کاربده

استخدام مهندس شیمی

استخدام مهندس شیمی، استخدام مهندس شیمی همشهری، آگهی امروز، نیاز به مهندس شیمی، سال 1403، استخدام کارشناس شیمی


استخدام مهندسین محترم و رتبه بندی شرکت

از فارغ التحصیلان رشته های مهندسی عمران * برق در تمامی گرایش ها * معماری * شیمی * کامپیوتر * مکانیک * کشاورزی * صنایع و ... که دارای 3 سال بیمه ی غیردولتی باشند جهت رتبه بندی شرکت دعوت به همکاری می شود. مبلغ توافق شده به صورت نقدی پرداخت می گردد. سلب مسئولیت مهندسین محترم به صورت محضری می باشد.   استخدام مهندس | مهندس برق | مهندس مکانیک | مهندس عمران | مهندس معماری | مهندس زمین شناسی | مهندس شهرسازی | مهندس شیمی | مهندس کامپیوتر | مهندس کشاورزی | مهندس صنایع | رتبه بندی | امتیاز مدرک | مهندس امتیازآور | رتبه بندی شرکت |
تلفن: 09376882677

10 ساعت پیش در اصفهان

استخدام مهندس در رشته مختلف و رتبه بندی

استخدام مهندس در تمامی رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ رتبه / اخذ گرید پیمانکاری استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس برق استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس معماری استخدام مهندس عمران استخدام مهندس نقشه برداری استخدام مهندس مدیریت پروژه استخدام مهندس کامپیوتر استخدام مهندس معدن استخدام مهندس شهرسازی / زلزله و دیگر رشته ها و گرایش ها ... شایان ذکر است سلب مسئولیت به صورت محضری و تسویه به صورت نقدی است . برای اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی و حضوری تماس حاصل نمایید .
تلفن: 09376882677

10 ساعت پیش در تهران

استخدام مهندسین محترم

استخدام مهندسین محترم از فارق التحصیلان رشته های مهندسی عمران * برق در تمامی گرایش ها * معماری * شیمی * کامپیوتر * مکانیک * کشاورزی * صنایع و ... که دارای 3 سال بیمه ی غیردولتی باشند جهت رتبه بندی شرکت دعوت به همکاری می شود. مبلغ توافق شده به صورت نقدی پرداخت می گردد. سلب مسئولیت مهندسین محترم به صورت محضری می باشد. استخدام مهندس | مهندس برق | مهندس مکانیک | مهندس عمران | مهندس معماری | مهندس زمین شناسی | مهندس شهرسازی | مهندس شیمی | مهندس کامپیوتر | مهندس کشاورزی | مهندس صنایع | رتبه بندی | امتیاز مدرک | مهندس امتیازآور | رتبه بندی شرکت 
تلفن: 09376882677

10 ساعت پیش در ساری

استخدام مهندس عمران و معماری ، رتبه بندی شرکت ، رتبه دار

++ استخدام مهندس معماری و عمران جهت رتبه بندی شرکت ++ // سلب مسئولیت محضری // تسویه به صورت نقدی استخدام مهندس اعم از: استخدام مهندس کشاورزی / استخدام مهندس شیمی / استخدام مهندس صنایع / استخدام مهندس برق / استخدام مهندس عمران / استخدام مهندس مدیریت پروژه / زلزله / حسابداری / کامپیوتر / استخدام مهندس معدن و تمامی رشته ها و گرایش ها
تلفن: 09376882677

10 ساعت پیش در تهران

استخدام مهندس در رشته ها و گرایشات مختلف

استخدام مهندس در تمامی رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ رتبه پیمانکاری / اخذ گرید عمرانی استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس برق استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس عمران استخدام
تلفن: 09376882677

10 ساعت پیش در تهران

فرصت طلایی استخدام مهندس در رشته های مختلف رتبه بندی شرکت

استخدام مهندس در تمامی رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / اخذ رتبه / اخذ گرید + سلب مسئولیت محضری + تسویه روز دفتر خانه نقدی استخدام مهندس در رشته های زیر امکان پذیر است : استخدام مهندس تاسیسات استخدام مهندس عمران استخدام مهندس معماری استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس کشاورزی استخدام مهندس کامپیوتر استخدام مهندس شهرسازی استخدام مهندس زلزله استخدام مهندس نقشه برداری / حسابداری و ....
تلفن: 09376882677

10 ساعت پیش در تهران

استخدام مهندس رشته های مختلف، رتبه بندی شرکت

استخدام مهندس در رشته های مختلف جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ رتبه / اخذ گرید * سلب مسئولیت محضری * تسویه به صورت نقدی استخدام مهندس شیمی / استخدام مهندس صنایع / استخدام مهندس برق / استخدام مهندس عمران / استخدام مهندس مدیریت پروژه / زلزله / حسابداری / کامپیوتر / استخدام مهندس معدن و تمامی رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / گرید پیمانکاری / اخذ رتبه / گرید عمرانی
تلفن: 09376882677

10 ساعت پیش در تهران

استخدام مهندسین جهت رتبه بندی

استخدام مهندسین جهت رتبه بندی با حداقل سه سال سابقه ی بیمه بعد از اخذ مدرک تحصیلی مهندسین نباید استخدام رسمی دولت باشند. تسویه مبلغ نقد در روز اخذ قرارداد محدودیت مکانی ندارد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. استخدام مهندس | مهندس برق | مهندس شیمی | مهندس بازنشسته | مهندس امتیازآور | تامین مهندس | قیمت مهندس | قیمت مدرک مهندس | رتبه بندی | رتبه بندی شرکت | اخذ رتبه | ارتقاء رتبه | شرکت رتبه دار | قیمت شرکت | ثبت شرکت |
تلفن: 09376882677

10 ساعت پیش در تهران

استخدام مهندس در تمامی رشته ها و گرایش ها

استخدام مهندس بازنشسته و فارغ التحصیلان محترم در تمامی رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک استخدام مهندس شیمی / استخدام مهندس عمران گرایش آب / استخدام مهندس صنایع/استخدام مهندس نقشه برداری / استخدام مهندس معماری/استخدام مهندس الکترونیک/ استخدام مهندس مکانیک گرایش آب / کامپیوتر / حسابداری / شهر سازی / زلزله و تمامی رشته ها و گرایش های دیگر ... شایان ذکر است سلب مسئولیت به صورت محضری و تسویه به صورت نقدی خواهد بود . برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی و حضوری با شماره مندرج در آگهی تماس حاصل نمایید .
تلفن: 09376882677

10 ساعت پیش در تهران

استخدام مهندس عمران و برق . رتبه بندی شرکت

استخدام مهندس عمران و مهندس الکترونیک جهت رتبه بندی / رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ رتبه پیمانکاری / اخذ گرید استخدام مهندس بازنشسته استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس برق استخدام مهندس معماری استخدام مهندس عمران استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس کشاورزی استخدام مهندس مدیریت پروژه استخدام مهندس کامپیوتر استخدام مهندس شهرسازی استخدام مهندس نقشه برداری استخدام مهندس معدن و دیگر رشته ها و گرایش ها .... سلب مسئولیت محضری بوده و تسویه نقدی می باشد .
تلفن: 09376882677

10 ساعت پیش در تهران

استخدام مهندسین در رشته های مختلف ، رتبه بندی شرکت

استخدام مهندسین گرامی در رشته های مختلف جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ گرید پیمانکاری / اخذ رتبه استخدام مهندس عمران استخدام مهندس معماری استخدام مهندس برق استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس کامپیوتر استخدام مهندس معدن استخدام مهندس مدیریت پروژه استخدام مهندس کامپیوتر استخدام مهندس شهرسازی ، حسابداری ، زلزله و دیگر رشته ها و گرایش ها ... شایان ذکر است : سلب مسئولیت به صورت محضری و تسویه نقدی می باشد . برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید .
تلفن: 09376882677

18 ساعت پیش در تهران

استخدام مهندس در گرایش های مختلف ، رتبه بندی

استخدام مهندس فارغ التحصیل و بازنشسته در کلیه رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ گرید پیمانکاری استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس برق استخدام مهندس عمران استخدام مهندس معماری استخدام مهندس کامپیوتر استخدام مهندس شهرسازی معدن زلزله و تمامی رشته های دیگر .... قابل توجه مهندسین گرامی : سلب مسئولیت به صورت محضری و تسویه نقدی خواهد بود . برای اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی و حضوری با شماره مندرج در آگهی تماس بگیرید . قیمت : توافقی
تلفن: 09376882677

