استخدام پزشک و مشاغل مرتبط در کرمانشاه

استخدام پزشک و مشاغل مرتبط در کرمانشاه، آگهی استخدام پزشک و مشاغل مرتبط در کرمانشاه ، آگهی امروز، نیاز به پزشک و مشاغل مرتبط در کرمانشاه

  • استخدام سه ردیف شغلی در بیمارستان بیستون کرمانشاه

    بیمارستان بیستون کرمانشاه جهت تکمیل کادر درمانی خود نیاز به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن مدارک و رزومه کاری خود به دفتر پرستاری بیمارستان مراجعه نمایند. 1 پرستار
    تلفن: 08338321701, 08338321704

    2 هفته پیش
    کرمانشاه
اپلیکیشن کاربده به زودی...