کاربده

استخدام وکیل

استخدام وکیل، استخدام وکیل همشهری، آگهی امروز، نیاز به وکیل، مهر 1402

اپلیکیشن کاربده

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در اصفهان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

15 ساعت پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در فارس

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

15 ساعت پیش در تهران

استخدام اپراتور کامپیوتر در خراسان رضوی

یک پارکینگ توقیفی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. انتهای بلوار وکیل آباد جهت ثبت و ترخیص ماشین های توقیفی تحصیلات: دیپلم و فوق دیپلم‌ با حقوق ثابت تا سه ماه کار آزمایشی
موبایل: 09155139005

دیروز در مشهد

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در خراسان رضوی

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در کرمان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در کردستان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان کردستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در قزوین

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در خراسان شمالی

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان شمالی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در زنجان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان زنجان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در کهگیلویه و بویراحمد

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان کهگیلویه و بویراحمد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در ایلام

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان ایلام از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در گلستان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان گلستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در لرستان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان لرستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در همدان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان همدان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در کرمانشاه

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان کرمانشاه از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در قم

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در گیلان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان گیلان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در خوزستان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در خراسان جنوبی

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان جنوبی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در مازندران

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در سمنان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان سمنان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در آذربایجان شرقی

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در اردبیل

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان اردبیل از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در آذربایجان غربی

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان غربی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

دیروز در تهران

استخدام مهندس و نیرو از سراسر کشور جهت رتبه بندی

بسمه تعالی با سلام و خسته نباشید خدمت مهندسین و مخاطبین محترم ، شرکت عمرانی نیازمند به نیرو از رشته های زیر می باشد : »» رشته های مهندسی عمران ( راه و ساختمان و نقشه کشی ، نقشه برداری و سایر گرایش های عمران)، معماری ، شهرسازی در مقاطع کاردانی ،کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، حداقل با 3 سال سابقه بیمه در 4 سال گذشته و یا بازنشسته، به منظور اخذ رتبه (گرید) دعوت به همکاری می نماید. قابل توجه مهندسین : • استخدام از سراسر کشور انجام میشود • قرار داد محضری با ذکر تمامی موارد توسط وکیل شرکت تنظیم خواهد شد • سلب مسئولیت و تعهد خروج مهندس • تسویه نقدی • کار عملی متصور نیست و تنها از مدرک جهت رتبه بندی استفاده می شود برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره زیر تماس بگیرید. ویدا سالاروند
تلفن: 09376882677

2 روز پیش در کرج

استخدام فروشنده با بیمه برای مجموعه آجیل چی در مشهد

مجموعه آجیل و خشکبار آجیل چی جهت تکمیل تیم فروش خود در مشهد (محدوده بلوار وکیل آباد) از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان واجد شرایط علاوه بر کلیک روی دکمه ارسال رزومه، می‌توانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. (ساعات برقراری تماس:همه روزه از 8:30 الی 14:30) فروشنده جنسیت: آقا و خانم سابقه کاری: مهم نیست حقوق: از ۶ میلیون تومان استان مورد نیاز: خراسان رضوی شهر مورد نیاز: مشهدشرایط عمومی:دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دارای سلامت جسمیسن حداقل 22 و حداکثر 40 سالتحصیلات حداقل دیپلم شرایط تخصصی:فن بیان و مذاکرهروابط عمومی بالاتوانایی کار گروهیبا اعتماد بنفس با انگیزه فعال و پر انرژی خلاقدلسوزانعطاف پذیرپیگیر مسائل تا حصول نتیجه مزایا: بیمههدایای مناسبتی
تلفن: 05135591352