18 ساعت پیش در کرج

استخدام مهندس شیمی برای شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در تهران

استخدام شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان   شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران (شهرک صنعتی سالاریه) از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند. عنوان شغلی شرایط احراز مهندس شیمی جنسیت: آقا و خانم مقطع تحصیلی: کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری سابقه کاری: مهم نیست استان مورد نیاز: تهران شهرهای مورد نیاز: پیشوا، قرچک، ورامین، تهران مزایا: بیمهبیمه تکمیلیسرویس رفت و برگشتناهارهدایای مناسبتی حقوق مکفی بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل متقاضیان واجد شرایط علاوه بر کلیک روی دکمه ارسال رزومه، می‌توانند رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام یا واتس‌اپ زیر ارسال و یا با شماره‌های زیر تماس حاصل و یا به آدرس اعلام شده به صورت حضوری مراجعه نمایند.
تلفن: 36770836

20 ساعت پیش در تهران

استخدام مهندس در رشته های مختلف (رتبه بندی)

فراخوان دعوت از مهندسین گرامی جهت رتبه بندی شرکت / اخذ رتبه پیمانکاری / امتیاز مدرک استخدام مهندس مکانیک / استخدام مهندس الکترونیک / استخدام مهندس برق / استخدام مهندس عمران / استخدام مهندس معماری / استخدام مهندس صنایع / استخدام مهندس شیمی / استخدام مهندس زلزله / استخدام مهندس نقشه برداری / حسابداری / استخدام مهندس کامپیوتر / استخدام مهندس شهرسازی و تمامی رشته ها و گرایش های دیگر .... قابل توجه : سلب مسئولیت به صورت محضری و تسویه به صورت نقدی است . در صورت داشتن حداقل 3 سال بیمه با ما تماس بگیرید. قیمت : تماس بگیرید
تلفن: 09376882677

21 ساعت پیش در تهران

استخدام مهندس در رشته های مختلف برای رتبه بندی

استخدام مهندس در تمامی رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ گرید / رتبه پیمانکاری / گرید پیمانکاری / گرید عمرانی استخدام مهندس الکترونیک / استخدام مهندس معماری / استخدام مهندس برق /استخدام مهندس شیمی / استخدام مهندس صنایع / استخدام مهندس مدیریت پروژه و تمامی رشته و گرایش های دیگر ... برای مشاوره حضوری و تلفنی با ما تماس بگیرید. قیمت : تماس بگیرید
تلفن: 09376882677

21 ساعت پیش در تهران

مهندس شیمی - برق - مکانیک جهت رتبه بندی شرکت

دعوت به همکاری از فارغ التحصیلان در رشته های مهندسی برق / شیمی / مکانیک و مهندسین بازنشسته ی محترم جهت رته بندی شرکت. سلب مسئولیت به صورت محضری. تسویه مبلغ به صورت نقدی. داشتن 3 سال سابقه ی بیمه غیردولتی الزامی میباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. ویدا سالاروند
تلفن: 09376882677

21 ساعت پیش در شیراز

استخدام مهندس در رشته های مختلف با امتیاز مدرک

استخدام مهندسین فارغ التحصیل و بازنشسته در تمامی رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ رتبه پیمانکاری / اخذ گرید استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس برق صنایع استخدام مهندس عمران استخدام مهندس معماری استخدام مهندس کامپیوتر استخدام مهندس مدیریت پروژه حسابداری زلزله شهرسازی نقشه برداری و کلیه رشته های دیگر .... شایان ذکر است سلب مسئولیت به صورت محضری و تسویه به صورت نقدی است . برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی و حضوری با شماره مندرج در آگهی تماس حاصل فرمایید .
تلفن: 09376882677

21 ساعت پیش در کرج

استخدام مهندس و فارغ التحصیلان

استخدام مهندس بازنشسته و فارغ التحصیل در تمامی رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک استخدام مهندس شیمی / استخدام مهندس صنایع / استخدام مهندس الکترونیک / استخدام مهندس مکانیک / استخدام مهندس معماری / استخدام مهندس نقشه برداری و تمامی رشته ها و گرایش های دیگر شایان ذکر است سلب مسئولیت به صورت محضری و تسویه به صورت نقدی خواهد بود . برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید .
تلفن: 09376882677

21 ساعت پیش در تهران

استخدام مهندس در رشته های مختلف . رتبه بندی شرکت

سلب مسئولیت محضری / تسویه به صورت نقدی استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس عمران استخدام مهندس معماری استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس کامپیوتر استخدام مهندس مدیریت پروژه استخدام مهندس بازنشسته استخدام مهندس کشاورزی در این مجموعه صورت میگیرد.
تلفن: 09352357341

دیروز در تهران

استخدام مهندس در رشته های مختلف با حقوق مناسب

استخدام مهندسین عزیز در کلیه رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ رتبه پیمانکاری استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس برق استخدام مهندس عمران استخدام مهندس معماری استخدام مهندس مدیریت پروژه استخدام مهندس نقشه برداری استخدام مهندس کامپیوتر سلب مسئولیت محضری تسویه به صورت نقدی برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .
تلفن: 09376882677

دیروز در تهران

استخدام مهندس در رشته های متنوع جهت رتبه بندی

استخدام مهندس بازنشسته و فارغ التحصیلان در کلیه رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ رتبه / اخذ گرید پیمانکاری استخدام مهندس شیمی / مهندس صنایع / مهندسی برق / مهندس عمران / مهندسی مدیریت پروژه / زلزله / حسابداری / کامپیوتر / مهندس معدن و تمامی رشته ها و گرایش ها سلب مسئولیت محضری تسویه به صورت نقدی برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی و حضوری تماس حاصل نمایید .
تلفن: 09376882677

دیروز در تهران

استخدام مهندس در رشته های مختلف و بازنشسته

استخدام مهندسین فارغ التحصیل و بازنشسته در کلیه رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ رتبه پیمانکاری استخدام مهندس شیمی / استخدام مهندس عمران / استخدام مهندس صنایع / استخدام مهندس الکترونیک / استخدام مهندس مکانیک / استخدام مهندس معماری / کامپیوتر / حسابداری و کلیه رشته های دیگر شایان ذکر است سلب مسئولیت به صورت محضری و تسویه به صورت نقدی خواهد بود . برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی و حضوری با شماره مندرج در آگهی تماس حاصل نمایید .
تلفن: 09376882677

دیروز در تهران

استخدام نیرو با مدرک مهندس شیمی و مکانیک و صنایع برای شرکت معتبر در تهران

استخدام شرکت معتبر   یک شرکت معتبر در زمینه نفت و گاز جهت تکمیل کادر خود در تهران (خیابان شهید بهشتی) از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: ردیف عنوان شغلی شرایط احراز 1 نیرو با مدرک مهندس مکانیک جنسیت: ترجیحا خانمآشنایی به پروژه های epcبا حداقل 2 سال سابقه مرتبطدارای توانایی انجام بازرگانی (نفت وگاز)آشنا به مکاتبات و علاقه مند به یادگیریحداکثر سن 38 2 نیرو با مدرک مهندس شیمی 3 نیرو با مدرک مهندس صنایع متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
ایمیل: zagrosatiyeh@yahoo.com

دیروز در تهران

فراخوان دعوت استخدام مهندس عمران و معماری

استخدام مهندس معماری / مهندس برق / مهندس عمران/ مهندس شیمی / مهندس زمین شناسی / مهندس الکترونیک فراخوان دعوت از مهندسین بازنشسته گرامی جهت اخذ رتبه و رتبه بندی سلب مسئولیت محضری تسویه نقدی برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید.
تلفن: 09376882677

دیروز در تهران

تامین مهندس امتیاز آور جهت رتبه بندی

استخدام مهندس تامین مهندس امتیاز آور جهت رتبه بندی از کلیه کارشناسان و کاردانان و بازنشستگان محترم در رشته های عمران آب راه ابنیه معماری مکانیک برق زمین شناسی نقشه برادری کامپیوتر صنایع مهندس شیمی کشاورزی و سایر رشته ها -معدن صنعت و سایر رشته های مهندسی با حداقل سه سال سابقه مفید بیمه به بالا جهت تکمیل شرکت های پیمانکاری استفاده از امتیاز مدرک بدون حضور فیزیکی در شرکت های پیمانکاری و مشاور با سلب مسئولیت محضری و بهترین پرداخت نقدی جهت همکاری دعوت به عمل می آید. حداقل 36 ماه بیمه تسویه نقدی سلب مسئولیت محضری بالاترین پرداختی
تلفن: 09123115990

دیروز در تهران

استخدام مهندس در رشته های مختلف و رتبه بندی و اخذ گرید عمرانی

استخدام مهندسین فارغ التحصیل و بازنشسته ذر تمامی رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / اخذ رتبه پیمانکاری / اخذ گرید عمرانی / امتیاز مدرک * سلب مسئولیت محضری * تسویه به صورت نقدی استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس عمران استخدام مهندس معماری استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس کامپیوتر استخدام مهندس مدیریت پروژه استخدام مهندس بازنشسته استخدام مهندس .
تلفن: 09376882677

دیروز در تهران

استخدام مهندس شیمی- برق - مکانیک رتبه بندی

استخدام مهندس شیمی/برق/ مکانیک/ معدن/ زمین شناسی/ معماری/ کشاورزی/ آب و خاک/شهرسازی/ سازه/صنایع و... جهت رتبه بندی شرکت. وکالت 2 یا 4 ساله سلب مسئولیت محضری تسویه نقدی جهت مشاوره حضوری و تلفنی با مشاورین ما تماس بگیرید. استخدام مهندس | مهندس شیمی | مهندس آب | مهندس خاک | مهندس نقشه برداری | مهندس زمین شناسی | مهندس عمران | مهندس معماری | مهندس برق | مهندس معدن | مهندس بازنشسته | مهندس کشاورزی | رتبه بندی | امتیاز مدرک | مهندس امتیازآور |
تلفن: 09352357341

دیروز در تهران

رتبه بندی شرکت، مهندس عمران، شیمی، زمین شناسی

از کلیه ی فارغ التحصیلان رشته های مهندسی عمران / معماری / زمین شناسی/ مکانیک / شیمی که دارای 36 ماه بیمه غیردولتی باشند با شرایط عالی دعوت به همکاری می شود. سلب مسئولیت مهندسین عزیز به صورت محضری و پرداخت مبلغ توافقی به صورت نقدی می باشد. از مدارک جهت رتبه بندی استفاده می گردد و کار عملی متصور نیست. برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی درج شده در آگهی تماس بگیرید. استخدام مهندس | مهندس عمران | مهندس معماری | مهندس مکانیک | مهندس معدن | مهندس زمین شناسی | مهندس صنایع | مهندس شیمی | رتبه بندی | رتبه بندی شرکت | شرکت رتبه دار | اخذ رتبه | ارتقاء رتبه | اخذ گرید | مهندس امتیازآور |
تلفن: 09352357341

دیروز در تهران

استخدام مهندس شیمی ، برق ، مکانیک ، رتبه بندی

استخدام مهندس شیمی / برق/ مکانیک / معدن / زمین شناسی / معماری / کشاورزی / آب و خاک / شهرسازی / سازه / صنایع و... جهت رتبه بندی شرکت. وکالت 2 یا 4 ساله سلب مسئولیت محضری تسویه نقدی جهت مشاوره حضوری و تلفنی با مشاورین ما تماس بگیرید. ویدا سالاروند
تلفن: 09376882677

دیروز در کرج

استخدام مهندس در رشته و گرایش های مختلف ، رتبه بندی شرکت

استخدام مهندس در رشته ها و گرایش های مختلف جهت رتبه بندی شرکت / اخذ رتبه پیمانکاری / اخذ گرید / امتیاز مدرک استخدام مهندس عمران استخدام مهندس معماری استخدام مهندس برق استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس معدن استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس کامپیوتر استخدام مهندس مدیریت پروژه استخدام مهندس نقشه برداری و دیگر رشته ها و گرایش ها .... قابل توجه : سلب مسئولیت محضری و تسویه نقدی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی و حضوری تماس حاصل فرمایید .
تلفن: 09376882677

دیروز در تهران

استخدام مهندس در رشته های مختلف، مهندس شیمی

استخدام مهندس در رشته های مختلف ، رتبه بندی فراخوان استخدام و دعوت از مهندسین گرامی جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ گرید / اخذ رتبه پیمانکاری استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس برق استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس عمران استخدام مهندس معماری استخدام مهندس معدن استخدام مهندس مدیریت پروژه استخدام مهندس نقشه برداری استخدام مهندس شهرسازی استخدام مهندس کامپیوتر حسابداری زلزله و تمامی رشته ها و گرایش ها ..... سلب مسئولیت محضری تسویه به صورت نقدی برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی و حضوری تماس حاصل فرمایید .
تلفن: 09376882677

دیروز در تهران

استخدام مهندس در تمامی رشته ها ، رتبه بندی شرکت

استخدام مهندسین فارغ التحصیل و مهندسین بازنشسته در تمامی رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / اخذ رتبه پیمانکاری / امتیاز مدرک / اخذ گرید استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس برق استخدام مهندس معماری استخدام مهندس عمران استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس کشاورزی استخدام مهندس مدیریت پروژه استخدام مهندس کامپیوتر استخدام مهندس شهرسازی استخدام مهندس نقشه برداری استخدام مهندس معدن و دیگر رشته ها و گرایش ها .... شایان ذکر است سلب مسئولیت محضری و تسویه نقدی صورت می گیرد . برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی و حضوری تماس حاصل نمایید .
تلفن: 09376882677

دیروز در تهران

استخدام مهندس در رشته و گرایش های مختلف، رتبه بندی

استخدام مهندسین گرامی در تمامی رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ رتبه پیمانکاری استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس عمران استخدام مهندس معماری استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس برق استخدام مهندس نقشه برداری استخدام مهندس بازنشسته استخدام مهندس کامپیوتر استخدام مهندس مدیریت پروژه و تمامی رشته ها و گرایش های دیگر ... قابل توجه مهندسین عزیز : سلب مسئولیت به صورت رسمی و محضری است و تسویه به صورت کاملا نقدی است . برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی و حضوری با شماره مندرج در آگهی تماس حاصل نمایید قیمت : توافقی
تلفن: 09376882677

دیروز در تهران

استخدام کارشناس شیمی و محیط زیست برای یک آزمایشگاه در زنجان

استخدام آزمایشگاه    یک  آزمایشگاه در زنجان (چهارراه مقدم) جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس شیمی و محیط زیست جنسیت: آقایک نفرمسلط به دستگاه اتمیک و ایزو 17025کار بصورت تمام وقت ساعت 7:30 الی 15حقوق پایهبیمه متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به شماره همراه زیر ارسال نمایند.
تلفن: 09916678134

دیروز در زنجان

استخدام مهندس عمران و معماری - رتبه بندی شرکت

استخدام مهندس عمران ( گرایش آب ) استخدام مهندس معماری جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ گرید / اخذ رتبه پیمانکاری استخدام مهندس عمران استخدام مهندس معماری استخدام مهندس برق استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس کامپیوتر استخدام مهندس مدیریت پروژه استخدام مهندس نقشه برداری استخدام مهندس شهرسازی زلزله و دیگر رشته ها و گرایش ها قابل توجه مهندسین گرامی : سلب مسئولیت محضری می شوید و تسویه به صورت کاملا نقدی می باشد . برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره مندرج در آگهی تماس حاصل نمایید .
تلفن: 09376882677

دیروز در کرج

استخدام مهندس در رشته های مختلف مدیریت پروژه

استخدام و دعوت مهندسین گرامی بازنشسته و فارغ التحصیلان در تمامی رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ رتبه استخدام مهندس بازنشسته / استخدام مهندس عمران / استخدام مهندس مکانیک / استخدام مهندس شیمی /استخدام مهندس الکترونیک / استخدام مهندس برق / معدن / مدیریت پروژه / حسابداری / کامپیوتر / نقشه کشی / زلزله و تمامی رشته ای دیگر سلب مسئولیت به صورت محضری تسویه به صورت نقدی برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی و حضوری با شماره مندرج در آگهی تماس حاصل نمایید .
تلفن: 09376882677

دیروز در تهران

استخدام مهندس ، در رشته های مختلف

استخدام مهندس نقشه برداری / استخدام مهندس برق / استخدام مهندس الکترونیک / استخدام مهندس صنایع / استخدام مهندس عمران / استخدام مهندس معماری / استخدام مهندس شیمی و تمامی رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ رتبه پیمانکاری قابل توجه:داشتن 3 سال سابقه بیمه مرتبط و غیر دولتی الزامی می باشد. سلب مسولیت به صورت محضری می باشد. تسویه مبلغ توافقی در روز اخذ قرارداد به صورت نقدی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره ما تماس حاصل بفرمایید قیمت : تماس بگیرید
تلفن: 09376882677

دیروز در تهران

استخدام مهندس شیمی گرایش شیمیست، حسابدار و کارشناس فروش در اصفهان

شرکت آذین شیمی پردیس واقع در شهرک رازی جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
موبایل: 09134043749

دیروز در اصفهان

استخدام مهندس در رشته های مختلف رتبه بندی شرکت

استخدام مهندس در رشته های مختلف جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخد گرید / اخذ رتبه پیمانکاری استخدام مهندسین فارغ التحصیل و مهندسین بازنشسته در کلیه رشته ها و گرایش ها - سلب مسئولیت محضری - تسویه به صورت نقدی روز عقد قرارداد استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس معدن استخدام مهندس برق استخدام مهندس عمران استخدام مهندس معماری استخدام مهندس مدیریت پروژه استخدام مهندس کامپیوتر استخدام مهندس نقشه برداری استخدام مهندس شهرسازی استخدام مهندس کشاورزی و دیگر رشته ها و گرایش ها ...
تلفن: 09376882677

2 روز پیش در تهران

دعوت به همکاری مهندسین در تمامی رشته ها و رتبه ها

فراخوان دعوت به همکاری از مهندسین بازنشسته و فارغ التحصیلان در تمامی رشته ها و گرایش ها : جهت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت استخدام مهندس عمران / مهندس معماری / مهندس شیمی / مهندس معدن / مهندس صنایع / مهندس الکترونیک / مهندس مدیریت پروژه / مهندس نقشه کشی / کامپیوتر / حسابداری و ... سلب مسئولیت محضری تسویه نقدی
تلفن: 09376882677

2 روز پیش در تهران

استخدام مهندس عمران و معماری

استخدام مهندس عمران و معماری و برق و تمامی رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت/ امتیاز مدرک / اخذ رتبه پیمانکاری استخدام مهندس الکترونیک / استخدام مهندس برق استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس معماری استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس کشاورزی استخدام مهندس مدیریت پروژه استخدام مهندس عمران حسابداری زلزله شهرسازی و کلیه رشته های دیگر .... سلب مسئولیت به صورت محضری تسویه نقدی برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی و حضوری تماس حاصل نمایید .
تلفن: 09376882677

2 روز پیش در تهران

استخدام مهندس عمران و معماری با امتیاز مدرک

استخدام مهندس بازنشسته و فارغ التحصیلان در کلیه رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک سلب مسئولیت محضری تسویه به صورت نقدی مهندس شیمی / مهندس صنایع / مهندس الکترونیک /مهندس کامپیوتر / حسابداری / مهندس معدن / زلزله / مهندس نقشه برداری و تمامی رشته ها و گرایش ها برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید .
تلفن: 09376882677

2 روز پیش در تهران

استخدام مهندس در رشته های مختلف ، مهندس

دعوت از مهندسین بازنشسته و فارغ التحصیلان در رشته های مختلف جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ رتبه استخدام مهندس شیمی / استخدام مهندس عمران گرایش آب / استخدام مهندس صنایع/استخدام مهندس نقشه برداری / استخدام مهندس معماری/استخدام مهندس الکترونیک/ استخدام مهندس مکانیک گرایش آب / کامپیوتر / حسابداری / شهر سازی / زلزله و تمامی رشته ها و گرایش های دیگر ... برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی و حضوری با شماره مندرج در آگهی تماس حاصل نمایید .
تلفن: 09376882677

2 روز پیش در تهران

استخدام مهندس در انواع رشته های مختلف

استخدام مهندسین بازنشسته و فارغ التحصیلان گرامی جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ رتبه پیمانکاری استخدام مهندس برق استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس معماری استخدام مهندس عمران گرایش آب استخدام مهندس شیمی سلب مسئولیت محضری تسویه نقدی برای اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی و حضوری تماس حاصل فرمایید .
تلفن: 09376882677

2 روز پیش در تهران

استخدام کارشناس شیمی

یک شرکت معتبر بازرگانی مواد اولیه شیمیایی آرایشی و بهداشتی به کارشناس شیمی مسلط به زبان انگلیسی جهت تماس:شنبه تا چهارشنبه 9صبح الی 16 02188065276
تلفن: 02188065276

2 روز پیش در تهران

استخدام مهندس در رشته های مختلف فارغ التحصیل

استخدام مهندسین فارغ التحصیل و بازنشسته در کلیه رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ رتبه پیمانکاری استخدام مهندس شیمی استخدام مهندس صنایع استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس برق استخدام مهندس کامپیوتر استخدام مهندس عمران استخدام مهندس معماری استخدام مهندس مدیریت پروژه و کلیه رشته ها و گرایش ها سلب مسئولیت محضری تسویه نقدی برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید .
تلفن: 09376882677

3 روز پیش در تهران

استخدام کارشناس شیمی در نساجی سانته اصفهان در اصفهان

نساجی سانته اصفهان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
موبایل: 09913408303 تلفن: (031)45643700

3 روز پیش در اصفهان

استخدام مهندس رشته های مختلف رتبه بندی

دعوت از مهندسین فارغ التحصیل و مهندس بازنشسته در تمامی رشته ها و گرایش ها جهت امتیاز مدرک : استخدام مهندس مکانیک / مهندس برق/ مهندس شیمی / مهندس زمین شناسی / مهندس معدن / مهندس کشاورزی /مهندس کامپیوتر / حسابداری /مهندس عمران / مهندس معماری / مهندسی مدیریت پروژه / همچنین مهندسین بازنشسته جهت رتبه بندی شرکت قابل توجه مهندسین محترم : کار عملی متصور نیست و از مدارک فقط جهت اخذ رتبه استفاده می گردد. مهندسین عزیز سلب مسئولیت محضری می شوند. تسویه ی مبلغ نقدی می باشد. در صورت داشتن حداقل 3 سال سابقه ی بیمه با ما تماس بگیرید. قیمت : تماس بگیرید
تلفن: 09376882677

3 روز پیش در کرج

استخدام مهندس در تمامی رشته ها و گرایش ، رتبه بندی

فراخوان استخدام و دعوت از مهندسین گرامی : استخدام مهندس شیمی / استخدام مهندس صنایع / استخدام مهندس برق / مهندس عمران / مهندسی مدیریت پروژه / زلزله / حسابداری / کامپیوتر / مهندس معدن و تمامی رشته ها و گرایش ها جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / گرید پیمانکاری / اخذ رتبه / اجاره مدرک / گرید عمرانی سلب مسئولیت محضری می باشد . تسویه به صورت نقدی می باشد . برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی و حضوری تماس حاصل نمایید .
تلفن: 09376882677

3 روز پیش در تهران

استخدام مهندس شیمی ، رتبه بندی شرکت

استخدام مهندس شیمی جهت رتبه بندی شرکت / امتیاز مدرک / اخذ رتبه پیمانکاری / اخذ گرید عمرانی استخدام فارغ التحصیلان عزیز در تمامی رشته ها و گرایش ها .... - سلب مسئولیت محضری - تسویه نقدی برای اطلاع از شرایط و قیمت و مشاوره تلفنی و حضوری تماس حاصل نماید . اخذ گرید
تلفن: 09376882677

3 روز پیش در تهران
برای ثبت آگهی مهندس شیمی اینجا کلیک کنید
قوانین و مقررات | تماس با ما

تلفن : 02177094689 پشتیبانی واتساپ : 09202484048
کاربده تنها منتشر کننده ی آگهی ها بوده و مسئولیت آگهی ها بر عهده آگهی دهندگان می باشد. لازم است که کاربران محترم، خود نسبت به صحت و سقم آگهی های منتشر شده در آن هوشیار باشند.
© 2019-2023 تمامی حقوق متعلق به سایت کاربده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده