استخدام کباب زن، تخته کار در مشهد، اسفند 1399

استخدام کباب زن، تخته کار در مشهد، آگهی استخدام کباب زن، تخته کار در مشهد ، آگهی امروز، نیاز به کباب زن، تخته کار در مشهد، اسفند 1399

استخدام تخته کار، کمک تخته کار و کارگر ساده در خراسان رضوی

به یک نفر تخته کار، یک نفر کمک تخته کار و یک نفر کارگر ساده جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09159069406

8 ساعت پیش
مشهد

استخدام آشپز، تخته کار با تجربه، ظرفشوی و کمک آشپز در یک رستوران

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند 1 آشپز
تلفن: 09155120223

دیروز
مشهد

استخدام سه ردیف شغلی جهت کباب و حلیم چهار فصل در مشهد

رستوران کباب و حلیم چهار فصل واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 نیروی تخته کار تعداد: یک نفر ماهر و متعهد و وقت شناس حقوق قانون کار ساعت کاری: 8 الی 16 پنجشنبه ها و جمعه ها دو شیفت مرخصی در ماه دو روز بدون بیمه و مزایا
تلفن: 09395739173

دیروز
مشهد

استخدام نیروی تخته کار و آشپز در محدوده حرمِ مشهد

به یک نفر نیروی تخته کار و یک نفر آشپز جهت همکاری در محدوده حرمِ مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09155684838

3 هفته پیش
مشهد

استخدام ظرفشور، کمک آشپز، آشپز، تخته کار، پیک موتوری، حسابدار در مشهد

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 ظرفشور
تلفن: 09305903475

3 هفته پیش
مشهد

استخدام آشپز و تخته کار ماهر جهت یک آشپزخانه در شهرک صنعتی توس

یک مجموعه آشپزخانه واقع در شهرک صنعتی توسِ مشهد(خراسان رضوی) به تعدادی آشپز و تخته کار ماهر با بیمه و سرویس رفت و برگشت نیازمند است.
تلفن: 09153026007

3 هفته پیش
مشهد

استخدام چند ردیف شغلی جهت رستوران امیر کبیر در مشهد

رستوران امیر کبیر واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 آشپز ماهر
تلفن: 09152020920

3 هفته پیش
مشهد

استخدام نیروی تخته کار جهت کار در خراسان رضوی

به نیروی تخته کار جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09153231775

4 هفته پیش
مشهد

استخدام آشپز، کمک آشپز، تخته کار و کارگر ساده در مشهد

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 آشپز
تلفن: 09359727016

5 هفته پیش
مشهد

استخدام نیروی تخته کار جهت کار در خراسان رضوی

به نیروی تخته کار جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09351882650

5 هفته پیش
مشهد

استخدام ظرفشور، تخته کار و آشپز با تجربه و کاردان در یک رستوران

یک رستوران واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 ظرفشور
تلفن: 09155120223

1 ماه پیش
مشهد

استخدام تخته کار و کمک آشپز جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر تخته کار و کمک آشپز جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09159069406

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی سیخ گیر ماهر جهت یک کبابی در مشهد

یک کبابی واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به یک نفر نیروی سیخ گیر ماهر نیازمند است.
تلفن: 09153099839

1 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی تخته کار ماهر جهت همکاری در خراسان رضوی

به دو نفر تخته کار ماهر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.
تلفن: 09154253608

1 ماه پیش
مشهد

اسنخدام چند ردیف شغلی جهت یک فست فود در خراسان رضوی

یک فست فود واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 فرکار ساندویچ یک نفر
تلفن: 09159027402

1 ماه پیش
مشهد

استخدام تخته کار حرفه ای جهت یک رستوران در مشهد

یک رستوران واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به یک نفر تخته کار حرفه ای بصورت تک شیفت و دو شیفت بدون جا خواب نیازمند است.
تلفن: 09151200061

2 ماه پیش
مشهد

استخدام نیروی خدمات خانم و کباب گیر ماهر جهت یک رستوران در خراسان رضوی

یک رستوران در خراسان رضوی به یکنفر نیروی خدمات خانم و کباب گیر ماهر نیازمند است.
تلفن: 09153244549

4 ماه پیش
مشهد

استخدام کباب گیر و کارگر ساده جهت یک کبابی در مشهد

یک کبابی واقع در محدوده بلوار توسِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به کباب گیر و کارگر ساده نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09159147158

4 ماه پیش
مشهد

استخدام تخته کار ماهر جهت کار در خراسان رضوی

به یک نفر تخته کار ماهر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند مشخصات خود را از طریق شماره درج شده پیامک ارسال نمایند.
تلفن: 09151088997

5 ماه پیش
مشهد

استخدام آشپز، تخته کار، کمک آشپز، کارگر ساده در خراسان رضوی

به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند. 1 آشپز
تلفن: 09156850406

5 ماه پیش
مشهد

استخدام چند ردیف شغلی در رستوران اکبری

رستوران اکبری واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: متقاضیان محترم واجد شرایط جهت گزینش و اطلاعات بیشتر بصورت حضوری به آدرس درج شده در آگهی مراجعه نمایند. 1 صندوقدار
تلفن: 09359444725, 05134289006

5 ماه پیش
مشهد

استخدام خمیر چونه گیری و گوشت کوب زن آقا در مشهد

یک مجتمع نان واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به تعدادی خمیر چونه گیری و گوشت کوب زن آقا نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند از ساعت 10 صبح به بعد با شماره های اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09153042459

5 ماه پیش
مشهد

استخدام کباب گیر و منقل دار جهت دو شیفت در مشهد

به کباب گیر و منقل دار جهت دو شیفت در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09361212309

5 ماه پیش
مشهد

استخدام تخته کار ماهر جهت یک رستوران در مشهد

یک رستوران واقع در محدوده عبدالمطلبِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به یک نفر تخته کار نیازمند است.
تلفن: 09159647356

5 ماه پیش
مشهد

استخدام رستوران امیر کبیر

رستوران امیر کبیر در مشهد به عنوان های شغلی زیر نیازمند است:   1 آشپز و تخته کار
تلفن: 09156419898

5 ماه پیش
مشهد

استخدام چند ردیف شغلی جهت یک کافه رستوران در مشهد

یک کافه رستورانی واقع در محدوده هفت تیرِ مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: حداقل یکسال کار مرتبط الزامی است. متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به شماره واتساپ اعلام شده ارسال نمایند. 1 مدیر رستوران
تلفن: 09036852767(واتساپ)

6 ماه پیش
مشهد

استخدام چند عنوان شغلی جهت مجموعه پذیرایی ژوان در مشهد

مجموعه پذیرایی ژوان واقع در مشهد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر استخدام می نماید: (مراجعه بصورت حضوری میباشد) 1 تخته کار ماهر تعداد مورد نیاز: دو نفر
تلفن: 09155190186

6 ماه پیش
مشهد
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده