استخدام پزشک و مشاغل مرتبط در زنجان

استخدام پزشک و مشاغل مرتبط در زنجان، آگهی استخدام پزشک و مشاغل مرتبط در زنجان ، آگهی امروز، نیاز به پزشک و مشاغل مرتبط در زنجان

  • استخدام قصاب و مرغ کار حرفه ای با بیمه در زنجان

    به یک نفر مرغکار حرفه ای و قصاب با بیمه جهت شیفت روز در زنجان نیازمندیم.
    تلفن: 09388296686

    1 ماه پیش
    زنجان
اپلیکیشن کاربده به زودی...