2 روز پیش در مشهد

استخدام پشتیبان سایت و فروش اینترنتی در مجموعه آجیل چی

مجموعه آجیل و خشکبار آجیل چی جهت تکمیل کادر خود در مشهد (محدوده بلوار وکیل آباد) از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان واجد شرایط علاوه بر کلیک روی دکمه ارسال رزومه، می‌توانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. (ساعات برقراری تماس:همه روزه از 8:30 الی 14:30) پشتیبان سایت و فروش اینترنتی جنسیت: آقا و خانم سابقه کاری: ۱ سال حقوق: از ۶ میلیون تومان استان مورد نیاز: خراسان رضوی شهر مورد نیاز: مشهدشرایط عمومی:دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دارای سلامت جسمیسن حداقل 22 و حداکثر 40 سالتحصیلات حداقل فوق دیپلم شرایط تخصصی:فن بیان و مذاکرهروابط عمومی بالاتوانایی کار گروهیبا اعتماد بنفسبا انگیزهفعال و پر انرژی خلاقدلسوزانعطاف پذیرپیگیر مسائل تا حصول نتیجهمسلط به اینترنتمسلط به ویندوز مجموعه آفیسزبان انگلیسی در حد مقدماتی مزایا: بیمهکمک هزینه آموزشیهدایای مناسبتی
تلفن: 05135591352

2 روز پیش در مشهد

استخدام کمک حسابدار آشنا به نرم افزار پایا در مجموعه آجیل چی

مجموعه آجیل و خشکبار آجیل چی جهت تکمیل کادر خود در مشهد (محدوده بلوار وکیل آباد) از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان واجد شرایط علاوه بر کلیک روی دکمه ارسال رزومه، می‌توانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. (ساعات برقراری تماس:همه روزه از 8:30 الی 14:30) کمک حسابدار جنسیت: آقا و خانم استان مورد نیاز: خراسان رضوی شهر مورد نیاز: مشهدشرایط و مسئولیت های موقعیت شغلی مورد نظر به شرح ذیل می باشد:نوع قرارداد:تمام وقتساعت کاری: 7:30 الی 15:30تحصیلات حداقل کاردانی در رشته های مرتبط سن حداکثر 30سالآشنا به نرم افزار پایامسلط به مجموعه آفیسداشتن حداقل 1 سال سابقه کاریمتعهد و مسئولیت پذیرحقوق و مزایا مطابق قانون کاراضافه کار مزایا: بیمهصبحانهکمک هزینه آموزشیهدایای مناسبتی
تلفن: 05135591352

2 روز پیش در مشهد

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در تهران

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

4 روز پیش در تهران

استخدام سه ردیف شغلی برای رستوران راستگو در مشهد

رستوران راستگو در مشهد (بین وکیل آباد 23 و 25) جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره همراه زیر تماس حاصل نمایند. (ساعات تماس: 9 صبح تا 12 ظهر) 1 سالندار آقا و خانمبصورت تک شیفت و دوشیفتحقوق و مزایا عالی
تلفن: 09158900041

4 روز پیش در مشهد

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در 25 استان کشور

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، البرز، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران و همدان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

4 روز پیش در تهران

استخدام فروشنده برای یک فروشگاه عطاری در بازار وکیل شیراز

فروشگاه عطاری جهت تکمیل کادر خود در استان فارس، شهر شیراز (بازار وکیل) از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان واجد شرایط علاوه بر کلیک روی دکمه ارسال رزومه، می‌توانند با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند. فروشنده جنسیت: خانم سابقه کاری: ۳ سال حقوق: توافقی استان مورد نیاز: فارس شهر مورد نیاز: شیراز
تلفن: 09173146259

5 روز پیش در شیراز

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در البرز

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

1 هفته پیش در تهران

استخدام نظافتچی در سیما کالا پویا در مشهد

سیما کالا پویا در استان خراسان رضوی، شهر مشهد جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان خراسان رضوی استخدام می‌نماید محل کار: شهرک صنعتی توس دارای سرویس برای محدوده وکیل آباد، پلیس راه امام هادی، قاسم آباد نظافت و حفاظت از وسایل و لوازم آبدارخانه بصورت روزانه پذیرایی از مدیران، کارکنان و مهمانان در طول روز تهیه لیست و خرید مایحتاج آبدارخانه شرکت نظافت محیطی شامل گردگیری، جارو کردن و کشیدن تی سایر وظایف محوله از سوی کارفرما سن: 40 سال و کمتر تضمین حقوق و مزایای قانونی پرسنل بیمه تامین اجتماعی تمایل به همکاری طولانی، هدفمند و تمام وقت از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌ ثابت (داخلی 230) و یا شماره همراه زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09900575009 تلفن: 05138084

1 هفته پیش در مشهد

استخدام سه ردیف شغلی برای یک رستوران در مشهد

یک رستوران در مشهد (محدوده بلوار وکیل آباد) برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به تلگرام، واتساپ، ایتا و یا روبیکا زیر ارسال نمایند. 1 منشی صندوقدار خانم
تلفن: 09152012656 (ایتا و روبیکا)

1 هفته پیش در مشهد

استخدام کارمند اداری خانم در موسسه بین المللی راشد

موسسه زبان های خارجه و انفورماتیک راشد جهت تکمیل کادر خود در مشهد (دفتر مرکزی خیابان احمدآباد ) از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان واجد شرایط علاوه بر کلیک روی دکمه ارسال رزومه، می‌توانند رزومه خود را به تلگرام زیر ارسال و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند. کارمند اداری جنسیت: خانم سابقه کاری: ۲ سال استان مورد نیاز: خراسان رضوی شهر مورد نیاز: مشهد 5 نفر کارمند اداری و ثبت نام حداقل تحصیلات کارشناسی ترجیحا رشته های زبان های خارجه و کامپیوترحداقل سن 24 سال و حداکثر 35 سالمسلط به هفت مهارت ICDLترجیحا آشنا به نرم افزار آموزشگاهی لنمیسبرخورداری از ارتباط عمومی و تعامل بالاخوش برخورد، دقیق و منظمظاهر آراسته و خوش رو علاقه مند به کار گروهیروحیه یادگیری بالامنظم و متعهداولویت با افرادیست که محل زندگی نزدیک به محل شعبه باشدشرایط شغلروزهای کار از شنبه تا پنجشنبه ساعت کار به صورت شیفت چرخشی یک روز در میان (یک روز شیفت صبح از ساعت 8 صبح تا 16 و روز بعد 13 تا 21)حقوق بین 6 تا 8 میلیون تومان و بعد از مصاحبه کاریبیمه تامین اجتماعی به صورت کامل و بدون کسر 7% 2 نفر خانم جهت شعبه احمداباد، ابتدای بلوار ملاصدرا، ملاصدرا 21 نفر خانم جهت شعبه وکیل آباد، ابتدای بلوار هاشمیه، بین هاشمیه و سامانیه1 نفر جهت شعبه نبوت، میدان عسکریه، نبش طباطبایی 181 نفر جهت شعبه طبرسی شمالی، بین طبرسی شمالی 15 و 17 مزایا: بیمهکمک هزینه آموزشیهدایای مناسبتی
تلفن: 09935079361

3 هفته پیش در مشهد

استخدام نیروی خدمات در موسسه فرزین ارقام ﺁرین در خراسان رضوی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی واقع در مشهد- بلوار وکیل آباد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان‌ خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09153083921 ایمیل: acc.audit.1402@gmail.com

4 هفته پیش در مشهد

استخدام حسابدار با بیمه و پاداش در خراسان رضوی

یک شرکت معتبر تولید کننده محصولات تخصصی پوست و مو جهت تکمیل کادر حسابداری خود در استان‌ خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر دارای حداقل 1 سال سابقه کار در شرکتهای پخش آشنایی کامل به نرم افزار آفیس و سیستم های مالی آشنا به امور اداری و بایگانی منظم و مرتب و دقیق دارای روحیه تیمی و همکاری حقوق ثابت اداره کار + در صورت ارائه سوابق و تجارب قابل افزایش است. پاداش بر مبنای عملکرد بیمه تامین اجتماعی از روز اول پرداخت حق اضافه کاری با شرایط پیشرفت شغلی محدوده محل کار انتهای بلوار وکیل آباد
واتساپ: 09174455141 ایمیل: info@urmanshimi.com

1 ماه پیش در مشهد

استخدام تراکت پخش کن

استخدام وکیل کارآموز خانم جهت ارجاع امر وکالت 09120545021 09194164340
تلفن: 09120545021

1 ماه پیش در تهران

استخدام حسابدار و حسابرس در موسسه فرزین ارقام ﺁرین در خراسان رضوی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی واقع در مشهد- بلوار وکیل آباد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان‌ خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09153083921 ایمیل: acc.audit.1402@gmail.com

1 ماه پیش در مشهد

استخدام فروشنده برای فروشگاه تشک و کالای خواب در مشهد

یک فروشگاه تشک و کالای خواب در مشهد (محدوده وکیل آباد) برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. فروشنده  یک نفرنیمه وقت یا تمام وقت
تلفن: 09150059580

1 ماه پیش در مشهد

استخدام آشپز و نیروی ظرفشوی برای یک رستوران در مشهد

یک رستوران در مشهد (محدوده بلوار وکیل اباد) برای تکمیل کادر خود به افراد با شرایط زیر نیاز دارد: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره همراه زیر تماس حاصل نمایند. 1 آشپز  با حقوق و مزایا خوببیمه
تلفن: 09153132146

1 ماه پیش در مشهد

استخدام وکیل

وکیل باسابقه جهت همکاری در موسسه حقوقی (تهران) به صورت نیمه وقت محدوده پونک تماس 9 تا 13 46011916
تلفن: 46011916

1 ماه پیش در تهران

استخدام نظافتچی با بیمه در سیما کالا پویا در خراسان رضوی

سیما کالا پویا جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. محل کار: شهرک صنعتی توس دارای سرویس برای محدوده وکیل آباد، امام هادی، قاسم آباد نظافت و حفاظت از وسایل و لوازم آبدارخانه بصورت روزانه پذیرایی از مدیران، کارکنان و مهمانان در طول روز تهیه لیست و خرید مایحتاج آبدارخانه شرکت نظافت محیطی شامل گردگیری، جارو کردن و کشیدن تی سایر وظایف محوله از سوی کارفرما سن: 40 سال و کمتر تضمین حقوق و مزایای قانونی پرسنل بیمه تامین اجتماعی تمایل به همکاری طولانی، هدفمند و تمام وقت از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌ ثابت (داخلی 230) و یا شماره همراه زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09900575009 تلفن: 05138084

1 ماه پیش در مشهد

استخدام کارشناس فروش خانم در شرکت تهویه مدرن

شرکت تهویه مدرن جهت تکمیل کادر خود در مشهد (محدوده وکیل اباد) از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان واجد شرایط علاوه بر کلیک روی دکمه ارسال رزومه، می‌توانند رزومه خود را به تلگرام یا واتس‌اپ زیر ارسال و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند. کارشناس فروش جنسیت: خانم مقطع تحصیلی: دیپلم، کاردانی، کارشناسی سابقه کاری: ۲ سال حقوق: توافقی استان مورد نیاز: خراسان رضوی شهر مورد نیاز: مشهد مسلط به فروشمذاکره تلفنی با مشتریان تسلط به نرم افزارهای افیسدارای برخورد مناسب علاقه مند به امور اداری متعهد به حضور به موقع و قوانین شرکت
تلفن: 09150908085

2 ماه پیش در مشهد

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در آذربایجان شرقی

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

2 ماه پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در اصفهان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

2 ماه پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در همدان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان همدان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

2 ماه پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در خوزستان

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

2 ماه پیش در تهران

استخدام مشاور حقوقی در وکیل تلفنی در خراسان جنوبی

وکیل تلفنی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان جنوبی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند و یا ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09196889330 ایمیل: vakiltel@gmail.com

2 ماه پیش در تهران
برای ثبت آگهی وکیل اینجا کلیک کنید
قوانین و مقررات | تماس با ما

تلفن : 02177094689 پشتیبانی واتساپ : 09202484048
کاربده تنها منتشر کننده ی آگهی ها بوده و مسئولیت آگهی ها بر عهده آگهی دهندگان می باشد. لازم است که کاربران محترم، خود نسبت به صحت و سقم آگهی های منتشر شده در آن هوشیار باشند.
© 2019-2023 تمامی حقوق متعلق به سایت کاربده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده