استخدام کارگر ماهر در بندر عباس، اسفند 1399

استخدام کارگر ماهر در بندر عباس، آگهی استخدام کارگر ماهر در بندر عباس ، آگهی امروز، نیاز به کارگر ماهر در بندر عباس، اسفند 1399

استخدام کارگر فنی جهت یک واحد تولیدی در بندرعباس

یک واحد تولیدی در بندرعباس (هرمزگان) به یکنفر کارگر فنی نیازمند است.
تلفن: 07633710032

3 روز پیش
بندر عباس

استخدام کارگر ساده یا ماهر با حداقل مدرک دیپلم جهت یک تولیدی نجاری در بندرعباس

یک تولیدی نجاری در بندرعباس (استان هرمزگان) به تعدادی کارگر ساده یا ماهر با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، خانم و آقا با حقوق و مزایای اداره کار نیازمند است.
تلفن: 07633710428

2 هفته پیش
بندر عباس
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده