کاربده

استخدام کارگر ساده کیف، کفش

استخدام کارگر ساده کیف، کفش، استخدام کارگر ساده کیف، کفش همشهری، آگهی امروز، نیاز به کارگر ساده کیف، کفش، نیازمندیهای همشهری کارگر ساده کیف، کفش

اپلیکیشن کاربده

تعدادی کارگرساده و ماهر خانم

تعدادی کارگرساده و ماهر خانم , جهت تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم
تلفن: 09030506594  

6 ماه پیش
تهران

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در فروشگاه کفش , نیازمندیم
تلفن: 09057200698و33972582  

7 ماه پیش
تهران

تعدادی نیروی خانم جهت

تعدادی نیروی خانم جهت , تولیدی کیف ، ماهانه 800 / 1م , با محیطی سالم (محدوده سپهسالار)
تلفن: 09124234955 ـ 33110038  

7 ماه پیش
تهران

کارگر ساده خانم یا آقا

کارگر ساده خانم یا آقا , جهت زیره سازی کفش،محیط سالم , نیازمندیم ( مترو دروازه دولت)
تلفن: 66752790  

7 ماه پیش
تهران

به یک کارگر ساده

به یک کارگر ساده , جهت کفش فروشی , فوری نیازمندیم
تلفن: 09394390169  

7 ماه پیش
تهران

کارگر ساده ترجیحا خانم

کارگر ساده ترجیحا خانم , و چرخکار جهت کفش صندل , نیازمندیم.
تلفن: 09122094657و09123393238  

7 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , جهت تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم ( سپهسالار )
تلفن: 09122721049 ـ 33115852  

7 ماه پیش
تهران

کارگر ساده آقا جوان جهت کار

کارگر ساده آقا جوان جهت کار , در فروشگاه کیف نیازمندیم , حقوق 2 م (حوالی بازار)
تلفن: 09198023303  

7 ماه پیش
تهران

به تعدادی کارگر ساده جهت

به تعدادی کارگر ساده جهت , کار در تولیدی کفش نیازمندیم
تلفن: 09122701980 55802938  

7 ماه پیش
تهران

به تعدادی همکارخانم جهت کار

به تعدادی همکارخانم جهت کار , درتولیدی کفش زنانه باحقوق ومزایا , خوب نیازمندیم محدوده باغ سپه سالار
تلفن: 09308179737  

7 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , فوری با مزد عالی
تلفن: (جمهوری) 09125901140  

7 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر خانم یا آقا

تعدادی کارگر خانم یا آقا , جهت تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم
تلفن: 09030506594  

7 ماه پیش
تهران

به یکنفر کارگر ساده

به یکنفر کارگر ساده , جهت کار در کارگاه کفاشی , (تمام وقت) نیازمندیم
تلفن: 09126835908  

7 ماه پیش
تهران

نیروی کار جوان

نیروی کار جوان , جهت تولید کفش ,
تلفن: 09127010463  

7 ماه پیش
تهران

به 4 نفر کارگر ساده

به 4 نفر کارگر ساده , زیر 25 سال نیازمندیم , (( منطقه بازار ))
تلفن: 09357900447 - 55592431  

7 ماه پیش
تهران

کارگرساده آقا

کارگرساده آقا , جهت تولیدی کفش نیازمندیم , ( محدوده بهارستان )
تلفن: 33954063  

7 ماه پیش
تهران

کارگر ساده جهت کار در

کارگر ساده جهت کار در , زیره سازی کفش،مترودروازه دولت , محیط سالم،تسویه هفتگی نیازمندیم
تلفن: 66752790  

7 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر خانم جهت

تعدادی کارگر خانم جهت , تولیدی کفش ساعت 9 تا 19 , پایه حقوق 2 میلیون
تلفن: 09107636350 ـ 33919408  

7 ماه پیش
تهران

کارگر ساده و وردست

کارگر ساده و وردست , خانم و آقا جهت تولیدی , کیف چرمی نیازمندیم
تلفن: 09124273293 ـ 66170844  

7 ماه پیش
تهران

کارگرساده آقا ، انباردار

کارگرساده آقا ، انباردار , کارجمع کن جهت کار در , مجموعه کیف و کفش (سپهسالار)
تلفن: 09035467585  

7 ماه پیش
تهران

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت عمده فروشی کفش , خ سعدی خ مصباح پ140واحد8
تلفن: 33117900  

7 ماه پیش
تهران

همکارخانم (ساده - ماهر) جهت

همکارخانم (ساده - ماهر) جهت , کاردرتولیدی کیف پول نیازمندیم , وسط کاری - تخته کاری (کیانشهر)
تلفن: 09356547866و09124943133  

7 ماه پیش
تهران

کارگر ساده (آقا)

کارگر ساده (آقا) , با حداکثر سن 24سال جهت , همکاری در تولیدی کفش نیازمندیم
تلفن: (محدوده بازار)09122280688  

7 ماه پیش
تهران

به تعدادی تخته کار

به تعدادی تخته کار , و وردست خانم وآقا , جهت تولیدی , کیف زنانه , نیازمندیم
تلفن: 09353101655  

7 ماه پیش
تهران

تعدادی همکار خانم

تعدادی همکار خانم , جهت تولیدی کفش نیازمندیم , ( هفته ای 500 تومان )
تلفن: 09335772143  

7 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , فوری با مزد عالی (ایرانی یا افغانی)
تلفن: (جمهوری) 09125901140  

7 ماه پیش
تهران

کارگر ساده (خانم)

کارگر ساده (خانم) , جهت همکاری در تولیدی کفش , نیازمندیم(محل کار:حوالی15خرداد)
تلفن: 09122280688  

7 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر خانم

تعدادی کارگر خانم , جهت تولیدی کفش نیازمندیم
تلفن: 33938971 سپهسالار 33942325  

7 ماه پیش
تهران

شاگرد و وردست فروشنده

شاگرد و وردست فروشنده , (خانم و آقا-جوان)جهت بنکداری , کفش زنانه واقع در باغ سپهسالار
تلفن: 09030270309  

7 ماه پیش
تهران

به یک کارگر ساده جهت

به یک کارگر ساده جهت , کار در تولیدی کیف چرم , نیازمندیم
تلفن: 09189585571  

7 ماه پیش
تهران

کارگر خانم جهت تولیدی کفش

کارگر خانم جهت تولیدی کفش , (سپهسالار کوچه مهندس الممالک , بن بست اول ، پلاک4 ، واحد6)
تلفن: 33938971 ـ 33942325  

7 ماه پیش
تهران

به چندنفر همکارخانم وآقا

به چندنفر همکارخانم وآقا , جهت کار در کارگاه تولیدی , کفش نیازمندیم ((تسویه هفتگی))
تلفن: 66711412  

7 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگرساده خانم و آقا

تعدادی کارگرساده خانم و آقا , جهت تولیدی کفش زنانه , نیازمندیم (باغ سپهسالار)
تلفن: 09100342832  

7 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگرساده خانم یا آقا

تعدادی کارگرساده خانم یا آقا , حقوق 600 / 1م جهت تولیدی کفش
تلفن: 09125660948 09127803922  

7 ماه پیش
تهران

به تعدادی همکار خانم

به تعدادی همکار خانم , جهت کار در تولیدی کفش , درمحیطی کاملازنانه باحقوق عالی
تلفن: 09128935041  

7 ماه پیش
تهران

یک کارگر ساده آقا(جوان)

یک کارگر ساده آقا(جوان) , (تمام وقت) نیازمندیم , محل کار:محدوده باغ سپهسالار
تلفن: 09124218941  

7 ماه پیش
تهران

کارگر ساده خانم یا آقا

کارگر ساده خانم یا آقا , جهت تولیدی کیف نیازمندیم , پیروزی - شکوفه(تماس تایکهفته)
تلفن: 09359849409  

7 ماه پیش
تهران

تعدادی وردست خانم یا آقا

تعدادی وردست خانم یا آقا , جهت تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم
تلفن: 09103894227  

7 ماه پیش
تهران

کارگرساده خانم

کارگرساده خانم , جهت تولیدی کیف نیازمندیم
تلفن: 09198248541 بهارستان 33942377  

7 ماه پیش
تهران

تعدادی همکار خانم

تعدادی همکار خانم , جهت کار در تولیدی , نیازمندیم
تلفن: 09364013992  

8 ماه پیش
تهران

کارگر خانم

کارگر خانم , جهت کار در تولیدی کیف وکفش , زنانه نیازمندیم ( باغ سپه سالار )
تلفن: 09016428219  

8 ماه پیش
تهران

کارگر خانم یاآقا تا30سال

کارگر خانم یاآقا تا30سال , جهت تولیدی کیف , حقوق تا2میلیون(محدوده سرچشمه)
تلفن: 09121259087  

8 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگرساده

تعدادی کارگرساده , جهت تولیدی کفش مردانه , حقوق 600 / 1میلیون (بهارستان)
تلفن: 09034252498  

8 ماه پیش
تهران

به چند نفر خانم

به چند نفر خانم , جهت کار در تولیدی کیف زنانه , خ سعدی کوچه بخارا ساختمان بنی
تلفن: هاشم واحد 1 33111819  

8 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگرساده

تعدادی کارگرساده , خانم یا آقا جهت کار خدمات , کف و زیره کفش نیازمندیم
تلفن: 09120747954  

8 ماه پیش
تهران

به دو نفر کارگر ساده

به دو نفر کارگر ساده , جهت کار در کارگاه کفاشی , نیازمندیم
تلفن: 09126835908  

8 ماه پیش
تهران

به تعدادی کارگر ساده

به تعدادی کارگر ساده , محدوده بهارستان نیازمندیم ,
تلفن: 09377453220  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده و نیمه ماهر خانم

کارگر ساده و نیمه ماهر خانم , => با حقوق مکفی <= , درتولیدی کیف زنانه(باغ سپهسالار)
تلفن: 09125851559ـ33946506  

8 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر ساده آقا

تعدادی کارگر ساده آقا , جهت تولیدی کفش , نیازمندیم (محدوده بازار)
تلفن: 09191274663و09191249836  

8 ماه پیش
تهران

کارگرماهریاساده،وردست

کارگرماهریاساده،وردست , چرخکاریاوردست تخته کارخانم یا , آقاجهت کارتولیدی کیف زنانه
تلفن: 33903161  

8 ماه پیش
تهران

کارگرساده خانم

کارگرساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , محدوده باغ سپهسالار نیازمندیم
تلفن: 09120629585  

8 ماه پیش
تهران

تعدادی تخته کار و وردست

تعدادی تخته کار و وردست , وکارگرساده جهت کار درتولیدی , کیف زنانه_محدوده میدان خراسان
تلفن: 09100626005  

8 ماه پیش
تهران

به تعدادی کارگر ساده و ماهر

به تعدادی کارگر ساده و ماهر , خانم و آقا جهت , تولیدی کیف نیازمندیم
تلفن: 09191078876  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در فروشگاه کفش , نیازمندیم
تلفن: 33972582  

8 ماه پیش
تهران

کارگرساده خانم و آقا

کارگرساده خانم و آقا , پایه حقوق 2 میلیون , جهت تولیدی کیف نیازمندیم
تلفن: 77653074  

8 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , ( خانم ) با حقوق مکفی , جهت بسته بندی کفش , از ساعت 9 صبح الی 19 , نیازمندیم , (محل کار : باغ سپهسالار)
تلفن: (تماس تا یکهفته)33950077  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده جهت کار در

کارگر ساده جهت کار در , کارگاه کفاشی ،مترودروازه دولت , محیط سالم،تسویه هفتگی نیازمندیم
تلفن: 66342765 ـ 66340358  

8 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر ساده خانم وآقا

تعدادی کارگر ساده خانم وآقا , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم (محدوده بازار)
تلفن: 09123185883  

8 ماه پیش
تهران

به تعدادی تخته کار نیمه ماهر

به تعدادی تخته کار نیمه ماهر , جهت لب تای جلد سررسید , نیازمندیم
تلفن: 09382862112  

8 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , جهت تولیدی کیف , نیازمندیم ( باغ سپهسالار )
تلفن: 09122942309  

8 ماه پیش
تهران

کارگرساده خانم یا آقا

کارگرساده خانم یا آقا , ساعت 9 تا 18 حقوق 500 / 1
تلفن: 09125660948 09127803922  

8 ماه پیش
تهران

به تعدادی خانم یا آقا جهت

به تعدادی خانم یا آقا جهت , کار در تولیدی کفش زنانه , نیازمندیم (محدوده سعدی)
تلفن: 09301601065و 33995650  

8 ماه پیش
تهران

به تعدادی کارگر ساده وماهر

به تعدادی کارگر ساده وماهر , جهت کاردرتولیدی کیف چرمی , نیازمندیم محدوده فلاح ، ابوذر
تلفن: 09125451953و55462458  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم
تلفن: 09215502942 - 33993147  

8 ماه پیش
تهران

به یک نفرکارگر ساده

به یک نفرکارگر ساده , درعمده فروشی کفش نیازمندیم , (حقوق 2 میلیون ماهیانه ) , چهارراه سعدی ، خ سعدی شمالی , خ مصباح پاساژ بازارچه باغ , ط همکف،پ137پخش پارسا
تلفن: 09109747347 - 33927993  

8 ماه پیش
تهران

به تعدادی چرخکار وکارگرساده

به تعدادی چرخکار وکارگرساده , جهت کار در تولیدی کیف , نیازمندیم (محدوده بازار)
تلفن: 09356869991  

8 ماه پیش
تهران

همکار خانم

همکار خانم , جهت کار در کارگاه کفش زنانه , درمحیطی مناسب-محدوده پیچ شمیران
تلفن: 09122491674  

8 ماه پیش
تهران

XX به تعدادی خانم XX

XX به تعدادی خانم XX , جهت بسته بندی کفش , نیازمندیم
تلفن: 09101918629 - 33931048  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم.
تلفن: 36610785  

8 ماه پیش
تهران

به تعدادی کارگر ساده و

به تعدادی کارگر ساده و , تخته کار ماهر جهت کیف زنانه , بزرگ و پول خوردی نیازمندیم
تلفن: 09122340802 - 77611209  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده خانم وآقا

کارگر ساده خانم وآقا , جهت تولیدی کفش , نیازمندیم
تلفن: 33955549  

8 ماه پیش
تهران

به تعدادی کارگر ساده

به تعدادی کارگر ساده , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم , محل کار: , محدوده متروی دروازه دولت , (سعدی شمالی)
تلفن: 1 ـ 77684780  

8 ماه پیش
تهران

همکار خانم

همکار خانم , جهت تولید کیف زنانه , (حوالی متروی دروازه دولت)
تلفن: 88300671 و 88321825  

8 ماه پیش
تهران

به تعدادی تخته کار و وردست

به تعدادی تخته کار و وردست , خانم یا آقا جهت کیف سازی زنانه , محدوده مترو سبلان - مدنی
تلفن: 09128884134  

8 ماه پیش
تهران

نیروی کارگر ساده

نیروی کارگر ساده , جهت کار کیف و کفش , نیازمندیم
تلفن: 77607570  

8 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگرساده خانم یا آقا

تعدادی کارگرساده خانم یا آقا , جهت کار در تولیدی , کیف و کفش نیازمندیم
تلفن: 09120747954  

8 ماه پیش
تهران

کارگرساده خانم جهت کارگاه

کارگرساده خانم جهت کارگاه , تولیدی کیف با حقوق و مزایا , در محدوده میدان قیام نیازمندیم
تلفن: 09127778560  

8 ماه پیش
تهران

تعدادی نیروی جوان خانم وآقا

تعدادی نیروی جوان خانم وآقا , جهت کاردرتولید زیره کفش , محدوده اسلامشهر،رباط کریم
تلفن: 09128956859  

8 ماه پیش
تهران

تعدادی همکار خانم

تعدادی همکار خانم , جهت تولیدی کفش زنانه , (محل کار: باغ سپهسالار)
تلفن: 09192588869  

8 ماه پیش
تهران

به تعدادی همکار خانم

به تعدادی همکار خانم , در محیطی سالم، جهت کار در , تولیدی صندل زنانه ، با حقوق , ماهیانه 500 / 1 نیازمندیم , محدوده چهارراه سیروس و پل ری , روبروی کوچه امامزاده یحیی
تلفن: 33122570  

8 ماه پیش
تهران

تعدادی خانم جهت کار

تعدادی خانم جهت کار , در تولیدی کفش نیازمندیم , « حوالی نواب »
تلفن: 09391885449 و 55409527  

8 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , (خانم) , ساعت کار 8:30 تا 18 , جهت تولیدی کفش مردانه , با حقوق مکفی , محل کار:محدوده میدان فردوسی
تلفن: 09125728561و66752996  

8 ماه پیش
تهران

به تعدادی کارگرساده جوان

به تعدادی کارگرساده جوان , (آقا و خانم)نیازمندیم , محل کار:محدوده بهارستان
تلفن: 33998937  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده آقاجهت کاردرکفش

کارگر ساده آقاجهت کاردرکفش , فروشی محدوده بازار 18 تا 24 , سال تمام وقت نیازمندیم
تلفن: 09193119055  

8 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , و یکنفر آقا در محیطی مناسب , جهت تولیدی صندل نیازمندیم
تلفن: 36831048  

8 ماه پیش
تهران

تعدادی کارگرساده خانم جهت

تعدادی کارگرساده خانم جهت , تولیدی کیف زنانه نیازمندیم , با محیطی سالم (محدوده سپهسالار)
تلفن: 09124234955 ـ 33110038  

8 ماه پیش
تهران

2 نفر کارگر خانم یا آقا

2 نفر کارگر خانم یا آقا , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم
تلفن: 33990352  

8 ماه پیش
تهران

کارگر ساده آقاجهت کاردرکفش

کارگر ساده آقاجهت کاردرکفش , فروشی محدوده بازار 18 تا 24 , سال تمام وقت ونیمه وقت نیازمندیم
تلفن: 09193119055  

8 ماه پیش
تهران

به تعدادی کارگر ساده خانم

به تعدادی کارگر ساده خانم , نیازمندیم , در تولیدی کفش زنانه باغ سپهسالار
تلفن: 09909290050  

8 ماه پیش
تهران

اپراتور برش لیزر

اپراتور برش لیزر , جهت کار در تولیدی کفش , ( محدوده باغ سپهسالار )
تلفن: 09126782258 و 77682404  

9 ماه پیش
تهران
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده