روستایی خراسان رضوی (وابسته به جهاد کشاورزی) جهت تکمیل کادر خود در استان‌ خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. به منظور پیگیری و رفع حوائج حقوقی دارای حداقل مدرک کارشناسی حقوق تسلط کافی به مسائل و امورات حقوقی و قضایی ساعت کاری مطابق ساعات اداری حقوق و مزایا مطابق با قانون کار از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند و یا ضمن تماس تلفنی و هماهنگی لازم نسبت به حضور و انجام مصاحبه در محل مدیریت به آدرس زیر اقدام نمایند.
موبایل: 09105631397 تلفن: (051)38454247

1 ماه پیش در مشهد

استخدام مشاور حقوقی در دفتر وکالت اعظمی - شهریار در تهران

دفتر وکالت اعظمی - شهریار جهت تکمیل کادر دفتر وکالت خود از استان‌ تهران جهت کار در ملارد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. با مدرک کارشناسی حقوق مسلط به مسائل کیفری و حقوقی با سابقه کاری مرتبط با حقوق و شرایط عالی از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم با شماره تلفن‌ زیر تماس حاصل نمایند و یا یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17 الی 20 به آدرس زیر مراجعه نمایید. (مصاحبه صرفا حضوری است)
موبایل: 09124670528

1 ماه پیش در تهران

استخدام کارشناس حقوقی برای شرکت ساختمانی معتبر در تهران

شرکت ساختمانی معتبر وابسته به بانک در محدوده غرب تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 1402/05/19 رزومه خود را ارسال نمایند. کارشناس حقوقی جنسیت: آقا و خانم مقطع تحصیلی: کارشناسی، کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: حقوق سابقه کاری: حداقل 5 سال سابقه کار مفید حقوق: توافقی استان مورد نیاز: تهرانداشتن پروانه وکالتبازه سنی: بین 30 تا 40 سال
ایمیل: info@jahan-co.com

1 ماه پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در دفتر وکالت اعظمی - شهریار در تهران

دفتر وکالت اعظمی - شهریار جهت تکمیل کادر دفتر وکالت واقع در جاده ملارد خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. با مدرک کارشناسی حقوق مسلط به مسائل کیفری و حقوقی با سابقه کاری مرتبط با حقوق و شرایط عالی از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم با شماره تلفن‌ زیر تماس حاصل نمایند و یا یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17 الی 20 به آدرس زیر مراجعه نمایید. (مصاحبه صرفا حضوری است)
موبایل: 09124670528

1 ماه پیش در تهران

استخدام مهندس شیمی و مشاور حقوقی در تهران

یک استارت آپ فناورانه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به تلگرام یا واتس‌اپ زیر ارسال نمایند. لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
واتساپ: 09034443874

2 ماه پیش در تهران

استخدام کارشناس حقوقی لیسانس یا فوق لیسانس حقـــوق

استخدام کارشناس حقوقی لیسانس یا فوق لیسانس حقـــوق 88739141 ـ 021
تلفن: 88739141

2 ماه پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در آذربایجان شرقی

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

2 ماه پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در اصفهان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

2 ماه پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در همدان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان همدان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

2 ماه پیش در تهران
برای ثبت آگهی مشاور حقوقی اینجا کلیک کنید
قوانین و مقررات | تماس با ما

تلفن : 02177094689 پشتیبانی واتساپ : 09202484048
کاربده تنها منتشر کننده ی آگهی ها بوده و مسئولیت آگهی ها بر عهده آگهی دهندگان می باشد. لازم است که کاربران محترم، خود نسبت به صحت و سقم آگهی های منتشر شده در آن هوشیار باشند.
© 2019-2023 تمامی حقوق متعلق به سایت کاربده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده